Oddělení specializačního vzdělávání

Proděkan pro specializační vzdělávání
MUDr. Marcel Mitták, Ph.D., F.E.T.C.S.
proděkan pro specializační vzdělávání
553 46 1725
597 372 640
597 375 152
 
Referentky
Pavlína Gorgolová
referentka pro specializační vzdělávání
kmenové zkoušky, atestace
553 46 1707
731 253 981
Lucie Horňáčková
referentka pro specializační vzdělávání
kmenové zkoušky, atestace, certifikáty
553 46 1716
739 246 311
Ing. Romana Krhutová
referentka pro specializační vzdělávání
zařazení do oboru, kurzy, zápočty praxí
553 46 1725
731 254 709
Ing. Mirka Martínková
referentka pro specializační vzdělávání
kmenové zkoušky, atestace
553 46 1716
734 648 399


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 04. 2024

Specializační vzdělávání

 1. Vstup do specializačního vzdělávání (zařazení, změny)
 2. Započtení praxe
 3. Vzdělávací programy a jejich změny
 4. Obory specializace
 5. Formuláře
 6. Kurzy specializačního vzdělávání
 7. Zkoušky po kmeni
 8. Atestace
 9. KOR a SOR
 10. Legislativa a odkazy
 11. Změny po 1. červenci 2017
 12. Kontakty, adresa, pracovní doba a informace o ubytování
 13. Veřejný příslib soubor pdf 1,09 MB

Zveřejněno / aktualizováno: 08. 06. 2022