Věda a výzkum na KCG

Základní výzkumné aktivity katedry jsou zaměřeny zejména do oblasti miniinvazivních a robotických operačních technik, moderních diagnosticko-terapeutických postupů, onkochirurgie, onkogynekologie, chirurgie jater, chirurgické léčby obezity a metabolické chirurgie, transplantační chirurgie a hrudní chirurgie. Katedra chirurgických oborů OU v Ostravě spolupracuje s ostatními fakultními nemocnicemi v ČR a je v rámci výzkumných aktivit široce zapojena do národních i mezinárodních projektů. Organizuje řadu seminářů a kurzů, podílí se na organizaci celostátních konferencí a je zapojena do systému pregraduálního i postgraduálního vzdělávání v rámci ČR i Evropy.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 10. 2021