OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Úřední deska

Veřejné zakázky - lf
Pracovní příležitosti - lf
Nedoručitelná korespondence - lf

Úřední deska

Organigramma dell'anno accademico 2018/2019 per gli studi all'estero della OU

Anno accademico 2018/2019 dura all´universitá di Ostrava dal 1 novembre 2018 fino al 31 ottobre 2019.

Schedule for the Academic Year 2018/2019

Academic year 2018/2019 at the University of Ostrava lasts from 1 September 2018 to 31 August 2019.

Harmonogram akademického roku 2018/2019 pro zahraniční pracoviště OU

Akademický rok 2018/2019 na OU trvá od 1. listopadu 2018 do 31. října 2019.
Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Harmonogram státních rigorózních zkoušek 6. ročníku Všeobecného lékařství pro AR 2018/2019

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Harmonogram akademického roku 2018/2019 na Lékařské fakultě OU

Akademický rok 2018/2019 na OU trvá od 1. září 2018 do 31. srpna 2019.
Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Termíny státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací na LF OU 2017/2018 a 2018/2019

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Harmonogram akademického roku 2017/2018 pro zahraniční pracoviště na Lékařské fakultě OU

Akademický rok 2017/2018 na OU trvá od 1. listopadu 2017 do 31. října 2018.
Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Přijímací řízení pro studijní programy/obory Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro akademický rok 2018/2019

Informace pro uchazeče o studium.

Nedoručitelná korespondence

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. ikona pdf
facebook
rss
social hub