Aktuality

Významné výroční jubileum doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc.

Emeritní děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a její spoluzakladatel slaví 80 let.

Vyhlášení doplňujících voleb do AS OU za volební obvod Lékařské fakulty OU v sekci studentů

Akademický senát Ostravské univerzity vyhlašuje doplňující volby do kurie studentů Akademického senátu Ostravské univerzity, pro volební obvod Lékařské fakulty OU.

Akademický senát ocenil práci na inovaci akreditačního spisu

Začátek roku se nese hlavně ve znamení posledních úprav akreditačního spisu k oboru Všeobecné lékařství. Jsme proto nesmírně rádi, že jako vedení fakulty máme plnou důvěru akademického senátu.

Stipendijní program Lékařské fakulty OU (LF OU) a Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) na realizaci zahraniční stáže

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU) a ředitel Fakultní nemocnice Ostrava (FN Ostrava) vyhlašují ke dni 1. ledna 2021 Stipendijní program Lékařské fakulty OU (LF OU) a Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) na realizaci zahraniční stáže.

I. ročník grantové soutěže START-UP

Vyhlášení I. ročníku grantové soutěže START-UP 2021 pro roky 2022-2024.

Novoroční pozdrav děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislava Maďara

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti, do nového roku vstupujeme v náročné pandemické situaci s vysokým reprodukčním číslem a značnou pozitivitou testů při stále vysoké incidenci, která signalizuje, že v následujícím období nastane dosud největší tlak na lůžkovou, především intenzivní, péči. Bude pokračovat velké vypětí mnoha zdravotníků a dalších aktivních účastníků stávajícího boje proti novému koronaviru, a to včetně studentů, kteří se dál snaží dobrovolně pomáhat. Všem za to patří velké díky!

Vánoční atmosféra na LF OU

S blížícím se Štědrým dnem bychom vám všem chtěli popřát pohodové svátky plné odpočinku, který si jistě po tomto náročném roce zasloužíte.

Vivárium ostravské lékařské fakulty získalo akreditaci, může tak začít sloužit excelentnímu výzkumu

Další skvělá zpráva pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Její vivárium získalo akreditaci od Ministerstva zemědělství ČR a může tak začít sloužit excelentnímu výzkumu v oblasti hemato-onkologie.

Aktuální informace k opatřením KHS

Informace k realizaci výuky a dalších akcí.

Lékař Marcel Mitták: Je důležité žít tak, aby po nás něco zůstalo

FN Ostrava si připomněla tragickou událost střelby. Pietní akce se účastnil i nový proděkan pro specializační vzdělávání doktor Marcel Mitták.

Nové plastináty umožní studentům lékařské fakulty nahlédnout do lidského těla

Lékařská fakulta Ostravské univerzity plánuje pro své studenty pořídit plastinované lidské tělo a končetiny. Fakultě se podařilo na konci listopadu uzavřít smlouvu na jejich zhotovení, které potrvá téměř rok.

Lékařská fakulta spustila 2. dotazníkové šetření o vnímání současné situace související se šířením COVID-19

Jak nyní lidé vnímají riziko šíření nemoci COVID-19? Odborníci z ostravské lékařské fakulty spouští další dotazník.

Rozvoj vědecké činnosti je pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity jednou z hlavních priorit

Aplikace vědecké činnosti do studijního plánu, masivní investice do zázemí pro vědecké bádání, podpora vzniku vědeckých týmů a zahraniční mobility, vědecké start-upy, soutěže a konference. Co všechno dělá Lékařská fakulta Ostravské univerzity pro svůj rozvoj a stabilizaci?

Anketa o akademika a studenta dekády má své vítěze

U příležitosti desátého výročí založení Lékařské fakulty Ostravské univerzity vyhlásilo začátkem roku 2020 vedení LF OU společně se studentskou neziskovou organizací IFMSA CZ Ostrava anketu o akademika a studenta dekády.

Praktická výuka studentů lékařské fakulty běží dál, navzdory pandemii

Ve Fakultní nemocnici v Ostravě běží praxe fyzioterapeutů a ergoterapeutů bez omezení.

Fakulta zahájila výstavbu simulačního centra

Fakulta zahájila výstavbu nového simulačního centra. A ještě před zahájením bouracích prací uvnitř budovy vyhlásila soutěž pro studenty s cílem vybrat pro nové simulační centrum ten nejlepší název.

Světový den ergoterapie 27. října

Jejich práce je často náročná a obdivuhodná. Přesto jim není zdaleka věnována taková mediální pozornost, jako jiným zdravotnickým profesím. Řeč je o ergoterapeutech, kteří často lidem pomáhají nejen se zlepšením fyzické kondice, ale i duševní pohody. A 27. říjen jako Světový den ergoterapie připomíná, jak důležitou roli v této oblasti sehrávají. Jsme rádi, že tento obor má na naší fakultě dlouholetou tradici, aktuálně u nás studuje 64 budoucích terapeutů!

