OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Katedra chirurgických oborů > Studium a přijímací řízení

Studium na katedře chirurgických oborů

Katedra chirurgických oborů zajišťuje praktickou i teoretickou výuku klinických předmětů pro ostatní katedry LF OU svými externími a interními pracovníky. Katedra velmi úzce spolupracuje s katedrami LF OU: s katedrou intenzivní medicíny a forenzních oborů, s ústavem zobrazovacích metod, s ústavem ošetřovatelství a porodní asistence, s ústavem medicíny katastrof, s ústavem rehabilitace.

Výuka jednotlivých chirurgických oborů je zajišťována lékaři s vysokou vědeckou i vědecko-pedagogickou erudicí, kteří jsou špičkovými odborníky ve svých jednotlivých oborech.

V rámci výuky chirurgických oborů jsou posluchači ostatních kateder podle svého zaměření seznamováni v potřebném rozsahu se základy diagnostiky a léčby jednotlivých přednášených předmětů.

facebook
rss
social hub