Personální složení

abecední členění

Děkanát Lékařské fakulty
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Ústav zobrazovacích metod
Ústav anatomie
Ústav histologie a embryologie
Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky
Ústav fyziologie a patofyziologie
Ústav klinické farmakologie
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
Ústav medicíny katastrof
Ústav laboratorní medicíny
Ústav soudního lékařství
Katedra interních oborů
Katedra klinických neurověd
Katedra chirurgických oborů
Katedra kraniofaciálních oborů
Katedra zubního lékařství
Klinika dětského lékařství
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny
Klinika onkologická
Klinika hematoonkologie
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
Gynekologicko-porodnická klinika
Simulační centrum
Centrum hyperbarické medicíny
Centrum zdravotnického výzkumu
Sdílené laboratoře LF OU


Děkanát Lékařské fakulty

Úsek děkana
Děkan
553 46 1786
553 46 1701
Sekretariát děkana
Hajduková Zuzana, Bc., DiS.
sekretářka děkana
553 46 1702
553 46 3545
Oddělení tajemníka fakulty
553 46 1703
731 317 664
Gergišáková Renata
referentka pro ekonomiku
553 46 1704
Janošová Veronika
referentka pro ekonomiku
553 46 1720
Kasparková Renáta
referentka pro ekonomiku
553 46 4064
603 401 539
603 292 494
553 46 4061
Proděkani
553 46 1706
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
proděkanka pro zahraniční vztahy
553 46 1600
775 761 558
Mitták Marcel, MUDr., Ph.D., F.E.T.C.S.
proděkan pro specializační vzdělávání
597 372 640
597 375 152
553 46 1725
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
Škarda Jozef, doc. MUDr. MVDr., Ph.D., PhD.
proděkan pro strategii a rozvoj
597 372 305
Starosta Martin, doc. MUDr., Ph.D.
proděkan pro zubní lékařství
 
Zeleník Karol, prof. MUDr., Ph.D., MBA
proděkan pro kvalitu výuky
597 375 817
Personální oddělení
Cimová Kateřina, Bc.
personalistka LF
553 46 1709
775 761 563
553 46 1729
Technicko provozní oddělení
Pillich Otakar
vedoucí údržby
553 46 1509
775 761 559
 
553 46 3501
Oddělení pro PR, marketing, eventy a komunikaci
Hanke Hana, Ing.
vedoucí oddělení pro PR, marketing, eventy a komunikaci, tisková mluvčí Lékařské fakulty

728 202 698
Štverková Martina
referentka pro marketing
553 46 4011
Oddělení studia a celoživotního vzdělávání
Proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
Studijní oddělení
Kubinová Lenka, Bc.
vedoucí studijního oddělení
553 46 1711
Brzeźniaková Petra, Bc., DiS.
referentka studijního oddělení
553 46 1722
Pavlačková Martina, Ing.
referentka studijního oddělení
553 46 1713
Pyszková Darina, Ing.
referentka studijního oddělení pro kombinované a doktorské studium, CŽV
553 46 1710
730 590 237
Sikorová Vendula, Ing.
referentka studijního oddělení
553 46 1719
Velčovská Lucie, Ing.
referentka studijního oddělení
553 46 1712
Oddělení specializačního vzdělávání
Proděkan pro specializační vzdělávání
Mitták Marcel, MUDr., Ph.D., F.E.T.C.S.
proděkan pro specializační vzdělávání
597 372 640
597 375 152
553 46 1725
Referenti pro specializační vzdělávání
Gorgolová Pavlína
referentka pro specializační vzdělávání
553 46 1707
Horňáčková Lucie
referentka pro specializační vzdělávání
739 246 311
553 46 1716
Krhutová Romana, Ing.
referentka pro specializační vzdělávání
553 46 1725
Martínková Mirka, Ing.
referentka pro specializační vzdělávání
553 46 1716
734 648 399
Oddělení zubního lékařství
Proděkan pro zubní lékařství
Starosta Martin, doc. MUDr., Ph.D.
proděkan pro zubní lékařství
 