Univerzitní semafor pro řízení provozu Ostravské univerzity

Od 14. října 2020 se na základě Usnesení vlády zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Prohlášení děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity Arnošta Martínka k přerušení projednávání žádosti o akreditaci studijního programu Všeobecné lékařství

Přestože Lékařská fakulta Ostravské univerzity pracovala na přípravě akreditačního spisu usilovně několik měsíců a pro získání akreditace udělala maximum možného, rozhodla se Rada Národního akreditačního úřadu akreditaci magisterského programu Všeobecné lékařství fakultě nakonec neudělit. Při rozhodování NAU pravděpodobně nakonec převážila váha kritizovaného nedostatečného počtu docentů a profesorů nad odbornou a nikdy nezpochybněnou kvalitou absolventů lékařské fakulty a jejich společenskou potřebou v regionu.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity dál usiluje o získání akreditace

Navzdory doporučení pracovní komise Národního akreditačního úřadu – akreditaci oboru Všeobecného lékařství ostravské lékařské fakultě neudělit, se vedení fakulty rozhodlo, že bude o získání akreditace dál usilovat. Národní akreditační úřad by měl o udělení akreditace rozhodnout příští týden.

Specializační vzdělávání v době koronaviru, aneb my pracujeme dál

Epidemie koronaviru zasáhla společnost nevídaným způsobem. Lidé mají z nákazy respekt, zdraví staví na první místo, zároveň se však obávají ekonomických dopadů nouzového stavu. Každý hledá svoji cestu, jak se se situací co nejlépe vyrovnat. Současná epidemiologická situace se pochopitelně projevila i v oblasti specializačního vzdělávání a systém se začal ještě více komplikovat. Přesto, nebo právě proto lékařské fakulty maximálně spojily své síly, snažily se zachovat si pozitivní energii a okamžitě začaly hledat způsoby, jak se se situací co nejlépe vyrovnat.

Děkan Arnošt Martínek osobně poděkoval studentům v první linii

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Arnošt Martínek vyrazil osobně za studenty, aby jim poděkoval za jejich pomoc, do které se zapojilo už neuvěřitelných 250 lidí!

Slovo děkana Lékařské fakulty OU ke studentům a zaměstnancům

Vážení zaměstnanci, milí studenti, ocitli jsme se nyní v situaci, kterou by si asi jen málokdo dokázal ještě před pár týdny představit.

„Nestěžujeme si, je to naše poslání,“ říkají mobilizovaní studenti. Pomáhá jich už přes 200

Studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity vedle studijních povinností chodí na osmi a dvanáctihodinové směny do nemocnic, domovů pro seniory či na Krajskou hygienickou stanici. „Je to náročné, ale nestěžujeme si, je to naše poslání,“ shodují se.

Informace rektora Jana Laty pro studenty k aktuální situaci

Rektor Ostravské univerzity o studijních záležitostech a dobrovolnické činnosti.

Studentky lékařské fakulty přebírají roli otců u porodu

Porodní asistentky bojují s náporem práce, nově jim pomohou studentky ostravské lékařské fakulty.

Studenti ostravské lékařské fakulty pomáhají nemocnicím i krajské hygienické stanici

Nemocnice Moravskoslezského kraje vyslyšely nabídku studentů ostravské lékařské fakulty, kteří nabídli svoji pomoc poté, co skončila v důsledku nařízení vlády výuka na všech školách. V nemocnicích a zdravotnických zařízeních pomáhá už neuvěřitelných 153 studentů. Další stovka studentů je připravena do terénu v případě potřeby zdravotnických zařízení okamžitě nastoupit. K pomoci se připojili i studenti z oboru Ochrany veřejného zdraví, kteří už druhým týdnem pomáhají enormně vytížené Krajské hygienické stanici v Ostravě.

Dopis rektora o pracovní povinnosti studentů některých oborů, státních zkouškách a dobrovolnické pomoci

Milé studentky, milí studenti, v prvé řadě bych Vám rád poděkoval za Váš zodpovědný přístup k problémům, které aktuální epidemiologická i společenská situace přináší a sdělil Vám několik informací.

Ustanovení krizového štábu LF OU

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci týkající se šíření Coronaviru ustanovuji k dnešnímu dni, tj. 16. března 2020, krizový štáb Lékařské fakulty OU.

Podpora zdravotnickým zařízením

V souvislosti s šířením koronavirové infekce v ČR a s přijetím následných protiepidemických opatření budou pravděpodobně zdravotnická zařízení personálně oslabená režimem karantény nebo ošetřováním člena rodiny. Obrátí-li se vedení nemocnic a jiných zdravotnických zařízení na Lékařskou fakultu OU s žádostí o pomoc studentů, budou tito neprodleně o uvedené žádosti informováni.

Nejčastěji kladené otázky ke koronaviru

FAQ preventivní opatření OU ke koronaviru.

