Aktuality

Nabídka pozice vedoucího týmu zaměřeného na genomiku nádorů

Skupina Blood Cancer Research Group pod vedením prof. MUDr. Romana Hájka, CSc. hledá do svého týmu zkušeného kolegu, který by byl zodpovědný za řešení projektů zaměřených na studium nádorové genomiky a transkriptomiky. Uchazeč by měl mít titul PhD a zkušenosti doložené odbornými publikacemi v oboru genomika/bioinformatika nádorů. Nabízíme přátelský mezinárodní tým postdoktorandů a doktorandů se zkušenostmi z prestižních zahraničních pracovišť, a zázemí výborně vybaveného vědecko-výzkumného i klinického pracoviště. Pozice je nadstandardně platově ohodnocena. Více info na genomics.application@fno.cz.

O prospěšnosti vitamínů mluvila v Dobrém ránu ČT naše nutriční specialistka a  odborná asistentka Ústavu fyziologie a patofyziologie Hana Holišová

O tom, že vitamíny nejsou jen o ovoci, ale i zelenině i o tom, proč je důležité konzumaci čerstvého ovoce a zeleniny doplnit o další vyváženou stravu jako jsou mléčné výrobky nebo libové maso. Kde konkrétně se v ovoci skrývá nejvíc vitamínů a k čemu je vlastně potřebujeme?

Otevíráme univerzitu třetího věku - Etudy první pomoci

Září 2019 - červen 2020, pondělí jednou za 14 dní.

Lékařská fakulta OU vydala novou publikaci

Lékařská fakulta vydala novou publikaci tentokrát z oboru klinické biochemie. Má upozornit nejen na důležitost oboru klinické biochemie jako takové, ale zároveň studentům usnadnit díky bohatému obrazovému materiálu, tabulkám a schématům i studium nelehkého oboru.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity podala kvůli kauze přijímacího řízení trestní oznámení

Vedení Lékařské fakulty OU podalo trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli sérii článků Lidových novin, jejichž redaktor získal osobní údaje několika tisíců studentů. Tyto osobní údaje studentů noviny zneužily k sepsání několika nepravdivých nebo zavádějících článků o ostravské lékařské fakultě. Vedení fakulty pevně doufá, že Policie ČR začne tuto záležitost zcela neodkladně řešit i s ohledem na fakt, že Lidové noviny začaly v posledních několika dnech na základě nezákonně získaných osobních údajů kontaktovat i samotné studenty.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity má první docentku v oboru Ošetřovatelství

Lékařská fakulta Ostravské univerzity si v těchto dnech připsala další velký úspěch. Na sklonku roku totiž úspěšně obhájila svoji habilitační práci PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. z Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF OU. Její práce zaujala členy Vědecké rady LF OU a tak se dnes může Lucie Sikorová jako první z Ostravy pyšnit titulem „docent“ v oboru Ošetřovatelství.

Lékařská fakulta začala pracovat na úpravě vnitřních předpisů

Lékařská fakulta má od čtvrtka 13. prosince nového děkana doc. MUDr. Arnošta Martínka CSC. Jak už sám avizoval například redakci České televize, jedním z jeho prvních úkolů, bude snaha o úpravu vnitřních předpisů s cílem novelizace podmínek přijímacího řízení.

Ostrava si vás dokáže získat, říká rozhodně budoucí lékařka

Rozhovor na stránkách Moravskoslezského deníku.

Prohlášení Lékařské fakulty OU k odstoupení ředitele Fakultní nemocnice Ostrava

Lékařská fakulta vzala na vědomí odstoupení MUDr. Evžena Machytky z funkce ředitele Fakultní nemocnice Ostrava (FNO), avšak s určitými obavami přijala informaci o dočasném jmenování docenta Petra Vávry do funkce ředitele FNO.

Vyjádření LF OU k výsledku výběrového řízení na přednostu chirurgické kliniky

Lékařské fakultě OU byla poskytnuta informace, že ze strany FN Ostrava bylo ukončeno výběrové řízení na obsazení funkce přednosty Chirurgické kliniky FN Ostrava, a to výběrem uchazeče, který získal požadovanou vědecko-pedagogickou hodnost docenta v oboru technická kybernetika a nikoliv v oboru chirurgie, jak je požadováno a jak bylo požadováno Lékařskou fakultou OU dopisem děkana ze dne 20. července 2018.

Vyjádření k výběrovému řízení na přednostu chirurgické kliniky FNO

Na webových stránkách Fakultní nemocnice Ostrava je uveřejněno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa, a to přednosty Chirurgické kliniky FN Ostrava s uvedením nepravdivého údaje, že FN Ostrava takto činí spolu s děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Vyjádření vedení Lékařské fakulty k nepravdivým informacím k situaci na LF OU

V médiích se opakovaně objevují zavádějící vyjádření k Lékařské fakultě Ostravské univerzity, včetně nesprávných a nepravdivých informací o stavu a činnostem fakulty. Vedení Lékařské fakulty cítí potřebu uvést tyto informace na pravou míru.

Situace na Lékařské fakultě Ostravské univerzity: Fakta a shrnutí dosavadního vývoje

Proč byl vlastně docent Zonča původně odvolán z funkce děkana? Proč soud nyní rozhodl, že má toto odvolání procesní chyby? Má Lékařská fakulta opravdu dva děkany? Jak celou situaci vyřešil rektor Ostravské univerzity? Přinášíme podrobné informace o vzniklé situaci na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

IFMSA March Meeting 2018 Egypt

Studenti LF OU byli členy delegace z České republiky.

Stanovisko Lékařské fakulty Ostravské univerzity k vyjádření dr. Machytky (Nemocniční listy, únor 2018)