Přijímací řízení

Harmonogram zápisů studijních programů LF OU na akademický rok 2020/2021

Informace pro uchazeče k zápisu do studia.

Informace o přijímacím řízení na Lékařskou fakultu OU

Informace pro uchazeče o studium.

Organizace přijímacího řízení na LF OU pro akademický rok 2020/2021

Informace pro uchazeče o studium.

Kontaktní emailové adresy na konkrétní obory LF OU

Seznam kontaktních adres na obory Lékařské fakulty.

Zkratky kateder a ústavů Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Zkratky kateder, ústavů a obory, jež katedra/ústav garantuje

Doporučená žádost k odvolávání proti nepřijetí na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity

Doporučená žádost pro uchazeče o studium, kteří obdrželi rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu OU

Formulář je ve formátu *.doc. ikona doc