Termíny pro přijímací řízení v akademickém roce 2024/2025

Bakalářské studijní programy v prezenční a v kombinované formě studia
Termín
Den otevřených dveří
26.01.2024
Termin podání e-přihlášky
15.11.2023 – 15.03.2024
Mezní termín pro úhradu poplatku za přijímací řízení
15.03.2024
Mezní termín pro vložení „potvrzení praktického lékaře“ ve formě pdf do e-přihlášky
15.03.2024
Termín přijímací zkoušky – talentová praktická zkouška z TV
18.04.2024 – pozvánky budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity, náhradní termín 27.04.2024
Termíny zveřejnění pozvánek k přijímací zkoušce
do 30.04.2024 – pozvánky budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity
Přehled uchazečů na termín písemné přijímací zkoušky
do 30.04.2024 – pozvánky budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity
Náhradní termín přijímacích zkoušek
není stanoven
Termíny nahlédnutí do spisu
11.07.2024, 15.08.2024 v časovém rozpětí 8:00 – 12:00 h. na studijním oddělení LF OU
Návrhy na přijetí – přijímací komise (zasedání)
do 3 týdnů po náhradním termínu, je-li stanoven
Sdělení o výsledku přijímacího řízení – web
do 3 týdnů po náhradním termínu, je-li stanoven
Sdělení o výsledku přijímacího řízení, Rozhodnutí – písemná forma
do 3 týdnů po náhradním termínu, je-li stanoven
Zveřejnění informace uchazečům, kteří jsou navrženi na přijetí
červenec 2024 – informace uchazečům, kteří jsou navrženi k přijetí budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity
Možnost podání odvolání
do 30 dnů po obdržení písemného rozhodnutí (červenec/srpen/září 2024)
Zasedání fakultní přijímací komise pro odvolání
srpen/září 2024
Zápis do studia – řádný termín
srpen/září 2024
Zápis do studia – náhradní termín
05.09.2024
 
Bakalářské studijní programy v zahraničí
Termín
Termin počátku podání e-přihlášky
květen/červen 2024
Mezní termín pro úhradu poplatku za přijímací řízení
srpen/září 2024
Termíny přijímacích zkoušek – písemná část
září/říjen 2024
Náhradní termín přijímacích zkoušek – písemná část
není stanoven
Termíny nahlédnutí do spisu
září/říjen 2024
Zápis do studia – řádný termín (studijní programy v zahraničí)
říjen 2024
 
Navazující magisterské programy v prezenční a v kombinované formě studia
Termín
Den otevřených dveří
26.01.2024
Termin podání e-přihlášky
15.11.2023 – 15.03.2024
Mezní termín pro úhradu poplatku za přijímací řízení
15.03.2024
Mezní termín pro vložení „potvrzení praktického lékaře“ ve formě pdf do e-přihlášky
15.03.2024
Termíny zveřejnění pozvánek k přijímací zkoušce
do 30.04.2024 – pozvánky budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity
Přehled uchazečů na termín písemné přijímací zkoušky
do 30.04.2024 – pozvánky budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity
Termíny přijímacích zkoušek – ústní část
květen/červen 2024
Přehled uchazečů na termín písemné přijímací zkoušky
do 30.04.2024 – pozvánky budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity
Náhradní termín přijímacích zkoušek
není stanoven
Náhradní termín přijímacích zkoušek – ústní část
není stanoven
Termíny nahlédnutí do spisu
11.07.2024, 15.08.2024 v časovém rozpětí 8:00 – 12:00 h. na studijním oddělení LF OU
Návrhy na přijetí – přijímací komise (zasedání)
do 3 týdnů po náhradním termínu, je-li stanoven
Sdělení o výsledku přijímacího řízení – web
do 3 týdnů po náhradním termínu, je-li stanoven
Sdělení o výsledku přijímacího řízení, Rozhodnutí – písemná forma
do 3 týdnů po náhradním termínu, je-li stanoven
Zveřejnění informace uchazečům, kteří jsou navrženi na přijetí
červenec 2024 – informace uchazečům, kteří jsou navrženi k přijetí budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity
Možnost podání odvolání
do 30 dnů po obdržení písemného rozhodnutí (červenec/srpen/září 2024)
Zasedání fakultní přijímací komise pro odvolání
srpen/září 2024
Zápis do studia – řádný termín
srpen/září 2024
Zápis do studia – náhradní termín
05.09.2024
 
Magisterské programy v prezenční formě studia
Termín
Den otevřených dveří
26.01.2024
Termin podání e-přihlášky
15.11.2023 – 15.03.2024
Mezní termín pro úhradu poplatku za přijímací řízení
15.03.2024
Mezní termín pro vložení „potvrzení praktického lékaře“ ve formě pdf do e-přihlášky
15.03.2024
Termíny zveřejnění pozvánek k přijímací zkoušce
do 30.04.2024 – pozvánky budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity
Přehled uchazečů na termín písemné přijímací zkoušky
do 30.04.2024 – pozvánky budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity
Náhradní termín přijímacích zkoušek
není stanoven
Termíny nahlédnutí do spisu
11.07.2024, 15.08.2024 v časovém rozpětí 8:00 – 12:00 h. na studijním oddělení LF OU
Návrhy na přijetí – přijímací komise (zasedání)
do 3 týdnů po náhradním termínu, je-li stanoven
Sdělení o výsledku přijímacího řízení – web
do 3 týdnů po náhradním termínu, je-li stanoven
Sdělení o výsledku přijímacího řízení, Rozhodnutí – písemná forma
do 3 týdnů po náhradním termínu, je-li stanoven
Zveřejnění informace uchazečům, kteří jsou navrženi na přijetí
červenec 2024 – informace uchazečům, kteří jsou navrženi k přijetí budou zveřejněny elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity
Možnost podání odvolání
do 30 dnů po obdržení písemného rozhodnutí (červenec/srpen/září 2024)
Zasedání fakultní přijímací komise pro odvolání
srpen/září 2024
Zápis do studia – řádný termín
srpen/září 2024
Zápis do studia – náhradní termín
05.09.2024
 
Doktorské programy v prezenční a v kombinované formě studia
Termín
Termin počátku podání e-přihlášky
15.01.2024 – 15.05.2024
Mezní termín pro úhradu poplatku za přijímací řízení
15.05.2024
Náhradní termín přijímacích zkoušek – ústní část
není stanoven
Termíny nahlédnutí do spisu
15. 08. 2024 v časovém rozpětí 8:00 – 12:00 h. na studijním oddělení LF OU
Návrhy na přijetí – přijímací komise (zasedání)
do 3 týdnů po náhradním termínu, je-li stanoven
Zápis do studia – řádný termín
říjen 2024
 
Zveřejnění závěrečné zprávy z přijímacího řízení na webu
31. říjen 2024

Zveřejněno / aktualizováno: 22. 05. 2024