OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Věda a výzkum

LF - výzkum na katedrách
Projekty a granty
LF - kontakt pro vědu

Věda a výzkum

Oblast vědy a výzkumu, včetně výzkumných projektů, patří mezi základní činnosti (společně s edukační činností) realizovaných na lékařských fakultách. Výjimečnost lékařských fakult při realizaci výzkumných projektů je nepochybně spojena s možností úzké spolupráce s fakultní nemocnicí. Toto propojení je výjimečné především tím, že spojuje projekty bazálního výzkumu s jejich klinickou aplikací a naopak, klinici mají mimořádnou možnost své projekty realizovat až do experimentální báze. Oddělení VaV naší školy je připraveno pomoci s realizací výzkumných projektů jak z pohledu jejich koncipování, tak administrativních postupů. Věříme, že naší vzájemnou spoluprací se nám podaří zásadně přispět k rozvoji vědy a výzkumu na naší fakultě.

facebook
rss
social hub