Spolupráce Lékařské fakulty se zahraničím

Mezifakultní smlouvy LF OU

Bilaterální smlouvy LF OU v rámci programu Erasmus+

Belgie
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), porodní asistence (Bc.), laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, zdravotnické záchranářství, nutriční terapie
nutriční terapie
 
Bulharsko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), porodní asistence (Bc.)
 
Dánsko
všeobecné lékařství
 
Estonsko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), ergoterapie
 
Finsko
fyzioterapie, všeobecné ošetřovatelství (Bc.), porodní asistence (Bc.), radiologická asistence, laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, ergoterapie
ošetřovatelství (Ph.D.)
fyzioterapie (jen pro zaměstnanecké mobility)
 
Chorvatsko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), porodní asistence (Bc.), ošetřovatelská péče v psychiatrii (NMgr.), radiologická asistence
všeobecné lékařství
 
Itálie
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), všeobecné lékařství
studium pouze v italském jazyce
porodní asistence (Bc.), radiologická asistence
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), porodní asistence (Bc.), všeobecné lékařství, radiologická asistence
všeobecné lékařství, radiologická asistence, všeobecné ošetřovatelství (Bc.), porodní asistence (Bc.), intenzivní péče (NMgr.)
 
Kypr
všeobecné ošetřovatelství (Bc.)
 
Litevská republika
 
Lotyšsko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.)
 
Maďarsko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), porodní asistence (Bc.)
 
Německo
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), ošetřovatelská péče v geriatrii (NMgr.)
ošetřovatelství (Ph.D.)
 
Norsko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.)
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), ošetřovatelská péče v geriatrii (NMgr.), ošetřovatelství (Ph.D.), ergoterapie
 
Polsko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.)
všeobecné lékařství
nutriční terapie, fyzioterapie
ochrana a podpora zdraví
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), porodní asistence (Bc.), komunitní péče v porodní asistenci (NMgr.), ošetřovatelská péče v geriatrii (NMgr.), ošetřovatelská péče v psychiatrii (NMgr.), fyzioterapie, zdravotnické záchranářství, nutriční terapie, ochrana a podpora veřejného zdraví
zdravotnické záchranářství (jen pro zaměstnanecké mobility)
zdravotnické záchranářství
všeobecné lékařství
 
Portugalsko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), radiologická asistence
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), ošetřovatelská péče v geriatrii (NMgr.), ošetřovatelská péče v psychiatrii (NMgr.), porodní asistence (Bc.), komunitní péče v porodní asistenci (NMgr.)
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), porodní asistence (Bc.)
všeobecné lékařství, ochrana a podpora zdraví, klinické neurovědy
 
Rumunsko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), všeobecné lékařství
 
Slovensko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), ochrana a podpora veřejného zdraví, všeobecné lékařství
ochrana a podpora zdraví, zdravotnické záchranářství
všeobecné ošetřovatelství (Bc.)
zdravotnické záchranářství
zdravotnické záchranářství, laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, radiologická asistence
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), intenzivní péče
radiologická asistence, všeobecné ošetřovatelství (Bc.), fyzioterapie, ochrana a podpora zdraví, zdravotnické záchranářství, aplikovaná fyzioterapie
 
Slovinsko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.)
porodní asistence (jen pro zaměstnanecké mobility)
 
Španělsko
všeobecné lékařství, všeobecné ošetřovatelství (Bc.), fyzioterapie, nutriční terapie
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), ošetřovatelská péče v geriatrii (NMgr.), ošetřovatelská péče v psychiatrii (NMgr.), fyzioterapie
všeobecné lékařství
všeobecné lékařství, všeobecné ošetřovatelství (Bc.), porodní asistence (Bc.)
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), ošetřovatelská péče v geriatrii (NMgr.), ošetřovatelská péče v psychiatrii (NMgr.), ošetřovatelství (Ph.D.)
 
Švédsko
ergoterapie (jen pro zaměstnanecké mobility)
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), ošetřovatelská péče v geriatrii (NMgr.), ošetřovatelská péče v psychiatrii (NMgr.), ošetřovatelství (Ph.D.)
 
Turecko
všeobecné ošetřovatelství (Bc.), porodní asistence (Bc.), komunitní péče v porodní asistenci (NMgr.), ošetřovatelská péče v psychiatrii (NMgr.)
všeobecné lékařství
všeobecné lékařství
nutriční terapie
 
Velká Británie
fyzioterapie, ochrana a podpora zdraví, ochrana a podpora veřejného zdraví


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 11. 2022