OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Otakar Kubala

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Otakar Kubala, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: X 0, budova X
funkce:
obor činnosti:chirurgie
katedra / středisko (fakulta): Katedra chirurgických oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 375 752
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Kubala, O., Prokop, J., Petráš, L., Ihnát, P., Jelínek, P. a Ostruszka, P. Radiací indukovaný (postradiační) angiosarkom prsu ? možnosti chirurgické léčby a přehled literatury. Rozhledy v chirurgii. 2017, roč. 96, s. 353-358. ISSN 0035-9351.
Prokop, J., Kubala, O. a Jelínek, P. Granulomatózní záněty prsu imitující karcinom prsu - diagnostika a léčba. In: 21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE, ONKOLOGIE V PRAXI. Černá Hora u Brna. 2016.
Prokop, J., Maršálek, P., Kubala, O., Jelínek, P. a Janout, V. Měření tuhosti prsů ? pilotní studie. In: 2 4 . onkologicko-urologické sympozium a 20. mammologické sympozium. Praha. 2016.
Jelínek, P., Kubala, O. a Prokop, J. Metastázy solidních nádorů v prsu - výskyt, diagnostika a léčba. In: 21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE, ONKOLOGIE V PRAXI. Černá Hora u Brna. 2016.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P. a Ostruszka, P. Možnosti a výhody onkoplastických resekčních technik u nádorů prsu zevních kvadrantů. In: 21. ROČNÍK SYMPÓZIA PRO LÉKAŘE, ONKOLOGIE V PRAXI. Černá Hora u Brna. 2016.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P., Ostruszka, P. a Paciorek, M. Možnosti užití onkoplastických technik resekce a rekonstrukce prsu u karcinomů zevních kvadrantů prsní žlázy. In: 42. Česko - Slovenský chirurgický kongres. Praha. 2016.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P., Ostruszka, P. a Paciorek, M. Možnosti užití onkoplastických technik resekce a rekonstrukce prsu u karcinomů zevních kvadrantů prsní žlázy. In: 42. Česko ? Slovenský chirurgický kongres. Praha. 2016.
Prokop, J., Kubala, O. a Jelínek, P. Obtížná diagnostika karcinomu prsu - z pohledu chirurga (. In: 21. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA. Bratislava. 2016.
Kubala, O. Výkony v axile při chirurgické léčbě karcinomu prsu ? současný pohled. In: odborný seminář Kliniky onkologické FNO. Ostrava. 2016.
Kubala, O., Jelínek, P., Prokop, J. a Ostruszka, P. Využití onkoplastických technik resekce a rekonstrukce prsu u karcinomů zevních kvadrantů prsní žlázy. In: 21. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA. Bratislava. 2016.
Kubala, O., Jelínek, P., Prokop, J. a Ostruszka, P. Lokoregionální recidiva karcinomu prsu a management chirurgického výkonu v axile - disekce, sampling či sentinelová biopsie?. In: 20. medzinárodná konferencia SEKCAMA. Bratislava. 2015.
Prokop, J., Kubala, O. a Jelínek, P. Obtížná diagnostika karcinomu prsu - z pohledu chirurga. In: Onkologie v praxi 2015. Černá Hora. 2015.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P. a Ostruszka, P. Postirradiační angiosarkom prsu a jeho chirurgické řešení. In: 20. ročník sympózia Onkologie v praxi (v mamologii, gynekologii, urologii a gastroenterologii). Černá Hora. 2015.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P. a Ostruszka, P. Sekundární nádory v prsu - výskyt, diagnostika a léčba. In: Onkologická sympozia 2015, 23. onkologicko-urologické sympozium a 19. mammologické sympozium. Praha. 2015.
Prokop, J., Havel, M., Kubala, O. a Jelínek, P. Detekce SLN u karcinomu prsu - nové cesty?. In: 19. Medzinárodná konferencia SEKCAMA. Bratislava. 2014.
