Termíny pro přijímací řízení v akademickém roce 2023/2024

Bakalářské studijní programy v prezenční a v kombinované formě studia
Termín
Den otevřených dveří
27.01.2023
Termin podání e-přihlášky
15.11.2022 - 15.03.2023
Mezní termín pro úhradu poplatku za přijímací řízení
15.03.2023
Termín přijímací zkoušky - talentová praktická zkouška z TV
duben 2023
Termíny přijímacích zkoušek - písemná část
29.05.-09.06.2023
Termíny zveřejnění pozvánek k přijímací zkoušce
do 30.04.2023 - pozvánky budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity
Přehled uchazečů na termín písemné přijímací zkoušky
Náhradní termín přijímacích zkoušek
15.06.2023
Termíny nahlédnutí do spisu
27.07.2023, 17.08.2023 v časovém rozpětí 8:00 – 12:00 h. na studijním oddělení LF OU
Návrhy na přijetí - přijímací komise (zasedání)
do 3 týdnů po náhradním termínu, je-li stanoven
Sdělení o výsledku přijímacího řízení - web
do 3 týdnů po náhradním termínu, je-li stanoven
Sdělení o výsledku přijímacího řízení, Rozhodnutí - písemná forma
do 3 týdnů po náhradním termínu, je-li stanoven
Zveřejnění informace uchazečům, kteří jsou navrženi na přijetí
červenec 2023 - informace uchazečům, kteří jsou navrženi k přijetí budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity
Možnost podání odvolání
do 30 dnů po obdržení písemného rozhodnutí (červenec/srpen/září 2023)
Zasedání fakultní přijímací komise pro odvolání
srpen/září 2023
Zápis do studia - řádný termín
21.08. - 25.08. 2023
Zápis do studia - náhradní termín
07.09.2023
 
Bakalářské studijní programy v zahraničí
Termín
Termin počátku podání e-přihlášky
květen/červen 2023
Mezní termín pro úhradu poplatku za přijímací řízení
srpen/září 2023
Termíny přijímacích zkoušek - písemná část
září/říjen 2023
Náhradní termín přijímacích zkoušek - písemná část
není
Termíny nahlédnutí do spisu
září/říjen 2023
Zápis do studia - řádný termín (studijní programy v zahraničí)
říjen 2023
 
Navazující magisterské programy v prezenční a v kombinované formě studia
Termín
Den otevřených dveří
27.01.2023
Termin podání e-přihlášky
15.11.2022 - 15.03.2023
Mezní termín pro úhradu poplatku za přijímací řízení
15.03.2023
Termíny přijímacích zkoušek - písemná část
29.05.-09.06.2023
Termíny zveřejnění pozvánek k přijímací zkoušce
do 30.04.2023 - pozvánky budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity
Přehled uchazečů na termín písemné přijímací zkoušky
Termíny přijímacích zkoušek - ústní část
květen/červen 2023
Náhradní termín přijímacích zkoušek
15.06.2023
Náhradní termín přijímacích zkoušek - ústní část
není
Termíny nahlédnutí do spisu
27. 07. 2023, 17. 08. 2023 v časovém rozpětí 8:00 – 12:00 h. na studijním oddělení LF OU
Návrhy na přijetí - přijímací komise (zasedání)
do 3 týdnů po náhradním termínu, je-li stanoven
Sdělení o výsledku přijímacího řízení - web
do 3 týdnů po náhradním termínu, je-li stanoven
Sdělení o výsledku přijímacího řízení, Rozhodnutí - písemná forma
do 3 týdnů po náhradním termínu, je-li stanoven
Zveřejnění informace uchazečům, kteří jsou navrženi na přijetí
červenec 2023 - informace uchazečům, kteří jsou navrženi k přijetí budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity
Možnost podání odvolání
do 30 dnů po obdržení písemného rozhodnutí (červenec/srpen/září 2023)
Zasedání fakultní přijímací komise pro odvolání
srpen/září 2023
Zápis do studia - řádný termín
21.08. - 25.08. 2023
Zápis do studia - náhradní termín
07.09.2023
 
Magisterské programy v prezenční formě studia
Termín
Den otevřených dveří
27.01.2023
Termin podání e-přihlášky
15.11.2022 - 15.03.2023
Mezní termín pro úhradu poplatku za přijímací řízení
15.03.2023
Termíny přijímacích zkoušek - písemná část
29.05.-09.06.2023
Termíny zveřejnění pozvánek k přijímací zkoušce
do 30.04.2023 - pozvánky budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity
Přehled uchazečů na termín písemné přijímací zkoušky
Náhradní termín přijímacích zkoušek
15.06.2023
Termíny nahlédnutí do spisu
27. 07. 2023, 17. 08. 2023 v časovém rozpětí 8:00 – 12:00 h. na studijním oddělení LF OU
Návrhy na přijetí - přijímací komise (zasedání)
do 3 týdnů po náhradním termínu, je-li stanoven
Sdělení o výsledku přijímacího řízení - web
do 3 týdnů po náhradním termínu, je-li stanoven
Sdělení o výsledku přijímacího řízení, Rozhodnutí - písemná forma
do 3 týdnů po náhradním termínu, je-li stanoven
Zveřejnění informace uchazečům, kteří jsou navrženi na přijetí
červenec 2023 - informace uchazečům, kteří jsou navrženi k přijetí budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity
Možnost podání odvolání
do 30 dnů po obdržení písemného rozhodnutí (červenec/srpen/září 2023)
Zasedání fakultní přijímací komise pro odvolání
srpen/září 2023
Zápis do studia - řádný termín
28.08.2023
Zápis do studia - náhradní termín
07.09.2023
 
Doktorské programy v prezenční a v kombinované formě studia
Termín
Termin počátku podání e-přihlášky
15.01.2023 - 15.05.2023
Mezní termín pro úhradu poplatku za přijímací řízení
15.05.2023
Termíny přijímacích zkoušek - ústní část
Náhradní termín přijímacích zkoušek - ústní část
není
Termíny nahlédnutí do spisu
17. 08. 2023 v časovém rozpětí 8:00 – 12:00 h. na studijním oddělení LF OU
Návrhy na přijetí - přijímací komise (zasedání)
do 3 týdnů po náhradním termínu, je-li stanoven
Zápis do studia - řádný termín
říjen 2023
 
Zveřejnění závěrečné zprávy z přijímacího řízení na webu
31. říjen 2023

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 05. 2023