Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Medicína založená na důkazu (evidence based medicine)
Fakulta / organizační jednotka:Lékařská fakulta OU
Cílová skupina:Lékaři, nelékařští pracovníci všech oborů
Doba trvání / hodinová dotace:5 dnů / 35 hodin
Cena:zddarma
Forma:prezenční
Garantující odborná katedra:Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta OU)
Garant:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Anotace:Účastník kurzu získá: seznámení se se základními principy EBM a novými ukazateli v oblasti diagnostiky, léčení, prognózy, rizika a prevence.
Medicína založená na důkazu je novou filozofií v medicíně, která předpokládá, že všechna rozhodnutí lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků v oblasti diagnostiky, léčby, prognózy, posuzování rizika a prevence, jsou založena na nejlepším současném vědeckém důkazu. Aby mohl zdravotnický pracovník uplatnit tyto nové metody přístupu k medicínské praxi, musí znát základní principy této nové filozofie a také nové ukazatele, kterými se kvantitativně vyjadřuje efektivita nových diagnostických metod nebo nových léků. Po absolvování kurzu budou moci absolventi uplatnit principy medicíny založené na důkazu ve své praxi.
Způsob ukončení studia:certifikát o absolvování
Přihlášky:přihláška ke stažení soubor doc
Přijímací řízení:ne
Kontakt / další informace:Mgr. Hana Reichelová
Vyučující:Prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.,
MUDr. Jana Povová,
Ing. Hana Tomášková,Ph.D
Další informace:bližší informace o školící akci soubor pdf
Počet kreditů do CŽV zdravotnických pracovníků:Předpokládaný počet kreditů 12