Personální složení

abecední členění


Děkanát Lékařské fakulty
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Ústav rehabilitace
Ústav zobrazovacích metod
Ústav anatomie
Ústav histologie a embryologie
Ústav patologie
Ústav fyziologie a patofyziologie
Ústav klinické farmakologie
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
Ústav medicíny katastrof
Katedra interních oborů
Katedra dětského lékařství a neonatologie
Katedra neurologie a psychiatrie
Katedra chirurgických oborů
Gynekologicko-porodnická klinika
Katedra kraniofaciálních oborů
Katedra biomedicínských oborů
Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů
Centrum epidemiologického výzkumu

Děkanát Lékařské fakulty

Úsek děkana
Děkan Lékařské fakulty
Martínek Arnošt, doc. MUDr., CSc.
děkan Lékařské fakulty
e-mail:
telefon: 597 375 201
553 46 1701
Sekretariát děkana
Vávrová Helena
sekretářka děkana
e-mail:
telefon: 606 237 681
553 46 1702
Tisková mluvčí
Hanke Hana, Ing.
tisková mluvčí LF OU
e-mail:
telefon: 728 202 698
Oddělení tajemníka fakulty
Jüngerová Karla, Ing.
tajemnice fakulty
e-mail:
telefon: 553 46 1703
Gergišáková Renata
referentka pro ekonomiku
e-mail:
telefon: 553 46 1704
Mikundová Dagmar
referentka pro ekonomiku
e-mail:
telefon: 553 46 1726
Tračíková Libuše
referentka pro ekonomiku
e-mail:
telefon: 553 46 1720
Proděkani
Dvořáčková Jana, doc. MUDr., Ph.D.
proděkanka pro specializační vzdělávání
e-mail:
telefon: 597 372 301
553 46 1725
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
proděkanka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 1600
775 761 558
Procházka Václav, doc. MUDr., Ph.D., MSc., MBA
proděkan pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 597 372 172
775 590 801
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
Projektové oddělení
Chobotová Monika, Mgr., Ph.D.
vedoucí projektového oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 1717
Procházka Václav, doc. MUDr., Ph.D., MSc., MBA
proděkan pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 597 372 172
775 590 801
Klimeš Cyril, prof. Ing., CSc.
koordinátor pro projektovou činnost
e-mail:
telefon: 553 46 2181
553 46 1721
Čečivová Lenka, Ing.
Neurovědy - projektový manažer
e-mail:
telefon: 553 46 4014
Duda Radim, Ing.
projektový manažer
e-mail:
telefon: 553 46 4011
Dendisová Hana, Ing.
projektový manažer
e-mail:
telefon: 553 46 1715
Flasarová Lenka, Ing.
projektový manažer
e-mail:
telefon: 553 46 1714
Chadžijski Filip, Mgr., MBA
vedoucí oddělení Sdílené laboratoře, odborný laboratorní pracovník
e-mail:
telefon: 553 46 4012
Kasparková Isabella
administrativní pracovník projektu OPVVV
e-mail:
telefon: 553 46 4060
Konvičková Simona, Ing.
projektový manažer
e-mail:
telefon: 553 46 4033
Krčmářová Vendula, Mgr.
HAIE - administrativní pracovník
e-mail:
telefon: 553 46 4030
Martinásek Michal, Mgr.
HAIE - finanční manažer
e-mail:
telefon: 553 46 4031
Tichá Lenka, Ing.
projektový manažer
e-mail:
telefon: 553 46 4032
Treterová Eliška, Ing.
administrativní pracovník projektu
e-mail:
telefon: 553 46 4014
Oddělení Sdílené laboratoře
Chadžijski Filip, Mgr., MBA
vedoucí oddělení Sdílené laboratoře, odborný laboratorní pracovník
e-mail:
telefon: 553 46 4012
Personální oddělení
Cimová Kateřina, Bc.
personalistka LF
e-mail:
telefon: 553 46 1709
775 761 563
Technicko provozní oddělení
Pillich Otakar
vedoucí údržby
e-mail:
telefon: 553 46 1509
775 761 559
Fojtíková Hana
vrátná
e-mail:
telefon: 553 46 3501
Kupková Dana
vrátná
e-mail:
telefon:
Šindlerová Ilona
vrátná
e-mail:
telefon: 553 46 3501
Oddělení studia a celoživotního vzdělávání
Proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
Studijní oddělení
Kubinová Lenka, Bc.
vedoucí studijního oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 1711
Grünspanová Markéta, Mgr.
rozvrhářka LF, referentka studijního oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 1712
Kaplanová Lenka, Mgr.
referentka pro lékařské obory.
e-mail:
telefon: 553 46 1719
Pavlačková Martina, Ing.
referentka studijního oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 1713
Pyszková Darina, Ing.
referentka studijního oddělení pro kombinované a doktorské studium, CŽV
e-mail:
telefon: 553 46 1710
730 590 237
Oddělení specializačního vzdělávání
Proděkanka pro specializační vzdělávání
Dvořáčková Jana, doc. MUDr., Ph.D.
proděkanka pro specializační vzdělávání
e-mail:
telefon: 597 372 301
553 46 1725
Oddělení specializačního vzdělávání
Horňáčková Lucie
referentka pro specializační vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1707
739 246 311
Martínková Mirka, Ing.
referentka pro specializační vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1716
734 648 399
Oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost
Proděkan pro vědu a výzkum
Procházka Václav, doc. MUDr., Ph.D., MSc., MBA
proděkan pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 597 372 172
775 590 801
Referenti pro vědu a výzkum
Dendisová Hana, Ing.
projektový manažer
e-mail:
telefon: 553 46 1715
Dřízgová Pavla, Bc.
referentka pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 1717
Hajduková Zuzana, Bc., DiS.
referentka pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 1718
Chobotová Monika, Mgr., Ph.D.
vedoucí projektového oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 1717
Oddělení pro zahraniční vztahy
Proděkanka pro zahraniční vztahy
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
proděkanka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 1600
775 761 558
Referenti pro zahraniční vztahy
Gumulcová Daniela
referentka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 1705
553 46 1724
Morisová Linda, Mgr.
referentka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 1705
737 279 698

