Spolupráce Lékařské fakulty se zahraničím

Mezifakultní smlouvy LF OU

Bilaterální smlouvy LF OU v rámci programu Erasmus+

Belgie
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), porodní asistence (Bc.), zdravotní laborant, zdravotnický záchranář, nutriční terapeut
porodní asistence (Bc.)
nutriční terapeut
 
Bulharsko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), porodní asistence (Bc.)
 
Dánsko
všeobecné lékařství
všeobecné lékařství, ochrana veřejného zdraví, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
 
Estonsko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), ergoterapie
 
Finsko
fyzioterapie, všeobecné ošetřovatelství (Bc.), porodní asistence (Bc.), radiologický asistent, zdravotní laborant, ergoterapie
ošetřovatelství (Ph.D.)
fyzioterapie (jen pro zaměstnanecké mobility)
 
Chorvatsko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), porodní asistence (Bc.), ošetřovatelská péče v geriatrii (NMgr.), ošetřovatelská péče v psychiatrii (NMgr.), radiologický asistent
všeobecné lékařství
 
Itálie
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), všeobecné lékařství
studium pouze v italském jazyce
porodní asistence (Bc.), radiologický asistent
všeobecné lékařství, radiologický asistent, všeobecné ošetřovatelství (Bc.), porodní asistence (Bc.), ošetřovatelská péče v geriatrii (NMgr.), ošetřovatelská péče v psychiatrii (NMgr.)
 
Kypr
všeobecné ošetřovatelství (Bc.)
 
Lotyšsko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.)
 
Maďarsko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), porodní asistence (Bc.)
 
Německo
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), ošetřovatelská péče v geriatrii (NMgr.), ošetřovatelská péče v psychiatrii (NMgr.)
ošetřovatelství (Ph.D.)
 
Norsko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.)
 
Polsko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), porodní asistence (Bc.), komunitní péče v porodní asistenci (NMgr.)
všeobecné lékařství
nutriční terapeut, fyzioterapie
ochrana veřejného zdraví
zdravotnický záchranář
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), porodní asistence (Bc.), komunitní péče v porodní asistenci (NMgr.), fyzioterapie, zdravotnický záchranář, nutriční terapeut, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
zdravotnický záchranář (jen pro zaměstnanecké mobility)
 
Portugalsko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), radiologický asistent
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), ošetřovatelská péče v geriatrii (NMgr.), ošetřovatelská péče v psychiatrii (NMgr.), porodní asistence (Bc.), komunitní péče v porodní asistenci (NMgr.)
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), porodní asistence (Bc.)
všeobecné lékařství, ochrana veřejného zdraví, klinické neurovědy
 
Rumunsko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), všeobecné lékařství
 
Slovensko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, všeobecné lékařství
ochrana veřejného zdraví, zdravotnický záchranář
všeobecné ošetřovatelství (Bc.)
zdravotnický záchranář, zdravotní laborant, radiologický asistent
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), intenzivní péče
radiologický asistent, všeobecné ošetřovatelství (Bc.), fyzioterapie, ochrana veřejného zdraví, zdravotnický záchranář, aplikovaná fyzioterapie
 
Slovinsko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.)
porodní asistence (jen pro zaměstnanecké mobility)
 
Španělsko
všeobecné lékařství, všeobecné ošetřovatelství (Bc.), fyzioterapie, nutriční terapeut
ošetřovatelská péče v geriatrii (NMgr.), ošetřovatelská péče v psychiatrii (NMgr.), fyzioterapie
všeobecné lékařství
všeobecné lékařství, všeobecné ošetřovatelství (Bc.), porodní asistence (Bc.)
všeobecné ošetřovatelství (Bc.)
 
Švédsko
fyzioterapie (jen pro zaměstnanecké mobility)
 
Turecko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), porodní asistence (Bc.), komunitní péče v porodní asistenci (NMgr.)
všeobecné lékařství
všeobecné lékařství
všeobecné lékařství
nutriční terapeut
 
Velká Británie
fyzioterapie, ochrana veřejného zdraví, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 01. 2022