Oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost

Proděkan pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon:
 
 
Referentky
Ing. Pavla Gombárová
referentka pro vědu a výzkum
Etická komise, Ediční komise, SGS projekty, GAČR, TAČR, MSK, AZV projekty
e-mail:
telefon:
553 46 1718
Mgr. Monika Chobotová, Ph.D.
referentka pro vědu a výzkum
projekty GAČR, TAČR, MSK, AZV a ostatní projekty
e-mail:
telefon:
553 46 1717
597 371 111
Mgr. Michaela Rybová
referentka pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon:
553 46 1715
Mgr. Jana Soldánová
referentka po vědu a výzkum
Etická komise, Ediční komise, PUBL, AZV projekty
e-mail:
telefon:
553 46 1715


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 06. 2023