Projekty a granty
Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek
Hlavní řešitelRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Období5/2022 - 4/2029
PoskytovatelDěkanát LF, Děkanát PřF, Horizont Europe
Stavřešený
Národní centrum pro nové metody diagnostiky, sledování, léčby a prevence geneticky podmíněných nemocí
Hlavní řešitelRNDr. Matouš Hrdinka, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2028
PoskytovatelTechnologická agentura ČR
Stavřešený
Záchrana životů prostřednictvím výzkumu včasné detekce a prevence rakoviny: Molekulární, genomické a společenské faktory
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období1/2024 - 6/2028
PoskytovatelOP JAK (Jan Amos Komenský)
Stavřešený
Význam multimodálního CT vyšetření v diagnostice stroke mimics
Hlavní řešitelprof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Období5/2023 - 12/2026
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavřešený
Včasná diagnostika invazivní plicní aspergilózy budoucí generace
Hlavní řešitelMgr. Lenka Kramná, Ph.D.
Období5/2023 - 12/2026
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavřešený
Extramedulární mnohočetný myelom: molekulární patogeneze a nové léčebné cíle
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Michal Šimíček, PhD.
Období5/2023 - 12/2026
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavřešený
Stanovení morfologické podstaty hyperechogenní oblasti v substantia nigra nalezené na transkraniální sonografii u pacientů s Parkinsonovou nemocí
Hlavní řešitelMgr. Patricie MICHALČOVÁ
Období1/2024 - 12/2026
PoskytovatelKatedra klinických neurověd, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Národní ústav pro neurologický výzkum
Hlavní řešitelMUDr. Petra Bártová, Ph.D.
Období7/2022 - 12/2025
PoskytovatelDěkanát LF, MŠMT
Stavřešený
Poruchy spánku u hospitalizovaných pacientů jako rizikový faktor výskytu deliria
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období5/2022 - 12/2025
PoskytovatelMinisterstvo zdravotnictví
Stavřešený
Analýza účinnosti moderních imunoterapeutických protilátek a charakterizace mikroprostředí nádoru u extramedulárního mnohočetného myelomu
Hlavní řešitelMgr. Veronika Kapustová
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelBlood Cancer Research Group, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Rozvoj studijního programu Zubní lékařství - programu s vysokou společenskou poptávkou
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období6/2023 - 12/2025
PoskytovatelVzdělávací činnost
Stavřešený
Diagnostika aterosklerotického plátu karotických tepen neinvazivními zobrazovacími metodami a riziko cévní mozkové příhody
Hlavní řešitelMgr. David Pakizer
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelCentrum klinických neurověd, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Vývoj telemedicínské platformy pro rozvoj kognitivních funkcí
Hlavní řešitelMUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Období6/2023 - 12/2025
PoskytovatelCentrum klinických neurověd, Technologická agentura ČR
Stavřešený
Vliv metabolomu aterosklerotického plátu v karotidě na jeho embolizační potenciál
Hlavní řešitelprof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
Období5/2022 - 12/2025
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavřešený
SMART stoly pro lékařské aplikace
Hlavní řešiteldoc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., PhD.
Období1/2023 - 6/2025
PoskytovatelLékařská fakulta, Technologická agentura ČR
Stavřešený
Telemedicína v akviziční a rehabilitační fázi II
Hlavní řešitelRNDr. Jan Novotný, Ph.D.
Období3/2023 - 4/2025
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
Metodika hodnocení vztahu expozice-odezva osob exponovaných v životním prostředí hlukem z důlní činnosti
Hlavní řešiteldoc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.
Období3/2022 - 2/2025
PoskytovatelLékařská fakulta, Program ÉTA
Stavřešený
Hodnocení poruchy čichu u pacientů s Parkinsonovou nemocí pomocí metody Optimalizace čichu
Hlavní řešitelMgr. Eva Augste
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Lehké řetězce neurofilament jako marker detekce prodromálního stádia Parkinsonovy nemoci
Hlavní řešitelMgr. Eva Augste
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Standardizace postupů přípravy, bioprofilování a hodnocení kvality NK buněk pro potenciální využití v alogenní buněčné terapii
Hlavní řešitelMgr. Klára Baďurová
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

123