Celoživotní vzdělávání

     
         
     

Nabídka celoživotního vzdělávání soubor pdf

Nabízené akce CŽV - Lékařská fakulta

Aferézy v praxi transfuzního oddělení
Auuu to pálí aneb jak se nespálit…
Certifikovaný kurz - Zajištění vstupu do krevního oběhu
Certifikovaný kurz – Sestra v intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii
Diagnostika anaerobních patogenních bakterií
Domácí umělá plicní ventilace, oxygenoterapie
Elektronické informační zdroje pro nelékařské zdravotnické profese
Ergoterapie - bakalářské studium
Etudy první pomoci
Fyzioterapie
Fyzioterapie - bakalářské studium
Gynekologická cytodiagnostika
Hodnocení zdravotních rizik v životním prostředí
Hojení chronických ran v intenzivní péči
Chirurgie ruky
Imobilizace a transport traumatologických nemocných
Intenzivní péče
Kardiopulmonální resuscitace v postupech
Kurz šití porodního poranění
Magnetická rezonance kloubů - normální nález a základní patologie
Medicína založená na důkazu (evidence based medicine)
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence - certifikovaný kurz
Měření a hodnocení expozic hluku v pracovním a komunálním prostředí
Normální CT a MR obrazy mozku, hlavy, páteře a páteřního kanálu
Nutriční terapie – kombinovaná forma
Odborná angličtina
Odborné semináře
Ošetřovatelská péče v psychiatrii - specializační vzdělávání
Péče o pacienta s bolestí
Popáleninové trauma – aneb jak se nespálit…
Popáleniny aneb hlavně jak se nespálit…
Práce nutričních terapeutů a terapeutek s klienty s vybranými psychickými poruchami
Pracovně lékařská péče a posuzování zdravotní způsobilosti k práci
Prevencí ke kvalitnímu životu
Přípravný kurz pro uchazeče o studium na LF OU
Radiologický asistent
Simulace urgentních stavů pro praktické lékaře
Správná výrobní praxe v Zařízeních transfuzní služby
Všeobecné lékařství - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Všeobecné ošetřovatelství - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Využití statistických metod při hodnocení epidemiologických studií
Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Všeobecná sestra – intenzivní péče
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
Závratě - diagnostika a rehabilitace
Zdravotnický záchranář - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Zdravotník zotavovacích akcí
Zjišťování a hodnocení expozic neionizujícímu záření v pracovním prostředí
Žít zdravěji a aktivněji