OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality

Aktuality

Pozvánka na přednášku „7 faktorů, které lidem zkracují život“

Přednáší profesor John Scharffenberg, MD, MPH., který působil jako hlavní školitel lékařů v oblasti primární prevence na Loma Linda University, je živým příkladem životní vitality a fungujícího zdravého životního stylu v celé jeho komplexnosti.

Noc plná zážitků na Lékařské fakultě OU

Téměř tři stovky zvídavých návštěvníků přilákala letošní Noc vědců.

Navržený kandidát na funkci rektora OU

Na říjnovém zasedání AS OU, které se uskutečnilo dne 15. října 2018, byl zveřejněn kandidát na funkci rektora OU.

Vyjádření LF OU k výsledku výběrového řízení na přednostu chirurgické kliniky

Lékařské fakultě OU byla poskytnuta informace, že ze strany FN Ostrava bylo ukončeno výběrové řízení na obsazení funkce přednosty Chirurgické kliniky FN Ostrava, a to výběrem uchazeče, který získal požadovanou vědecko-pedagogickou hodnost docenta v oboru technická kybernetika a nikoliv v oboru chirurgie, jak je požadováno a jak bylo požadováno Lékařskou fakultou OU dopisem děkana ze dne 20. července 2018.

Vyhlášení doplňujících voleb do AS LF OU do studentské komory v sekci lékařských oborů a v sekci nelékařských oborů

Harmonogram voleb bude projednán při nejbližším jednání AS LF OU, předběžně dne 22. října 2018.

Stanovisko Lékařské fakulty OU k reportáži ČT

Lékařská fakulta Ostrava se důrazně ohrazuje proti tvrzení ředitele Fakultní nemocnice Ostrava Evžena Machytky, které se objevilo ve zpravodajské reportáži České televize 27. září 2018 o tom, že děkan ostravské lékařské fakulty Arnošt Martínek blokuje výběrová řízení na nové přednosty.

Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity včera znovu schválil návrh na odvolání děkana Pavla Zonči

Za jediným účelem včera zasednul Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity. A to aby vyřešil současné „děkanské dvojvládí“ na lékařské fakultě. Akademický senát už po druhé rozhodoval o odvolání Pavla Zonči z postu děkana ostravské lékařské fakulty. Pro odvolání hlasovalo celkem patnáct z devatenácti přítomných senátorů. Tři členové akademického senátu bylo proti a jeden se zdržel hlasování. Návrh byl proto přijat.

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU je spoluřešitelem nového mezinárodního projektu (Erasmus+) zaměřeného na tvorbu evropského vzdělávacího kurikula pro vzdělávání v ošetřovatelství

Prudké změny ošetřovatelské teorie a praxe v České republice, ale také i ve světě, vedou nezvratně k další kvalitativní změně v ošetřovatelství – k zavádění a realizaci praxe založené na důkazech (Evidence Based Practice).

Akademický senát vyhlašuje volbu rektora Ostravské univerzity pro volební období 2019-2023

Na svém pravidelném zasedání dne 17. září 2018 Akademický senát Ostravské univerzity vyhlásil volbu rektora Ostravské univerzity pro funkční období 1. března 2019 – 28. února 2023, schválil harmonogram a jmenoval volební komisi v čele s PhDr. Ilonou Plevovou, PhD., předsedkyní AS OU.

Etudy první pomoci pokračují druhým ročníkem

Na katedře intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů probíhá v tomto akademickém roce druhý ročník Univerzity třetího věku s názvem Etudy první pomoci.

Vyjádření k výběrovému řízení na přednostu chirurgické kliniky FNO

Na webových stránkách Fakultní nemocnice Ostrava je uveřejněno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa, a to přednosty Chirurgické kliniky FN Ostrava s uvedením nepravdivého údaje, že FN Ostrava takto činí spolu s děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Dobrodružství kriminalistiky v rámci Univerzity třetího věku

V období jednoho akademického roku ve 12 tématických blocích budou naučně zábavnou formou podávány účastníkům základní informace kriminalistické vědy a souvisejících oborů, potřebných při usvědčování pachatelů trestních činů.

Vyjádření vedení Lékařské fakulty k nepravdivým informacím k situaci na LF OU

V médiích se opakovaně objevují zavádějící vyjádření k Lékařské fakultě Ostravské univerzity, včetně nesprávných a nepravdivých informací o stavu a činnostem fakulty. Vedení Lékařské fakulty cítí potřebu uvést tyto informace na pravou míru.

Žít zdravěji a aktivněji v rámci Univerzity třetího věku

Dne 19. září 2018 v 14:00 hod. bude zahájen již 10. cyklus přednášek Žít zdravěji a aktivněji v rámci Univerzity třetího věku, kterou organizuje Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU.

Situace na Lékařské fakultě Ostravské univerzity: Fakta a shrnutí dosavadního vývoje

Proč byl vlastně docent Zonča původně odvolán z funkce děkana? Proč soud nyní rozhodl, že má toto odvolání procesní chyby? Má Lékařská fakulta opravdu dva děkany? Jak celou situaci vyřešil rektor Ostravské univerzity? Přinášíme podrobné informace o vzniklé situaci na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

IFMSA March Meeting 2018 Egypt

Studenti LF OU byli členy delegace z České republiky.

Stanovisko Lékařské fakulty Ostravské univerzity k vyjádření dr. Machytky (Nemocniční listy, únor 2018)Otevíráme univerzitu třetího věku - Etudy první pomoci

Univerzita třetího věku (U3V) - Vzdělávací program Etudy první pomoci si klade za cíl naučno zábavnou formou podat účastníkům základní informace o poskytování první pomoci a také o nemocech přicházejících s věkem.
facebook
rss
social hub