OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Personální složení

Personální složení

abecední členění


Děkanát Lékařské fakulty
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Ústav rehabilitace
Ústav zobrazovacích metod
Ústav anatomie
Ústav histologie
Ústav patologie
Ústav fyziologie a patofyziologie
Ústav farmakologie
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
Ústav medicíny katastrof
Katedra interních oborů
Katedra dětského lékařství a neonatologie
Katedra neurologie a psychiatrie
Katedra chirurgických oborů
Gynekologicko-porodnická klinika
Katedra kraniofaciálních oborů
Katedra biomedicínských oborů
Katedra intenzívní medicíny a forenzních oborů
Centrum epidemiologického výzkumu

Děkanát Lékařské fakulty

Úsek děkana
Děkan
Martínek Arnošt, doc. MUDr., CSc.
děkan Lékařské fakulty
email: arnost.martinek@osu.cz
telefon: 597 375 201
553 46 1701
Sekretariát děkana
Štvrtňová Alena
sekretářka děkana
email: alena.stvrtnova@osu.cz
telefon: 553 46 1702
775 761 561
Oddělení tajemníka fakulty
Kozelský Jaroslav, PaedDr.
pověřen výkonem funkce tajemníka LF OU
email: jaroslav.kozelsky@osu.cz
telefon: 734 281 116
553 46 1703
Kurková Svatava, Ing.
referentka pro ekonomiku
email: svatava.kurkova@osu.cz
telefon: 553 46 1704
Tračíková Libuše
referent pro ekonomiku
email: libuse.tracikova@osu.cz
telefon: 553 46 1720
Proděkani
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc.
proděkan pro lékařské obory
email: pavel.sevcik@osu.cz
telefon: 553 46 1500
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
email: ivona.zavacka@osu.cz
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
Projektové oddělení
Dibelková Marcela, MgA.
referent projektového oddělení
email: marcela.dibelkova@osu.cz
telefon: 553 46 4012
Flasarová Lenka, Ing.
projektový manažer
email: lenka.flasarova@osu.cz
telefon: 553 46 1714
Vodvárková Karin, Mgr.
referent projektového oddělení
email: karin.vodvarkova@osu.cz
telefon: 553 46 1715
731 690 794
Personální oddělení
Cimová Kateřina, Bc.
personalistka LF
email: katerina.cimova@osu.cz
telefon: 553 46 1709
775 761 563
Technicko provozní oddělení
Pillich Otakar
vedoucí údržby
email: otakar.pillich@osu.cz
telefon: 553 46 1509
775 761 559
Fojtíková Hana
vrátná
email: hana.fojtikova@osu.cz
telefon: 553 46 3501
Šindlerová Ilona
vrátná
email:
telefon: 553 46 3501
Oddělení studia a celoživotního vzdělávání
Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
email: ivona.zavacka@osu.cz
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
Studijní oddělení
Kubinová Lenka, Bc.
vedoucí studijního oddělení
email: lenka.kubinova@osu.cz
telefon: 553 46 1711
Grünspanová Markéta, Mgr.
rozvrhář LF, referentka studijního oddělení
email: marketa.grunspanova@osu.cz
telefon: 553 46 1712
Pyszková Darina, Ing.
referentka studijního oddělení pro kombinované a doktorské studium, CŽV
email: darina.pyszkova@osu.cz
telefon: 553 46 1710
Zábranská Andrea, Mgr.
referentka pro lékařské obory
email: andrea.zabranska@osu.cz
telefon: 553 46 1719
Oddělení specializačního vzdělávání
Horňáčková Lucie
referent pro vědu a výzkum, referent pro specializační vzdělávání
email: lucie.hornackova@osu.cz
telefon: 553 46 1707
739 246 311
Kubíčková Lenka, DiS. email: lenka.kubickova@osu.cz
telefon: 553 46 4012
Lančaričová Aneta email: aneta.lancaricova@osu.cz
telefon: 553 46 1716
Oddělení pro vědu a výzkum a zahraniční vztahy
Proděkanka pro vědu a výzkum a zahraniční vztahy
 

  
Referenti pro vědu a výzkum
Dřízgová Pavla
referent pro vědu a výzkum
email: pavla.drizgova@osu.cz
telefon: 553 46 1717
Duhanová Marie
referentka oddělení pro vědu a výzkum
email: marie.duhanova@osu.cz
telefon: 553 46 1718
Horňáčková Lucie
referent pro vědu a výzkum, referent pro specializační vzdělávání
email: lucie.hornackova@osu.cz
telefon: 553 46 1707
739 246 311
Referenti pro zahraniční vztahy
Černá Zuzana, PhDr. et Mgr.
referent pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
email: zuzana.cerna@osu.cz
telefon: 553 46 1706
Glumbíková Hana, Bc.
referent pro zahraniční vztahy
email: hana.glumbikova@osu.cz
telefon: 553 46 1705
737 279 698

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Vedení ústavu
Vedení UOM
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
vedoucí ústavu, garant studijního programu Ošetřovatelství
email: darja.jarosova@osu.cz
telefon: 553 46 1600
775 761 558
Sikorová Lucie, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucí ústavu, pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii
email: lucie.sikorova@osu.cz
telefon: 553 46 1604
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD.
tajemník ústavu, pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v geriatrii, pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra, kombinované studium
email: radka.kozakova@osu.cz
telefon: 553 46 1609
731 682 560
Sekretariát
Babičová Marketa, Mgr.
sekretářka ústavu (prezenční studium, celoživotní vzdělávání)
email: marketa.babicova@osu.cz
telefon: 553 46 1601
774 761 579
Žemlová Renáta, Bc.
sekretářka ústavu (kombinované studium, celoživotní vzdělávání)
email: renata.zemlova@osu.cz
telefon: 553 46 1608
Členové ústavu
Profesoři
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
vedoucí ústavu, garant studijního programu Ošetřovatelství
email: darja.jarosova@osu.cz
telefon: 553 46 1600
775 761 558
Matějovská Kubešová Hana, prof. MUDr., CSc. email: hana.kubesova@osu.cz
telefon: 553 46 1601
Docenti
Bužgová Radka, doc. PhDr., Ph.D. email: radka.buzgova@osu.cz
telefon: 553 46 1604
Koliba Peter, doc. MUDr., CSc. email: peter.koliba@osu.cz
telefon: 553 46 1602
731 444 411
Odborní asistenti
Dušová Bohdana, PhDr., Ph.D. email: bohdana.dusova@osu.cz
telefon: 553 46 1606
Janíková Eva, Mgr.
pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra prezenční studium
email: eva.janikova@osu.cz
telefon: 553 46 1613
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD.
tajemník ústavu, pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v geriatrii, pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra, kombinované studium
email: radka.kozakova@osu.cz
telefon: 553 46 1609
731 682 560
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D.
koordinátor klinických praxí
email: hana.luksova@osu.cz
telefon: 553 46 3129
553 46 1613
Nedvědová Daniela, Mgr. email: daniela.nedvedova@osu.cz
telefon: 553 46 1613
Plevová Ilona, PhDr., PhD. email: ilona.plevova@osu.cz
telefon: 553 46 1605
730 581 036
Sikorová Lucie, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucí ústavu, pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii
email: lucie.sikorova@osu.cz
telefon: 553 46 1604
Zeleníková Renáta, PhDr., PhD. email: renata.zelenikova@osu.cz
telefon: 553 46 1609
Externisté
Bosáková Alice, MUDr. email:
telefon:
Bothová Marta, Mgr. email: marta.bothova@osu.cz
telefon: 553 46 1603
Dvořáčková Ema, MUDr. email:
telefon:
Gabzdylová Marcela, Mgr. email:
telefon:
Geržová Jana, MUDr. email:
telefon: 595 633 551
Hajnová Fukasová Erika, Mgr. email:
telefon:
Hodan Radomír, MUDr. email:
telefon: 597 375 925
Hrubá Martina, Mgr. email:
telefon:
Hypšová Martina, Bc. email:
telefon:
Chromá Jana, Mgr., Ph.D. email: jana.chroma@osu.cz
telefon:
Jurečková Petra, Mgr. email:
telefon:
Kachlová Miroslava, Mgr., DiS. email:
telefon:
Kaniová Marie, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Kolarčík Lukáš, Mgr., DiS. email: lukas.kolarcik@osu.cz
telefon: 597 375 952
Kotisová Hana, Bc. email:
telefon:
Krupová Lenka, Mgr. email:
telefon:
Kubínová Barbora, MUDr. email:
telefon:
Kučová Jana, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Kuras Zdeněk, MUDr. email:
telefon:
Matušinská Klára, MUDr. email:
telefon:
Němec Radim, Mgr. email:
telefon:
Pajorová Hana, Mgr. email:
telefon:
Pannová Jana, MUDr. email:
telefon: 597 371 814
Rákosová Kagánková Andrea, MUDr. email:
telefon:
Remová Angelika, Mgr. email:
telefon:
Sojka Rostislav, MUDr. email:
telefon:
Sojáčková Radka email:
telefon:
Svobodová Dita, MUDr. email:
telefon:
Šináglová Zdeňka, PhDr. email:
telefon:
Trávníčková Dana, MUDr. email:
telefon:
Večeřová Olga, Mgr. email:
telefon:

Ústav rehabilitace

Vedení ústavu
Vedení KRE
Filip Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
email: michal.filip@osu.cz
telefon:
Sekretariát KRE
Pálmaiová Aneta, Bc.
sekretářka katedry
email: aneta.palmaiova@osu.cz
telefon: 553 46 1617
775 761 570
Členové katedry
Profesoří
Janura Miroslav, prof. RNDr., Dr. email: miroslav.janura@osu.cz
telefon: 553 46 1619
Docenti
Filip Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
email: michal.filip@osu.cz
telefon:
Pastucha Dalibor, doc. MUDr., Ph.D., MBA email: dalibor.pastucha@osu.cz
telefon: 553 46 1616
Odborní asistenti
Dabrowská Marcela, Mgr. email: marcela.dabrowska@osu.cz
telefon: 553 46 1620
Dobešová Petra, PaedDr. email: petra.dobesova@osu.cz
telefon: 553 46 1621
Chmelová Irina, MUDr., Ph.D., MBA email: irina.chmelova@osu.cz
telefon: 553 46 1617
Kondziolková Jolana, Mgr. email: jolana.kondziolkova@osu.cz
telefon: 553 46 1620
Kristiníková Jarmila, PhDr., Ph.D. email: jarmila.kristinikova@osu.cz
telefon: 553 46 1618
Kuboňová Eliška, Mgr. email: eliska.kubonova@osu.cz
telefon: 553 46 1618
Vyskotová Jana, Mgr., Ph.D. email: jana.vyskotova@osu.cz
telefon: 553 46 1626
Wrona Jakub, Ing. Mgr. email: jakub.wrona@osu.cz
telefon: 553 46 1622
Zacharová Eva, doc. PaedDr. et Mgr., Ph.D. email: eva.zacharova@osu.cz
telefon: 553 46 1626

Ústav zobrazovacích metod

Vedení ústavu
Vedení ÚZM
Krupa Petr, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
email: petr.krupa@osu.cz
telefon: 597 374 133
Sekretariát ÚZM
Przybylová Alena, Mgr.
sekretářka ústavu
email: alena.przybylova@osu.cz
telefon: 553 46 1681
731 609 282
Členové ústavu
Profesoři
Nekula Josef, prof. MUDr., CSc. email: josef.nekula@osu.cz
telefon: 553 46 1680
Docenti
Feltl David, doc. MUDr., Ph.D., MBA
garant oboru Radiologický asistent
email: david.feltl@osu.cz
telefon: 597 372 281
Kraft Otakar, doc. MUDr., Ph.D., MBA email: otakar.kraft@osu.cz
telefon: 597 373 400
597 372 290
Krupa Petr, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
email: petr.krupa@osu.cz
telefon: 597 374 133
Švec Jiří, doc. RNDr., CSc. email: jiri.svec@osu.cz
telefon: 553 46 1680
Odborní asistenti s vědeckou hodností
Dedek Vladimír, MUDr., Ph.D. email: vladimir.dedek@osu.cz
telefon:
Golisová Jana, Mgr., Ph.D. email: jana.golisova@osu.cz
telefon: 597 373 420
Korhelík Karol, Ing. Mgr., Ph.D. email: karol.korhelik@osu.cz
telefon: 597 372 172
Procházka Václav, MUDr., Ph.D. email: vaclav.prochazka@osu.cz
telefon: 597 372 172
Širůček Pavel, MUDr., Ph.D. email: pavel.sirucek@osu.cz
telefon: 597 374 293
Odborní asistenti
Czerný Daniel, MUDr. email: daniel.czerny@osu.cz
telefon: 597 374 119
Havel Martin, MUDr. email: martin.havel@osu.cz
telefon:
Jonszta Tomáš, MUDr. email: tomas.jonszta@osu.cz
telefon: 597 372 175
Koláček Michal, Ing. email: michal.kolacek@osu.cz
telefon: 597 373 432
Koscielnik Pavel, MUDr. email: pavel.koscielnik@osu.cz
telefon: 597 373 701
Pomaki Michaela, Mgr. email: michaela.pomaki@osu.cz
telefon:
Ullmann Vojtěch, RNDr. email: vojtech.ullmann@osu.cz
telefon: 597 373 400
Externisté
Bártek Jaromír email:
telefon:
Glacová Hana, MUDr. email:
telefon:
Haltof Aleš, Bc. email:
telefon:
Knybel Lukáš, Ing. email:
telefon:
Křivánková Kateřina, Mgr., DiS. email:
telefon:
Novobilský Petr, Ing. email:
telefon:
Tenglerová Michaela, Bc. email:
telefon:
Vojtylová Marie, Bc. email:
telefon:

Ústav anatomie

Vedení ústavu
Vedení ÚAN
Dorko František, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
email: frantisek.dorko@osu.cz
telefon: 553 46 1767
734 524 739
Sekretariát ÚAN
Sedlačíková Michaela
tajemnice, sekretářka ústavu
email: michaela.sedlacikova@osu.cz
telefon: 553 46 1761
736 499 328
Členové ústavu
Profesoři
Holibka Vladimír, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon: 553 46 1512
Docenti
Dorko František, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
email: frantisek.dorko@osu.cz
telefon: 553 46 1767
734 524 739
Odborní asistenti
Grussmannová Alžběta, MUDr.
pedagogický poradce
email: alzbeta.grussmannova@osu.cz
telefon: 553 46 1765
Tokarčík Ján, MUDr. email: jan.tokarcik@osu.cz
telefon: 553 46 1511
Pitevní asistenti
Tremko Jaroslav
pitevní sanitář
email: jaroslav.tremko@osu.cz
telefon: 553 46 1768

