Personální složení

abecední členění


Děkanát Lékařské fakulty
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Ústav rehabilitace
Ústav zobrazovacích metod
Ústav anatomie
Ústav histologie a embryologie
Ústav patologie
Ústav fyziologie a patofyziologie
Ústav klinické farmakologie
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
Ústav medicíny katastrof
Katedra interních oborů
Katedra dětského lékařství a neonatologie
Katedra neurologie a psychiatrie
Katedra chirurgických oborů
Gynekologicko-porodnická klinika
Katedra kraniofaciálních oborů
Katedra biomedicínských oborů
Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů
Centrum epidemiologického výzkumu

Děkanát Lékařské fakulty

Úsek děkana
Statutární zástupce Lékařské fakulty
Procházka Václav, doc. MUDr., Ph.D., MSc., MBA
statutární zástupce Lékařské fakulty Ostravské univerzity pověřený výkonem funkce děkana LF OU
proděkan pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 597 372 172
775 590 801
Sekretariát děkana
Krčmářová Vendula, Mgr.
projektový manažer
e-mail:
telefon: 553 46 4030
Tisková mluvčí
Hanke Hana, Ing.
tisková mluvčí LF OU
e-mail:
telefon: 728 202 698
Oddělení tajemníka fakulty
Jüngerová Karla, Ing.
tajemnice fakulty
e-mail:
telefon: 553 46 1703
Gergišáková Renata
referentka pro ekonomiku
e-mail:
telefon: 553 46 1704
Mikundová Dagmar
referentka pro ekonomiku
e-mail:
telefon: 553 46 1726
Tračíková Libuše
referentka pro ekonomiku
e-mail:
telefon: 553 46 1720
Proděkani
Pleva Leopold, doc. MUDr., CSc.
proděkan pro specializační vzdělávání
e-mail:
telefon: 597 375 002
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
proděkanka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 1600
775 761 558
Procházka Václav, doc. MUDr., Ph.D., MSc., MBA
statutární zástupce Lékařské fakulty Ostravské univerzity pověřený výkonem funkce děkana LF OU
proděkan pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 597 372 172
775 590 801
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
Projektové oddělení
Chobotová Monika, Mgr., Ph.D.
vedoucí projektového oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 1717
Procházka Václav, doc. MUDr., Ph.D., MSc., MBA
statutární zástupce Lékařské fakulty Ostravské univerzity pověřený výkonem funkce děkana LF OU
proděkan pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 597 372 172
775 590 801
Klimeš Cyril, prof. Ing., CSc.
koordinátor pro projektovou činnost
e-mail:
telefon: 553 46 2181
553 46 1721
Burešová Aneta
administrátor projektu Cvičná nemocnice
e-mail:
telefon: 553 46 4061
Duda Radim, Ing.
projektový manažer
e-mail:
telefon: 553 46 4011
Erbanová Ivana, Ing.
projektový manažer projektu Cvičná nemocnice – Simulace-Inovace-Praxe, stavební koordinátor projektu Cvičná nemocnice ERDF
e-mail:
telefon: 553 46 4063
Flasarová Lenka, Ing.
projektový manažer
e-mail:
telefon: 553 46 1714
Geislerová Silvie, Bc.
biomedicínský technik – projekt Cvičná nemocnice
e-mail:
telefon: 553 46 4062
Chadžijski Filip, Mgr., MBA
vedoucí oddělení Sdílené laboratoře, odborný laboratorní pracovník
e-mail:
telefon: 553 46 4012
Kasparková Isabella
administrativní pracovník projektu OPVVV
e-mail:
telefon: 553 46 4060
Kasparková Renáta
finanční manažer projektu Cvičná nemocnice ERDF
e-mail:
telefon: 553 46 4064
Konvičková Simona, Ing.
projektový manažer
e-mail:
telefon: 553 46 4033
Korhelík Karol, Ing. Mgr., Ph.D.
biomedicínský technik projektu Cvičná nemocnice
e-mail:
telefon: 597 372 172
Krčmářová Vendula, Mgr.
projektový manažer
e-mail:
telefon: 553 46 4030
Martinásek Michal, Mgr.
HAIE - finanční manažer
e-mail:
telefon: 553 46 4031
Novobilský Petr, Ing.
biomedicínský technik projektu Cvičná nemocnice
e-mail:
telefon:
Plesníková Kateřina, Ing.
Investiční manažer projektu Cvičná nemocnice
e-mail:
telefon: 553 46 4065
Šandová Hana, Ing.
finanční manažer projektu ENOCH
e-mail:
telefon: 553 46 4066
Tichá Lenka, Ing.
projektový manažer
e-mail:
telefon: 553 46 4032
Treterová Eliška, Ing.
projektový manažer
e-mail:
telefon: 553 46 4014
Oddělení Sdílené laboratoře
Chadžijski Filip, Mgr., MBA
vedoucí oddělení Sdílené laboratoře, odborný laboratorní pracovník
e-mail:
telefon: 553 46 4012
Personální oddělení
Cimová Kateřina, Bc.
personalistka LF
e-mail:
telefon: 553 46 1709
775 761 563
Technicko provozní oddělení
Pillich Otakar
vedoucí údržby
e-mail:
telefon: 553 46 1509
775 761 559
Fojtíková Hana
vrátná
e-mail:
telefon: 553 46 3501
Kupková Dana
vrátná
e-mail:
telefon:
Šindlerová Ilona
vrátná
e-mail:
telefon: 553 46 3501
Oddělení studia a celoživotního vzdělávání
Proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
Studijní oddělení
Kubinová Lenka, Bc.
vedoucí studijního oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 1711
Grünspanová Markéta, Mgr.
rozvrhářka LF, referentka studijního oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 1712
Kaplanová Lenka, Mgr.
referentka pro lékařské obory.
e-mail:
telefon: 553 46 1719
Pavlačková Martina, Ing.
referentka studijního oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 1713
Pyszková Darina, Ing.
referentka studijního oddělení pro kombinované a doktorské studium, CŽV
e-mail:
telefon: 553 46 1710
730 590 237
Oddělení specializačního vzdělávání
Proděkanka pro specializační vzdělávání
Pleva Leopold, doc. MUDr., CSc.
proděkan pro specializační vzdělávání
e-mail:
telefon: 597 375 002
Oddělení specializačního vzdělávání
Horňáčková Lucie
referentka pro specializační vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1707
739 246 311
Martínková Mirka, Ing.
referentka pro specializační vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1716
734 648 399
Oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost
Proděkan pro vědu a výzkum
Procházka Václav, doc. MUDr., Ph.D., MSc., MBA
statutární zástupce Lékařské fakulty Ostravské univerzity pověřený výkonem funkce děkana LF OU
proděkan pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 597 372 172
775 590 801
Referenti pro vědu a výzkum
Hajduková Zuzana, Bc., DiS.
referentka pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 1718
Chobotová Monika, Mgr., Ph.D.
vedoucí projektového oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 1717
Vaverová Romana
referentka pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 1715
Oddělení pro zahraniční vztahy
Proděkanka pro zahraniční vztahy
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
proděkanka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 1600
775 761 558
Referenti pro zahraniční vztahy
Gumulcová Daniela
referentka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 1724
Matuszková Tereza
referentka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 1705
737 279 698

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Vedení ústavu
Vedení UOM
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
vedoucí ústavu, garant studijního programu Ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1600
775 761 558
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD.
tajemník ústavu, pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v geriatrii, pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra, kombinované studium
e-mail:
telefon: 553 46 1609
731 682 560
Sekretariát
Babičová Marketa, Mgr.
sekretářka ústavu (prezenční studium, celoživotní vzdělávání)
e-mail:
telefon: 553 46 1601
774 761 579
Žemlová Renáta, Bc.
sekretářka ústavu (kombinované studium, celoživotní vzdělávání)
e-mail:
telefon: 553 46 1608
Členové ústavu
Profesoři
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
vedoucí ústavu, garant studijního programu Ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1600
775 761 558
Matějovská Kubešová Hana, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1601
Docenti
Bužgová Radka, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1604
Sikorová Lucie, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii
e-mail:
telefon: 553 46 1604
Odborní asistenti
Doležel Jakub, PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1606
Dušová Bohdana, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1606
Hosáková Jiřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1602
Janíková Eva, Mgr.
pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra prezenční studium
e-mail:
telefon: 553 46 1613
Kachlová Miroslava, Mgr., DiS. e-mail:
telefon: 553 46 1605
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD.
tajemník ústavu, pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v geriatrii, pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra, kombinované studium
e-mail:
telefon: 553 46 1609
731 682 560
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3245
Plevová Ilona, PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1605
730 581 036
Slováková Monika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1602
Zeleníková Renáta, PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1609
Vědečtí pracovníci
Siverová Jarmila, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1604
Škutová Monika, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1609
Externisté
Bosáková Alice, MUDr. e-mail:
telefon:
Bothová Marta, Mgr. e-mail:
telefon:
Geržová Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 595 633 551
Hajnová Fukasová Erika, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Hasalíková Hana, Mgr. e-mail:
telefon:
Hodan Radomír, MUDr. e-mail:
telefon:
Husovská Bronislava, Bc., DiS. e-mail:
telefon:
Hypšová Martina, Bc. e-mail:
telefon:
Chromá Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kaniová Marie, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kolarčík Lukáš, Mgr., DiS. e-mail:
telefon: 597 375 952
Korená Iveta, Mgr., DiS. e-mail:
telefon:
Kozyková Jana, Mgr. e-mail:
telefon:
Kramná Petra, Mgr. e-mail:
telefon:
Krupová Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Kučová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Matušinská Klára, MUDr. e-mail:
telefon:
Němec Radim, Mgr. e-mail:
telefon:
Pajorová Hana, Mgr. e-mail:
telefon:
Pannová Jana, MUDr. e-mail:
telefon:
Rákosová Kagánková Andrea, MUDr. e-mail:
telefon:
Remová Angelika, Mgr. e-mail:
telefon:
Siverová Jarmila, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1604
Sojka Rostislav, MUDr. e-mail:
telefon:
Sojáčková Radka e-mail:
telefon:
Stuchlíková Karolína, PhDr. e-mail:
telefon:
Trávníčková Dana, MUDr. e-mail:
telefon:

