OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Pavel Širůček

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Pavel Širůček, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: X 0, budova X
funkce:
obor činnosti:nukleární medicína
katedra / středisko (fakulta): Ústav zobrazovacích metod (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 374 293
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1985 – 1991Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

Kvalifikace

2011Ph.D., Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc
2001Nadstavbová atestace z nukleární medicíny, Olomouc
1997Atestace klinická biochemie, I. stupeň, Praha
1994Pediatrie, I. stupeň, Ostrava

Další vzdělávání, kurzy

2004Kurz odborné přípravy pracovníků pracovišť s významnými zdroji ionizujícího záření

Zaměstnání, praxe

2013 – dosudLékařská fakulta OU
1998 – dosudKlinika nukleární medicíny FN Ostrava
1999 – 2012Dětská pohotovost Ostrava
1997 – 1998Oddělení klinické biochemie a hematologie, nemocnice v Bílovci
1991 – 1998Dětské oddělení nemocnice v Bílovci

Odborné zaměření

Nukleární medicína

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2015 – 2017Akreditační komise MZ
1999 – dosudČeská společnost nukleární medicíny

Jazykové znalosti

Angličtinaaktivní znalost
Ruštinapasivní znalost


Všechny publikace

Širůček, P., Havel, M., Koscielnik, P. a Mrůzek, M. Náhodná diagnóza velkého jaterního hemangiomu při fraktuře bederního obratle. První linie. 2015, roč. 5, s. 14-15. ISSN 1804-9028.
Širůček, P., Havel, M. a Koscielnik, P. Náhodný nález nádorové duplicity při scintigrafii skeletu - SPECT/CT /. Nukleární medicína. 2015, roč. 4, s. 34-36. ISSN 1805-1146.
Širůček, P., Šuláková, A., Jirsa, M., Mrhač, L., Havel, M. a Kraft, O. Radionuclide cholescintigraphy in genetically confirmed Rotor syndrome. PEDIATR INT. 2015, roč. 57, s. 981-985. ISSN 1328-8067.
Bosáková, A., Havelka, J., Šalounová, D., Kraft, O., Širůček, P., Strmeňová, H., Šuláková, A. a Hladík, M. Akutní pyelonefritida u dětí diagnostika pomocí metod statické scintigrafie ledvin a magnetické rezonance a jejich srovnání. Aktuality v nefrologii. 2014, ISSN 1210-955X.
Širůček, P. a Havel, M. K čemu lze použít radiojód. In: X. festival kazuistik. Luhačovice. 2014.
Širůček, P. a Havel, M. K čemu lze použít radiojód. ISBN 978-80-87735-11-4.
Širůček, P., Havel, M. a Bukovanský, K. Metastatické postižení parafaryngeální lymfatické uzliny u papilárního karcinomu štítné žlázy. In: 51. dny nukleární medicíny. Ústupky. 2014.
Širůček, P. a Havel, M. Metastatické postižení parafaryngeální lymfatické uzliny u papilárního karcinomu štítné žlázy. Nukleární medicína. 2014, roč. 3, s. 74-76. ISSN 1805-1146.
Havel, M., Kolacek, M., Kaminek, M., Dedek, V., Kraft, O. a Širůček, P. Myocardial perfusion imaging parameters: IQ-SPECT and conventional SPET system comparison. Hellenic Journal of Nuclear Medicine. 2014, roč. 17, s. 203-200. ISSN 1790-5427.
Širůček, P., Havel, M. a Koscielnik, P. Náhodný nález nádorové duplicity při scintigrafii skeletu - SPECT8CT. In: 51. dny nukleární medicíny. Ústupky. 2014.
Širůček, P., Havel, M., Srovnalová, J. a Bartoš, V. Prognostická hodnota prvního Tyreoglobulinu po totální tyreoidektomii u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy. In: 51. dny nukleární medicíny. Ústupky. 2014.
Širůček, P., Havel, M., Kraft, O. a Ullmann, V. SPECT/CT v onkologii. In: 51. dny nukleární medicíny. Ústupky. 2014.
Širůček, P., Mrhač, L., Havel, M., Havlová, G., Kraft, O., Dočkalová, Š. a Olšanská, R. Hemodialyzovaný paciet s karcinonem štítné žlázy léčený 131I. Nukleární medicína. 2012, roč. 1, č. 3, s. 48-52. ISSN 1805-1146.
Kraft, O., Širůček, P., Mrhač, L. a Havel, M. I-131 false positive uptake in a huge parapelvic renal cyst. Nuclear Medicine Review. 2011, roč. 14, s. 36-37. ISSN 1506-9680.
Širůček, P., Kraft, O., Hrbáč, J. a Kosek, V. Profit pacientů ze stanovení cerebrovaskulární rezervní kapacity pomocí SPECT mozku a hyperkapnie. CESK SLOV NEUROL N. 2011, roč. 74, č. 107, s. 299-311. ISSN 1210-7859.
Chmelová, J., Kolář, Z., Procházka, V., Čuřík, R., Dvořáčková, J., Širůček, P., Kraft, O. a Hrbáč, T. MoyaMoya disease is associated with endothelial activity detected by anti-nestin antibody.. Biomedical Papers. 2010, č. 2, s. 159-162. ISSN 1213-8118.
Širůček, P., Procházka, V., Kraft, O. a Ullmann, V. Scintigrafické vyšetření perfuze bérců před a po implantaci kmenových buněk - nepřímé hodnocení neoangiogeneze. In: XL VII. dny nukleární medicíny. Havlíčkův Brod. 2010.
Širůček, P. a Kraft, O. Vyšetřovací metody cerebrovaskulární rezervní kapacity v nukleární medicíně a ostatní komplementární metody. CESK SLOV NEUROL N. 2010, č. 73/106, s. 227-230. ISSN 1210-7859.
Šuláková, T., Barnetová, D., Širůček, P., Bosáková, A., Slaný, J. a Et Al., Clinical quiz: acute renal failure and hepatopathy. In: Actual problems of the pediatric nephrology and urology.. Třeboň: Jihočeská univerzita, 2009. Jihočeská univerzita, 2009. s. 117-118. ISBN 978-80-7394-166-6.
Kraft, O., Petráš, L., Dvořáčková, J., Kubala, O., Heroková, J. a Širůček, P. Detection and biopsy of the sentinel lymp nodes in the malignant melanoma. In: 7th World Congress on Melanoma and 5th Congress of European Association of Derrnato-Oncology (EADO). Vídeň. 2009.
Kraft, O., Mrhač, L., Širůček, P., Dvořáčková, J., Chmelová, J., Gráf, P. a Ševčík, L. I-131 Uptake in an Ovarian Tumor Differential Diagnosis for Abdominal I-131 Uptake. CLIN NUCL MED. 2009, roč. 34, s. 390-392. ISSN 0363-9762.
Širůček, P., Uhlářová, L., Kraft, O. a Nováková, D. Kvantitativní parametry při hodnocení transplantované ledviny. In: XVI. dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí. Olomouc. 2009.
Širůček, P., Kraft, O., Nováková, D., Drozdková, R. a Uhlářová, L. Quantitative parameters of dynamic scintigraphy of renal transplants. In: Annual Congress of the EANM 2009. Barcelona. 2009.
Nováková, D., Radomská, A., Širůček, P., Kraft, O., Samlík, J. a Chmelová, J. Stanovení mozkové smrti. In: XLIV. dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí. Olomouc. 2009.
Širůček, P., Mrhač, L., Havel, M., Havlová, G., Kraft, O. a Olšanská, R. Terapie 131 I pacienta s karcinomem štítné žlázy v hemodialyzačním programu. In: XLIV. dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí. Olomouc. 2009.
Kohutová, A., Širůček, P., Drozdková, R., Kraft, O. a Dedek, V. Artefakty při celotělové scintigrafii po podání. In: 131I. Abstrakta. s. 80-80. ISBN 978-80-254-2613-5.
Ullmann, V., Materová, H., Kraft, O., Dedek, V., Širůček, P. a Drozdková, R. Vyhodnocování dynamické scintigrafie transplantované ledviny z kamer Ecam/Symbia v systému Ostnucline. In: Abstrakta XLIV. dni nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou. s. 22-22. ISBN 978-80-969757-1-6.
Širůček, P., Procházka, V., Hrbáč, T., Kraft, O., Chmelová, J. a Dvořáčková, J. Brain single photon emission tomography and hypercapnia test in testing cerebrovascular reserve capacity in Moya moya disease. Hellenic journal of nuclear medicine. 2006, roč. 9, s. 112-112. ISSN 1790-5427.
Kubinyi, J., Kraft, O., Dedek, V. a Širůček, P. Možnosti terapie radiojodem v onemocnění štítné žlázy.. In: Celoslovenský odborný seminár s medzinár. účasťou. Martin. 2006.
Širůček, P., Kubinyi, J. a Kraft, O. Terapie tyreopatií pomocí 131I.. In: Celostátní dvoudenní podzimní konference SZP pořádaná ONM FN Hradec Králové a ČAS. Hradec Králové. 2006.
Širůček, P., Hrbáč, T. a Kraft, O. Vyšetření cerebrovaskulární rezervy pomocí SPECTu mozku a hyperkapnie. In: Sborník abstrakt. s. 60-60. ISBN 80-903659-0-6.


AutorNázev práceTypRok
Růžička ZdeněkDiagnostika a terapie pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázybakalářská 2016 
Kožíková RadkaRadionuklidová vyšetření plicbakalářská 2015 
Dzidová KamilaRole cholescintigrafie v hodnocení onemocnění žlučových cestbakalářská 2011 
Gál RadimPorovnání SPECTu mozku a CT u pacientů s ischemickou CMPbakalářská 2009 
Myšková MartaScintigrafická detekce příštítných tělísekbakalářská 2009 
Uhlářová LenkaScintigraficky detekované komplikace transplantované ledvinybakalářská 2009 
Dzidová KamilaPorovnání nálezu sonografického, CT a SPECTu jater u pacientů s podezřením na jaterní hemangiombakalářská 2008 
Keprtová MartinaPorovnání závažných koronarograficky prokázaných stenóz a perfuze myokardubakalářská 2008 
Králová LenkaPorovnání motility a ejekční frakce levé komory pomocí GATED SPECT myokardu a echokardiografiebakalářská 2008 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub