Aktuality

Petra Macounová: Kvůli dezinformacím je někdy těžké lidem vysvětlit, že je očkování bezpečná metoda ochrany před infekčními nemocemi

Proč bychom neměli podceňovat očkování ani při cestách do běžných dovolenkových destinací, v rozhovoru vysvětluje Petra Macounová z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví ostravské lékařské fakulty.

První část z cyklu přednášek pro veřejnost k problematice Alzheimerovy choroby a jiných typů demence

Lékařská fakulta Ostravské univerzity pořádá první část z cyklu přednášek pro veřejnost zabývajících se problematikou Alzheimerovy choroby a jiných typů demence.

Spolupráce odborníků LF OU na mezinárodním výzkumu malobuněčného karcinomu plic

Naši kolegové spolupracují na mezinárodním výzkumu malobuněčného karcinomu plic, který je závažnou diagnózou s nepříznivou prognózou.

Evropské partnerství PARC pomůže chránit zdraví Evropanů před účinky chemických látek

V Paříži byl slavnostně zahájen projekt PARC – Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek. Po dvou letech příprav tak začíná evropské partnerství podpořené novým rámcovým programem pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027) dotací 400 milionů eur. Projektu se účastní také Lékařská fakulta Ostravské univerzity, konkrétně její Centrum epidemiologického výzkumu a Katedra chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Výsledky voleb do AS LF OU pro období 2022–2025

Výsledky voleb.

Nedostatek zubařů pomůže řešit nový studijní obor

Moravskoslezský kraj a město Ostrava významně finančně podpoří nový studijní program na Ostravské univerzitě.

Ostravská lékařská fakulta už má nové plastináty

Lékařská fakulta Ostravské univerzity nedávno obdržela vzácnou zásilku. Z Německa jí dorazily nové plastináty, na jejichž výrobu musela čekat víc než rok. Plastinované lidské tělo a končetiny budou jako úplná novinka součástí vznikajícího simulačního centra a budou sloužit k výuce studentů medicíny i studentů zdravotnických programů.

Někdy se stačí zeptat… Zajímavá beseda s průkopníky české nemocniční paliativní péče

Všichni vaši pacienti zemřou, oznamuje lékař Ondřej Kopecký poněkud nesvým medikům, kteří se v rámci své praxe přišli něco dozvědět o principech paliativní péče. Kdo bude oživovat pacienta na přístrojích, kterého ještě oživit lze, byť některé důvody hovoří proti? Většina studentů se přihlásí...

Ostravská univerzita založila transparentní účet na podporu ukrajinských studentů

Nejen Ukrajinci na útěku ze své země nyní potřebují podat pomocnou ruku. Na Ostravské univerzitě máme devadesát ukrajinských studentek a studentů, kteří se vinou války ocitají bez podpory svých rodin.

LF OU odsuzuje válečný konflikt

Lékařská fakulta Ostravské univerzity důrazně odsuzuje vojenskou agresi na Ukrajině a vyjadřuje svou solidaritu s ukrajinským národem.

II. ročník grantové soutěže START-UP 2022

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU) a ředitel Fakultní nemocnice Ostrava (FN Ostrava) vyhlašují II. ročník grantové soutěže START-U pro roky 2023-2025.

Proběhl XI. ročník Studentské vědecké konference LF OU

Již XI. ročník Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity proběhl 9. listopadu, tentokrát nově jako součást odborného kongresu Kardiovaskulární dny v prostorách Clarion Hotelu Ostrava.

Představili jsme novinky v oblasti simulační výuky

Už za pár měsíců otevřeme naši novou cvičnou nemocnici se spoustou nových výukových simulátorů. A tak jsme se rozhodli, že novinky v oblasti simulační výuky představíme blíže také našim kolegům z Fakultní nemocnice Ostrava.

Na Lékařské fakultě Ostravské univerzity vznikly nové kliniky

Na základě návrhu vedení Lékařské fakulty Ostravské univerzity a po schválení Akademickým senátem lékařské fakulty vstupuje dnem 1. září 2021 do platnosti formou opatření děkana nový Organizační řád Lékařské fakulty OU.

Specializační vzdělávání v době koronaviru, aneb my pracujeme dál

Epidemie koronaviru zasáhla společnost nevídaným způsobem. Lidé mají z nákazy respekt, zdraví staví na první místo, zároveň se však obávají ekonomických dopadů nouzového stavu. Každý hledá svoji cestu, jak se se situací co nejlépe vyrovnat. Současná epidemiologická situace se pochopitelně projevila i v oblasti specializačního vzdělávání a systém se začal ještě více komplikovat. Přesto, nebo právě proto lékařské fakulty maximálně spojily své síly, snažily se zachovat si pozitivní energii a okamžitě začaly hledat způsoby, jak se se situací co nejlépe vyrovnat.

Podpora zdravotnickým zařízením

V souvislosti s šířením koronavirové infekce v ČR a s přijetím následných protiepidemických opatření budou pravděpodobně zdravotnická zařízení personálně oslabená režimem karantény nebo ošetřováním člena rodiny. Obrátí-li se vedení nemocnic a jiných zdravotnických zařízení na Lékařskou fakultu OU s žádostí o pomoc studentů, budou tito neprodleně o uvedené žádosti informováni.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci

Sjednotit podmínky výběrových řízení na přednosty klinik, prohloubit personální spolupráci ve vědě a výzkumu nebo zavést stipendijní programy pro nejlepší studenty medicíny. To je jen úzký výčet úkolů, které si stanovil děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity docent Arnošt Martínek společně s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava doktorem Jiřím Havrlantem. Oba se shodli na nutnosti intenzivnější spolupráce, kterou stvrdili podepsáním společného memoranda.