Aktuální informace o opatřeních Ostravské univerzity k prevenci šíření koronaviru COVID-19

Na základě dnešního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude od zítřejšího dne 11. března 2020 do odvolání zrušena veškerá kontaktní výuka (vyžadující osobní přítomnost studentů ve výuce) na Ostravské univerzitě.

Přerušení praktické výuky na klinických pracovištích

Cílem tohoto opatření je omezit kontakt studentů s pacienty a nemocničním personálem a minimalizovat riziko šíření této infekce.

Vyjádření Lékařské fakulty k zveřejněnému internímu protokolu o kontrole komise NAÚ

Vedení Lékařské fakulty OU nerozumí tomu, proč se protokol o kontrole komise NAÚ, který je výhradně interním materiálem, který zatím nebyl nijak připomínkován, stal předmětem široké mediální diskuze i diskuze na půdě celé univerzity. Upozorňujeme, že tento protokol slouží jen jako podklad pro sdělení stanoviska Ostravské univerzity a lékařské fakulty k jednotlivým kontrolním zjištěním v tomto dokumentu obsaženým a teprve poté bude relevantním podkladem k vydání konečného rozhodnutí Národního akreditačního úřadu.

Otevřený dopis děkana Lékařské fakulty OU studentům a zaměstnancům LF OU ze dne 19. července 2019

Vážené kolegyně, kolegové, studentky a studenti, jistě už jste zaznamenali, ať už v médiích, či ve svých emailových schránkách, informaci o tom, že rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata navrhuje mé odvolání.

Usnesení Akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské univerzity ze dne 24. června 2019

Akademický senát lékařské fakulty Ostravské univerzity na svém zasedání dne 24. června 2019 přijal následující usnesení k aktuální situaci.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci

Sjednotit podmínky výběrových řízení na přednosty klinik, prohloubit personální spolupráci ve vědě a výzkumu nebo zavést stipendijní programy pro nejlepší studenty medicíny. To je jen úzký výčet úkolů, které si stanovil děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity docent Arnošt Martínek společně s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava doktorem Jiřím Havrlantem. Oba se shodli na nutnosti intenzivnější spolupráce, kterou stvrdili podepsáním společného memoranda.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity podala kvůli kauze přijímacího řízení trestní oznámení

Vedení Lékařské fakulty OU podalo trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli sérii článků Lidových novin, jejichž redaktor získal osobní údaje několika tisíců studentů. Tyto osobní údaje studentů noviny zneužily k sepsání několika nepravdivých nebo zavádějících článků o ostravské lékařské fakultě. Vedení fakulty pevně doufá, že Policie ČR začne tuto záležitost zcela neodkladně řešit i s ohledem na fakt, že Lidové noviny začaly v posledních několika dnech na základě nezákonně získaných osobních údajů kontaktovat i samotné studenty.

Prohlášení Lékařské fakulty OU k odstoupení ředitele Fakultní nemocnice Ostrava

Lékařská fakulta vzala na vědomí odstoupení MUDr. Evžena Machytky z funkce ředitele Fakultní nemocnice Ostrava (FNO), avšak s určitými obavami přijala informaci o dočasném jmenování docenta Petra Vávry do funkce ředitele FNO.

Vyjádření LF OU k výsledku výběrového řízení na přednostu chirurgické kliniky

Lékařské fakultě OU byla poskytnuta informace, že ze strany FN Ostrava bylo ukončeno výběrové řízení na obsazení funkce přednosty Chirurgické kliniky FN Ostrava, a to výběrem uchazeče, který získal požadovanou vědecko-pedagogickou hodnost docenta v oboru technická kybernetika a nikoliv v oboru chirurgie, jak je požadováno a jak bylo požadováno Lékařskou fakultou OU dopisem děkana ze dne 20. července 2018.

Vyjádření k výběrovému řízení na přednostu chirurgické kliniky FNO

Na webových stránkách Fakultní nemocnice Ostrava je uveřejněno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa, a to přednosty Chirurgické kliniky FN Ostrava s uvedením nepravdivého údaje, že FN Ostrava takto činí spolu s děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Vyjádření vedení Lékařské fakulty k nepravdivým informacím k situaci na LF OU

V médiích se opakovaně objevují zavádějící vyjádření k Lékařské fakultě Ostravské univerzity, včetně nesprávných a nepravdivých informací o stavu a činnostem fakulty. Vedení Lékařské fakulty cítí potřebu uvést tyto informace na pravou míru.

Situace na Lékařské fakultě Ostravské univerzity: Fakta a shrnutí dosavadního vývoje

Proč byl vlastně docent Zonča původně odvolán z funkce děkana? Proč soud nyní rozhodl, že má toto odvolání procesní chyby? Má Lékařská fakulta opravdu dva děkany? Jak celou situaci vyřešil rektor Ostravské univerzity? Přinášíme podrobné informace o vzniklé situaci na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Stanovisko Lékařské fakulty Ostravské univerzity k vyjádření dr. Machytky (Nemocniční listy, únor 2018)