Kubala, O., Jelínek, P., Prokop, J. a Ostruszka, P. Lokální recidiva po onkoplastické resekci prsu - rizika, možnosti řešení. In: 18. Mammologické sympózium. Praha. 2014.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P. a Ostruszka, P. Operační výkony v axille před a po neoadjuvantní chemoterapii - jaké jsou výhody, nevýhody, kontroverze. In: 19.Medzinárodná konferencia SEKCAMA. Bratislava. 2014.
Jelínek, P., Kubala, O., Prokop, J. a Ostruszka, P. Peroperační biopsie sentinelové uzliny v chirurgické léčbě karcinomu prsu. In: 19.Medzinárodná konferencia SEKCAMA. Bratislava. 2014.
Kubala, O., Jelínek, P., Prokop, J. a Ostruszka, P. Výkony v axille před a po neoadjuvantní chemoterapii - výhody, nevýhody, kontroverze. In: 19. ročník Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi). Černá Hora. 2014.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P., Ostruszka, P., Tošenovský, J., Ihnát, P. a Zonča, P. Anatomicko-chirurgická studie průběhu interkostobrachiálních nervů (ICBN) v axile při exenteraci I. a II. etáže axily u karcinomu prsu a maligního melanomu. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 320-329. ISSN 1805-4579.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P., Ostruszka, P. a Ihnát, P. Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu a její postavení v chirurgické léčbě nemoci - 6 let zkušeností z našeho pracoviště. In: 40. Česko - Slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Plzeň: Chirurgická klinika FN v Plzni. 2013.
Kubala, O., Prokop, J., Ostruszka, P. a Ihnát, P. Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu a její postavení v chirurgické léčbě nemoci - 6 let zkušeností z našeho pracoviště. In: 40. Československý chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Plzeň. 2013.
Kubala, O., Jelínek, P., Prokop, J., Ostruszka, P. a Ihnát, P. Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu, indikace a možnosti dalšího vývoje (pětileté zkušenosti z našeho pracoviště). In: 18. celoštátna pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou SEKCAMA. Bratislava: SEKCAMA SOS SLS. 2013.
Kubala, O., Jelínek, P., Prokop, J., Ostruszka, P. a Ihnát, P. Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu, indikace a možnosti dalšího vývoje (pětileté zkušenosti z našeho pracoviště). ISBN 978-80-89305-27-8.
Jelínek, P., Kubala, O., Prokop, J., Ostruszka, P. a Ihnát, P. Postavení sentinelové biopsie u neodajuvantní chemoterapie - přehled současných poznatků a názorů. In: 18. celoštátna pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou SEKCAMA. Bratislava: SEKCAMA SOS SLS. 2013.
Jelínek, P., Kubala, O., Prokop, J., Ostruszka, P. a Ihnát, P. Postavení sentinelové biopsie u neodajuvantní chemoterapie - přehled současných poznatků a názorů. ISBN 978-80-89305-27-8.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P. a Ostruszka, P. Přesnost a význam peroperační biopsie sentinelové uzliny v chirurgické léčbě karcinomu prsu - naše zkušenosti. In: 17. mammologické sympozium. Praha: ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP, ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP, THOMAYEROVA NEMOCNICE, NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ. 2013.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P. a Ostruszka, P. Přesnost a význam peroperační biopsie sentinelové uzliny v chirurgické léčbě karcinomu prsu - naše zkušenosti. In: Vybrané otázky - Onkologie XVII. Galén, 2013. ISBN 978-80-7492-083-7.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P. a Ostruszka, P. Přesnost a význam peroperační biopsie sentinelové uzliny v chirurgické léčbě karcinomu prsu - naše zkušenosti. In: Onkologická sympozia. Praha: Česká onkologická společnost ČLS JEP, Česká urologická společnost ČLS JEP, Thomayerova nemocnice, Nadační fond onkologie pro 21. století, KOC. 2013.
Kubala, O., Horáček, J. a Tomanová, R. Postižení non-sentinelových uzlin při náleu makrometastáz, mikrometastáz a submikrometastáz v sentinelových uzlinách karcinomu prsu. Závěr české multicentrické studie sentinelových uzlin karcinomu prsu.. s. 48-49. ISBN 978-80-86793-15-3.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub