Úřední deska

Harmonogram akademického roku 2020/2021 na Lékařské fakultě OU

Dokument je ve formátu *.pdf ikona pdf

Schedule for the Academic Year 2020/2021

Document is in the *.pdf format. ikona pdf

Přehled změn termínů SZZk v ademickém roce 2019/2020, 2020/2021 k 27. dubnu 2020 pro nelékařské studijní programy /obory na OU LF -srpen, září 2020

Dokument je ve formátu *.pdf ikona pdf

Přehled změn termínů SZZk v ademickém roce 2019/2020, 2020/2021 k 27. dubnu 2020 pro nelékařské studijní programy /obory na OU LF - červen 2020

Dokument je ve formátu *.pdf ikona pdf

Harmonogram akademického roku 2019/2020 na Lékařské fakultě OU

Dodatek - Organizace akademického roku ikona pdf
Dodatek - Harmonogram akademického roku 2019/2020 na Lékařské fakultě OU ikona pdf

Schedule for the Academic Year 2019/2020

Appendix - Schedule for the Academic Year 2019/2020 ikona pdf

Organigramma dell'anno accademico 2019/2020 per gli studi all'estero della OU

Appendice - Organigramma dell'anno accademico 2019/2020 per gli studi all'estero della OU ikona pdf

Harmonogram státních rigorózních zkoušek 6. ročníku Všeobecného lékařství pro AR 2019/2020 – řádné, opravné

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Harmonogram státních rigorózních zkoušek studentů 7. a 8. ročníku Všeobecného lékařství pro AR 2020/2021

Dokument je ve formátu *.pdf ikona pdf

Přijímací řízení pro studijní programy/obory Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro akademický rok 2020/2021

Informace pro uchazeče o studium.

Termíny státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací na LF OU 2019/2020 a 2020/2021

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Nedoručitelná korespondence

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. ikona pdf