Aktuality

Díky podpoře Moravskoslezského kraje se fakultě daří budovat kvalitní zázemí pro mezioborový výzkum

„Telemedicína v akviziční a rehabilitační fázi I“. Takový název nese projekt, který se zaměřuje na aktivity v oblasti telemedicínských aplikací a mezioborové spolupráce v lékařských a technických oborech. Projekt může fakulta realizovat i za výrazné podpory Moravskoslezského kraje. Díky poskytnuté téměř dvoumiliónové dotaci totiž mohla nakoupit technologii nezbytnou pro samotný výzkum.

Historicky první Adaptační den slavil u studentů úspěch

Poznat své spolužáky, prostředí fakulty, posílit vzájemné vztahy. To byl důvod, který přiměl naši lékařskou fakultu uspořádat pro své nově nastupující studenty nelékařských oborů historicky první Adaptační den. Úsilí se vyplatilo, zájem byl ohromný. Na jednodenní „adapťák“ se přihlásilo celkem 172 studentů.

Pozvánka na přednášku doc. Kempného: Etiopie - chirurgem v Africe

Zveme Vás na zajímavou přednášku doc. MUDr. Tomáše Kempného, Ph.D., která se uskuteční v aule Lékařské fakulty OU. Nebude to jen o medicíně, ale také uvidíte krásná místa Etiopie a seznámíte se s běžným životem místních obyvatel.

Veletrh práce pro zdravotníky KAM PAK

Veletrh práce pro zdravotníky KAM PAK bude na Lékařské fakultě OU opět letos v říjnu! Přípravy na něj už běží v plném proudu.

Ostravští neurologové si připsali další ohromný úspěch

Neurologové z Fakultní nemocnice Ostrava, kteří zároveň působí na naší lékařské fakultě, si připsali další ohromný úspěch. Podařilo se jim publikovat unikátní case report o využití monoklonálních protilátek v léčbě dysimunní neuropatie po COVID-19. Ostravští neurologové jsou první na světě, kteří studii tohoto typu zveřejnili.

Fakultní nemocnici Ostrava posílí 65 nových zdravotníků. Polovina z nich absolvovala Lékařskou fakultu Ostravské univerzity

Kliniky, oddělení a ústavy Fakultní nemocnice Ostrava posílilo 65 čerstvých absolventů vysokých, vyšších odborných i středních zdravotnických škol. Je to o třetinu více než vloni. Polovina z nich absolvovala Lékařskou fakultu Ostravské univerzity.

Ostravská univerzita založila transparentní účet na podporu ukrajinských studentů

Nejen Ukrajinci na útěku ze své země nyní potřebují podat pomocnou ruku. Na Ostravské univerzitě máme devadesát ukrajinských studentek a studentů, kteří se vinou války ocitají bez podpory svých rodin.

LF OU odsuzuje válečný konflikt

Lékařská fakulta Ostravské univerzity důrazně odsuzuje vojenskou agresi na Ukrajině a vyjadřuje svou solidaritu s ukrajinským národem.

Proběhl XI. ročník Studentské vědecké konference LF OU

Již XI. ročník Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity proběhl 9. listopadu, tentokrát nově jako součást odborného kongresu Kardiovaskulární dny v prostorách Clarion Hotelu Ostrava.

Představili jsme novinky v oblasti simulační výuky

Už za pár měsíců otevřeme naši novou cvičnou nemocnici se spoustou nových výukových simulátorů. A tak jsme se rozhodli, že novinky v oblasti simulační výuky představíme blíže také našim kolegům z Fakultní nemocnice Ostrava.

Na Lékařské fakultě Ostravské univerzity vznikly nové kliniky

Na základě návrhu vedení Lékařské fakulty Ostravské univerzity a po schválení Akademickým senátem lékařské fakulty vstupuje dnem 1. září 2021 do platnosti formou opatření děkana nový Organizační řád Lékařské fakulty OU.

Specializační vzdělávání v době koronaviru, aneb my pracujeme dál

Epidemie koronaviru zasáhla společnost nevídaným způsobem. Lidé mají z nákazy respekt, zdraví staví na první místo, zároveň se však obávají ekonomických dopadů nouzového stavu. Každý hledá svoji cestu, jak se se situací co nejlépe vyrovnat. Současná epidemiologická situace se pochopitelně projevila i v oblasti specializačního vzdělávání a systém se začal ještě více komplikovat. Přesto, nebo právě proto lékařské fakulty maximálně spojily své síly, snažily se zachovat si pozitivní energii a okamžitě začaly hledat způsoby, jak se se situací co nejlépe vyrovnat.

Podpora zdravotnickým zařízením

V souvislosti s šířením koronavirové infekce v ČR a s přijetím následných protiepidemických opatření budou pravděpodobně zdravotnická zařízení personálně oslabená režimem karantény nebo ošetřováním člena rodiny. Obrátí-li se vedení nemocnic a jiných zdravotnických zařízení na Lékařskou fakultu OU s žádostí o pomoc studentů, budou tito neprodleně o uvedené žádosti informováni.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci

Sjednotit podmínky výběrových řízení na přednosty klinik, prohloubit personální spolupráci ve vědě a výzkumu nebo zavést stipendijní programy pro nejlepší studenty medicíny. To je jen úzký výčet úkolů, které si stanovil děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity docent Arnošt Martínek společně s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava doktorem Jiřím Havrlantem. Oba se shodli na nutnosti intenzivnější spolupráce, kterou stvrdili podepsáním společného memoranda.