Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (12)
Studium pro seniory - Univerzita 3. věku (3)
Krátkodobé programy a kurzy (3)
Vzdělávání zdravotnických pracovníků (31)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Nabízené akce CŽV - Lékařská fakulta

Aferézy v praxi transfuzního oddělení
Certifikovaný kurs – Sestra v intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii
Diagnostika anaerobních patogenních bakterií
Dobrodružství kriminalistiky
Domácí umělá plicní ventilace, oxygenoterapie
Elektronické informační zdroje pro nelékařské zdravotnické profese
Ergoterapie - bakalářské studium
Etudy první pomoci
Fyzioterapie
Fyzioterapie - bakalářské studium
Gynekologická cytodiagnostika
Hodnocení zdravotních rizik v životním prostředí
Hojení chronických ran v intenzivní péči
Chirurgie ruky
Imobilizace a transport traumatologických nemocných
Intenzivní péče
Kardiopulmonální resuscitace v postupech
Léčba bolesti
Magnetická rezonance kloubů - normální nález a základní patologie
Medicína založená na důkazu (evidence based medicine)
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence - certifikovaný kurz
Měření a hodnocení expozic hluku v pracovním a komunálním prostředí
Normální CT a MR obrazy mozku, hlavy, páteře a páteřního kanálu
Nutriční terapeut – kombinovaná forma
Odborná angličtina
Odborné semináře
Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - specializační vzdělávání
Ošetřovatelská péče v geriatrii - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Ošetřovatelská péče v pediatrii - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Ošetřovatelská péče v pediatrii, dětská sestra - specializační vzdělávání
Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních
Pracovně lékařská péče a posuzování zdravotní způsobilosti k práci
Radiologický asistent
Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací
Správná výrobní praxe v Zařízeních transfuzní služby
Teorie a praxe dietního stravování a výživa dětí od 1. roku
Všeobecná sestra - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Všeobecné lékařství - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Využití statistických metod při hodnocení epidemiologických studií
Zajištění vstupu do krevního oběhu
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
Závratě - diagnostika a rehabilitace
Zdravotnický záchranář - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Zdravotník zotavovacích akcí
Zjišťování a hodnocení expozic neionizujícímu záření v pracovním prostředí
Žít zdravěji a aktivněji