Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
součásti názvu
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc. - bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia | pouze studia k přípravě učitelů

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Ergoterapie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Fyzioterapie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Fyzioterapie [CZ]navazující2 rokyprezenční
General Medicine [AN]magisterské6 letprezenční
Intenzivní péče [CZ]navazující2 rokykombinované
Komunitní péče v porodní asistenci [CZ]navazující2 rokykombinované
Komunitní péče v porodní asistenci [CZ]navazující2 rokyprezenční
Nutriční terapeut [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví [CZ]navazující2 rokyprezenční
Ochrana veřejného zdraví [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Ošetřovatelská péče v geriatrii [CZ]navazující2 rokyprezenční
Ošetřovatelská péče v geriatrii [CZ]navazující2 rokykombinované
Ošetřovatelská péče v geriatrii [CZ]rigorózní1 rokkombinované
Ošetřovatelská péče v pediatrii [CZ]navazující2 rokyprezenční
Ošetřovatelská péče v pediatrii [CZ]navazující2 rokykombinované
Ošetřovatelská péče v pediatrii [CZ]rigorózní1 rokkombinované
Porodní asistentka [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Radiologický asistent [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Všeobecná sestra [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Všeobecná sestra [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Všeobecné lékařství [CZ]magisterské6 letprezenční
Zdravotní laborant [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Zdravotnický záchranář [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Zdravotnický záchranář [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Sdružená a víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Nenalezena žádná kombinace.
Studia zaměřená na přípravu učitelů
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Nenalezena žádná kombinace.