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Vedení ústavu
Vedení UOM
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
vedoucí ústavu, garant studijního programu Ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1600
775 761 558
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD.
tajemník ústavu, pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v geriatrii, pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra, kombinované studium
e-mail:
telefon: 553 46 1609
731 682 560
Sekretariát
Babičová Marketa, Mgr.
sekretářka ústavu (prezenční studium, celoživotní vzdělávání)
e-mail:
telefon: 553 46 1601
774 761 579
Žemlová Renáta, Bc.
sekretářka ústavu (kombinované studium, celoživotní vzdělávání)
e-mail:
telefon: 553 46 1608
Členové ústavu
Profesoři
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
vedoucí ústavu, garant studijního programu Ošetřovatelství
e-mail:
telefon: 553 46 1600
775 761 558
Matějovská Kubešová Hana, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1601
Docenti
Bužgová Radka, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1604
Koliba Peter, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1602
731 444 411
Sikorová Lucie, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii
e-mail:
telefon: 553 46 1604
Odborní asistenti
Doležel Jakub, PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1606
Dušová Bohdana, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1606
Janíková Eva, Mgr.
pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra prezenční studium
e-mail:
telefon: 553 46 1613
Kachlová Miroslava, Mgr., DiS. e-mail:
telefon: 553 46 1605
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD.
tajemník ústavu, pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v geriatrii, pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra, kombinované studium
e-mail:
telefon: 553 46 1609
731 682 560
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3218
Plevová Ilona, PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1605
730 581 036
Zeleníková Renáta, PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1609
Vědečtí pracovníci
Siverová Jarmila, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1604
Škutová Monika, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1609
Externisté
Bosáková Alice, MUDr. e-mail:
telefon:
Bothová Marta, Mgr. e-mail:
telefon:
Geržová Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 595 633 551
Hajnová Fukasová Erika, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Hasalíková Hana, Mgr. e-mail:
telefon:
Hodan Radomír, MUDr. e-mail:
telefon:
Husovská Bronislava, Bc., DiS. e-mail:
telefon:
Hypšová Martina, Bc. e-mail:
telefon:
Chromá Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kaniová Marie, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kolarčík Lukáš, Mgr., DiS. e-mail:
telefon: 597 375 952
Korená Iveta, Mgr., DiS. e-mail:
telefon:
Kozyková Jana, Mgr. e-mail:
telefon:
Kramná Petra, Mgr. e-mail:
telefon:
Krupová Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Kučová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Matušinská Klára, MUDr. e-mail:
telefon:
Němec Radim, Mgr. e-mail:
telefon:
Pajorová Hana, Mgr. e-mail:
telefon:
Pannová Jana, MUDr. e-mail:
telefon:
Rákosová Kagánková Andrea, MUDr. e-mail:
telefon:
Remová Angelika, Mgr. e-mail:
telefon:
Siverová Jarmila, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1604
Sojka Rostislav, MUDr. e-mail:
telefon:
Sojáčková Radka e-mail:
telefon:
Stuchlíková Karolína, PhDr. e-mail:
telefon:
Trávníčková Dana, MUDr. e-mail:
telefon:

