Oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost

Proděkan pro vědu a výzkum
 
Referentky
Ing. Pavla Gombárová
referentka pro vědu a výzkum
 
Mgr. Michaela Rybová
referentka pro vědu a výzkum
 
Mgr. Jana Soldánová
referentka po vědu a výzkum
Etická komise, Ediční komise, Vědecko-výzkumná komise, PUBL, TAČR, AZV a SMO projekty
553 46 1715
Ing. Radim Paloch
referent po vědu a výzkum
SGS projekty, GAČR, TAČR, MSK, AZV projekty, SGS komise, SVK
553 46 1718


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 05. 2024