Úřední deska

Harmonogram akademického roku 2021/2022 na Lékařské fakultě OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,60 MB

Schedule for the Academic Year 2021/2022

Document is in the *.pdf ikona pdf 0,18 MB

Organigramma dell´anno accademico 2021/2022 per gli studi all´estero della OU

Documento in formato *.pdf. ikona pdf 0,52 MB

Harmonogram státních rigorózních zkoušek 6. ročníku Všeobecného lékařství pro AR 2021/2022

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,51 MB

Harmonogram státních zkoušek pro nelékařské studijní programy / obory – říjen 2021/2022

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,10 MB

Oznámení o státní doktorské zkoušce a  obhajobě disertační práce na OU LF dne 11. listopadu 2021 - Chirurgické obory

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,19 MB

Oznámení o státní doktorské zkoušce a  obhajobě disertační práce na OU LF dne 24. listopadu 2021 - Chirurgické obory

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,18 MB

Oznámení o státní doktorské zkoušce a  obhajobě disertační práce na OU LF dne 25. listopadu 2021 - Ošetřovatelství

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,18 MB

Oznámení o státní rigorózní zkoušce na OU LF dne 24. listopadu 2021 - Ošetřovatelství

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,18 MB

Přijímací řízení pro studijní programy/obory Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro akademický rok 2021/2022

Informace pro uchazeče o studium.

Termíny státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací na LF OU 2020/2021 a 2021/2022

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,09 MB

Nedoručitelná korespondence

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. ikona pdf