Přijímací řízení

Letos máš možnost si k nám podat elektronickou přihlášku od 15. listopadu. Hlavním krokem je její online vyplnění a zaplacení administrativního poplatku 600 Kč. Postupně všechny přihlášky od uchazečů zpracováváme, a to až do 15. března 2023, který je posledním možným dnem pro podání elektronické přihlášky ke studiu a její úhradu (doktorské studijní obory mají mezní termín pro podání elektronické přihlášky ke studiu a její zaplacení dne 15. května 2023). Veškeré potřebné informace týkající se přijímacího řízení na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity pro akademický rok 2023/2024 najdeš v Podmínkách přijetí ke studiu. Co přesně může obsahovat přijímací zkouška pro konkrétní zvolenou specializaci se dozvíš u jednotlivých studijních programů, které nalezneš všechny na jednom místě či pod jednotlivými katedrami, kde také nalezneš bližší informace o katedře/katedrách, na které/kterých chceš studovat.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 11. 2022