Partneři Lékařské fakulty OU

Partnery LF OU ve vědecké, výzkumné a umělecké činnosti jsou následující univerzity, vysoké školy a další subjekty, s nimiž jednotlivá pracoviště realizují spolupráci:

 • Agency for Research on Cancer v Lyonu
 • Agentura domácí zdravotní péče
 • Centrum nanotechnologií, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Centrum pracovní medicíny, Karvinská hornická nemocnice, a. s.
 • CGB laboratoř, a. s.
 • Fakulta verejného zdravotnictva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Gaginet diagnostyki i leczenia oseoporozy Zabrze, Polsko
 • Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského Bratislava
 • Mount Sinai School of Medicine New York
 • National Institutes of Health USA
 • Nemocnice ve Frýdku-Místku
 • P&R LAB, a. s.
 • Parthenope University, Italia
 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
 • Uppsala University, Švédsko
 • Ústav experimentálnej endokrinologie, Slovenská akademia vied
 • Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
 • Vítkovická nemocnice
 • Zdravotní ústav Ostrava

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016