Ústav rehabilitace

Vedení ústavu
Vedení KRE
Filip Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1616
Poštulková Markéta, Mgr.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1619
Sekretariát KRE
Pálmaiová Aneta, Bc.
sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1617
775 761 570
Členové ústavu
Profesoří
Janura Miroslav, prof. RNDr., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 1619
Docenti
Filip Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1616
Pastucha Dalibor, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 553 46 1616
Odborní asistenti
Dabrowská Marcela, Mgr.
garant oboru ergoterapie
e-mail:
telefon: 553 46 1620
Dobešová Petra, PaedDr. e-mail:
telefon: 553 46 1621
Fialová Tereza, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Honzíková Lucie, Ing. Bc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1626
Chmelová Irina, MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 553 46 1617
Kristiníková Jarmila, PhDr., Ph.D.
garant oboru fyzioterapie
e-mail:
telefon: 553 46 1618
Linzer Michael, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Musilová Veronika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Poštulková Markéta, Mgr.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1619
Řehová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Smolová Petra, Mgr. e-mail:
telefon:
Struhalová Adéla, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Wrona Jakub, Ing. Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1622
Zacharová Eva, prof. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1626
Externí vyučující
Bialý Lubor, MUDr. e-mail:
telefon:
Calabová Naděžda, Mgr., DiS. e-mail:
telefon:
Čentík Marek, Mgr. e-mail:
telefon:
Čentíková Markéta, Mgr. e-mail:
telefon:
Dobeš Miroslav, PhDr. e-mail:
telefon:
Grucmanová Daniela, PhDr. e-mail:
telefon:
Guřan Zdeněk, Mgr. e-mail:
telefon:
Fiedorová Dagmar, PhDr. e-mail:
telefon:
Fiedorová Iva, Mgr. e-mail:
telefon:
Hrabcová Libuše e-mail:
telefon:
Hudečková Radka, Bc. e-mail:
telefon:
Chválková Daniela e-mail:
telefon:
Chwalková Iva, Mgr. e-mail:
telefon:
Janoštíková Monika, Mgr. e-mail:
telefon:
Jindřichovská Markéta, Mgr. e-mail:
telefon:
Kaleta Eva, Bc. e-mail:
telefon:
Kalman Petr, Mgr. e-mail:
telefon:
Kondziolková Jolana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1620
Krawczyk Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1618
Kucharčík Petr, RNDr. e-mail:
telefon:
Kvěchová Andrea, Mgr. e-mail:
telefon:
Libosvárský Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Málková Anna, Mgr. e-mail:
telefon:
Oswaldová Petra, MgA. e-mail:
telefon:
Paskudová Pavla, Mgr. e-mail:
telefon:
Přikrylová Jana, Bc. e-mail:
telefon:
Rosický Jiří, Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1618
558 663 215
Rozbroj David, Bc. e-mail:
telefon:
Štefek Roman, Bc. e-mail:
telefon:
Vlčková Jana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Zádrapová Mariana, Mgr. e-mail:
telefon:
Zemánek Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:

Ústav zobrazovacích metod

Vedení ústavu
Vedení ÚZM
Krupa Petr, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 597 374 133
Sekretariát ÚZM
Przybylová Alena, Mgr.
sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1681
731 609 282
Členové ústavu
Profesoři
Nekula Josef, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1680
Docenti
Kraft Otakar, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 597 373 400
597 372 290
Krupa Petr, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 597 374 133
Procházka Václav, doc. MUDr., Ph.D., MSc., MBA e-mail:
telefon: 597 372 172
775 590 801
Švec Jiří, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1680
Odborní asistenti s vědeckou hodností
Bednařík Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Dedek Vladimír, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Golisová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 420
Havel Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Korhelík Karol, Ing. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 172
Širůček Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 293
Odborní asistenti
Czerný Daniel, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 119
Jonszta Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 175
Koláček Michal, Ing. e-mail:
telefon: 597 373 432
Koscielnik Pavel, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 701
Pomaki Michaela, Mgr. e-mail:
telefon:
Ullmann Vojtěch, RNDr. e-mail:
telefon: 597 373 400
Externisté
Bártek Jaromír e-mail:
telefon:
Glacová Hana, MUDr. e-mail:
telefon:
Haltof Aleš, Bc. e-mail:
telefon:
Křivánková Kateřina, Mgr., DiS. e-mail:
telefon:
Novobilský Petr, Ing. e-mail:
telefon:
Lebedová Michaela, Bc. e-mail:
telefon:
Vojtylová Marie, Bc. e-mail:
telefon:

Ústav anatomie

Vedení ústavu
Vedení ÚAN
Dorko František, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1767
734 524 739
Sekretariát ÚAN
Sedlačíková Michaela
tajemnice, sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1761
736 499 328
Členové ústavu
Profesoři
Holibka Vladimír, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 553 46 1512
Docenti
Dorko František, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1767
734 524 739
Odborní asistenti
Grussmannová Alžběta, MUDr.
pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 1765
Muri Jozef, MUDr., PhD. e-mail:
telefon:
Pitevní asistenti
Tremko Jaroslav
pitevní sanitář
e-mail:
telefon: 553 46 1768
Externisté
Buršík Denis, MUDr. e-mail:
telefon:
Holibka Vladimír, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 553 46 1512
Jeřábek Libor, MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon:
Kašičková Linda, MUDr. e-mail:
telefon:
Macháčková Mária, MUDr. e-mail:
telefon:
Miklošová Mária, doc. MVDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Rulíšek Patrik, MUDr. e-mail:
telefon:
Sabela Martin, MUDr. e-mail:
telefon:
Szathmáryová Silvia, MUDr. e-mail:
telefon:

Ústav histologie a embryologie

Vedení ústavu
Vedení ÚHE
Dorko František, doc. MUDr., CSc.
pověřený vedením ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1767
734 524 739
Sekretariát ÚHE
Chyliková Jaroslava, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1763
Členové ústavu
Docenti
Kamarád Vojtěch, doc. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 553 46 1762
Odborní asistenti
Chyliková Jaroslava, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1763
Externisté
Carbolová Tereza, MVDr. e-mail:
telefon:
Přádka Miroslav, Ing. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:

