Úřední deska

Harmonogram akademického roku 2023/2024 na Lékařské fakultě OU

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,21 MB

Organigramma dell'anno accademico 2023/2024 per gli studi all'estero della OU – Italia (Roma)

Documento in formato *.pdf. soubor pdf 0,14 MB

Organigramma dell'anno accademico 2023/2024 per gli studi all'estero della OU – Svizzera (Chiasso)

Documento in formato *.pdf. soubor pdf 0,14 MB

Schedule for the Academic Year 2023/2024

Document is in the *.pdf. soubor pdf 0,21 MB

Schedule of State Final Exams 6th year General Medicine for AY 2023/2024

Document is in the *.pdf. 0,15 MB

Harmonogram státních rigorózních zkoušek studentů 6. ročníku Všeobecného lékařství pro AR 2023/2024

Dokument je ve formátu *.pdf soubor pdf 0,23 MB

Přijímací řízení pro studijní programy/obory Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro akademický rok 2023/2024

Informace pro uchazeče o studium.

Termíny státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací na LF OU 2022/2023 a 2023/2024

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,09 MB

Nedoručitelná korespondence

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf