Aktuality

Studenti Univerzity třetího věku mají za sebou slavnostní promoci

Vzhledem k věku i životním zkušenostem jim při promočních aktech náleží místa v publiku. Tentokrát ale byli právě oni centrem pozornosti. Řeč je o studentech Univerzity třetího věku z programu Etudy první pomoci, kteří si v pondělí 13. května slavnostně převzali na půdě Lékařské fakulty své osvědčení o absolutoriu.

Pronájem bistra

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě-Zábřehu hledá zájemce o provoz bistra v areálu fakulty.

Proběhl IX. ročník Studentské vědecké konference LF OU

Již IX. ročník Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity proběhl v Ostravě-Zábřehu ve čtvrtek 9. května 2019. Účastníci mohli shlédnout 39 zajímavých prezentací výsledků vědecko-výzkumné činnosti studentů.

Docent Ondřej Šimetka přednášel na téma přirozených porodů v nejlidnatější zemi světa

Císařský řez je dnes civilizační epidemií. Shodují se na tom odborníci po celém světě a upozorňují na fakt, že v některých zemích počet provedených císařských řezů dosahuje téměř alarmující úrovně. Jeden z největších podílů porodu císařským řezem má i nejlidnatější země světa Čína.

V nové výukové místnosti na otorinolaryngologické klinice fakultní nemocnice budou moci ostravští medici sledovat operace v přímém přenosu

Mladým medikům z Lékařské fakulty Ostravské univerzity i lékařům a sestrám z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku začala sloužit nová výuková místnost. Krásné moderní prostory přímo na klinice vznikly díky vzájemné spolupráci nemocnice a lékařské fakulty. Kromě knihovny a řady učebních pomůcek nechybí v nové místnosti i velkoplošná interaktivní tabule, prostřednictvím které budou moci ostravští budoucí lékaři sledovat v živém přenosu zákroky z operačních sálů.

Konference Využití jógy ve zdravotnictví se těšila velkému zájmu

Více než 130 účastníků z řad studentů, lékařů, zdravotníků i veřejnosti přijalo v sobotu 6. dubna 2019 pozvání na odbornou konferenci „Využití jógy ve zdravotnictví“ pořádanou Ústavem rehabilitace LF v Ostravě ve spolupráci s Českým svazem Jóga v denním životě. Potvrdilo se, že využití jógy jako léčebné metody má ve zdravotnictví své místo.

Barvy lékařské fakulty rozzářily vítkovický Gong

Modrá nám proudí v žilách. Právě takové téma, respektující barevné rozdělení fakult Ostravské univerzity, zvolili organizátoři Reprezentačního plesu Lékařské fakulty, který se odehrál v pátek 15. března v srdci Dolní oblasti Vítkovic.

Na akci Medik roku nechyběli ani studenti naší lékařské fakulty!

O uplynulém víkendu 12. - 14. dubna 2019 se pětice našich studentů Hana Straková, Martin Palička, Natália Perďochová, Kamila Revendová a Martin Lachnit zúčastnila již pátého ročníku soutěže Medik roku.

Úspěch v soutěži nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia ocenilo diplomovou práci Martina Bartase, publikaci vydá i knižně.

Nové odběrové místo - INLEK

Lékařská fakulta Ostravské univerzity otevírá své nové pracoviště - odběrové místo v areálu INLEK. Toto odběrové pracoviště se bude zaměřovat především na odběry krve k výzkumným účelům.

Nadace Via Bona oceňuje

Na prestižní cenu Nadace Via byl nominován i ostravský špičkový gynekolog Ondřej Šimetka.

Studenti ostravské lékařské fakulty učí, jak správně poskytnout první pomoc

Znalost první pomoci je často otázkou života a smrti. Většina lidí se však první pomoc poskytnout bojí. Mnozí často nemají ani dostatečné povědomí, jak správně v případě záchrany života postupovat. Bát se rozhodně nemusí studenti Univerzity třetího věku. V rámci výuky na katedře intenzivní medicíny ostravské lékařské fakulty získávají nejen teoretické znalosti, ale i možnost si poskytnutí první pomoci vyzkoušet v praxi. Během výuky navíc dochází k netradiční výměně rolí. Výukového programu se totiž účastní i studenti lékařské fakulty. Mladí medici i budoucí záchranáři se tak pravidelně proměňují v učitele a studenty Univerzity třetího věku učí, jak správně v případě ohrožení života pomoc poskytnout.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci

Sjednotit podmínky výběrových řízení na přednosty klinik, prohloubit personální spolupráci ve vědě a výzkumu nebo zavést stipendijní programy pro nejlepší studenty medicíny. To je jen úzký výčet úkolů, které si stanovil děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity docent Arnošt Martínek společně s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava doktorem Jiřím Havrlantem. Oba se shodli na nutnosti intenzivnější spolupráce, kterou stvrdili podepsáním společného memoranda.

Otevíráme univerzitu třetího věku - Etudy první pomoci

Září 2019 - červen 2020, pondělí jednou za 14 dní.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity podala kvůli kauze přijímacího řízení trestní oznámení

Vedení Lékařské fakulty OU podalo trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli sérii článků Lidových novin, jejichž redaktor získal osobní údaje několika tisíců studentů. Tyto osobní údaje studentů noviny zneužily k sepsání několika nepravdivých nebo zavádějících článků o ostravské lékařské fakultě. Vedení fakulty pevně doufá, že Policie ČR začne tuto záležitost zcela neodkladně řešit i s ohledem na fakt, že Lidové noviny začaly v posledních několika dnech na základě nezákonně získaných osobních údajů kontaktovat i samotné studenty.

Prohlášení Lékařské fakulty OU k odstoupení ředitele Fakultní nemocnice Ostrava

Lékařská fakulta vzala na vědomí odstoupení MUDr. Evžena Machytky z funkce ředitele Fakultní nemocnice Ostrava (FNO), avšak s určitými obavami přijala informaci o dočasném jmenování docenta Petra Vávry do funkce ředitele FNO.

Vyjádření LF OU k výsledku výběrového řízení na přednostu chirurgické kliniky

Lékařské fakultě OU byla poskytnuta informace, že ze strany FN Ostrava bylo ukončeno výběrové řízení na obsazení funkce přednosty Chirurgické kliniky FN Ostrava, a to výběrem uchazeče, který získal požadovanou vědecko-pedagogickou hodnost docenta v oboru technická kybernetika a nikoliv v oboru chirurgie, jak je požadováno a jak bylo požadováno Lékařskou fakultou OU dopisem děkana ze dne 20. července 2018.

Vyjádření k výběrovému řízení na přednostu chirurgické kliniky FNO

Na webových stránkách Fakultní nemocnice Ostrava je uveřejněno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa, a to přednosty Chirurgické kliniky FN Ostrava s uvedením nepravdivého údaje, že FN Ostrava takto činí spolu s děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Vyjádření vedení Lékařské fakulty k nepravdivým informacím k situaci na LF OU

V médiích se opakovaně objevují zavádějící vyjádření k Lékařské fakultě Ostravské univerzity, včetně nesprávných a nepravdivých informací o stavu a činnostem fakulty. Vedení Lékařské fakulty cítí potřebu uvést tyto informace na pravou míru.

Situace na Lékařské fakultě Ostravské univerzity: Fakta a shrnutí dosavadního vývoje

Proč byl vlastně docent Zonča původně odvolán z funkce děkana? Proč soud nyní rozhodl, že má toto odvolání procesní chyby? Má Lékařská fakulta opravdu dva děkany? Jak celou situaci vyřešil rektor Ostravské univerzity? Přinášíme podrobné informace o vzniklé situaci na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

IFMSA March Meeting 2018 Egypt

Studenti LF OU byli členy delegace z České republiky.

Stanovisko Lékařské fakulty Ostravské univerzity k vyjádření dr. Machytky (Nemocniční listy, únor 2018)