Ústav rehabilitace

Vedení ústavu
Vedení KRE
Filip Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1616
Poštulková Markéta, Mgr.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1619
Sekretariát KRE
PÁLMAIOVÁ Aneta, Bc.
sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1617
775 761 570
Členové ústavu
Profesoří
Janura Miroslav, prof. RNDr., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 1619
Docenti
Filip Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1616
Pastucha Dalibor, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 553 46 1616
Odborní asistenti
Dabrowská Marcela, Mgr.
garant oboru ergoterapie
e-mail:
telefon: 553 46 1620
Dobešová Petra, PaedDr. e-mail:
telefon: 553 46 1621
Fialová Tereza, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Honzíková Lucie, Ing. Bc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1626
Chmelová Irina, MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 553 46 1617
Kristiníková Jarmila, PhDr., Ph.D.
garant oboru fyzioterapie
e-mail:
telefon: 553 46 1618
Linzer Michael, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Musilová Veronika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Poděbradská Radana, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1620
Poštulková Markéta, Mgr.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1619
Řehová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Struhalová Adéla, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Wrona Jakub, Ing. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Zacharová Eva, prof. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1626
Externí vyučující
Bialý Lubor, MUDr. e-mail:
telefon:
Cemperová Denisa, Mgr. e-mail:
telefon:
Čentíková Markéta, Mgr. e-mail:
telefon:
Horsáková Petra, Mgr. e-mail:
telefon:
Grucmanová Daniela, PhDr. e-mail:
telefon:
Guřan Zdeněk, Mgr. e-mail:
telefon:
Fiedorová Iva, Mgr. e-mail:
telefon:
Hrabcová Libuše e-mail:
telefon:
Chválková Daniela e-mail:
telefon:
Chwalková Iva, Mgr. e-mail:
telefon:
Janoštíková Monika, Mgr. e-mail:
telefon:
Jindřichovská Markéta, Mgr. e-mail:
telefon:
Kaleta Eva, Bc. e-mail:
telefon:
Kalman Petr, Mgr. e-mail:
telefon:
Kondziolková Jolana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1620
Kovalská Silvie, Bc. e-mail:
telefon:
Krawczyk Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Kubinová Martina, Mgr. e-mail:
telefon:
Kucharčík Petr, RNDr. e-mail:
telefon:
Kvěchová Andrea, Mgr. e-mail:
telefon:
Libosvárský Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Málková Anna, Mgr. e-mail:
telefon:
Nitka Radek, Mgr. e-mail:
telefon:
Oswaldová Petra, MgA. e-mail:
telefon:
Paskudová Pavla, Mgr. e-mail:
telefon:
Prnka Renáta, Mgr. e-mail:
telefon:
Přikrylová Jana, Bc. e-mail:
telefon:
Rosický Jiří, Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1618
558 663 215
Rozbroj David, Bc. e-mail:
telefon:
Sovják Tomáš, Bc. e-mail:
telefon:
Škarková Stojanová Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Štefek Roman, Mgr. e-mail:
telefon:
Vaňková Martina, Mgr. e-mail:
telefon:
Vlčková Jana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Zádrapová Mariana, Mgr. e-mail:
telefon:
Zemánek Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:

Ústav zobrazovacích metod

Vedení ústavu
Vedení ÚZM
Krupa Petr, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 597 374 133
Sekretariát ÚZM
Przybylová Alena, Mgr.
sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1681
731 609 282
Členové ústavu
Profesoři
Nekula Josef, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1680
Docenti
Kraft Otakar, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 597 373 400
597 372 290
Krupa Petr, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 597 374 133
Procházka Václav, doc. MUDr., Ph.D., MSc., MBA e-mail:
telefon: 597 372 172
775 590 801
Švec Jiří, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1680
Odborní asistenti s vědeckou hodností
Bednařík Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Dedek Vladimír, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Golisová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 420
Havel Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Korhelík Karol, Ing. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 172
Širůček Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 293
Odborní asistenti
Czerný Daniel, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 119
Jonszta Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 175
Koláček Michal, Ing. e-mail:
telefon: 597 373 432
Koscielnik Pavel, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 701
Pomaki Michaela, Mgr. e-mail:
telefon:
Ullmann Vojtěch, RNDr. e-mail:
telefon: 597 373 400
Externisté
Bártek Jaromír e-mail:
telefon:
Glacová Hana, MUDr. e-mail:
telefon:
Haltof Aleš, Bc. e-mail:
telefon:
Křivánková Kateřina, Mgr., DiS. e-mail:
telefon:
Novobilský Petr, Ing. e-mail:
telefon:
Lebedová Michaela, Bc. e-mail:
telefon:
Vojtylová Marie, Bc. e-mail:
telefon:

Ústav anatomie

Vedení ústavu
Vedení ÚAN
Dorko František, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1767
734 524 739
Sekretariát ÚAN
Sedlačíková Michaela
tajemnice, sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1761
736 499 328
Členové ústavu
Profesoři
Holibka Vladimír, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 553 46 1512
Docenti
Dorko František, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1767
734 524 739
Odborní asistenti
Pecháčková Alžběta, MUDr.
pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 1765
Muri Jozef, MUDr., PhD. e-mail:
telefon:
Pitevní asistenti
Tremko Jaroslav
pitevní sanitář
e-mail:
telefon: 553 46 1768
Externisté
Buršík Denis, MUDr. e-mail:
telefon:
Holibka Vladimír, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 553 46 1512
Jeřábek Libor, MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon:
Kašičková Linda, MUDr. e-mail:
telefon:
Macháčková Mária, MUDr. e-mail:
telefon:
Miklošová Mária, doc. MVDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Rulíšek Patrik, MUDr. e-mail:
telefon:
Sabela Martin, MUDr. e-mail:
telefon:
Szathmáryová Silvia, MUDr. e-mail:
telefon:

Ústav histologie a embryologie

Vedení ústavu
Vedení ÚHE
Dorko František, doc. MUDr., CSc.
pověřený vedením ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1767
734 524 739
Sekretariát ÚHE
Chyliková Jaroslava, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1763
Členové ústavu
Docenti
Kamarád Vojtěch, doc. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 553 46 1762
Odborní asistenti
Carbolová Tereza, MVDr. e-mail:
telefon: 553 46 1763
Chyliková Jaroslava, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1763
Externisté
Přádka Miroslav, Ing. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:

Ústav patologie

Vedení ústavu
Vedení ÚPA
Vaculová Jana, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 323
Sekretariát ÚPA
Jurečková Marcela
sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 334
Členové ústavu
Profesoři
Mačák Jirka, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Docenti
Feit Josef, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Odborní asistenti
Delongová Patricie, MUDr. e-mail:
telefon:
Hurník Pavel, MUDr. e-mail:
telefon:
Fakhouri Fádi, MUDr. e-mail:
telefon:
Wozniaková Mária, MUDr. e-mail:
telefon:
Szotkovská Iveta, MUDr. e-mail:
telefon:
Tomanová Radoslava, MUDr. e-mail:
telefon:
Odborní laboranti
Vaculová Jana, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 323
Externisté
Gajdičiarová Ivana, Mgr. e-mail:
telefon:
Hulínová Tereza, Mgr. e-mail:
telefon:
Mičulková Barbora, MUDr. e-mail:
telefon:
Sporková Marie, MUDr. e-mail:
telefon:
Štefunko Beáta, MUDr. e-mail:
telefon:

Ústav fyziologie a patofyziologie

Vedení ústavu
Vedení UFY
Švorc Pavol, doc. RNDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1770
Petřeková Karin, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu, pedagogický poradce, garant studijního programu Nutriční terapie (prezenční, kombinovaný)
e-mail:
telefon: 553 46 1773
Sekretariát UFY
Ritzová Zuzana, Bc.
odborná administrativní pracovnice, katederní koordinátor Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 1771
Členové ústavu
Profesoři
Maršálek Petr, prof. MUDr. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Veselý Jaroslav, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1774
Docenti
Procházka Vlastimil, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Švorc Pavol, doc. RNDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1770
Odborní asistenti
Augste Eva, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3532
Bakoš Ján, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Holišová Hana, Mgr.
katederní koordinátor Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 1776
553 46 3525
731 420 288
Jarkuliš Vojtěch, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1777
Káňová Marcela, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1773
Mičaník Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1779
Michalčák Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon:
Mizerová Vladislava, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Petřeková Karin, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu, pedagogický poradce, garant studijního programu Nutriční terapie (prezenční, kombinovaný)
e-mail:
telefon: 553 46 1773
Švorc Pavol, RNDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1777
Závodná Eva, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3512
Externisté
Jansová Pavla, Mgr., DiS. e-mail:
telefon: 553 46 1773
Šimek Jaroslav, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Nutriční poradna
Holišová Hana, Mgr.
katederní koordinátor Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 1776
553 46 3525
731 420 288
Petřeková Karin, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu, pedagogický poradce, garant studijního programu Nutriční terapie (prezenční, kombinovaný)
e-mail:
telefon: 553 46 1773

Ústav klinické farmakologie

Vedení ústavu
Vedení ÚFA
Grundmann Milan, prof. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1520
597 374 389
Sekretariát ÚFA
Lachmanová Soňa
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 597 374 399
Členové ústavu
Profesoři
Grundmann Milan, prof. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1520
597 374 389
Docenti
Kacířová Ivana, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 391
Odborní asistenti
Brozmanová Hana, RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 372 526
Ďuricová Jana, PharmDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 289
Hrudíková Erika, PharmDr. e-mail:
telefon:
Kořístková Blanka, PharmDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 289

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Vedení ústavu
Vedení ÚEOVZ
Maďar Rastislav, doc. MUDr., PhD., MBA, FRCPS
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1786
Tomášková Hana, doc. Ing., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 1788
Kovalová Martina, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro výuku a vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1792
Skýbová Dagmar, Mgr.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1789
Sekretariát
Polochová Martina, Ing., DiS., MBA
sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1787
Členové ústavu
Profesoři
Jirák Zdeněk, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1792
Martiník Karel, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 553 46 1792
Docenti
Maďar Rastislav, doc. MUDr., PhD., MBA, FRCPS
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1786
Tomášková Hana, doc. Ing., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 1788
Zlotkowska Renata, Dr. hab.  e-mail:
telefon: 553 46 1798
Odborní asistenti
Dalecká Andrea, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1791
Hozák Aleš, RNDr.
pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 1799
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D.
koordinátor programu Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 1788
553 46 2582
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1796
Košta Oto, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1796
Kovalová Martina, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro výuku a vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1792
Machaczka Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1790
Manoušek Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1796
Manoušková Marie, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1796
Mrázková Eva, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1799
597 372 758
Němček Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1790
Polochová Martina, Ing., DiS., MBA
sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1787
Riedlová Petra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3639
Skýbová Dagmar, Mgr.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1789
Svrčinová Pavla, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1799
Šlachtová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1788
Externisté
Crha Břetislav, Ing. e-mail:
telefon:
Macháček Jindřich, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Malysa Ján, JUDr. e-mail:
telefon:
Provazník Kamil, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Štěrba Radomír, Ing. e-mail:
telefon:
Zatloukalová Anna, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1790

Ústav medicíny katastrof

Vedení ústavu
Vedení ÚMK
Pleva Leopold, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 597 375 002
Šír Milan, MUDr., Ph.D.
tajemník ústavu
e-mail:
telefon: 597 375 005
Sekretariát ÚMK
Segarová Pavla, Mgr.
sekretářka
e-mail:
telefon: 597 375 002
Členové ústavu
Docenti
Pleva Leopold, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 597 375 002
Odborní asistenti
Demel Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 057
Jelen Stanislav, MUDr., MBAce e-mail:
telefon: 597 372 772
Kopáček Ivo, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 007
Madeja Roman, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 002
Pometlová Jana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 002
Šír Milan, MUDr., Ph.D.
tajemník ústavu
e-mail:
telefon: 597 375 005

Katedra interních oborů

Vedení katedry
Vedoucí KKP
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 374 510
Sekretariát KKP
Baďurová Michaela
sekretářka
e-mail:
telefon: 597 375 252
775 761 569
Členové katedry
Profesoři
Arenberger Petr, prof. MUDr., DrSc., MBA e-mail:
telefon:
Dítě Petr, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 553 46 1721
Hájek Roman, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1013
597 372 091
Hůlek Petr, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 495 832 172
Lata Jan, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1001
Šimánek Vilím, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 585 632 301
Teplan Vladimír, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 241 047 385
Docenti
Martínek Arnošt, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 375 201
553 46 1701
Martínek Jan, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 236 052 617
Oral Ivo, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Rožnovský Luděk, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 374 251
Soumarová Renata, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 556 773 530
Špác Jiří, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Odborní asistenti
Cvek Jakub, doc. MUDr. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 142
Falt Přemysl, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 595 633 111
Halámka Magdalena, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 596 491 724
Hrabovský Vladimír, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 013
Kolek Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 108
Kořístek Zdeněk, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 151
Orságová Irena, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 265
Petejová Nadežda, MUDr., Ph.D., MSc. e-mail:
telefon: 597 374 514
Petroušová Lenka, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 295
Plášek Jiří, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 651
Popelková Patrice, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 217
Skácelíková Eva, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 135
Stolička Milan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 556 455 511
Svoboda Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 013
Urban Ondřej, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 192
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 374 510
Vantuchová Yvetta, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 073
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 558 415 305
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 272
Asistenti
Blaho Martin, MUDr. e-mail:
telefon:
Bravencová Zlatuše, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 136
Ďuraš Juraj, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 587
Gumulec Jaromír, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 296
Homza Miroslav, MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 597 374 193
Hozáková Lubomíra, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 265
Jelínek Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 587
Kielkowská Iva, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 232
Klvaňa Pavel, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 013
Kufová Eliška, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 651
Kupka Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 019
Litvik Radek, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 079
Lys Zdeněk, MUDr. e-mail:
telefon:
Matoška Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 793
Mrózek Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 216
Nágelová Radka, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 017
Nováková Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 180
Pallová Veronika, MUDr. e-mail:
telefon: 553 671 133
Pavlas Jaroslav, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 073
Plačková Martina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 227
Pleva Leoš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 316
Porzer Bedřich, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 240
Porzer Martin, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 216
Pudich Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 251
Rolová Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 519
Sagan Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 255
Spáčilová Veronika, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 209
Stejskal Lukáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 567
Škrobánková Martina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 209
Šipula David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 723
Širůček Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 275
Štefaňáková Zuzana, MUDr. e-mail:
telefon:
Vavroš Dušan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 471
Veiser Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 076
Neakademičtí pracovníci
Broskevičová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon:
Brožová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 597 372 098
Dorociaková Markéta, Ing. e-mail:
telefon: 597 372 090
Filipová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 597 372 707
Hrdinka Matouš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Growková Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Hanusová Hana, Mgr. e-mail:
telefon: 597 372 097
Chovancová Karolína, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1791
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1788
553 46 2582
Kačorová Jana, Mgr., PhD. e-mail:
telefon:
Kaspřák David, Mgr. e-mail:
telefon:
Chyra Zuzana, Mgr. e-mail:
telefon: 597 372 098
Lesniáková Romana, Mgr. e-mail:
telefon:
Mršťáková Lenka, Ing. e-mail:
telefon: 597 372 092
Potáčová Anna, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4003
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 777 167 047
Šimíček Michal, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Externí učitelé
Medřická Kateřina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 111
Binarová Andrea, Bc. e-mail:
telefon:
Dokulil Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 300
Knybel Lukáš, Ing. e-mail:
telefon:
Molenda Lukáš, Ing. e-mail:
telefon:
Růčka Josef, MUDr. e-mail:
telefon:
Štefek Herbert, Ing. e-mail:
telefon:

Katedra dětského lékařství a neonatologie

Vedení katedry
Vedení KDLN
Hladík Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 373 515
Sekretariát
Martiníková Veronika, Bc.
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 597 373 545
Členové katedry
Docenti
Hladík Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 373 515
Odborní asistenti
Duda Jiří, MUDr. e-mail:
telefon:
Gruszka Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 580
Hladíková Andrea, MUDr., PhD. e-mail:
telefon: 597 373 568
597 373 268
Kuhn Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 642
Mohylová Veronika, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 536
Nowaková Markéta, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 565
Olos Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 561
Pavlíček Jan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 521
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Poláčková Renáta, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 545
Šuláková Astrida, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 552
Šuláková Terezie, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 552
Wiedermannová Hana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 371 404
Zaoral Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 561
Žídková Iveta, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 565
Externisté
Boženský Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 595 633 530
Nogolová Alice, MUDr. e-mail:
telefon: 596 192 390
Knápková Marie, MUDr. e-mail:
telefon: 596 541 111
Ručková Markéta, MUDr. e-mail:
telefon: 596 541 111
Pavlíčková Eva, MUDr. e-mail:
telefon: 596 541 111

Katedra neurologie a psychiatrie

Vedení katedry
Vedení KNP
Bar Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 375 601
Sekretariát KNP
Rohlová Marcela
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 597 375 603
Členové katedry
Profesoři
Češková Eva, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 373 320
Docenti
Bar Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 375 601
Odborní asistenti
Ambroš Samuel, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 148
Bártová Petra, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 276
Dostálek Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 146
Hon Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 656
Hýža Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 149
Junkerová Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 197
Majáková Katarína, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 127
Král Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 249
Marcián Václav, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 659
Medřická Hana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 612
Migaľová Petra, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 609
Mílková Pavlíková Kristýna, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 281
Novák Vilém, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 622
Perničková Denisa, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 111
Roubec Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 748
Schwarzová Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 127
Slonková Jana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 665
Šilhán Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 145
Václavík Daniel, MUDr., PhD. e-mail:
telefon: 595 633 440
Zapletalová Olga, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 651
Zeman David, Ing. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 382
Externisté
Drábková Nina, MUDr. e-mail:
telefon:
Hujová Zuzana, MUDr. e-mail:
telefon:
Javůrek Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon:
Kubínová Barbora, MUDr. e-mail:
telefon:
Sedláček Svatopluk, MUDr. e-mail:
telefon:
Skřont Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon:
Staněk Jan, MUDr. e-mail:
telefon:
Štěpánová Eva, MUDr. e-mail:
telefon:

Katedra chirurgických oborů

Vedení katedry
Vedení KCG
Brát Radim, doc. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí KCG
e-mail:
telefon: 597 375 101
Sekretariát
Šelongová Bronislava, Ing.
sekretářka KCG
e-mail:
telefon: 597 373 255
Členové katedry
Profesoři
Duda Miloslav, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon:
Houdek Michael, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 375 402
Pelikán Anton, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 597 375 153
Docenti
Brát Radim, doc. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí KCG
e-mail:
telefon: 597 375 101
Ihnát Peter, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 597 375 701
Karpaš Karel, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 495 834 863
Krhut Jan, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 301
Lipina Radim, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 454
Martínek Lubomír, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 715
Vávra Petr, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 159
Odborní asistenti
Bortlíček Marek, MUDr. e-mail:
telefon:
Cichý Zdeněk, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 501
Foltys Aleš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 754
597 375 708
Gaj Jaroslav, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 102
Guňková Petra, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 753
Havránek Petr, MUDr. e-mail:
telefon:
Holéczy Pavol, MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 595 633 326
Hrbáč Tomáš, MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 597 375 464
Chaudhary Hana, MUDr. e-mail:
telefon:
Ječmínek Vladimír, MUDr., PhD. e-mail:
telefon: 597 375 007
Jelínek Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 754
Jalůvka František, MUDr. e-mail:
telefon:
Kašpárek Richard, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Krčík Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 407
597 375 453
Krejčí Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 462
597 372 671
Kubala Otakar, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 752
Kurayová Miriam, MUDr. e-mail:
telefon:
Luňáček Libor, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 311
Míka David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 311
597 372 738
Mitták Marcel, MUDr., Ph.D., F.E.T.C.S. e-mail:
telefon: 597 372 640
597 375 152
Mohyla Martin, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 502
Mrůzek Michael, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 409
Němec David, MUDr. e-mail:
telefon: 593 732 731
Němečková Crkvenjaš Zdenka, MUDr., MBA e-mail:
telefon: 597 372 801
Paciorek Martin, MUDr., MBA e-mail:
telefon: 597 375 551
Paleček Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 454
Peteja Matúš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 714
Petráš Ladislav, MUDr. e-mail:
telefon:
Pliska Luděk, MUDr. e-mail:
telefon:
Posolda Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 471
Reguli Štefan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 676
Richter Vladimír, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 751
Ryšánková Kateřina, MUDr. e-mail:
telefon:
Skalka Radim, MUDr. e-mail:
telefon:
Sýkora Radek, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 311
Šatník Jiří, MUDr. e-mail:
telefon:
Štětinský Jiří, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Tesař Milan, MUDr. e-mail:
telefon:
Toman Daniel, MUDr. e-mail:
telefon:
Tulinský Lubomír, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 157
Večeřa Zdeněk, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 462
597 375 465
Walder Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 514
Zámečníková Iva, MUDr. e-mail:
telefon:
Vědečtí pracovníci
Prokop Jiří, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 152
Externisté
Štigler Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 709

Gynekologicko-porodnická klinika

Vedení kliniky
Vedení GPK
Šimetka Ondřej, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 597 371 801
Šelongová Bronislava, Ing.
sekretářka GPK
e-mail:
telefon: 597 373 255
Členové oddělení
Docenti
Šimetka Ondřej, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 597 371 801
Unzeitig Vít, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 371 801
Odborní asistenti
Bajsová Sylva, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 820
Doležálková Erika, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 814
Gráf Petar, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 824
597 372 591
Klát Jaroslav, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 824
Matlák Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 820
Matura David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 824
Semerádová Ivana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Szabová Olga, MUDr. e-mail:
telefon:
Špaček Richard, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 852
Vědečtí pracovníci
Kovář Petr, MUDr. e-mail:
telefon:
Externisté
Gärtner Marcel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 805
Jaroš Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 480 290
Kacerovský Marian, doc. MUDr., PhD. e-mail:
telefon:
Kalousek Ivo, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kümmel Jan, MUDr. e-mail:
telefon:
Kupková Renáta, MUDr. e-mail:
telefon:
Michalec Igor, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 824
Piegzová Alicja, MUDr. e-mail:
telefon:
Raszyková Marie, MUDr. e-mail:
telefon:
Segeťa Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 805
Vašek Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 408

