Dny otevřených dveří Lékařské fakulty OU

Zapojte se do našeho živého vysílání na Instagramu a zeptejte se na to, co vás zajímá na studiu na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, a to na instagramových live Q&A, které plánujeme na přelom února a března 2023.

Potřebujete poradit s výběrem oboru? Máte další dotazy ohledně studia nebo života na Ostravské univerzitě? Navštivte nebo kontaktujte Poradenské centrum Ostravské univerzity, kde vám se vším rádi pomůžeme. Pro dotazy týkající se přijímacího řízení kontaktujte studijní oddělení fakulty.

Studenti se specifickými potřebami navíc najdou podporu v našem Centru Pyramida.


Termín:

27. leden 2023 v prostorách areálu LF v Ostravě-Zábřehu.

Nelékařské zdravotnické programy:

Bakalářské studijní programy:

 • Všeobecné ošetřovatelství (prezenční, kombinovaná forma)
 • Pediatrické ošetřovatelství (prezenční, kombinovaná forma)
 • Porodní asistence (prezenční forma)
 • Fyzioterapie (prezenční forma)
 • Ergoterapie (prezenční forma)
 • Radiologická asistence (prezenční forma)
 • Nutriční terapie (prezenční, kombinovaná forma)
 • Ochrana a podpora zdraví (prezenční forma)
 • Zdravotnické záchranářství (prezenční, kombinovaná forma)
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (prezenční forma)

Navazující magisterské studijní programy:

 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii (prezenční, kombinovaná forma)
 • Komunitní péče v porodní asistenci (prezenční, kombinovaná forma)
 • Aplikovaná fyzioterapie (prezenční forma)
 • Ochrana a podpora veřejného zdraví (prezenční, kombinovaná forma)
 • Intenzívní péče (kombinovaná forma)

Lékařský program:

 • Všeobecné lékařství (Mgr.)

Místo konání

 • areál bývalé krajské nemocnice, Syllabova 19 (odkazy na mapy budov v areálu níže)
 • dopravní spojení:
  • tramvaj 2, 3, zastávka Ředitelství Vítkovic
  • tramvaj 7, 11, 12 zastávka Palkovského
  • autobus 57, zastávka Lékařská fakulta


Název studijního programuNázev studijní specializaceTyp studiaMísto konáníHodina
Všeobecné ošetřovatelství Všeobecné ošetřovatelství Bc.
P, K
ZY 301, 303
Kachlová, Janíková
Bobčíková, Janíková
Kozáková, Košutová
Kozáková, Košutová
pátek
13:00
14:30
16:00
17:30
Pediatrické ošetřovatelství Pediatrické ošetřovatelství Bc.
P, K
ZY 302
Chromá
Hlávková
Hlubková
Hlubková
pátek
13:00
14:30
16:00
17:30
Porodní asistence Porodní asistence Bc.
P
ZY 304
Dušová
Greplová
pátek
13:00
14:30
16:00
Komunitní péče v porodní asistenci Komunitní péče v porodní asistenci NMgr.
P, K
ZY 329
Dušová
pátek
13:00 - 16:00
Ošetřovatelská péče v psychiatrii Ošetřovatelská péče v psychiatrii NMgr.
P, K
ZY 339
Hosáková
pátek
13:00-17:00
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví Bc.
P
ZY 235
RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
pátek
15:00, 17:00
Fyzioterapie Fyzioterapie Bc.
P
ZZ SIMLEK C206
Mgr. Poštulková,
Mgr. Dabrowská,
Mgr.  Ing. Wrona
pátek
14:00
15:00
16:00
Aplikovaná fyzioterapie Aplikovaná fyzioterapie NMgr.
P
Ergoterapie Ergoterapie P
Zdravotnické záchranářství Zdravotnické záchranářství Bc.
K, P
ZZ SIMLEK C108, C109, C104, D103 14:00 a 15:00 ZZ SIMLEK
PhDr. Pavlína Štěpánová, PhDr. Sabina Psennerová, PhD., Bc. Libor Havrlant
13:00-15:30
individuálně informace
Intenzivní péče Intenzívní péče NMgr.
K
ZZ D105 14:00-19:00
dr. Jor, dr. Swiatkowská - průběžně
Radiologická asistence Radiologická asistence Bc.
P
ZY 331 pátek
13:00-15:00
MUDr. Dedek
15:00-17:00
Mgr. Pomaki
17:00-19:00
Mgr. Chlopčík
Nutriční terapie Nutriční terapie Bc.
P, K
ZY 130, ZY 170, ZY 173, ZY 184
dr. Petřeková ZY 130
prezentace 14:00, 16:00, 18:00
Mgr. Borzenko ZY 173
13:00-19:00
Mgr. Bc. Konvička ZY 171
15:00-18:00
Mgr. Škarková ZY 184
13:00-19:00
pátek
od 13:00 do 19:00
Ochrana a podpora zdraví Ochrana a podpora zdraví Bc.
P
ZY 333
Mgr. Macounová, Bc. Jarešová
Prezentace 13:30, 14:30, 15:30
13:00-17:00
průběžně
Ochrana a podpora veřejného zdraví Ochrana a podpora veřejného zdraví NMgr.
P
ZY 333
Mgr. Macounová, Bc. Jarešová
Prezentace 13:30, 14:30, 15:30
Všeobecné lékařství Všeobecné lékařství Mgr.
P
ZY 373 pátek 15:00
ukázky Ústav anatomie, Ústav histologie, ZZ SIMLEK

