Oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost

Proděkan pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon:
 
Referentky
Ing. Pavla Gombárová
rerentka pro vědu a výzkum
Etická komise, Ediční komise
e-mail:
telefon:
553 46 1718
Mgr. Monika Chobotová, Ph.D.
referentka pro vědu a výzkum
projekty GAČR, TAČR, MSK, AZV a ostatní projekty
e-mail:
telefon:
553 46 1706
597 371 111
Mgr. Michaela Rybová
referentka pro vědu a výzkum
SGS projekty, PUBL, Etická komise, Ediční komise
e-mail:
telefon:
553 46 1717
604 648 078


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 11. 2022