Dny otevřených dveří Lékařské fakulty OU

Termín:

28. leden 2022 v prostorách areálu LF v Ostravě-Zábřehu.

Protiepidemická opatření


Nelékařské zdravotnické programy:

Bakalářské studijní programy/obory:

 • Všeobecné ošetřovatelství (prezenční, kombinovaná forma)
 • Pediatrické ošetřovatelství (prezenční, kombinovaná forma)
 • Porodní asistence (prezenční forma)
 • Fyzioterapie (prezenční forma)
 • Ergoterapie (prezenční forma)
 • Radiologická asistence (prezenční forma)
 • Nutriční terapie (prezenční, kombinovaná forma)
 • Ochrana a podpora zdraví (prezenční forma)
 • Zdravotnické záchranářství (prezenční, kombinovaná forma)
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (prezenční forma)

Navazující magisterské studijní programy:

 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii (prezenční, kombinovaná forma)
 • Komunitní péče v porodní asistenci (prezenční, kombinovaná forma)
 • Aplikovaná fyzioterapie (prezenční forma)
 • Ochrana a podpora veřejného zdraví (prezenční forma)
 • Intenzívní péče (kombinovaná forma)
 • Ošetřovatelská péče v geriatrii (prezenční, kombinovaná forma)

Lékařský program:

 • Všeobecné lékařství (Mgr.)

Mimořádná prohlídka Ústavu anatomie (budova ZU) Lékařské fakulty od 10:00 – 11:15 za dodržení všech opatření – viz výše. Kontaktní osoba: doc. MVDr. M. Miklošová, Ph.D.


Místo konání

 • areál bývalé krajské nemocnice, Syllabova 19 (odkazy na mapy budov v areálu níže)
 • dopravní spojení:
  • tramvaj 2, 3, zastávka Ředitelství Vítkovic
  • tramvaj 7, 11, 12 zastávka Palkovského
  • autobus 57, zastávka Lékařská fakulta

Název studijního programuNázev studijní specializaceTyp studia Místo konáníHodina
Všeobecné ošetřovatelstvíVšeobecné ošetřovatelstvíBc.
P, K
ZY 301, ZY 303
Dr. Janíková
Dr. Plevová
Dr. Zeleníková
Dr. Doležel
pátek
13:00
14:30
16:00
17:30
Pediatrické ošetřovatelstvíPediatrické ošetřovatelstvíBc.
P, K
ZY 302
Doc. Sikorová
Dr. Chromá
Dr. Hlubková
pátek
13:00
14:30
16:00
17:30
Porodní asistencePorodní asistenceBc.
P
ZY 304
Dr. Dušová
pátek
13:00 - 16:00
Komunitní péče v porodní asistenciKomunitní péče v porodní asistenciNMgr.
P, K
ZY 329
Dr. Dušová
pátek
16:00 - 17:00
Ošetřovatelská péče v psychiatriiOšetřovatelská péče v psychiatriiNMgr.
P, K
ZY 339
Dr. Hosáková
pátek
13:00 - 19:00
Ošetřovatelská péče v geriatriiOšetřovatelská péče v geriatriiNMgr.
P, K
ZY 318
Doc. Kozáková
pátek
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictvíLaboratorní diagnostika ve zdravotnictvíBc.
P
ZY 235
RNDr. Švagera, Ph.D,
pátek
15:30
17:00
FyzioterapieFyzioterapieBc.
P
ZO 216
Mgr. Poštulková, Mgr. Kopecká, Ing. Honzíková, Ph.D.
pátek
14:00
15:00
16:00
Aplikovaná fyzioterapieAplikovaná fyzioterapieNMgr.
P
ErgoterapieErgoterapieP
Zdravotnické záchranářstvíZdravotnické záchranářstvíBc.
K, P
ZY 102, ZY 116, ZY 11714:00 ZY 102
16:00 ZY 102
PhDr. Štěpánová,
Bc. Havrlant
ZY 116, ZY 117
průběžně
Intenzivní péčeIntenzívní péčeNMgr.
K
ZY 102, ZY 12415:00 ZY 102
PhDr. Zoubková, PhD.,
Mgr. Nytra
ZY 124 - průběžně
Radiologická asistenceRadiologická asistenceBc.
P
ZY 33128.1. - pátek
13-15 h
MUDr. Dedek
15-17 h
Mgr. Pomaki
17-19 h
Mgr. Chlopčík
Nutriční terapieNutriční terapieBc.
P, K
ZY 130, ZY 173, ZY 184
Dr. Petřeková
ZY 130
(prezentace 14,00; 16,00; 18,00)
Mgr. Borzenko ZY 173
Mgr. Škarková a Dr. Mizerová ZY 184
pátek
od 13,00 do 19,00
Ochrana a podpora zdravíOchrana a podpora zdravíBc.
P
ZY 231
Dr. Jiřík, Mgr. Ostřížková, Mgr. Kramná
14:00 prezentace programu, ukázka lab. cvičení
Ochrana a podpora veřejného zdravíOchrana a podpora veřejného zdravíNMgr.
P
ZY 231
Všeobecné lékařstvíVšeobecné lékařstvíMgr.
P
ZY 373pátek
15:00

Další podrobnosti k jednotlivým ukázkám


Program Všeobecné lékařství

Ucelená prezentace studijního programu proběhne v budově ZY v učebně ZY 373 (3. patro) v pátek v 15:00 hod.

Možnost prohlídky pracovišť - fyziologie, mikrobiologie, anatomie a histologie.

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Ucelené informace o studijním programu, jeho zaměření, možnostech uplatnění, výukových pracovištích a ukázky bakalářských prací absolventů budou zájemcům poskytnuty v přednáškovém bloku v budově ZY.

Začátky prezentací: pátek 15:30 hod. a 17:00 hod. v učebně ZY 235 (2. patro).

Možnost prohlídky pracovišť - fyziologie, mikrobiologie, patologie, anatomie a histologie.

Ergoterapie, Fyzioterapie, Aplikovaná fyzioterapie (Bc. + NMgr.)

Úvodní setkání se zájemci o studium se uskuteční v učebně ZO 216.

Začátky prezentací studijních programů spojené s ukázkou výukových prostor: pátek 14:00, 15:00, 16:00 hod.

Ochrana a podpora zdraví, Ochrana a podpora veřejného zdraví (Bc. + NMgr.)

Výklad bude zaměřen na seznámení s programem, organizací studia, možnostmi studia v magisterském programu, možnostmi uplatnění absolventů v praxi, začátky prezentací v pátek 14:00 v laboratoři biofyziky a elektromagnetických polí ZY 231, včetně ukázky laboratorních cvičení (2. patro).

Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství, NMgr. Ošetřovatelská péče v psychiatrii, Ošetřovatelská péče v geriatrii

Úvodní setkání se zájemci o studium se uskuteční v budově ZY.

Prezentace studijních programů bude v pátek - viz rozpis jednotlivých studijních programů v odborných učebnách ústavu (3. patro) a kancelářích ústavu. Možnost prohlídky odborných učeben.

Porodní asistence

Prezentace studijního programu proběhne v budově ZY v odborné učebně ZY 304 v pátek od 13:00 h – 16:00 h. Následovat budou v odborných učebnách ZY 304 praktické ukázky porodu, prvního ošetření novorozence, manipulace s novorozencem, šití epiziotomie, měření pánevních rozměrů - pelvimetrem.

Zdravotnické záchranářství

Ucelená prezentace studijního programu proběhne ve 14:00 a 16:00 hod. v učebně ZY 102. Pro ukázku vybavení a činnosti budou zpřístupněny odborné učebny první pomoci ZY 116 a urgentní medicíny a ZY 117.

Intenzivní péče

Informace k studijnímu oboru a prezentace proběhne v 15:00 v učebně ZY 102. Pro ukázku vybavení a činnosti bude zpřístupněna odborná učebna intenzivní péče ZY 124.

Radiologická asistence

Ucelené prezentace studijního programu proběhnou v pátek 13:00 – 19:00 na učebně ZY 331 (3. patro).

Nutriční terapie

Prezentace studijního programu proběhne v budově ZY v učebně ZY 130 v pátek v časech od 14,00-14,30; 16,00-16,30; 18,00-18,30. Následovat budou v odborné učebně ZY 184 ukázky praktické výuky přípravy, plánování a propočítávání léčebné výživy a v Nutriční poradně ZY 173 ukázka diagnostiky složení těla, měření klidového metabolismu a zpracování výživových plánů a doporučení pro pacienty.

Možnost prohlídky pracoviště Ústavu fyziologie a patofyziologie (ZY 185ZY 181).


Odkazy na mapy budov

 • budova ZA, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Archív a CO
 • budova ZO, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta
 • budova ZU, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta
 • budova ZW, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta
 • budova ZY, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta
 • budova ZZ, Syllabova 19, Ostrava 3 (areál Zábřeh) Lékařská fakulta

Zveřejněno / aktualizováno: 26. 01. 2022