Úřední deska

Přijímací řízení pro studijní programy/obory Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro akademický rok 2024/2025

Informace pro uchazeče o studium.

Harmonogram akademického roku 2024/2025 na Lékařské fakultě OU

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,60 MB

Harmonogram akademického roku 2023/2024 na Lékařské fakultě OU

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,21 MB

Organigramma dell'anno accademico 2023/2024 per gli studi all'estero della OU – Italia (Roma)

Documento in formato *.pdf. soubor pdf 0,14 MB

Organigramma dell'anno accademico 2023/2024 per gli studi all'estero della OU – Svizzera (Chiasso)

Documento in formato *.pdf. soubor pdf 0,14 MB

Schedule for the Academic Year 2023/2024

Document is in the *.pdf. soubor pdf 0,21 MB

Schedule of State Final Exams 6th year General Medicine for AY 2023/2024

Document is in the *.pdf format. soubor pdf 0,15 MB

Schedule of State Final Exams 6th year General Medicine for AY 2023/2024 – June

Document is in the *.pdf format. soubor pdf 0,15 MB

Harmonogram akademického roku pro zubní lékařství 2023/2024 na Lékařské fakultě OU

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,19 MB

Harmonogram státních rigorózních zkoušek studentů 6. ročníku Všeobecného lékařství pro AR 2023/2024

Dokument je ve formátu *.pdf soubor pdf 0,23 MB

Harmonogram státních rigorózních zkoušek studentů 6. ročníku Všeobecného lékařství pro AR 2023/2024 – opravné

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,20 MB

Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro nelékařské studijní programy/obory LF OU – květen/červen 2023/2024

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,11 MB

Termíny státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací na LF OU 2023/2024 a 2024/2025

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,10 MB

Nedoručitelná korespondence

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf