Úřední deska

Harmonogram akademického roku 2022/2023 na Lékařské fakultě OU

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,21 MB

Schedule for the Academic Year 2022/2023

Document is in the *.pdf. soubor pdf 0,57 MB

Organigramma dell´anno accademico 2021/2022 per gli studi all´estero della OU

Documento in formato *.pdf. soubor pdf 0,52 MB

Harmonogram státních rigorózních zkoušek studentů 6. ročníku Všeobecného lékařství pro AR 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,23 MB

Obhajoba habilitační práce PhDr. Renáty Zeleníkové, PhD. na veřejném zasedání Vědecké rady Lékařské fakulty

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,18 MB

Přijímací řízení pro studijní programy/obory Lékařské fakulty Ostravské univerzity pro akademický rok 2022/2023

Informace pro uchazeče o studium.

Složení komisí pro  státní rigorózní zkoušky studijního programu/oboru Všeobecného lékařství pro AR 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,70 MB

Termíny státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací na LF OU 2021/2022 a 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,09 MB

Nedoručitelná korespondence

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf