Partneři Lékařské fakulty OU

Partnery LF OU ve vzdělávací, vědecké, výzkumné a umělecké činnosti jsou následující univerzity, vysoké školy a další subjekty, s nimiž fakulta nebo jednotlivá pracoviště realizují spolupráci:

Hlavní partneři
Fakultní nemocnice Ostrava
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj
AGEL, a.s.
UNICEF
Moravskoslezský kraj
Statutární město Ostrava
Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska se sídlem v Ostravě, z.s.
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
TELEPACE, s.r.o.
CGB laboratoř, a. s.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Krajská atletická akademie, z.s.
BioHealing, s.r.o.
P&R LAB, a.s.
Akademie věd ČR
 
Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR
Asociace děkanů Lékařských fakult
1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
2. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
3. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
EUC Klinika Ostrava, a.s.
 
Karvinská hornická nemocnice, a.s., Centrum pracovní medicíny
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum nanotechnologií
Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Slezská univerzita Opava, Fyzikální ústav
 
Zahraniční partneři v oblasti vzdělávání
 
Zahraniční smluvní partneři
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova Lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského
Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Fakulta verejného zdravotnictva, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná nemocnica
Slovenská akademia vied, Ústav experimentálnej endokrinologie
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy
 


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 08. 2023