Další podrobnosti k jednotlivým ukázkám

Program Všeobecné lékařství

Ucelená prezentace studijního programu proběhne v budově ZY v učebně ZY 373 (3. patro) v pátek v 15:00 hod a praktické ukázky v budově ZZ SIMLEK a dalších budovách (ZU – Ústav anatomie, Ústav histologie, ZY – Ústav laboratorní medicíny další.

Možnost prohlídky pracovišť - fyziologie, mikrobiologie, anatomie a histologie.

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Ucelené informace o studijním programu, jeho zaměření, možnostech uplatnění, výukových pracovištích a ukázky bakalářských prací absolventů budou zájemcům poskytnuty v přednáškovém bloku v budově ZY.

Začátky prezentací: pátek 15:00 hod. a 17:00 hod. v učebně ZY 235 (2. patro)

Možnost prohlídky pracovišť - fyziologie, mikrobiologie, patologie, anatomie a histologie.

Ergoterapie, Fyzioterapie, Aplikovaná fyzioterapie (Bc. + NMgr.)

Úvodní setkání se zájemci o studium se uskuteční na budově ZZ (SIMLEK) v učebně ZZ C206.

Začátky prezentací studijních programů spojené s ukázkou výukových prostor: pátek 14:00, 15:00, 16:00 hod.

Ochrana a podpora zdraví, Ochrana a podpora veřejného zdraví

Zájemci se můžou přijít informovat na studijní programy kdykoliv v čase 13:00-17:00, prezentace proběhnou v 13:30, 14:30, 15:30. Výklad bude zaměřen na seznámení s náplní oboru, organizací studia, možnostmi studia v navazujícím magisterském programu, s uplatněním absolventů v praxi, včetně ukázky přístrojů, pomůcek a modelů používaných při výuce. Informace o studiu podají vyučující, absolventi i současní studenti.

Všeobecné ošetřovatelství, NMgr. Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Úvodní setkání se zájemci o studium se uskuteční v budově ZY.

Prezentace studijních programů bude v pátek - viz rozpis jednotlivých studijních programů v odborných učebnách ústavu (3. patro) a kancelářích ústavu. Možnost prohlídky odborných učeben.

Pediatrické ošetřovatelství

Prezentace studijního programu proběhne v budově ZY v odborné učebně ZY 302 v pátek od 13:00 h – 17:30 h. Následovat budou (v odborné učebnách ZY 302) praktické ukázky odborných výkonů: sondování dítěte, odběr krve na simulátoru dětské ruky, aplikace injekce dítěti a další.

Porodní asistence

Prezentace studijního programu Porodní asistence (ZY 304)
Praktická ukázka porodu (ZY 304)
Praktická ukázka aromaterapie (ZY 304)
Praktická ukázka samovyšetřování prsu na modelech (ZY 304)

Zdravotnické záchranářství

Budova ZZ SIMLEK - Ucelená prezentace studijního programu proběhne ve 14:00 a 15:00 hod., následně budou vždy navazovat dynamické ukázky sloučené výuky předmětu Urgentní medicína. Součástí programu je přednáška Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. Individuálně budou poskytovány informace ke studiu v čase od 13-16 hod.

Intenzivní péče

Informace k studijnímu oboru a prezentace proběhne od 14 hodin průběžně na ZZ SIMLEK – D105.

Radiologická asistence

Ucelené prezentace studijního programu proběhnou v pátek 13:00 – 19:00 na učebně ZY 331 (3. patro).

Nutriční terapie

Prezentace studijního programu proběhne v budově ZY v učebně ZY 130 v pátek v časech od 14,00-14,30; 16,00-16,30; 18,00-18,30. Následovat bude v Nutriční poradně ZY 173 například ukázka diagnostiky složení těla, měření klidového metabolismu a v odborné učebně ZY 184 (cvičná kuchyňka) ukázka činností pro praktickou výuku předmětu Plánování léčebné výživy. Od 15:00 do 18:00 bude možnost shlédnout využití denzitometrické laboratoře (DXA – ZY 170) ve výuce či pro vědecké účely a od 13:00 do 19:00 je pro všechny zájemce Dne otevřených dveří také možnost prohlídky vybavení laboratoří pro výuku fyziologie a patofyziologie včetně demonstrace cvičení s výukovým zařízením PowerLab.


Odkazy na mapy budov

 • budova ZA, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Archív a CO
 • budova ZO, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta
 • budova ZU, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta
 • budova ZW, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta
 • budova ZY, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta
 • budova ZZ, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta

Zveřejněno / aktualizováno: 03. 01. 2023