Studijní oddělení

Proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
telefon:
553 46 1708
 
Vedoucí studijního oddělení
Bc. Lenka Kubinová
poplatky, stipendia, Všeobecné lékařství 5. a 6.  ročník
telefon:
553 46 1711
 
Studijní referentky
Bc. Petra Brzeźniaková, DiS.
prezenční bakalářské programy
telefon:
553 46 1722
Ing. Martina Pavlačková
navazující magisterské programy, Všeobecné lékařství 1. - 4. ročník
telefon:
553 46 1713
Ing. Darina Pyszková
kombinované bakalářské studijní programy, doktorské studium, CŽV
telefon:
553 46 1710
telefon:
553 46 1727
Ing. Vendula Sikorová
Všeobecné lékařství, smlouvy a rozvrh
telefon:
553 46 1719
Martina Štverková
prezenční bakalářské programy
telefon:
553 46 1712
 
Rozvrhářka fakulty
telefon:
553 46 1713Úřední hodiny
pondělí
08:00 - 11:30
13:00 - 15:00
středa
08:00 - 11:30
13:00 - 15:00
pátek
08:00 - 11:30
 

Kontaktní osoba pro uchazeče/studenty se specifickými potřebami při studiu
Osobami se specifickými potřebami se rozumí uchazeči/studenti s následujícími typy postižení:
  1. Student se zrakovým postižením
  2. Student se sluchovým postižením
  3. Student s pohybovým postižením
  4. Student se specifickou poruchou učení
  5. Student s poruchou autistického spektra
  6. Student s jinými zdravotními obtížemi
telefon:
553 46 1746
konzultační hodiny: středa 9:00 - 10:30, po domluvě kdykoliv


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 02. 2023