Ústav patologie

Vedení ústavu
Vedení ÚPA
Dvořáčková Jana, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 301
553 46 1725
Vaculová Jana, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 323
Sekretariát ÚPA
Jurečková Marcela
sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 334
Členové ústavu
Profesoři
Mačák Jirka, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Docenti
Feit Josef, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Dvořáčková Jana, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 301
553 46 1725
Odborní asistenti
Delongová Patricie, MUDr. e-mail:
telefon:
Hurník Pavel, MUDr. e-mail:
telefon:
Fakhouri Fádi, MUDr. e-mail:
telefon:
Wozniaková Mária, MUDr. e-mail:
telefon:
Szotkovská Iveta, MUDr. e-mail:
telefon:
Tomanová Radoslava, MUDr. e-mail:
telefon:
Odborní laboranti
Vaculová Jana, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 597 372 323
Externisté
Gajdičiarová Ivana, Bc. e-mail:
telefon:
Hulínová Tereza, Mgr. e-mail:
telefon:
Mičulková Barbora, MUDr. e-mail:
telefon:
Sporková Marie, MUDr. e-mail:
telefon:
Štefunko Beáta, MUDr. e-mail:
telefon:

Ústav fyziologie a patofyziologie

Vedení ústavu
Vedení UFY
Švorc Pavol, doc. RNDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1770
Petřeková Karin, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu, pedagogický poradce, katederní koordinátor Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 1773
Sekretariát UFY
Ritzová Zuzana, Bc.
sekretářka, katederní koordinátor Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 1771
Členové ústavu
Profesoři
Maršálek Petr, prof. MUDr. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Veselý Jaroslav, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1774
Docenti
Procházka Vlastimil, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Švorc Pavol, doc. RNDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1770
Odborní asistenti
Augste Eva, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3552
Bakoš Ján, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Holišová Hana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1776
553 46 3525
731 420 288
Jansová Pavla, Mgr., DiS. e-mail:
telefon: 553 46 1773
Jarkuliš Vojtěch, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1777
Káňová Marcela, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1773
Mičaník Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1779
Mizerová Vladislava, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Petřeková Karin, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu, pedagogický poradce, katederní koordinátor Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 1773
Švorc Pavol, RNDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1777
Závodná Eva, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3512
Externisté
Šimek Jaroslav, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Nutriční terapeut
Holišová Hana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1776
553 46 3525
731 420 288

Ústav klinické farmakologie

Vedení ústavu
Vedení ÚFA
Grundmann Milan, prof. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1520
597 374 389
Sekretariát ÚFA
Lachmanová Soňa
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 597 374 399
Členové ústavu
Profesoři
Grundmann Milan, prof. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1520
597 374 389
Docenti
Kacířová Ivana, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 391
Odborní asistenti
Brozmanová Hana, RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 372 526
Ďuricová Jana, PharmDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 289
Hrudíková Erika, PharmDr. e-mail:
telefon:
Kořístková Blanka, PharmDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 289

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Vedení ústavu
Vedení ÚEOVZ
Maďar Rastislav, doc. MUDr., PhD., MBA, FRCPS
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1786
Tomášková Hana, doc. Ing., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 1788
Kovalová Martina, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro výuku a vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1787
Skýbová Dagmar, Mgr.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1789
Sekretariát
Polochová Martina, Ing., DiS., MBA
sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1787
Členové ústavu
Profesoři
Jirák Zdeněk, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1792
Martiník Karel, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon:
Docenti
Maďar Rastislav, doc. MUDr., PhD., MBA, FRCPS
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1786
Tomášková Hana, doc. Ing., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 1788
Odborní asistenti
Ambroz Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1793
Hozák Aleš, RNDr.
pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 1799
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D.
koordinátor programu Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 1788
553 46 2582
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1796
Košta Oto, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1796
Kovalová Martina, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro výuku a vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1787
Machaczka Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1790
Manoušek Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1796
Manoušková Marie, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1796
Mrázková Eva, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1799
597 372 758
Němček Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1790
Skýbová Dagmar, Mgr.
tajemnice ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1789
Svrčinová Pavla, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1799
Šlachtová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1788
Zatloukalová Anna, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1790
Vědečtí pracovníci
Janout Vladimír, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 733 784 094
553 46 1798
Janoutová Jana, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 733 784 093
553 46 1798
Externisté
Crha Břetislav, Ing. e-mail:
telefon:
Macháček Jindřich, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Malysa Ján, JUDr. e-mail:
telefon:
Provazník Kamil, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Štěrba Radomír, Ing. e-mail:
telefon:

Ústav medicíny katastrof

Vedení ústavu
Vedení ÚMK
Pleva Leopold, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 597 375 002
Šír Milan, MUDr., Ph.D.
tajemník ústavu
e-mail:
telefon: 597 375 005
Sekretariát ÚMK
Segarová Pavla, Mgr.
sekretářka
e-mail:
telefon: 597 375 002
Členové ústavu
Docenti
Pleva Leopold, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
e-mail:
telefon: 597 375 002
Odborní asistenti
Demel Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 057
Jelen Stanislav, MUDr., MBAce e-mail:
telefon: 597 372 772
Kopáček Ivo, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 007
Madeja Roman, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 002
Pometlová Jana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 002
Šír Milan, MUDr., Ph.D.
tajemník ústavu
e-mail:
telefon: 597 375 005

Katedra interních oborů

Vedení katedry
Vedoucí KKP
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 374 510
Sekretariát KKP
Baďurová Michaela
sekretářka
e-mail:
telefon: 597 375 252
775 761 569
Členové katedry
Profesoři
Arenberger Petr, prof. MUDr., DrSc., MBA e-mail:
telefon:
Dítě Petr, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 553 46 1721
Hájek Roman, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1013
597 372 091
Hůlek Petr, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 495 832 172
Lata Jan, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1001
Šimánek Vilím, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 585 632 301
Teplan Vladimír, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 241 047 385
Docenti
Martínek Arnošt, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 375 201
553 46 1701
Martínek Jan, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 236 052 617
Oral Ivo, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Rožnovský Luděk, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 374 251
Soumarová Renata, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 556 773 530
Špác Jiří, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Odborní asistenti
Cvek Jakub, doc. MUDr. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 142
Falt Přemysl, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 595 633 111
Halámka Magdalena, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 596 491 724
Hrabovský Vladimír, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 013
Kolek Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 108
Kořístek Zdeněk, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 151
Orságová Irena, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 265
Petejová Nadežda, MUDr., Ph.D., MSc. e-mail:
telefon: 597 374 514
Petroušová Lenka, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 295
Plášek Jiří, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 651
Popelková Patrice, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 217
Skácelíková Eva, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 135
Stolička Milan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 556 455 511
Svoboda Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 013
Urban Ondřej, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 192
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 374 510
Vantuchová Yvetta, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 073
Vítek Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 558 415 305
Zjevíková Alena, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 272
Asistenti
Blaho Martin, MUDr. e-mail:
telefon:
Bravencová Zlatuše, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 136
Ďuraš Juraj, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 587
Gumulec Jaromír, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 296
Homza Miroslav, MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 597 374 193
Hozáková Lubomíra, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 265
Jelínek Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 587
Kielkowská Iva, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 232
Klvaňa Pavel, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 013
Kufová Eliška, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 651
Kupka Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 019
Litvik Radek, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 079
Lys Zdeněk, MUDr. e-mail:
telefon:
Matoška Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 793
Mrózek Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 216
Nágelová Radka, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 017
Nováková Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 180
Pallová Veronika, MUDr. e-mail:
telefon: 553 671 133
Pavlas Jaroslav, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 073
Plačková Martina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 227
Pleva Leoš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 316
Porzer Bedřich, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 240
Porzer Martin, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 216
Pudich Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 251
Rolová Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 519
Sagan Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 255
Spáčilová Veronika, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 209
Stejskal Lukáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 567
Škrobánková Martina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 209
Šipula David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 723
Širůček Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 275
Štefaňáková Zuzana, MUDr. e-mail:
telefon:
Vavroš Dušan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 471
Veiser Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 718
Vejrová Ivana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 076
Neakademičtí pracovníci
Broskevičová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon:
Brožová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 597 372 098
Dorociaková Markéta, Ing. e-mail:
telefon: 597 372 090
Filipová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 597 372 707
Hrdinka Matouš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Growková Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Hanusová Hana, Mgr. e-mail:
telefon: 597 372 097
Chovancová Karolína, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1791
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1788
553 46 2582
Kačorová Jana, Mgr., PhD. e-mail:
telefon:
Kaspřák David, Mgr. e-mail:
telefon:
Chyra Zuzana, Mgr. e-mail:
telefon: 597 372 098
Lesniáková Romana, Mgr. e-mail:
telefon:
Mršťáková Lenka, Ing. e-mail:
telefon: 597 372 092
776 852 357
Potáčová Anna, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4003
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2329
597 372 098
Šimíček Michal, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Externí učitelé
Medřická Kateřina, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 111
Binarová Andrea, Bc. e-mail:
telefon:
Dokulil Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 300
Knybel Lukáš, Ing. e-mail:
telefon:
Molenda Lukáš, Ing. e-mail:
telefon:
Růčka Josef, MUDr. e-mail:
telefon:
Štefek Herbert, Ing. e-mail:
telefon:

Katedra dětského lékařství a neonatologie

Vedení katedry
Vedení KDLN
Hladík Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 373 515
Sekretariát
Martiníková Veronika, Bc.
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 597 373 545
Členové katedry
Docenti
Hladík Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 373 515
Odborní asistenti
Duda Jiří, MUDr. e-mail:
telefon:
Gruszka Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 580
Hladíková Andrea, MUDr., PhD. e-mail:
telefon: 597 373 568
597 373 268
Kuhn Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 642
Mohylová Veronika, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 536
Nowaková Markéta, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 565
Olos Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 561
Pavlíček Jan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 521
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Poláčková Renáta, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 545
Šuláková Astrida, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 552
Šuláková Terezie, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 552
Wiedermannová Hana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 371 404
Zaoral Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 561
Žídková Iveta, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 565
Externisté
Boženský Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 595 633 530
Nogolová Alice, MUDr. e-mail:
telefon: 596 192 390
Knápková Marie, MUDr. e-mail:
telefon: 596 541 111
Ručková Markéta, MUDr. e-mail:
telefon: 596 541 111
Pavlíčková Eva, MUDr. e-mail:
telefon: 596 541 111

Katedra neurologie a psychiatrie

Vedení katedry
Vedení KNP
Bar Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 375 601
Sekretariát KNP
Rohlová Marcela
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 597 375 603
Členové katedry
Profesoři
Češková Eva, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 373 320
Docenti
Bar Michal, doc. MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 375 601
Odborní asistenti
Bártová Petra, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 276
Dostálek Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 146
Hon Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 656
Hýža Martin, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 149
Junkerová Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 197
Majáková Katarína, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 127
Král Jiří, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 249
Marcián Václav, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 659
Medřická Hana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 612
Mílková Pavlíková Kristýna, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 281
Novák Vilém, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 622
Ressner Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 276
Schwarzová Jana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 127
Šilhán Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 145
Václavík Daniel, MUDr., PhD. e-mail:
telefon: 595 633 440
Zapletalová Olga, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 651
Zeman David, Ing. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 382
Externisté
Drábková Nina, MUDr. e-mail:
telefon:
Javůrek Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon:
Klečka Lukáš, MUDr. e-mail:
telefon: 596 194 675
Kubínová Barbora, MUDr. e-mail:
telefon:
Pavlosková Katarina, MUDr. e-mail:
telefon: 596 194 185
Rajner Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 596 192 216
Sedláček Svatopluk, MUDr. e-mail:
telefon:
Staněk Jan, MUDr. e-mail:
telefon:
Šilhánová Barbora, MUDr. e-mail:
telefon: 599 999 664
Štěpánová Eva, MUDr. e-mail:
telefon:

Katedra chirurgických oborů

Vedení katedry
Vedení KCG
Brát Radim, doc. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí KCG
e-mail:
telefon: 597 375 101
Sekretariát
Šelongová Bronislava, Ing.
sekretářka KCG
e-mail:
telefon: 597 373 255
Členové katedry
Profesoři
Duda Miloslav, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 597 373 545
Houdek Michael, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 375 402
Pelikán Anton, prof. MUDr., DrSc. e-mail:
telefon: 597 375 153
Docenti
Brát Radim, doc. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí KCG
e-mail:
telefon: 597 375 101
Ihnát Peter, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 597 375 701
Karpaš Karel, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 495 834 863
Krhut Jan, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 301
Lipina Radim, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 454
Martínek Lubomír, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 715
Vávra Petr, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 159
Odborní asistenti
Bortlíček Marek, MUDr. e-mail:
telefon:
Cichý Zdeněk, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 501
Foltys Aleš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 754
597 375 708
Gaj Jaroslav, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 102
Guňková Petra, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 753
Havránek Petr, MUDr. e-mail:
telefon:
Holéczy Pavol, MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 595 633 326
Hrbáč Tomáš, MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 597 375 464
Chaudhary Hana, MUDr. e-mail:
telefon:
Ječmínek Vladimír, MUDr., PhD. e-mail:
telefon: 597 375 007
Jelínek Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 754
Jalůvka František, MUDr. e-mail:
telefon:
Kašpárek Richard, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Krčík Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 407
597 375 453
Krejčí Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 462
597 372 671
Kubala Otakar, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 752
Kurayová Miriam, MUDr. e-mail:
telefon:
Luňáček Libor, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 311
Míka David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 311
597 372 738
Mitták Marcel, MUDr., Ph.D., F.E.T.C.S. e-mail:
telefon: 597 372 640
597 375 152
Mohyla Martin, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 502
Mrůzek Michael, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 409
Němec David, MUDr. e-mail:
telefon: 593 732 731
Němečková Crkvenjaš Zdenka, MUDr., MBA e-mail:
telefon: 597 372 801
Paciorek Martin, MUDr., MBA e-mail:
telefon: 597 375 551
Paleček Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 454
Peteja Matúš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 714
Petráš Ladislav, MUDr. e-mail:
telefon:
Pliska Luděk, MUDr. e-mail:
telefon:
Posolda Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 471
Reguli Štefan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 676
Richter Vladimír, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 751
Ryšánková Kateřina, MUDr. e-mail:
telefon:
Skalka Radim, MUDr. e-mail:
telefon:
Sýkora Radek, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 311
Šatník Jiří, MUDr. e-mail:
telefon:
Štětinský Jiří, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Tesař Milan, MUDr. e-mail:
telefon:
Toman Daniel, MUDr. e-mail:
telefon:
Tulinský Lubomír, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 157
Večeřa Zdeněk, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 462
597 375 465
Walder Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 514
Zámečníková Iva, MUDr. e-mail:
telefon:
Vědečtí pracovníci
Prokop Jiří, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 152
Externisté
Štigler Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 709

Gynekologicko-porodnická klinika

Vedení kliniky
Vedení GPK
Šimetka Ondřej, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 597 371 801
Šelongová Bronislava, Ing.
sekretářka GPK
e-mail:
telefon: 597 373 255
Členové oddělení
Docenti
Šimetka Ondřej, doc. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon: 597 371 801
Unzeitig Vít, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 371 801
Odborní asistenti
Bajsová Sylva, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 820
Doležálková Erika, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 814
Gráf Petar, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 824
597 372 591
Klát Jaroslav, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 824
Matlák Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 820
Matura David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 824
Semerádová Ivana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Szabová Olga, MUDr. e-mail:
telefon:
Špaček Richard, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 852
Vědečtí pracovníci
Kovář Petr, MUDr. e-mail:
telefon:
Externisté
Gärtner Marcel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 805
Jaroš Tomáš, MUDr. e-mail:
telefon: 597 480 290
Kacerovský Marian, doc. MUDr., PhD. e-mail:
telefon:
Kalousek Ivo, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kümmel Jan, MUDr. e-mail:
telefon:
Kupková Renáta, MUDr. e-mail:
telefon:
Michalec Igor, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 824
Piegzová Alicja, MUDr. e-mail:
telefon:
Raszyková Marie, MUDr. e-mail:
telefon:
Segeťa Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 805
Vašek Petr, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 408

