Lékařská fakulta získala akreditaci pro nový doktorský studijní program

Další úspěch, další nový studijní program! Lékařská fakulta Ostravské univerzity získala akreditaci k doktorskému studijnímu programu Vnitřní nemoci. Akreditaci získala na dobu pěti let. Přijímací řízení plánuje fakulta spustit ihned po schválení podmínek přijímacího řízení Akademickým senátem LF OU, což by mohlo být už 1. dubna 2023.

Pro pětiletou lhůtu se Národní akreditační úřad rozhodl proto, že o akreditaci oboru Vnitřní nemoci usilovala fakulta poprvé. Lékařky a lékaři ho budou moci studovat celkem čtyři roky, a to jak v prezenční, tak kombinované formě. „Doba pěti let umožňuje zahájit uskutečňování studijního programu a je adekvátní pro možnost ověření, zda je Vysoká škola schopna řádně uskutečňovat doktorský studijní program orientovaný na oblast vnitřního lékařství,“ vysvětlil v zaslaném Rozhodnutí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství její předseda Ing. Robert Plaga, Ph. D.


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 03. 2023