Doktorské studium

Opatření děkana č. 58/2019 - Podmínky přijetí ke studiu na LF OU pro akademický rok 2020/2021, doktorské studijní programy

Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
Dokumenty jsou ve formátu *.pdf ikona pdf 0,47 MB

Opatření děkana č. 66/2020: Podmínky přijetí ke studiu na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity pro akademický rok 2020/2021 - Bakalářské studijní programy, Navazující magisterské studijní programy, Doktorské studijní programy

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,15 MB

Opatření děkana č. 67/2020: Podmínky přijetí ke studiu na LF OU pro AR 2020/2021 - Bakalářské studijní programy, Navazující magisterské studijní programy, Doktorské studijní programy, Bakalářské, navazující magisterské studijní programy – absolventi CŽV

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,19 MB

Formuláře k zápisu u doktorských programů/oborů

Dokumenty pro studenty doktorských studijních programů.