Katedra kraniofaciálních oborů

Vedení katedry
Vedení KKO
Komínek Pavel, prof. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 375 801
Matoušek Petr, MUDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 597 375 817
Sekretariát KKO
Zacpalová Michaela
sekretářka KKO
e-mail:
telefon: 597 375 805
Členové katedry
Profesoři
Komínek Pavel, prof. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 375 801
Docenti
Smečka Zdeněk, doc. MUDr. JUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Odborní asistenti
Benda František, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 957
Červenka Stanislav, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 812
Mašek Petr, MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 375 956
Matoušek Petr, MUDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 597 375 817
Němčanský Jan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 817
Zeleník Karol, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 817
Vědečtí pracovníci
Čábalová Lenka, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 818
Formánek Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 816
Kubíčková Jaroslava, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 818
Kolarčík Lukáš, Mgr., DiS. e-mail:
telefon: 597 375 952
Kopecký Adam, MUDr., Ph.D., FEBO e-mail:
telefon: 597 375 957
Němčanská Sabina, MUDr. e-mail:
telefon:
Plášek Marek, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 816
Timkovič Juraj, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 103
Externisté
Jančatová Debora, MUDr. e-mail:
telefon:
Kozakovičová Veronika, MDDr., DiS. art e-mail:
telefon:
Pasz Adam e-mail:
telefon:
Res Oldřich, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 814
Stránský Jiří, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 915
Štembírek Jan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 925

Katedra biomedicínských oborů

Vedení katedry
Vedení KBO
Stejskal David, prof. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1740
Sekretariát KBO
Břežná Šárka
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1741
597 372 295
Členové katedry
Profesoři
Čižnár Ivan, prof. Ing., DrSc. e-mail:
telefon:
Stejskal David, prof. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1740
Docenti
Bystroň Jaromír, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Čermáková Zuzana, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1714
597 374 420
597 373 459
Dhaifalah Ishraq, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Chmelař Dittmar, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie při LF OU, odborný garant laboratorních vyšetření LF Ostravské univerzity
e-mail:
telefon: 553 46 1747
Schneiderka Petr, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1741
Šafarčík Kristian, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1740
597 374 031
Odborní asistenti
Adamus Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1743
Andelová Kateřina, RNDr. e-mail:
telefon: 597 374 096
Balcar Alfons, RNDr. e-mail:
telefon: 597 373 236
Bartoš Vladimír, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 442
Blahutová Šárka, MUDr. e-mail:
telefon:
Bystroňová Iveta, Mgr. e-mail:
telefon: 597 374 579
Grečmalová Dagmar, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 042
Gřegořová Andrea, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 106
Hájek Michal, MUDr., PhD. e-mail:
telefon:
Hladíková Andrea, MUDr., PhD. e-mail:
telefon: 597 373 568
597 373 268
Karas Daniel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kořístka Martin, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 437
Krejčí Eva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3640
Kušnierová Pavlína, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 144
Kuzma Jozef, MVDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1748
Lochman Ivo, RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Lochmanová Alexandra, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1743
Materová Hana, RNDr. e-mail:
telefon: 553 46 1746
597 373 499
597 373 400
Matuška Milan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 754
Plevová Pavlína, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 107
Ploticová Věra, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 129
Pulcer Martin, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 579
Raszková Hana, Mgr. e-mail:
telefon:
Sochorová Hana, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1746
Šálek Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Šigutová Radka, RNDr. e-mail:
telefon: 597 374 125
Šilhánová Eva, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 527
Šištík Pavel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 393
Švagera Zdeněk, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 121
Uřinovská Romana, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 393
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
Zeman David, Ing. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 382
Vědečtí pracovníci
Rozložník Miroslav, Mgr., PhD. e-mail:
telefon:
Uvírová Magdalena, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Urbanovská Irena, Mgr. e-mail:
telefon:
Laboranti
Srbová Eva, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3640
Kotrlová Věra, Mgr. e-mail:
telefon:
Externí pracovníci
Černá Dita, Mgr. e-mail:
telefon:
Dolinková Marie, Mgr. e-mail:
telefon:
Hajduková Zdeňka, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1787
Kaniová Romana e-mail:
telefon:
Krnáčová Alena, RNDr. e-mail:
telefon:
Kubačková Jana, RNDr. e-mail:
telefon:
Lehocká Hana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Chobolová Nela, Mgr. e-mail:
telefon:
Močigemba Jaroslav, Mgr. e-mail:
telefon:
Náhlíková Zdeňka e-mail:
telefon:
Paprskářová Martina, Mgr. e-mail:
telefon:
Recová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon:
Smetanová Martina e-mail:
telefon:
Staňková Marie, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Štefek Herbert, Ing. e-mail:
telefon:
Urgasová Alena e-mail:
telefon:
Včelková Alice, Bc. e-mail:
telefon:
Všianský František, Ing. e-mail:
telefon:
Vyvlečka Ivo, MUDr. e-mail:
telefon:

Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů

Vedení katedry
Vedení AUM
Dvořáček Igor, MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1500
Sekretariát
Šťastná Nikola
tajemník katedry, sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1501
775 761 567
Cholevová Ivana
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1503
Nezmarová Hana
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1504
Členové katedry
Profesoři
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1500
Docenti
Máca Jan, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Smetana Marek, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Odborní asistenti
Blahutová Pavlína, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 1502
Bílek Jiří, MUDr. e-mail:
telefon:
Burša Filip, MUDr., PhD. e-mail:
telefon:
Divák Jan, MUDr., PhD. e-mail:
telefon: 603 858 619
Doležal Karel, Ing. e-mail:
telefon:
Dvořáček Igor, MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1500
Frelich Michal, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Gebauerová Vladimíra, Ing. e-mail:
telefon:
Gřegoř Roman, MUDr. e-mail:
telefon:
Handlos Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Ihnát Rudinská Lucia, MUDr. Bc., Ph.D., LL.M. e-mail:
telefon:
Ječmínková Renáta, MUDr. e-mail:
telefon:
Jor Ondřej, MUDr. e-mail:
telefon:
Káňová Marcela, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1773
Kula Roman, MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Kutěj Martin, MUDr. e-mail:
telefon:
Lapčíková Eva, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1503
Matouch Petr, PhDr. e-mail:
telefon:
Neiser Jan, MUDr. e-mail:
telefon:
Nytra Ivana, Mgr. e-mail:
telefon:
Psennerová Sabina, PhDr., PhD.
garant oboru Zdravotnické záchranářství, Pedagogický poradce oboru
e-mail:
telefon: 553 46 1502
775 761 556
Reimer Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Smatanová Margita, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Sklienka Peter, MUDr. e-mail:
telefon:
Streitová Dana, PhDr. e-mail:
telefon:
Szturz Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Štěpánová Pavlína, PhDr. e-mail:
telefon:
Štigler Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 709
Urbanec René, MUDr. e-mail:
telefon:
Vavrošová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1504
Zoubková Renáta, PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1505
Externisté
Aufart Jan, Ing. e-mail:
telefon:
Augustynek Martin, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Beneš Petr, MUDr. e-mail:
telefon:
Bijok Michal, Mgr. e-mail:
telefon:
Borovička Jiří, Ing. Bc. e-mail:
telefon:
Fišerová Dagmar, PhDr. e-mail:
telefon:
Buchalová Marcela, Bc. e-mail:
telefon:
Čoček Vladimír, Mgr. e-mail:
telefon:
Flašar Jiří, Bc. e-mail:
telefon:
Foldyna Jakub, MUDr. e-mail:
telefon:
Hanslianová Jitka, MUDr. e-mail:
telefon:
Havrlant Libor, Bc. e-mail:
telefon:
Jaššo Petr, PhDr., MBA e-mail:
telefon:
Klír Přemysl, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Kurka Petr, RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Landsfeld Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Machovská Eva, Mgr. e-mail:
telefon:
Brumarová Lenka, Ing. e-mail:
telefon:
Neiserová Hana, Bc. e-mail:
telefon:
Nytra Marek, Mgr. e-mail:
telefon:
Penhaker Marek, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Poloczek Miloš, Mgr. Ing. e-mail:
telefon:
Pokorný Miroslav, prof. Dr. Ing. e-mail:
telefon:
Popelka Jiří, PhDr. e-mail:
telefon:
Ptáček Michal, MUDr. Bc. e-mail:
telefon:
Šlachta Jiří, Mgr. e-mail:
telefon:
Škroch Josef, Mgr. e-mail:
telefon:
Tejkalová Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Ticháček Milan, MUDr. e-mail:
telefon:
Tovaryšová Ivana, Mgr. e-mail:
telefon:
Urbánek Petr, Bc. e-mail:
telefon:
Valerián Luboš, JUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Polanská Andrea, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 1502
Uvíra Matěj, MUDr. e-mail:
telefon:
Záhorský Marek, Bc. e-mail:
telefon:
Zemanová Jitka, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1500

Centrum epidemiologického výzkumu

Vedení centra
Vedení CEV
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupiny
e-mail:
telefon: 553 46 1796
Janout Vladimír, prof. MUDr., CSc.
Vědecký konzultant
e-mail:
telefon: 733 784 094
553 46 1798
Sekretariát CEV
Dalecká Andrea, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1791
Výzkumné skupiny
Epidemiologie střední a starší generace
Dalecká Andrea, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1791
Hermanová Barbara, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1791
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupiny
e-mail:
telefon: 553 46 1796
Epidemiologie mladší generace
Ambroz Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1798
Machaczka Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1790
Šrám Radim, MUDr., DrSc.
vedoucí skupiny
e-mail:
telefon:
Zatloukalová Anna, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1790
Výzkum psychosociálních a socioekonomických determinant
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1788
553 46 2582
Skýbová Dagmar, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1789
Šlachtová Hana, Mgr., Ph.D.
vedoucí skupiny
e-mail:
telefon: 553 46 1788
Laboratoř molekulární epidemiologie
Brezinová Viera e-mail:
telefon: 553 46 3639
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupiny
e-mail:
telefon: 553 46 1796
Riedlová Petra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3639
Laboratoř fyzikálních faktorů
Hermanová Barbara, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1791
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupiny
e-mail:
telefon: 553 46 1796
Machaczka Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1790
Michalík Jiří, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Škerková Michaela, Mgr. e-mail:
telefon:
Biostatistika a informační technologie
Pavliska Lubomír, Ing. e-mail:
telefon:
Tomášková Hana, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1788