Sekretářka zubního lékařství
Sedláčková Gabriela
sekretářka zubního lékařství
553 46 1727
Oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost
Proděkan pro vědu a výzkum
553 46 1706
Referenti pro vědu a výzkum
Gombárová Pavla, Ing.
referentka pro vědu a výzkum
553 46 1718
Rybová Michaela, Mgr.
referentka pro vědu a výzkum
 
Soldánová Jana, Mgr.
referentka po vědu a výzkum
553 46 1715
Oddělení pro zahraniční vztahy
Proděkanka pro zahraniční vztahy
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
proděkanka pro zahraniční vztahy
553 46 1600
775 761 558
Referenti pro zahraniční vztahy
Glumbíková Hana, Bc.
referentka pro zahraniční vztahy
553 46 1798
Kovolová Gabriela, Ing.
referentka pro zahraniční vztahy
553 46 1724
Makarová Jana
referentka pro zahraniční vztahy
553 46 3508
737 279 698
Oddělení pro strategii a rozvoj
Proděkan pro strategii a rozvoj
Škarda Jozef, doc. MUDr. MVDr., Ph.D., PhD.
proděkan pro strategii a rozvoj
597 372 305
Vedoucí projektového oddělení
Kuklišová Kristýna, Bc.
vedoucí projektového oddělení
553 46 1717
Referenti projektového oddělení
Klimeš Cyril, prof. Ing., CSc.
koordinátor pro projektovou činnost
553 46 1721
Firlová Simona, Ing.
projektový manažer
553 46 4031
Flasarová Lenka, Ing.
projektový manažer
553 46 1714
Grecmanová Markéta, Mgr.
projektový a finanční manažer
553 46 4066
Chřibková Tereza, Ing.
projektový manažer
553 46 4030
Krčmářová Vendula, Mgr.
projektový manažer
 
Oros Lenka, Ing.
finanční a projektový manažer
553 46 4063
Tichá Lenka, Ing.
projektový manažer
553 46 4032
Oddělení pro kvalitu výuky
Proděkan pro kvalitu výuky
Zeleník Karol, prof. MUDr., Ph.D., MBA
proděkan pro kvalitu výuky
597 375 817


Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Vedení ústavu
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
vedoucí ústavu, garant a pedagogický poradce studijních programů Ošetřovatelství, Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
553 46 1600
775 761 558
Kozáková Radka, doc. PhDr. Mgr., PhD.
tajemník UOM, garant a pedagogický poradce studijního programu Ošetřovatelská péče v interních oborech
731 682 560
553 46 1610
Sekretariát
Porwolová Petra
sekretářka ústavu (prezenční studium, celoživotní vzdělávání)
553 46 1601
774 761 579
Žemlová Renáta, Bc.
sekretářka ústavu (kombinované studium, celoživotní vzdělávání)
553 46 1608
Členové ústavu
Profesoři
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
vedoucí ústavu, garant a pedagogický poradce studijních programů Ošetřovatelství, Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
553 46 1600
775 761 558
Docenti
Kozáková Radka, doc. PhDr. Mgr., PhD.
tajemník UOM, garant a pedagogický poradce studijního programu Ošetřovatelská péče v interních oborech
731 682 560
553 46 1610
Odborní asistenti
Dušová Bohdana, PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce a garant studijního programu Porodní asistence, pedagogický poradce studijního programu Komunitní péče v porodní asistenci
553 46 1606
Hosáková Jiřina, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce studijního programu Ošetřovatelská péče v psychiatrii
553 46 1602
Chromá Jana, Mgr., Ph.D.
garant a pedagogický poradce studijního programu Pediatrické ošetřovatelství
553 46 1602
Plevová Ilona, PhDr., PhD.
garant a pedagogický poradce studijního programu Všeobecné ošetřovatelství, Ombudsman LF a předsedkyně ZO VOS OU
553 46 1605
730 581 036
Asistenti
553 46 1605
731 231 757
Externisté
595 633 551
 