Ústav histologie

Vedení ústavu
Vedení ÚHE
 

  
Sekretariát ÚHE
Chyliková Jaroslava, Mgr.
tajemnice ústavu
email: jaroslava.chylikova@osu.cz
telefon: 553 46 1763
Členové ústavu
Profesoři
Adamkov Marian, prof. MUDr., CSc. email: marian.adamkov@osu.cz
telefon: 553 46 1762
Odborní asistenti
Chyliková Jaroslava, Mgr.
tajemnice ústavu
email: jaroslava.chylikova@osu.cz
telefon: 553 46 1763
Externisté
Přádka Miroslav, Ing. MUDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1765

Ústav patologie

Vedení ústavu
Vedení ÚPA
Dvořáčková Jana, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
email: jana.dvorackova@osu.cz
telefon: 597 372 301
Vaculová Jana, Mgr.
tajemnice ústavu
email: jana.vaculova@osu.cz
telefon: 597 372 323
Sekretariát ÚPA
Jurečková Marcela
sekretářka ústavu
email: marcela.jureckova@osu.cz
telefon: 597 372 334
Členové ústavu
Profesoři
Mačák Jirka, prof. MUDr., CSc. email: jirka.macak@osu.cz
telefon:
Docenti
Feit Josef, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Dvořáčková Jana, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
email: jana.dvorackova@osu.cz
telefon: 597 372 301
Horáček Jaroslav, doc. MUDr., CSc. email: jaroslav.horacek@osu.cz
telefon: 553 46 1760
775 761 560
Odborní asistenti
Delongová Patricie, MUDr. email: patricie.delongova@osu.cz
telefon:
Hurník Pavel, MUDr. email: pavel.hurnik@osu.cz
telefon:
Odborní laboranti
Vaculová Jana, Mgr.
tajemnice ústavu
email: jana.vaculova@osu.cz
telefon: 597 372 323
Externisté
Faistová Hana, MUDr. email: hana.faistova@osu.cz
telefon:
Fakhouri Fádi, MUDr. email:
telefon:
Gajdičiarová Ivana, Bc. email:
telefon:
Gamratová Mária, MUDr. email: maria.gamratova@osu.cz
telefon:
Hulínová Tereza, Bc. email:
telefon:
Štefunko Beáta, MUDr. email:
telefon:
Tomanová Radoslava, MUDr. email:
telefon:
Szotkovská Iveta, MUDr. email:
telefon:

Ústav fyziologie a patofyziologie

Vedení ústavu
Vedení UFY
Bužga Marek, Mgr., Ph.D.
vedoucí ústavu
email: marek.buzga@osu.cz
telefon: 553 46 1770
774 761 581
Petřeková Karin, Mgr.
tajemnice ústavu, pedagogický poradce
email: karin.petrekova@osu.cz
telefon: 553 46 1773
Sekretariát UFY
Ondrejová Kristýna
sekretářka
email: kristyna.ondrejova@osu.cz
telefon: 553 46 1771
Členové ústavu
Profesoři
Jirák Zdeněk, prof. MUDr., CSc. email: zdenek.jirak@osu.cz
telefon: 553 46 1776
Maršálek Petr, prof. MUDr. RNDr., Ph.D. email:
telefon:
Veselý Jaroslav, prof. MUDr., CSc. email: jaroslav.vesely@osu.cz
telefon: 553 46 1774
Docenti
Franěk Miloslav, doc. MUDr., Ph.D. email: miloslav.franek@osu.cz
telefon:
Vaculín Šimon, doc. MVDr., Ph.D. email: simon.vaculin@osu.cz
telefon: 553 46 3530
Odborní asistenti
Bužga Marek, Mgr., Ph.D.
vedoucí ústavu
email: marek.buzga@osu.cz
telefon: 553 46 1770
774 761 581
Mičaník Tomáš, Mgr. email: tomas.micanik@osu.cz
telefon: 553 46 1779
Mizerová Vladislava, Mgr., Ph.D. email: vladislava.mizerova@osu.cz
telefon:
Petřeková Karin, Mgr.
tajemnice ústavu, pedagogický poradce
email: karin.petrekova@osu.cz
telefon: 553 46 1773
Švorc Pavol, RNDr., PhD. email: pavolml.svorc@osu.cz
telefon: 553 46 1777
Végh Roman, MUDr. Mgr., DiS. email: roman.vegh@osu.cz
telefon:
Závodná Eva, MUDr., Ph.D. email: eva.zavodna@osu.cz
telefon: 553 46 1779
Odborní laboranti
Macháčková Jitka, Mgr. email: jitka.machackova@osu.cz
telefon: 553 46 1778
Vědečtí pracovníci
Hauptman Karel, MVDr., Ph.D. email: karel.hauptman@osu.cz
telefon:
Horká Veronika email: veronika.horka@osu.cz
telefon: 553 46 3525
Macháčková Jitka, Mgr. email: jitka.machackova@osu.cz
telefon: 553 46 1778
Skalná Markéta, Mgr., Ph.D. email: marketa.skalna@osu.cz
telefon: 553 46 3512
Závalová Veronika, PharmDr., Ph.D. email:
telefon:

Ústav farmakologie

Vedení ústavu
Vedení ÚFA
Grundmann Milan, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
email: milan.grundmann@osu.cz
telefon: 553 46 1520
597 374 389
Sekretariát ÚFA
Lachmanová Soňa
sekretářka katedry
email: sona.lachmanova@osu.cz
telefon: 597 374 399
Členové ústavu
Docenti
Grundmann Milan, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
email: milan.grundmann@osu.cz
telefon: 553 46 1520
597 374 389
Odborní asistenti
Brozmanová Hana, RNDr., CSc. email: hana.brozmanova@osu.cz
telefon: 597 372 526
Ďuricová Jana, PharmDr., Ph.D. email: jana.duricova@osu.cz
telefon: 597 372 289
Hrudíková Erika, PharmDr. email: erika.vyskocilova@osu.cz
telefon:
Kacířová Ivana, MUDr., Ph.D. email: ivana.kacirova@osu.cz
telefon: 597 374 391
Kořístková Blanka, PharmDr., Ph.D. email: blanka.koristkova@osu.cz
telefon: 597 372 289

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Vedení ústavu
Vedení ÚEOVZ
Janout Vladimír, prof. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
email: vladimir.janout@osu.cz
telefon: 553 46 1786
733 784 094
Janoutová Jana, MUDr., Ph.D.
tajemnice ústavu, pedagogický poradce
email: jana.janoutova@osu.cz
telefon: 553 46 1788
733 784 093
Sekretariát
Kovalová Martina, Mgr., Ph.D.
sekretářka ústavu
email: martina.kovalova@osu.cz
telefon: 553 46 1787
Němček Kateřina, Mgr., Ph.D.
sekretářka ústavu
email: katerina.nemcek@osu.cz
telefon: 553 46 1789
Členové ústavu
Profesoři
Janout Vladimír, prof. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
email: vladimir.janout@osu.cz
telefon: 553 46 1786
733 784 094
Martiník Karel, prof. MUDr., DrSc. email:
telefon:
Odborní asistenti
Ambroz Petr, Mgr., Ph.D. email: petr.ambroz@osu.cz
telefon: 553 46 1793
732 810 092
Hozák Aleš, RNDr. email: ales.hozak@osu.cz
telefon: 553 46 1799
Janoutová Jana, MUDr., Ph.D.
tajemnice ústavu, pedagogický poradce
email: jana.janoutova@osu.cz
telefon: 553 46 1788
733 784 093
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D. email: vera.jandackova@osu.cz
telefon: 553 46 1792
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D. email: vitezslav.jirik@osu.cz
telefon: 553 46 1796
Košta Oto, MUDr., Ph.D. email: oto.kosta@osu.cz
telefon: 553 46 1796
Kovalová Martina, Mgr., Ph.D.
sekretářka ústavu
email: martina.kovalova@osu.cz
telefon: 553 46 1787
Lux Jaroslav, MUDr. email: jaroslav.lux@osu.cz
telefon: 553 46 1793
Manoušek Jiří, MUDr. email:
telefon: 553 46 1796
Manoušková Marie, MUDr. email: marie.manouskova@osu.cz
telefon: 553 46 1796
Moravcová Vanda, JUDr. Ing. email: vanda.moravcova@osu.cz
telefon: 553 46 1703
Mrázková Eva, MUDr., Ph.D. email: eva.mrazkova@osu.cz
telefon: 553 46 1799
597 372 758
Němček Kateřina, Mgr., Ph.D.
sekretářka ústavu
email: katerina.nemcek@osu.cz
telefon: 553 46 1789
Svrčinová Pavla, MUDr. email: pavla.svrcinova@osu.cz
telefon: 553 46 1799
Tomášková Hana, Ing., Ph.D. email: hana.tomaskova@osu.cz
telefon: 553 46 1798
731 492 936

Ústav medicíny katastrof

Vedení ústavu
Vedení ÚMK
Pleva Leopold, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
email: leopold.pleva@osu.cz
telefon: 553 46 1616
597 375 002
Šír Milan, MUDr., Ph.D.
tajemník ústavu
email: milan.sir@osu.cz
telefon:
Sekretariát ÚMK
Segarová Pavla, Mgr.
sekretářka
email: pavla.segarova@osu.cz
telefon:
Členové ústavu
Docenti
Pleva Leopold, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
email: leopold.pleva@osu.cz
telefon: 553 46 1616
597 375 002
Odborní asistenti
Demel Jiří, MUDr. email: jiri.demel@osu.cz
telefon:
Jelen Stanislav, MUDr. email: stanislav.jelen@osu.cz
telefon:
Kopáček Ivo, MUDr. email: ivo.kopacek@osu.cz
telefon:
Madeja Roman, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Pometlová Jana, MUDr., Ph.D. email: jana.pometlova@osu.cz
telefon:
Šír Milan, MUDr., Ph.D.
tajemník ústavu
email: milan.sir@osu.cz
telefon:

Katedra interních oborů

Vedení katedry
Vedoucí KKP
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: ivo.valkovsky@osu.cz
telefon: 597 374 510
Sekretariát KKP
Lucká Hana
sekretářka katedry
email: hana.lucka@osu.cz
telefon: 597 375 252
Členové katedry
Profesoři
Arenberger Petr, prof. MUDr., DrSc., MBA email:
telefon:
Dítě Petr, prof. MUDr., DrSc. email: petr.dite@osu.cz
telefon: 597 373 013
Hájek Roman, prof. MUDr., CSc. email: roman.hajek@osu.cz
telefon: 553 46 1013
597 372 091
Hůlek Petr, prof. MUDr., CSc. email: petr.hulek@osu.cz
telefon: 495 832 172
Lata Jan, prof. MUDr., CSc. email: jan.lata@osu.cz
telefon: 553 46 1001
Šimánek Vilím, prof. MUDr., DrSc. email: vilim.simanek@osu.cz
telefon: 585 632 301
Teplan Vladimír, prof. MUDr., DrSc. email: vladimir.teplan@osu.cz
telefon: 241 047 385
Docenti
Feltl David, doc. MUDr., Ph.D., MBA email: david.feltl@osu.cz
telefon: 597 372 281
Martínek Arnošt, doc. MUDr., CSc. email: arnost.martinek@osu.cz
telefon: 597 375 201
553 46 1701
Martínek Jan, doc. MUDr., Ph.D. email:
telefon: 236 052 617
Oral Ivo, doc. MUDr., CSc. email: ivo.oral@osu.cz
telefon:
Rožnovský Luděk, doc. MUDr., CSc. email: ludek.roznovsky@osu.cz
telefon: 597 374 251
Soumarová Renata, doc. MUDr., Ph.D., MBA email: renata.soumarova@osu.cz
telefon: 556 773 530
Špác Jiří, doc. MUDr., CSc. email: jiri.spac@osu.cz
telefon:
Odborní asistenti
Blaho Martin, MUDr. email: martin.blaho@osu.cz
telefon:
Cvek Jakub, MUDr. Ing., Ph.D. email: jakub.cvek@osu.cz
telefon: 597 372 142
Falt Přemysl, MUDr., Ph.D. email: premysl.falt@osu.cz
telefon: 595 633 111
Halámka Magdalena, MUDr., Ph.D. email: magdalena.halamka@osu.cz
telefon: 596 491 724
Hrabovský Vladimír, MUDr., Ph.D. email: vladimir.hrabovsky@osu.cz
telefon: 597 373 013
Kořístek Zdeněk, MUDr., Ph.D. email: zdenek.koristek@osu.cz
telefon: 597 372 151
Lys Zdeněk, MUDr. email: zdenek.lys@osu.cz
telefon:
Petejová Nadežda, MUDr., Ph.D., MSc. email: nadezda.petejova@osu.cz
telefon: 597 374 514
Petroušová Lenka, MUDr., Ph.D. email: lenka.petrousova@osu.cz
telefon: 597 374 295
Plášek Jiří, MUDr., Ph.D. email: jiri.plasek@osu.cz
telefon: 597 372 651
Popelková Patrice, MUDr., Ph.D. email: patrice.popelkova@osu.cz
telefon: 597 374 217
Rydlo Martin, MUDr., Ph.D. email: martin.rydlo@osu.cz
telefon: 597 373 013
Svoboda Pavel, MUDr., Ph.D. email: pavel.svoboda@osu.cz
telefon: 597 373 013
Tarčáková Zuzana, MUDr. email: zuzana.tarcakova@osu.cz
telefon:
Urban Ondřej, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 374 192
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: ivo.valkovsky@osu.cz
telefon: 597 374 510
Vantuchová Yvetta, MUDr., Ph.D. email: yveta.vantuchova@osu.cz
telefon: 597 373 073
Szeligová Lenka, MUDr., Ph.D. email: lenka.zahradova@osu.cz
telefon:
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. email: alena.zjevikova@osu.cz
telefon: 597 374 272
Asistenti
Nágelová Radka, MUDr. email: radka.benesova@osu.cz
telefon: 597 373 017
Bojková Martina, MUDr. email: martina.bojkova@osu.cz
telefon: 597 373 023
Bravencová Zlatuše, MUDr. email: zlatuse.bravencova@osu.cz
telefon: 597 372 136
Ďuraš Juraj, MUDr. email: juraj.duras@osu.cz
telefon: 597 374 587
Gumulec Jaromír, MUDr. email:
telefon: 597 372 296
Homza Miroslav, MUDr. email: miroslav.homza@osu.cz
telefon: 597 374 193
Hozáková Lubomíra, MUDr. email: lubomira.hozakova@osu.cz
telefon: 597 374 265
Jelínek Tomáš, MUDr. email: tomas.jelinek@osu.cz
telefon: 597 374 587
Kielkowská Iva, MUDr. email:
telefon: 597 372 232
Klvaňa Pavel, MUDr. email:
telefon: 597 373 013
Kolek Martin, MUDr., Ph.D. email: martin.kolek@osu.cz
telefon: 597 375 108
Kufová Eliška, MUDr. email: eliska.kufova@osu.cz
telefon: 597 372 651
Kupka Tomáš, MUDr. email: tomas.kupka@osu.cz
telefon: 597 373 019
Litvik Radek, MUDr. email:
telefon: 597 373 079
Mareth Tomáš, MUDr. email:
telefon: 553 775 003
Matoška Petr, MUDr. email: petr.matoska@osu.cz
telefon: 597 372 793
Mrózek Jan, MUDr. email: jan.mrozek@osu.cz
telefon: 597 373 216
Nováková Jana, MUDr. email: jana.novakova@osu.cz
telefon: 597 373 180
Orságová Irena, MUDr., Ph.D. email: irena.orsagova@osu.cz
telefon: 597 374 265
Pallová Veronika, MUDr. email: veronika.pallova@osu.cz
telefon: 553 671 133
Pavlas Jaroslav, MUDr. email: jaroslav.pavlas@osu.cz
telefon: 597 373 073
Plačková Martina, MUDr. email: martina.plackova@osu.cz
telefon: 597 374 227
Pleva Leoš, MUDr. email: leos.pleva@osu.cz
telefon: 597 373 316
Porzer Bedřich, MUDr. email: bedrich.porzer@osu.cz
telefon: 597 372 240
Porzer Martin, MUDr. email: martin.porzer@osu.cz
telefon: 597 373 216
Pudich Jiří, MUDr. email: jiri.pudich@osu.cz
telefon: 597 375 251
Rolová Jana, MUDr. email:
telefon: 597 372 519
Sagan Jiří, MUDr. email: jiri.sagan@osu.cz
telefon: 597 374 255
Skácelíková Eva, MUDr. email: eva.skacelikova@osu.cz
telefon: 597 372 135
Spáčilová Veronika, MUDr. email:
telefon: 597 375 209
Stejskal Lukáš, MUDr. email: lukas.stejskal@osu.cz
telefon: 597 374 567
Škrobánková Martina, MUDr. email: martina.skrobankova@osu.cz
telefon: 597 375 209
Šipula David, MUDr. email:
telefon: 597 372 723
Širůček Petr, MUDr. email: petr.sirucek@osu.cz
telefon: 597 374 275
Vavroš Dušan, MUDr. email: dusan.vavros@osu.cz
telefon: 597 373 471
Veiser Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. email: ivana.vejrova@osu.cz
telefon: 597 373 076
Neakademičtí pracovníci
Filipová Jana, Mgr. email: jana.filipova@osu.cz
telefon: 597 372 707
Hanusová Hana, Mgr. email: hana.svechova@osu.cz
telefon: 597 372 097
Chovancová Karolína, Mgr. email: karolina.chovancova@osu.cz
telefon: 553 46 1791
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D. email: vera.jandackova@osu.cz
telefon: 553 46 1792
Kufová Eliška, MUDr. email: eliska.kufova@osu.cz
telefon: 597 372 651
Mikulášová Aneta, Mgr. email: aneta.mikulasova@osu.cz
telefon:
Mršťáková Lenka, Ing. email: lenka.mrstakova@osu.cz
telefon: 597 372 092
Potáčová Anna, Mgr., Ph.D. email: anna.potacova@osu.cz
telefon: 553 46 4003
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. email: tereza.sevcikova@osu.cz
telefon: 553 46 2329
597 372 098
Šimíček Michal, RNDr., PhD. email: michal.simicek@osu.cz
telefon:
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. email: petr.vitek@osu.cz
telefon: 558 415 305
Vrublová Petra, Mgr. email: petra.vrublova@osu.cz
telefon: 597 372 097
Externí učitelé
Bártková Kateřina, MUDr. email:
telefon: 597 371 111
Binarová Andrea, Bc. email:
telefon:
Dokulil Jiří, MUDr. email:
telefon: 597 374 300
Knybel Lukáš, Ing. email:
telefon:
Molenda Lukáš, Ing. email:
telefon:
Růčka Josef, MUDr. email:
telefon:
Štefek Herbert, Ing. email:
telefon:

