Aktuality

Studenti medicíny připravili zajímavou akci, nabídne týden rozhovorů s inspirativními osobnostmi

O prevenci, posilování imunity, o covidu, očkování nebo třeba i o tom, jak se dnes v době on-line výuky studuje neslyšícím studentům. Medici z českých lékařských fakult si při příležitosti Světového dne zdraví připravili on-line konferenci, v níž nabídnou po celý příští týden rozhovory se zajímavými osobnostmi. Do pořádání akce se zapojili také studenti všeobecného lékařství z IFMSA CZ Ostrava.

Společné expertní stanovisko k aplikaci nástřiku nanočástic oxidu titaničitého

Zástupci VŠB – Technické univerzity Ostrava, Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Zdravotního ústavu v Ostravě a Státního zdravotního ústavu vydali společné stanovisko k aplikaci nástřiku nanočástic oxidu titaničitého v předškolních a školních zařízeních.

Ve velkokapacitním očkovacím centru pomáhají také studenti a zaměstnanci lékařské fakulty

S očkováním veřejnosti začali ve velkokapacitním očkovacím centru na Výstavišti Černá louka pomáhat také studenti a zaměstnanci Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Pomáhají zde personálu ostravské fakultní nemocnice.

IT v medicíně – trend pro efektivnější výzkum i péči

Lékařská fakulta OU spolupracuje na přípravě virtuálního centra biomedicínské a lékařské informatiky CeBMI.

Akademický senát ocenil práci na inovaci akreditačního spisu

Začátek roku se nese hlavně ve znamení posledních úprav akreditačního spisu k oboru Všeobecné lékařství. Jsme proto nesmírně rádi, že jako vedení fakulty máme plnou důvěru akademického senátu.

Stipendijní program Lékařské fakulty OU (LF OU) a Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) na realizaci zahraniční stáže

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU) a ředitel Fakultní nemocnice Ostrava (FN Ostrava) vyhlašují ke dni 1. ledna 2021 Stipendijní program Lékařské fakulty OU (LF OU) a Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) na realizaci zahraniční stáže.

Aktuální informace k opatřením KHS

Informace k realizaci výuky a dalších akcí.

Univerzitní semafor pro řízení provozu Ostravské univerzity

Od 14. října 2020 se na základě Usnesení vlády zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Specializační vzdělávání v době koronaviru, aneb my pracujeme dál

Epidemie koronaviru zasáhla společnost nevídaným způsobem. Lidé mají z nákazy respekt, zdraví staví na první místo, zároveň se však obávají ekonomických dopadů nouzového stavu. Každý hledá svoji cestu, jak se se situací co nejlépe vyrovnat. Současná epidemiologická situace se pochopitelně projevila i v oblasti specializačního vzdělávání a systém se začal ještě více komplikovat. Přesto, nebo právě proto lékařské fakulty maximálně spojily své síly, snažily se zachovat si pozitivní energii a okamžitě začaly hledat způsoby, jak se se situací co nejlépe vyrovnat.

Podpora zdravotnickým zařízením

V souvislosti s šířením koronavirové infekce v ČR a s přijetím následných protiepidemických opatření budou pravděpodobně zdravotnická zařízení personálně oslabená režimem karantény nebo ošetřováním člena rodiny. Obrátí-li se vedení nemocnic a jiných zdravotnických zařízení na Lékařskou fakultu OU s žádostí o pomoc studentů, budou tito neprodleně o uvedené žádosti informováni.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci

Sjednotit podmínky výběrových řízení na přednosty klinik, prohloubit personální spolupráci ve vědě a výzkumu nebo zavést stipendijní programy pro nejlepší studenty medicíny. To je jen úzký výčet úkolů, které si stanovil děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity docent Arnošt Martínek společně s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava doktorem Jiřím Havrlantem. Oba se shodli na nutnosti intenzivnější spolupráce, kterou stvrdili podepsáním společného memoranda.