Katedra kraniofaciálních oborů

Vedení katedry
Vedení KKO
Komínek Pavel, prof. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 375 801
Matoušek Petr, MUDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 597 375 817
Sekretariát KKO
Zacpalová Michaela
sekretářka KKO
e-mail:
telefon: 597 375 805
Členové katedry
Profesoři
Komínek Pavel, prof. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 375 801
Docenti
Smečka Zdeněk, doc. MUDr. JUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Odborní asistenti
Benda František, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 957
Červenka Stanislav, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 812
Mašek Petr, MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 375 956
Matoušek Petr, MUDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 597 375 817
Němčanský Jan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 817
Zeleník Karol, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 817
Vědečtí pracovníci
Čábalová Lenka, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 818
Formánek Martin, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 816
Kubíčková Jaroslava, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 818
Kolarčík Lukáš, Mgr., DiS. e-mail:
telefon: 597 375 952
Kopecký Adam, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 957
Němčanská Sabina, MUDr. e-mail:
telefon:
Plášek Marek, MUDr. e-mail:
telefon: 597 375 816
Timkovič Juraj, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 103
Externisté
Jančatová Debora, MUDr. e-mail:
telefon:
Kozakovičová Veronika, MDDr., DiS. art e-mail:
telefon:
Pasz Adam e-mail:
telefon:
Res Oldřich, MUDr. e-mail:
telefon: 597 371 814
Stránský Jiří, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 915
Štembírek Jan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 375 925

Katedra biomedicínských oborů

Vedení katedry
Vedení KBO
Stejskal David, prof. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1740
Sekretariát KBO
Břežná Šárka
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1741
597 372 295
Členové katedry
Profesoři
Čižnár Ivan, prof. Ing., DrSc. e-mail:
telefon:
Stejskal David, prof. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1740
Docenti
Bystroň Jaromír, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Čermáková Zuzana, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1714
597 374 420
597 373 459
Dhaifalah Ishraq, doc. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Chmelař Dittmar, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie při LF OU, odborný garant laboratorních vyšetření LF Ostravské univerzity
e-mail:
telefon: 553 46 1747
Schneiderka Petr, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1741
Šafarčík Kristian, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1740
597 374 031
Odborní asistenti
Adamus Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1743
Andelová Kateřina, RNDr. e-mail:
telefon: 597 374 096
Balcar Alfons, RNDr. e-mail:
telefon: 597 373 236
Bartoš Vladimír, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 442
Blahutová Šárka, MUDr. e-mail:
telefon:
Bystroňová Iveta, Mgr. e-mail:
telefon: 597 374 579
Grečmalová Dagmar, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 042
Gřegořová Andrea, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 106
Hájek Michal, MUDr., PhD. e-mail:
telefon:
Hladíková Andrea, MUDr., PhD. e-mail:
telefon: 597 373 568
597 373 268
Karas Daniel, Mgr. e-mail:
telefon:
Kořístka Martin, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 437
Krejčí Eva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3640
Kušnierová Pavlína, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 144
Kuzma Jozef, MVDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1748
Lochman Ivo, RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Lochmanová Alexandra, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1743
Materová Hana, RNDr. e-mail:
telefon: 553 46 1746
597 373 499
597 373 400
Matuška Milan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 372 754
Plevová Pavlína, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 107
Ploticová Věra, MUDr. e-mail:
telefon: 597 374 129
Pulcer Martin, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 579
Raszková Hana, Mgr. e-mail:
telefon:
Sochorová Hana, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1746
Šálek Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Šigutová Radka, RNDr. e-mail:
telefon: 597 374 125
Šilhánová Eva, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 527
Šištík Pavel, Mgr. e-mail:
telefon: 597 374 393
Švagera Zdeněk, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 121
Uřinovská Romana, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 393
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
Zeman David, Ing. MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 382
Vědečtí pracovníci
Rozložník Miroslav, Mgr., PhD. e-mail:
telefon:
Uvírová Magdalena, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Urbanovská Irena, Mgr. e-mail:
telefon:
Laboranti
Srbová Eva, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3640
Szkanderová Věra, Mgr. e-mail:
telefon:
Externí pracovníci
Černá Dita, Mgr. e-mail:
telefon:
Dolinková Marie, Mgr. e-mail:
telefon:
Hajduková Zdeňka, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1787
Kaniová Romana e-mail:
telefon:
Krnáčová Alena, RNDr. e-mail:
telefon:
Kubačková Jana, RNDr. e-mail:
telefon:
Lehocká Hana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Chobolová Nela, Mgr. e-mail:
telefon:
Močigemba Jaroslav, Mgr. e-mail:
telefon:
Náhlíková Zdeňka e-mail:
telefon:
Paprskářová Martina, Mgr. e-mail:
telefon:
Recová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon:
Smetanová Martina e-mail:
telefon:
Staňková Marie, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Štefek Herbert, Ing. e-mail:
telefon:
Urgasová Alena e-mail:
telefon:
Včelková Alice, Bc. e-mail:
telefon:
Všianský František, Ing. e-mail:
telefon:
Vyvlečka Ivo, MUDr. e-mail:
telefon:

Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů

Vedení katedry
Vedení AUM
Dvořáček Igor, MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1500
Sekretariát
Šťastná Nikola
tajemník katedry, sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1501
775 761 567
Cholevová Ivana
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1503
Nezmarová Hana
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1504
Členové katedry
Profesoři
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 1500
Docenti
Smetana Marek, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Odborní asistenti
Blahutová Pavlína, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 1502
Bílek Jiří, MUDr. e-mail:
telefon:
Burša Filip, MUDr., PhD. e-mail:
telefon:
Divák Jan, MUDr., PhD. e-mail:
telefon: 603 858 619
Doležal Karel, Ing. e-mail:
telefon:
Dvořáček Igor, MUDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1500
Gebauerová Vladimíra, Ing. e-mail:
telefon:
Gřegoř Roman, MUDr. e-mail:
telefon:
Handlos Petr, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Ihnát Rudinská Lucia, MUDr. Bc., Ph.D. e-mail:
telefon:
Jor Ondřej, MUDr. e-mail:
telefon:
Káňová Marcela, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1773
Kula Roman, MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Lapčíková Eva, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1503
Máca Jan, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Matouch Petr, PhDr. e-mail:
telefon:
Neiser Jan, MUDr. e-mail:
telefon:
Nytra Ivana, Mgr. e-mail:
telefon:
Psennerová Sabina, PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1502
775 761 556
Smatanová Margita, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Sklienka Peter, MUDr. e-mail:
telefon:
Streitová Dana, PhDr. e-mail:
telefon:
Szturz Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Štěpánová Pavlína, PhDr. e-mail:
telefon:
Štigler Jan, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 709
Urbanec René, MUDr. e-mail:
telefon:
Vavrošová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1504
Zoubková Renáta, PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1505
Externisté
Aufart Jan, Ing. e-mail:
telefon:
Augustynek Martin, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Beneš Petr, MUDr. e-mail:
telefon:
Bijok Michal, Mgr. e-mail:
telefon:
Borovička Jiří, Ing. Bc. e-mail:
telefon:
Fišerová Dagmar, PhDr. e-mail:
telefon:
Buchalová Marcela, Bc. e-mail:
telefon:
Čoček Vladimír, Mgr. e-mail:
telefon:
Flašar Jiří, Bc. e-mail:
telefon:
Foldyna Jakub, MUDr. e-mail:
telefon:
Hanslianová Jitka, MUDr. e-mail:
telefon:
Jaššo Petr, PhDr., MBA e-mail:
telefon:
Ječmínková Renáta, MUDr. e-mail:
telefon:
Klír Přemysl, doc. MUDr., CSc. e-mail:
telefon:
Kurka Petr, RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Landsfeld Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Machovská Eva, Mgr. e-mail:
telefon:
Brumarová Lenka, Ing. e-mail:
telefon:
Neiserová Hana, Bc. e-mail:
telefon:
Nytra Marek, Mgr. e-mail:
telefon:
Penhaker Marek, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Poloczek Miloš, Mgr. Ing. e-mail:
telefon:
Pokorný Miroslav, prof. Dr. Ing. e-mail:
telefon:
Popelka Jiří, PhDr. e-mail:
telefon:
Ptáček Michal, MUDr. Bc. e-mail:
telefon:
Šlachta Jiří, Mgr. e-mail:
telefon:
Škroch Josef, Mgr. e-mail:
telefon:
Tejkalová Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Ticháček Milan, MUDr. e-mail:
telefon:
Tovaryšová Ivana, Mgr. e-mail:
telefon:
Urbánek Petr, Bc. e-mail:
telefon:
Valerián Luboš, JUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Polanská Andrea, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 1502
Záhorský Marek, Bc. e-mail:
telefon:
Zemanová Jitka, MUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1500

Centrum epidemiologického výzkumu

Vedení centra
Vedení CEV
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupiny
e-mail:
telefon: 553 46 1796
Janout Vladimír, prof. MUDr., CSc.
Vědecký konzultant
e-mail:
telefon: 733 784 094
553 46 1798
Sekretariát CEV
Dalecká Andrea, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1791
Výzkumné skupiny
Epidemiologie střední a starší generace
Dalecká Andrea, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1791
Hermanová Barbara, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1791
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupiny
e-mail:
telefon: 553 46 1796
Epidemiologie mladší generace
Ambroz Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1793
Machaczka Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1790
Šrám Radim, MUDr., DrSc.
vedoucí skupiny
e-mail:
telefon:
Zatloukalová Anna, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1790
Výzkum psychosociálních a socioekonomických determinant
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1788
553 46 2582
Skýbová Dagmar, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1789
Šlachtová Hana, Mgr., Ph.D.
vedoucí skupiny
e-mail:
telefon: 553 46 1788
Laboratoř molekulární epidemiologie
Brezinová Viera e-mail:
telefon: 553 46 3639
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupiny
e-mail:
telefon: 553 46 1796
Riedlová Petra, Mgr. e-mail:
telefon:
Laboratoř fyzikálních faktorů
Hermanová Barbara, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1791
Jiřík Vítězslav, RNDr., Ph.D.
vedoucí CEV, vedoucí skupiny
e-mail:
telefon: 553 46 1796
Machaczka Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1790
Michalík Jiří, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Škerková Michaela, Mgr. e-mail:
telefon:
Biostatistika a informační technologie
Pavliska Lubomír, Ing. e-mail:
telefon:
Tomášková Hana, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1788