Katedra dětského lékařství a neonatologie

Vedení katedry
Vedení KDLN
Hladík Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: michal.hladik@osu.cz
telefon: 597 373 515
Sekretariát
Martiníková Veronika, Bc.
sekretářka katedry
email: veronika.martinikova@osu.cz
telefon: 597 373 545
Členové katedry
Docenti
Hladík Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: michal.hladik@osu.cz
telefon: 597 373 515
Odborní asistenti
Gruszka Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 373 580
Hladíková Andrea, MUDr., PhD. email: andrea.hladikova@osu.cz
telefon: 597 373 568
597 373 268
Křižáková Linda, MUDr. email: linda.krizakova@osu.cz
telefon: 597 373 634
Kuhn Tomáš, MUDr. email: tomas.kuhn@osu.cz
telefon: 597 371 111
597 373 642
Matušková Veronika, MUDr. email: veronika.matuskova@osu.cz
telefon: 597 373 536
Nowaková Markéta, MUDr. email:
telefon: 597 373 565
Olos Tomáš, MUDr., Ph.D. email: tomas.olos@osu.cz
telefon: 597 373 561
Pavlíček Jan, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 521
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. email: tomas.piskovsky@osu.cz
telefon: 597 371 111
597 373 644
Poláčková Renáta, MUDr. email: renata.polackova@osu.cz
telefon: 597 371 404
Šuláková Astrida, MUDr., Ph.D. email: astrid.sulakova@osu.cz
telefon: 597 371 111
597 373 552
Šuláková Terezie, MUDr., Ph.D. email: terezie.sulakova@osu.cz
telefon: 597 373 552
Wiedermannová Hana, MUDr. email:
telefon: 597 371 111
597 371 404
Zaoral Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 373 561
Žídková Iveta, MUDr. email:
telefon: 597 373 565
Externisté
Boženský Jan, MUDr. email:
telefon: 595 633 530
Geržová Jana, MUDr. email:
telefon: 595 633 551
Nogolová Alice, MUDr. email:
telefon: 596 192 390
Knápková Marie, MUDr. email:
telefon: 596 541 111
Ručková Markéta, MUDr. email:
telefon: 596 541 111
Pavlíčková Eva, MUDr. email:
telefon: 596 541 111
Gurná Jana, MUDr. email:
telefon: 596 491 111

Katedra neurologie a psychiatrie

Vedení katedry
Vedení KNP
Bar Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: michal.bar@osu.cz
telefon: 597 375 601
Sekretariát KNP
Rohlová Marcela
sekretářka katedry
email: marcela.rohlova@osu.cz
telefon: 597 375 603
Členové katedry
Profesoři
Češková Eva, prof. MUDr., CSc. email: eva.ceskova@osu.cz
telefon: 597 373 320
Docenti
Bar Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: michal.bar@osu.cz
telefon: 597 375 601
Odborní asistenti
Bártová Petra, MUDr., Ph.D. email: petra.bartova@osu.cz
telefon: 597 373 276
Dostálek Petr, MUDr. email: petr.dostalek@osu.cz
telefon: 597 373 146
Hon Petr, MUDr. email:
telefon: 597 372 656
Hýža Martin, MUDr. email: martin.hyza@osu.cz
telefon: 597 373 149
Junkerová Jana, MUDr. email: jana.junkerova@osu.cz
telefon: 597 374 197
Kozová Katarína, Mgr., Ph.D. email: katarina.kozova@osu.cz
telefon: 597 373 127
Král Jiří, MUDr. email:
telefon: 597 373 249
Marcián Václav, MUDr. email:
telefon: 597 375 659
Medřická Hana, MUDr. email:
telefon: 597 373 612
Mílková Pavlíková Kristýna, MUDr. email: kristyna.milkova@osu.cz
telefon: 597 373 281
Novák Vilém, MUDr. email:
telefon: 597 373 622
Ressner Pavel, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 373 276
Schwarzová Jana, MUDr. email: jana.schwarzova@osu.cz
telefon: 597 373 127
Szilvásiová Michaela, MUDr. email:
telefon: 597 373 281
Šilhán Petr, MUDr., Ph.D. email: petr.silhan@osu.cz
telefon: 597 373 145
Václavík Daniel, MUDr., PhD. email:
telefon: 595 633 440
Zapletalová Olga, MUDr. email: olga.zapletalova@osu.cz
telefon: 597 375 651
Zeman David, Ing. MUDr., Ph.D. email: david.zeman@osu.cz
telefon: 597 374 382
Externisté
Klečka Lukáš, MUDr. email:
telefon: 596 194 675
Pavlosková Katarina, MUDr. email:
telefon: 596 194 185
Píža Radim, MUDr. email:
telefon:
Rajner Jan, MUDr. email:
telefon: 596 192 216
Staněk Jan, MUDr. email:
telefon:
Šilhánová Barbora, MUDr. email:
telefon: 599 999 664

Katedra chirurgických oborů

Vedení katedry
Vedení KCG
Vávra Petr, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: petr.vavra@osu.cz
telefon: 597 375 159
Sekretariát
Šelongová Bronislava, Ing.
sekretářka KCG
email: bronislava.selongova@osu.cz
telefon: 597 373 255
Členové katedry
Profesoři
Duda Miloslav, prof. MUDr., DrSc. email: miloslav.duda@osu.cz
telefon:
Houdek Michael, prof. MUDr., CSc. email:
telefon: 597 375 402
Pelikán Anton, prof. MUDr., DrSc. email: anton.pelikan@osu.cz
telefon: 597 375 153
Docenti
Czudek Stanislav, doc. MUDr., CSc. email: stanislav.czudek@osu.cz
telefon: 597 375 052
Karpaš Karel, doc. MUDr., CSc. email:
telefon: 495 834 863
Krhut Jan, doc. MUDr., Ph.D. email: jan.krhut@osu.cz
telefon: 597 375 301
Lipina Radim, doc. MUDr., Ph.D. email: radim.lipina@osu.cz
telefon: 597 375 454
Vávra Petr, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: petr.vavra@osu.cz
telefon: 597 375 159
Zonča Pavel, doc. MUDr., Ph.D., FRCS email: pavel.zonca@osu.cz
telefon: 597 375 051
Odborní asistenti
Brát Radim, MUDr., Ph.D., MBA email: radim.brat@osu.cz
telefon: 597 375 101
Cichý Zdeněk, MUDr., Ph.D. email: zdenek.cichy@osu.cz
telefon: 597 375 501
Guňková Petra, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 753
Havránek Ondřej, MUDr., PhD. email:
telefon: 597 375 311
597 375 304
Holéczy Pavol, MUDr., CSc. email: pavol.holeczy@osu.cz
telefon: 595 633 326
Hrbáč Tomáš, MUDr., Ph.D., MBA email: tomas.hrbac@osu.cz
telefon: 597 375 464
Ihnát Peter, MUDr., Ph.D. email: peter.ihnat@osu.cz
telefon: 597 375 701
Ječmínek Vladimír, MUDr., PhD. email: vladimir.jecminek@osu.cz
telefon: 597 375 007
Jelínek Petr, MUDr. email: petr.jelinek@osu.cz
telefon: 597 375 754
Kašpárek Richard, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Klosová Hana, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 372 806
Krčík Tomáš, MUDr., Ph.D. email: tomas.krcik@osu.cz
telefon: 597 375 407
597 375 453
Krejčí Tomáš, MUDr. email: tomas.krejci@osu.cz
telefon: 597 375 462
597 372 671
Kubala Otakar, MUDr., Ph.D. email: otakar.kubala@osu.cz
telefon: 597 375 752
Lerch Milan, MUDr. email:
telefon: 597 375 752
Luňáček Libor, MUDr. email:
telefon: 597 375 311
Machytka Evžen, MUDr., Ph.D. email: evzen.machytka@osu.cz
telefon: 553 46 3520
597 374 187
Míka David, MUDr. email: david.mika@osu.cz
telefon: 597 375 311
597 372 738
Mitták Marcel, MUDr., Ph.D., F.E.T.C.S. email: marcel.mittak@osu.cz
telefon: 597 372 640
597 375 152
Mohyla Martin, MUDr. email:
telefon: 597 375 502
Mrůzek Michael, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 409
Němec David, MUDr. email: david.nemec@osu.cz
telefon: 593 732 731
Němečková Crkvenjaš Zdenka, MUDr., MBA email:
telefon: 597 372 801
Paciorek Martin, MUDr. email: martin.paciorek@osu.cz
telefon: 597 375 551
Paleček Tomáš, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 454
Peteja Matúš, MUDr. email: matus.peteja@osu.cz
telefon: 597 375 714
Posolda Tomáš, MUDr. email: tomas.posolda@osu.cz
telefon: 597 372 471
Reguli Štefan, MUDr. email: stefan.reguli@osu.cz
telefon: 597 372 676
Richter Vladimír, MUDr., Ph.D. email: vladimir.richter@osu.cz
telefon: 597 375 751
Sýkora Radek, MUDr. email: radek.sykora@osu.cz
telefon: 597 375 311
Šatník Jiří, MUDr. email: jiri.satnik@osu.cz
telefon:
Tulinský Lubomír, MUDr. email: lubomir.tulinsky@osu.cz
telefon: 597 375 157
Večeřa Zdeněk, MUDr. email:
telefon: 597 375 462
597 375 465
Walder Pavel, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 514
Vědečtí pracovníci
Kijonka Jan, Ing. email: jan.kijonka@osu.cz
telefon:
Okantey Okaikor, MUDr. email: okaikor.okantey@osu.cz
telefon:
Prokop Jiří, MUDr. email: jiri.prokop@osu.cz
telefon: 597 375 152
Škrobánková Martina, MUDr. email: martina.skrobankova@osu.cz
telefon: 597 375 209
Externisté
Gaj Jaroslav, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 102
Štigler Jan, MUDr. email:
telefon: 597 372 709

Gynekologicko-porodnická klinika

Vedení kliniky
Vedení GPK
Šimetka Ondřej, doc. MUDr., Ph.D., MBA email: ondrej.simetka@osu.cz
telefon: 597 371 801
Členové oddělení
Docenti
Šimetka Ondřej, doc. MUDr., Ph.D., MBA email: ondrej.simetka@osu.cz
telefon: 597 371 801
Unzeitig Vít, doc. MUDr., CSc. email: vit.unzeitig@osu.cz
telefon: 597 371 801
Odborní asistenti
Graf Petar, MUDr. email: petar.graf@osu.cz
telefon: 597 371 824
597 372 591
Klát Jaroslav, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 371 824
Matlák Petr, MUDr. email: petr.matlak@osu.cz
telefon: 597 371 820
Matura David, MUDr. email: david.matura@osu.cz
telefon: 597 371 824
Segeťa Jan, MUDr. email: jan.segeta@osu.cz
telefon: 597 371 805
Vědečtí pracovníci
Kovář Petr, MUDr. email: petr.kovar@osu.cz
telefon:
Externisté
Bajsová Sylva, MUDr. email:
telefon: 597 371 820
Doležálková Erika, MUDr. email:
telefon: 597 371 814
Gärtner Marcel, MUDr. email:
telefon:
Jaroš Tomáš, MUDr. email:
telefon: 597 480 290
Kacerovský Marian, doc. MUDr., PhD. email:
telefon:
Kalousek Ivo, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Michalec Igor, MUDr. email:
telefon: 597 371 824
Mladěnka Aleš, MUDr. email:
telefon: 597 375 852
Špaček Richard, MUDr. email:
telefon: 597 375 852
Vašek Petr, MUDr. email:
telefon: 597 371 408
Vrublová Yvetta, doc. PhDr., Ph.D. email: yvetta.vrublova@osu.cz
telefon: 774 761 580

Katedra kraniofaciálních oborů

Vedení katedry
Vedení KKO
Komínek Pavel, prof. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry
email: pavel.kominek@osu.cz
telefon: 597 375 801
Matoušek Petr, MUDr., Ph.D.
tajemník katedry
email: petr.matousek@osu.cz
telefon: 597 375 817
Sekretariát KKO
Ryšková Michaela
sekretářka KKO
email: michaela.ryskova@osu.cz
telefon: 597 375 805
Členové katedry
Profesoři
Komínek Pavel, prof. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry
email: pavel.kominek@osu.cz
telefon: 597 375 801
Docenti
Smečka Zdeněk, doc. MUDr. JUDr., CSc. email: zdenek.smecka@osu.cz
telefon:
Odborní asistenti
Benda František, MUDr., Ph.D. email: frantisek.benda@osu.cz
telefon: 597 375 957
Červenka Stanislav, MUDr., Ph.D. email: stanislav.cervenka@osu.cz
telefon: 597 375 812
Mašek Petr, MUDr., CSc. email: petr.masek@osu.cz
telefon: 597 375 956
Matoušek Petr, MUDr., Ph.D.
tajemník katedry
email: petr.matousek@osu.cz
telefon: 597 375 817
Němčanský Jan, MUDr., Ph.D. email: jan.nemcansky@osu.cz
telefon: 597 375 817
Zeleník Karol, MUDr., Ph.D. email: karol.zelenik@osu.cz
telefon: 597 375 817
Vědečtí pracovníci
Čábalová Lenka, MUDr. email: lenka.cabalova@osu.cz
telefon: 597 375 818
Formánek Martin, MUDr., Ph.D. email: martin.formanek@osu.cz
telefon: 597 375 816
Hybášková Jaroslava, MUDr. email: jaroslava.hybaskova@osu.cz
telefon: 597 375 818
Kolarčík Lukáš, Mgr., DiS. email: lukas.kolarcik@osu.cz
telefon: 597 375 952
Kopecký Adam, MUDr. email: adam.kopecky@osu.cz
telefon: 597 375 957
Němčanská Sabina, MUDr. email: sabina.nemcanska@osu.cz
telefon:
Plášek Marek, MUDr. email: marek.plasek@osu.cz
telefon: 597 375 816
Timkovič Juraj, MUDr., Ph.D. email: juraj.timkovic@osu.cz
telefon: 597 372 103
Externisté
Jančatová Debora, MUDr. email:
telefon:
Kozakovičová Veronika, MDDr., DiS. art email:
telefon:
Pasz Adam email:
telefon:
Res Oldřich, MUDr. email:
telefon: 597 371 814
Stránský Jiří, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 915
Štembírek Jan, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 597 375 925

Katedra biomedicínských oborů

Vedení katedry
Vedení KBO
Šafarčík Kristian, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: kristian.safarcik@osu.cz
telefon: 553 46 1740
597 374 031
Sekretariát KBO
Břežná Šárka
sekretářka katedry
email: sarka.brezna@osu.cz
telefon: 553 46 1741
597 372 295
Členové katedry
Profesoři
Čižnár Ivan, prof. Ing., DrSc. email: ivan.ciznar@osu.cz
telefon:
Docenti
Bystroň Jaromír, doc. MUDr., CSc. email: jaromir.bystron@osu.cz
telefon:
Čermáková Zuzana, doc. MUDr., Ph.D. email: zuzana.cermakova@osu.cz
telefon: 553 46 1714
597 374 420
597 373 459
Chmelař Dittmar, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie při LF OU, odborný garant laboratorních vyšetření LF Ostravské univerzity
email: dittmar.chmelar@osu.cz
telefon: 553 46 1747
Schneiderka Petr, doc. MUDr., CSc. email: petr.schneiderka@osu.cz
telefon: 553 46 1741
Šafarčík Kristian, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: kristian.safarcik@osu.cz
telefon: 553 46 1740
597 374 031
Odborní asistenti
Adamus Tomáš, RNDr., Ph.D. email: tomas.adamus@osu.cz
telefon: 553 46 1743
Balcar Alfons, RNDr. email:
telefon: 597 373 236
Bartoš Vladimír, Ing., Ph.D. email: vladimir.bartos@osu.cz
telefon: 597 373 442
Beran Vladimír, Mgr., Ph.D. email: vladimir.beran@osu.cz
telefon: 553 46 1748
Blahutová Šárka, MUDr. email: sarka.blahutova@osu.cz
telefon:
Dvořáčková Nina, MUDr. email: nina.dvorackova@osu.cz
telefon: 597 373 106
Grečmalová Dagmar, MUDr. email: dagmar.grecmalova@osu.cz
telefon: 597 374 042
Gřegořová Andrea, MUDr. email: andrea.gregorova@osu.cz
telefon: 597 373 106
Hájek Michal, MUDr., PhD. email: michal.hajek@osu.cz
telefon:
Hladíková Andrea, MUDr., PhD. email: andrea.hladikova@osu.cz
telefon: 597 373 568
597 373 268
Kořístka Martin, MUDr. email: martin.koristka@osu.cz
telefon: 597 374 437
Krejčí Eva, Mgr., Ph.D. email: eva.krejci@osu.cz
telefon: 553 46 1747
Kušnierová Pavlína, RNDr., Ph.D. email: pavlina.kusnierova@osu.cz
telefon: 597 374 144
Lochman Ivo, RNDr., CSc. email: ivo.lochman@osu.cz
telefon:
Lochmanová Alexandra, RNDr., Ph.D. email: alexandra.lochmanova@osu.cz
telefon: 553 46 1743
Materová Hana, RNDr. email: hana.materova@osu.cz
telefon: 553 46 1746
597 373 499
597 373 400
Matuška Milan, MUDr., Ph.D. email: milan.matuska@osu.cz
telefon: 597 372 754
Plevová Pavlína, MUDr., Ph.D. email: pavlina.plevova@osu.cz
telefon: 597 373 107
Ploticová Věra, MUDr. email: vera.ploticova@osu.cz
telefon: 597 374 129
Sochorová Hana, RNDr., Ph.D. email: hana.sochorova@osu.cz
telefon: 553 46 1746
Šálek Tomáš, MUDr., Ph.D. email: tomas.salek@osu.cz
telefon:
Šigutová Radka, RNDr. email: radka.sigutova@osu.cz
telefon: 597 374 125
Šilhánová Eva, MUDr. email: eva.silhanova@osu.cz
telefon: 597 372 527
Šištík Pavel, Mgr. email: pavel.sistik@osu.cz
telefon: 597 374 393
Švagera Zdeněk, RNDr., Ph.D. email: zdenek.svagera@osu.cz
telefon: 597 374 121
Uřinovská Romana, Mgr., Ph.D. email: romana.urinovska@osu.cz
telefon: 597 374 393
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. email: ivona.zavacka@osu.cz
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
Zeman David, Ing. MUDr., Ph.D. email: david.zeman@osu.cz
telefon: 597 374 382
Vědečtí pracovníci
Rozložník Miroslav, Mgr., PhD. email: miroslav.rozloznik@osu.cz
telefon:
Stejskal David, prof. MUDr., Ph.D., MBA email:
telefon:
Uvírová Magdalena, RNDr. email: magdalena.uvirova@osu.cz
telefon:
Urbanovská Irena, Mgr. email: irena.urbanovska@osu.cz
telefon:
Externí pracovníci
Černá Dita, Mgr. email:
telefon:
Dolinková Marie, Mgr. email:
telefon:
Hajduková Zdeňka, MUDr., Ph.D. email:
telefon: 553 46 1787
Chadžijski Filip, Mgr. email:
telefon:
Kaniová Romana email:
telefon:
Kozarová Iveta, Mgr. email: iveta.kozarova@osu.cz
telefon:
Krnáčová Alena, RNDr. email:
telefon:
Kubačková Jana, RNDr. email: jana.kubackova@osu.cz
telefon:
Lehocká Hana, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Majorosová Nela, Mgr. email:
telefon:
Močigemba Jaroslav, Mgr. email:
telefon:
Náhlíková Zdeňka email:
telefon:
Paprskářová Martina, Mgr. email:
telefon:
Pulcer Martin, Ing., Ph.D. email: martin.pulcer@osu.cz
telefon:
Recová Lucie, Mgr. email:
telefon:
Skoumal David, MUDr. email:
telefon:
Smetanová Martina email:
telefon:
Staňková Marie, RNDr., Ph.D. email:
telefon:
Šlachtová Hana, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Štefek Herbert, Ing. email:
telefon:
Urgasová Alena email:
telefon:
Včelková Alice, Bc. email:
telefon:
Všianský František, Ing. email:
telefon:
Vyvlečka Ivo, MUDr. email:
telefon:

Katedra intenzívní medicíny a forenzních oborů

Vedení katedry
Vedení AUM
Dvořáček Igor, MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: igor.dvoracek@osu.cz
telefon: 553 46 1500
Sekretariát
Šťastná Nikola
tajemník katedry, sekretářka katedry
email: nikola.stastna@osu.cz
telefon: 553 46 1501
775 761 567
Cholevová Ivana
sekretářka katedry
email: ivana.cholevova@osu.cz
telefon: 553 46 1503
Členové katedry
Profesoři
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc. email: pavel.sevcik@osu.cz
telefon: 553 46 1500
Docenti
Klír Přemysl, doc. MUDr., CSc. email:
telefon:
Smetana Marek, doc. Ing., Ph.D. email: marek.smetana@osu.cz
telefon:
Odborní asistenti
Blahutová Pavlína, PhDr. email: pavlina.blahutova@osu.cz
telefon: 553 46 1502
Bílek Jiří, MUDr. email: jiri.bilek@osu.cz
telefon:
Burša Filip, MUDr., PhD. email: filip.bursa@osu.cz
telefon:
Tejkalová Kateřina, Mgr. email: katerina.cvernova@osu.cz
telefon:
Doležal Karel, Ing. email: karel.dolezal@osu.cz
telefon:
Dvořáček Igor, MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: igor.dvoracek@osu.cz
telefon: 553 46 1500
Gřegoř Roman, MUDr. email: roman.gregor@osu.cz
telefon:
Handlos Petr, MUDr. email:
telefon:
Ihnát Rudinská Lucia, MUDr. Bc. email: lucia.rudinska@osu.cz
telefon:
Káňová Marcela, MUDr. email: marcela.kanova@osu.cz
telefon:
Kula Roman, MUDr., CSc. email: roman.kula@osu.cz
telefon:
Lapčíková Eva, Mgr. email: eva.lapcikova@osu.cz
telefon: 553 46 1503
Máca Jan, MUDr. email: jan.maca@osu.cz
telefon:
Matouch Petr, PhDr. email: petr.matouch@osu.cz
telefon:
Neiser Jan, MUDr. email: jan.neiser@osu.cz
telefon:
Nytra Ivana, Mgr. email: ivana.nytra@osu.cz
telefon:
Psennerová Sabina, PhDr., PhD. email: sabina.psennerova@osu.cz
telefon: 553 46 1502
775 761 556
Smatanová Margita, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Sklienka Peter, MUDr. email: peter.sklienka@osu.cz
telefon:
Streitová Dana, PhDr. email: dana.streitova@osu.cz
telefon:
Szturz Pavel, MUDr., Ph.D. email: pavel.szturz@osu.cz
telefon:
Štigler Jan, MUDr. email:
telefon: 597 372 709
Urbanec René, MUDr. email: rene.urbanec@osu.cz
telefon:
Vavrošová Jana, Mgr., Ph.D. email: jana.vavrosova@osu.cz
telefon: 553 46 1504
Zoubková Renáta, PhDr. email: renata.zoubkova@osu.cz
telefon: 553 46 1505
Externisté
Aufart Jan, Ing. email:
telefon:
Augustynek Martin, Ing. email:
telefon:
Beneš Petr, MUDr. email:
telefon:
Borovička Jiří, Ing. Bc. email:
telefon:
Buchalová Marcela, Bc. email:
telefon:
Čoček Vladimír, Mgr. email:
telefon:
Divák Jan, MUDr., PhD. email:
telefon:
Dokoupil Marek, MUDr. email:
telefon:
Flašar Jiří, Bc. email:
telefon:
Foldyna Jakub, MUDr. email:
telefon:
Hanslianová Jitka, MUDr. email:
telefon:
Jaššo Petr, Mgr., MBA email:
telefon:
Ječmínková Renáta, MUDr. email:
telefon:
Kurka Petr, RNDr., CSc. email:
telefon:
Landsfeld Tomáš, Mgr. email:
telefon:
Maléřová Lenka, Ing. email:
telefon:
Neiserová Hana, Bc. email:
telefon:
Nytra Marek, Mgr. email:
telefon:
Penhaker Marek, Ing., Ph.D. email:
telefon:
Poloczek Miloš, Mgr. Ing. email:
telefon:
Pokorný Miroslav, prof. Dr. Ing. email:
telefon:
Popelka Jiří, PhDr. email:
telefon:
Škroch Josef, Mgr. email: josef.skroch@osu.cz
telefon:
Ticháček Milan, MUDr. email:
telefon:
Tovaryšová Ivana, Mgr. email: ivana.tovarysova@osu.cz
telefon:
Urbánek Petr, Bc. email:
telefon:
Valerián Luboš, JUDr., Ph.D. email:
telefon:
Vilímková Andrea, PhDr. email: andrea.vilimkova@osu.cz
telefon: 553 46 1502
Záhorský Marek, Bc. email:
telefon:
Zemanová Jitka, MUDr. email:
telefon: 553 46 1500

Centrum epidemiologického výzkumu

Vedení centra
Vedení CEV
Janout Vladimír, prof. MUDr., CSc.
ředitel CEV
email: vladimir.janout@osu.cz
telefon: 553 46 1786
733 784 094
Janoutová Jana, MUDr., Ph.D.
zástupce ředitele CEV
email: jana.janoutova@osu.cz
telefon: 553 46 1788
733 784 093
Sekretariát CEV
Machaczka Ondřej, Mgr. email: ondrej.machaczka@osu.cz
telefon: 553 46 1790
Členové centra
Členové CEV
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D. email: vera.jandackova@osu.cz
telefon: 553 46 1792
Zatloukalová Anna, Mgr. email: anna.zatloukalova@osu.cz
telefon: 553 46 1790
Oddělení biostatistiky
Tomášková Hana, Ing., Ph.D. email: hana.tomaskova@osu.cz
telefon: 553 46 1798
731 492 936
Šipoš Jan, Mgr., Ph.D. email: jan.sipos@osu.cz
telefon: 553 46 2354
553 46 1795