Věda a výzkum

Oblast vědy a výzkumu, včetně výzkumných projektů, patří spolu se vzděláváním mezi základní činnosti Lékařské fakulty OU. Realizace výzkumných projektů bazálního výzkumu je spojena s jejich klinickou aplikací a naopak, například ve spolupráci s fakultní nemocnicí. Klinici tak mají mimořádnou možnost své projekty realizovat až do experimentální báze. Oddělení VaV naší fakulty pomáhá s realizací projektů jak z pohledu jejich koncipování, tak administrativy. Stručný náhled do aktuálních projektů a vědecko-výzkumných aktivit naleznete v dokumentu Projekty, věda a výzkum na LF OU.

Prezentace LF OU ze Sebeevaluačního modulu 3 soubor pdf 62,79 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 11. 2020