Ústav zobrazovacích metodÚstav anatomie

Vedení ústavu
553 46 1767
703 171 608
Sekretariát ústavu
Roubalíková Eliška, Mgr.
sekretářka ústavu
553 46 1761
736 499 328
Členové ústavu
Profesoři
Docenti
553 46 1767
703 171 608
Odborní asistenti
597 372 640
597 375 152
553 46 1725
Asistenti a lektoři
Pitevní asistenti
553 46 1768
Externí vyučující


Ústav histologie a embryologie

Vedení ústavu
553 46 1762
Sekretariát ústavu
Chyliková Jaroslava, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu, sekretářka
553 46 1763
Členové ústavu
Docenti
553 46 1766
Odborní asistenti
Chyliková Jaroslava, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu, sekretářka
553 46 1763
Asistenti a lektoři
Laboranti


Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky

Vedení ústavu
Reichelová Hana, Mgr.
tajemnice ústavu
597 372 334
730 166 238
Sekretariát ústavu
Bubová Markéta, Bc.
sekretářka ústavu
597 372 334
Členové ústavu
Profesoři
Docenti
553 46 1760
775 761 560
Odborní asistenti
Asistenti a lektoři
Reichelová Hana, Mgr.
tajemnice ústavu
597 372 334
730 166 238
Odborní laboranti
Reichelová Hana, Mgr.
tajemnice ústavu
597 372 334
730 166 238
Externisté


Ústav fyziologie a patofyziologie

Vedení ústavu
Bužga Marek, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí Ústavu fyziologie a patofyziologie
553 46 2823
553 46 1770
Petřeková Karin, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu, zástupce vedoucího ústavu pro nutriční terapii, pedagogický poradce, garant studijního programu Nutriční terapie a odborný garant Nutriční poradny

553 46 1773
Máca Jan, doc. MUDr., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro patofyziologii
553 46 1774
Sekretariát ústavu
Kubátová Ilona
sekretářka – odborná administrativní pracovnice
553 46 1771
Členové ústavu
Profesoři
Docenti
Bužga Marek, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí Ústavu fyziologie a patofyziologie
553 46 2823
553 46 1770
Máca Jan, doc. MUDr., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro patofyziologii
553 46 1774
Odborní asistenti
Petřeková Karin, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu, zástupce vedoucího ústavu pro nutriční terapii, pedagogický poradce, garant studijního programu Nutriční terapie a odborný garant Nutriční poradny

553 46 1773
Švorc Pavol, RNDr., PhD.
koordinátor praktické výuky fyziologie
725 973 174
553 46 1778
Závodná Eva, MUDr. Bc., Ph.D.
vedoucí laboratoře elektrofyziologie
553 46 3512
Lektoři
553 46 3532
Borzenko Nadezhda, Mgr.
vedoucí nutriční poradny, vedoucí edukační místnosti

731 420 288
553 46 3644

731 420 288
553 46 3525
Škarková Pavla, Mgr., DiS.
katederní koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1776
Externisté
Laboratoř elektrofyziologie
Závodná Eva, MUDr. Bc., Ph.D.
vedoucí laboratoře elektrofyziologie
553 46 3512
Nutriční poradna
Borzenko Nadezhda, Mgr.
vedoucí nutriční poradny, vedoucí edukační místnosti

731 420 288
553 46 3644

731 420 288
553 46 3525
Petřeková Karin, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu, zástupce vedoucího ústavu pro nutriční terapii, pedagogický poradce, garant studijního programu Nutriční terapie a odborný garant Nutriční poradny

553 46 1773
Edukační místnost
Borzenko Nadezhda, Mgr.
vedoucí nutriční poradny, vedoucí edukační místnosti

731 420 288
553 46 3644


Ústav klinické farmakologie

Vedení ústavu
597 374 391
597 372 289
Sekretariát ústavu
Lachmanová Soňa
sekretářka katedry
597 374 399
Členové ústavu
Profesoři
553 46 1520
597 374 389
Docenti
597 374 391
Odborní asistenti
553 46 1520
597 372 289
Vědečtí pracovníci


Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Vedení ústavu
553 46 1786
553 46 1701
Tomášková Hana, doc. Ing., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro vědu a výzkum
553 46 1788
Kovalová Martina, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro výuku a vzdělávání
553 46 1792
Skýbová Dagmar, Mgr.
tajemnice ústavu, pedagogický poradce bakalářského studijního programu Ochrana a podpora zdraví, navazujícího magisterského programu Ochrana a podpora veřejného zdraví a doktorského studijního programu Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství
553 46 1789
Sekretariát
Stehlíková Marcela, Ing.
sekretářka ústavu
553 46 1787
730 139 207
Členové ústavu
Profesoři
Docenti
553 46 1786
553 46 1701
Tomášková Hana, doc. Ing., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro vědu a výzkum
553 46 1788
Odborní asistenti
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D.
koordinátor programu Erasmus
553 46 1788
553 46 2840
Kovalová Martina, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro výuku a vzdělávání
553 46 1792
553 46 1799
597 372 758
Asistenti a lektoři
Skýbová Dagmar, Mgr.
tajemnice ústavu, pedagogický poradce bakalářského studijního programu Ochrana a podpora zdraví, navazujícího magisterského programu Ochrana a podpora veřejného zdraví a doktorského studijního programu Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství
553 46 1789
Vědečtí pracovníci
Specialisté
Externisté


Ústav medicíny katastrofÚstav laboratorní medicíny

Vedení ústavu
553 46 1740
Sekretariát ústavu
Břežná Šárka
sekretářka ústavu
553 46 1741
597 372 295
Členové ústavu
Profesoři
553 46 1740
Docenti
Chmelař Dittmar, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie při LF OU, odborný garant laboratorních vyšetření LF Ostravské univerzity
553 46 1747
Odborní asistenti
597 373 568
597 373 268
Sochorová Hana, RNDr., Ph.D.
fakultní koordinátorka pro studenty se specifickými potřebami na Lékařské fakultě
553 46 1746
Švagera Zdeněk, RNDr., Ph.D.
garant studijního oboru Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
597 374 121
553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
Lektoři
553 46 1746
597 373 499
597 373 400
553 46 3640
Vědečtí pracovníci
Laboranti
553 46 3640
Externí pracovníci


Ústav soudního lékařství

Vedení ústavu
Sekretariát
Mišíková Monika
sekretářka ústavu
553 46 1503
Nezmarová Hana
sekretářka ústavu
553 46 1504
Členové ústavu
Odborní asistenti
Asistenti
Externisté


Katedra interních oborů

Vedení katedry
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
597 374 510
Sekretariát katedry
597 375 252
775 761 569
Kloudová Zuzana
sekretářka
597 375 252
597 375 202
Kusová Radka
sekretářka
597 374 024
Členové katedry
Profesoři
Docenti
Odborní asistenti
595 633 205
606 677 953
597 375 108
597 372 684
597 372 781
597 372 718
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
597 374 510
Asistenti a lektoři
597 373 023
Externí učitelé


Katedra klinických neurověd

Vedení katedry
597 375 601
Sekretariát katedry
597 375 602
Členové katedry
Profesoři
597 375 601
Docenti
Odborní asistenti
597 375 407
597 375 453
597 375 462
597 372 671
597 375 462
597 375 465
Asistenti a lektoři
597 372 656
Externisté


Katedra chirurgických oborů

Vedení katedry
Sekretariát
597 373 255
Členové katedry
Profesoři
597 375 701
553 46 3670
777 571 880
Docenti
Odborní asistenti
597 375 754
597 375 708
597 375 311
597 372 738
597 372 640
597 375 152
553 46 1725
Asistenti a lektoři
Vědečtí pracovníci
Externisté


Katedra kraniofaciálních oborůKatedra zubního lékařstvíKlinika dětského lékařstvíKlinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny

Vedení katedry
553 46 1500
Sekretariát
Matouch Petr, PhDr. Ing., Ph.D.
tajemník kliniky, garant oboru Zdravotnické záchranářství
553 46 1501
775 941 948
Mišíková Monika
sekretářka kliniky
553 46 1503
Nezmarová Hana
sekretářka kliniky
553 46 1504
Členové katedry
Profesoři
553 46 1500
Docenti
Odborní asistenti
Psennerová Sabina, PhDr., PhD.
pedagogický poradce oboru Zdravotnické záchranářství
553 46 1502
775 761 556
Asistenti a lektoři
Vědečtí pracovníci
Externisté


Klinika onkologická

Vedení kliniky
597 372 142
Sekretariát kliniky
Ročková Zuzana, Mgr.
sekretářka kliniky
597 373 458
Členové kiniky
Docenti
597 372 142
Odborní asistenti
Asistenti a lektoři
Externisté


Klinika hematoonkologie

Vedení kliniky
553 46 1013
597 372 091
Jelínek Tomáš, doc. MUDr., Ph.D.
zástupce vedoucího kliniky pro vědu a výzkum
597 374 587
Mihályová Jana, MUDr.
zástupce vedoucího kliniky pro výuku a vzdělávání
597 374 567
Sekretariát
Mršťáková Lenka, Ing.
odborný administrativní pracovník
597 372 067
Členové kiniky
Profesoři
553 46 1013
597 372 091
Docenti
Jelínek Tomáš, doc. MUDr., Ph.D.
zástupce vedoucího kliniky pro vědu a výzkum
597 374 587
Odborní asistenti
Asistenti a lektoři
Mihályová Jana, MUDr.
zástupce vedoucího kliniky pro výuku a vzdělávání
597 374 567
Vědecko-výzkumní pracovníci


Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

Vedení kliniky
Poštulková Markéta, Mgr.
tajemnice kliniky, pedagogický poradce pro obory fyzioterapie, aplikovaná fyzioterapie a ergoterapie
553 46 1619
Sekretariát kliniky
Pilchová Ivana
sekretářka kliniky
553 46 1617
775 761 570
Členové kliniky
Profesoří
Docenti
Jesenická Radana, doc. PhDr., Ph.D.
garant oborů fyzioterapie a aplikovaná fyzioterapie
553 46 1620
Odborní asistenti
Dabrowská Marcela, Mgr., Ph.D.
garant oboru ergoterapie
553 46 1620
Asistenti a lektoři
Poštulková Markéta, Mgr.
tajemnice kliniky, pedagogický poradce pro obory fyzioterapie, aplikovaná fyzioterapie a ergoterapie
553 46 1619
Externí vyučující
597 375 057
 
553 46 1618
558 663 215
 


Gynekologicko-porodnická klinikaSimulační centrum

Vedení centra
Matouch Petr, PhDr. Ing., Ph.D.
pověřený ředitel SIMLEK
553 46 1501
775 941 948
Členové centra
Biomedicínští technici
Kozelský Radim, Ing. Bc.
biomedicínský technik
553 46 3672
Procházková Silvie, Ing.
biomedicínský technik
553 46 3672
739 622 425
Vavřinčíková Kateřina, Ing.
biomedicínský technik
603 224 537
553 46 3671


Centrum hyperbarické medicíny

Vedení centra
Hájek Michal, MUDr., PhD.
pověřen vedením Centra hyperbarické medicíny
 
Referentka
553 46 1741
597 372 295
Členové centra
Akademičtí / vědecko-výzkumní pracovníci
597 372 640
597 375 152
553 46 1725
553 46 1708
553 46 1742
774 774 160


Centrum zdravotnického výzkumu

Ředitel Centra zdravotnického výzkumu
Volný Ondřej, doc. MUDr., Ph.D.
ředitel Centra zdravotnického výzkumu
597 372 881


Sdílené laboratoře LF OU

Vedení oddělení
Chadžijski Filip, Mgr., MBA
vedoucí oddělení Sdílené laboratoře, odborný laboratorní pracovník
553 46 4012
Součásti oddělení
Odběrové místo
Kostní denzitometrie
Očkovací centrum
 
Laboratoř molekulárně-genetických metod
 
Laboratoř farmakologických metod