Úřední deska

Harmonogram akademického roku 2021/2022 na Lékařské fakultě OU

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,60 MB

Schedule for the Academic Year 2021/2022

Document is in the *.pdf soubor pdf 0,18 MB

Organigramma dell´anno accademico 2021/2022 per gli studi all´estero della OU

Documento in formato *.pdf. soubor pdf 0,52 MB

Harmonogram státních rigorózních zkoušek 6. ročníku Všeobecného lékařství pro AR 2021/2022

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,51 MB

Harmonogram státních rigorózních zkoušek 6. ročníku Všeobecného lékařství pro AR 2021/2022 – opravné

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,20 MB

Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro nelékařské studijní programy/obory LF OU – květen/červen 2021/2022

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,10 MB

Oznámení o státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce na OU LF ve studijní programu Veřejné zdravotnictví

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,18 MB

Přijímací řízení pro studijní programy/obory Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro akademický rok 2022/2023

Informace pro uchazeče o studium.

Termíny státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací na LF OU 2021/2022 a 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,09 MB

Nedoručitelná korespondence

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf