Aktuality

V Ostravě se uskutečnilo setkání výzkumníků zaměřující se léčbu nemocí provázející stárnutí

Téměř sto špičkových vědců a výzkumníků se sešlo ve dnech 11. a 12. října 2021 v Ostravě na setkání v rámci projektu Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí (ENOCH). Projekt se zaměřuje na hledání léčby pro nemoci, které nejvíce ovlivňují stárnutí, jako je například demence, rakovina či srdeční choroby.

Výsledky doplňujících voleb do Akademického senátu Lékařské fakulty OU, komora studentů

Seznam zvolených kandidátů.

Fyzická Noc vědců je za námi, online si ji ale vychutnejte až do konce roku

V pátek 24. září v 17:00 se na Ostravské univerzitě otevřely brány hned tří budov: Přírodovědecké, Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií. Návštěvníci si tak mohli po roce pauzy opět vychutnat Noc vědců fyzicky.

Lékařská fakulta má novou studentskou klubovnu!

Léta starý sen o studentském prostoru pro setkávání, studium, dobrou kávu či odpočinek pro všechny studenty Lékařské fakulty Ostravské univerzity se stal skutečností. Studenti z neziskové organizace IFMSA CZ Ostrava ve spolupráci s vedením fakulty ho na konci září otevřeli přímo v suterénu hlavní moderní budovy INLEK.

Akademici LF opět v Dobrém ránu ČT

S fyziologem doc. Bužgou o stárnutí, zda zůstat mladým, jak stárnutí ovlivnit a zda je limit života 120 let.

Pozdrav děkana lékařské fakulty u příležitosti zahájení nového akademického roku

Dovolte mi, abych Vás, všechny kolegy i studenty, touto cestou pozdravil a popřál Vám hodně úspěchů i pevné zdraví. Věřím, že v novém akademickém roce se nám podaří úspěšně dotáhnout rozpracované úkoly, zahájit další nové zajímavé a přínosné projekty a na celé fakultě ještě více posílit pozitivní atmosféru vedoucí k synergií aktivit moudrých a schopných lidí, kterých je na naší fakultě nespočet.

Vyhlášení doplňujících voleb do AS LF OU do studentské komory v sekci nelékařských a v sekci lékařských oborů

Děkan LF OU doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS vyhlašuje doplňující volby do studentské komory Akademického senátu LF OU.

Vznik nového spolku pomůže s financováním důležitých projektů lékařské fakulty

V pondělí 13. září se na Lékařské fakultě Ostravské univerzity konalo první společné jednání nově vytvořeného Spolku pro podporu lékařské fakulty s vedením fakulty.

Lékařská fakulta představila plán rozvoje

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zavítal na lékařskou fakultu

Na Lékařské fakultě Ostravské univerzity vznikly nové kliniky

Na základě návrhu vedení Lékařské fakulty Ostravské univerzity a po schválení Akademickým senátem lékařské fakulty vstupuje dnem 1. září 2021 do platnosti formou opatření děkana nový Organizační řád Lékařské fakulty OU.

Lékařská fakulta otevřela očkovací centrum

Lékařská fakulta Ostravské univerzity otevřela vlastní očkovací centrum. Otevřené bude vždy v pondělí a úterý od 12:00 do 15:00, v hlavní budově Lékařské fakulty - INLEK (budova ZY).

Specializační vzdělávání v době koronaviru, aneb my pracujeme dál

Epidemie koronaviru zasáhla společnost nevídaným způsobem. Lidé mají z nákazy respekt, zdraví staví na první místo, zároveň se však obávají ekonomických dopadů nouzového stavu. Každý hledá svoji cestu, jak se se situací co nejlépe vyrovnat. Současná epidemiologická situace se pochopitelně projevila i v oblasti specializačního vzdělávání a systém se začal ještě více komplikovat. Přesto, nebo právě proto lékařské fakulty maximálně spojily své síly, snažily se zachovat si pozitivní energii a okamžitě začaly hledat způsoby, jak se se situací co nejlépe vyrovnat.

Podpora zdravotnickým zařízením

V souvislosti s šířením koronavirové infekce v ČR a s přijetím následných protiepidemických opatření budou pravděpodobně zdravotnická zařízení personálně oslabená režimem karantény nebo ošetřováním člena rodiny. Obrátí-li se vedení nemocnic a jiných zdravotnických zařízení na Lékařskou fakultu OU s žádostí o pomoc studentů, budou tito neprodleně o uvedené žádosti informováni.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci

Sjednotit podmínky výběrových řízení na přednosty klinik, prohloubit personální spolupráci ve vědě a výzkumu nebo zavést stipendijní programy pro nejlepší studenty medicíny. To je jen úzký výčet úkolů, které si stanovil děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity docent Arnošt Martínek společně s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava doktorem Jiřím Havrlantem. Oba se shodli na nutnosti intenzivnější spolupráce, kterou stvrdili podepsáním společného memoranda.