Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Hana Sochorová


titul, jméno, příjmení:RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 232, budova ZY
funkce:fakultní koordinátorka pro studenty se specifickými potřebami na Lékařské fakultě
obor činnosti:biofyzika, lékařská fyzika, fyzika, výpočetní technika, seminář k bakalářské práci, andragogika
katedra / středisko (fakulta): Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1746
e-mail:

Vzdělání

2009 – 2012
studijní obor Andragogika, Bc.
2003
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, doktorské studium v oboru Lékařská biofyzika, disertační práce na téma Vývojově-výzkumný a výukový příspěvek k zobrazování laryngeálního fonačního projevu
1987
Státní rigorózní zkouška v oboru Fyzikální elektronika a optika (Teorie a konstrukce optických soustav)
1981 – 1986
Universita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Fyzikální elektronika a optika - optoelektronika v lékařství, diplomová práce na téma Holografické metody lékařské diagnostiky
 

Kvalifikace

2012
Bc. Andragogika
2003
Ph.D. Lékařská biofyzika
1987
RNDr.
1986
Mgr. Fyzikální elektronika a optika, optoelektronika v lékařství
 

Další vzdělávání, kurzy

2019
Kurz znakového jazyka 2
2018
Kurz znakového jazyka 1
2013
Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením
2013
Metodická příprava výuky a tvorby prezentací s využitím moderních technologií
2013
Využití databázového systému Access ve výuce
2013
Zvýšení odborných kompetencí v oblasti bezdrátových počítačových sítí
2013
Koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá zdravotně sociální péče
2012
Kurz digitalizace a standardizace digitalizačních postupů (MU Brno)
2012
Anglická konverzace pro středně pokročilé - Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT)
2012
Anglická témata z oblasti informačních systémů - překlady a konverzace - Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT)
2011
Angličtina pro učitele B1-B2
2009
Studenti se speciálním potřebami při studiu na vysoké škole: Studenti se senzorickým postižením
2007
Informační zdroje
2007
Možnosti mobilních technologií při řešení projektů a organizaci času
2006
Konferenční servis
2005
Koncepční zvýšení řídících a manažerských schopností a dovedností vedoucích pracovníků OU
2005
Zvýšení odborné komunikativní kompetence akademických pracovníků OU v cizím jazyce
2004
Kurs autorů distančních výukových opor
2004
Prezentační dovednosti v angličtině
2004
Lektor vzdělávání (program celoživotního vzdělávání, projekt Phare CZ 10.01.03.0012)
2004
Manažer vzdělávání (program celoživotního vzdělávání, projekt Phare CZ 10.01.03.0012)
2001
kurs TELMAE o podpoře distančního vzdělávání
1996
Základy používání internetu, VŠB
1987
Hutnické minimum (Hutnický institut VÚHŽ)
1987
1989 Dálkový interaktivní kurs číslicové a výpočetní techniky
 

Zaměstnání, praxe

1999 – dosud
Odborný asistent, Lékařská fakulta (dříve Fakulta zdravotnických studií, Zdravotně sociální fakulta) OU, Katedra biomedicínských oborů (dříve Katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie), v letech 2002-2008 proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání.
1994 – 1999
Zebra systems, s.r.o., pracovník vývoje, jednatel společnosti, školitel (vývoj multimediálních aplikací, tvorba software na zakázku).
1986 – 1994
Výzkumný ústav hutnictví železa v Dobré u Frýdku-Místku, asistent výzkumu.
 

Odborné zaměření

Lékařská biofyzika, vzdělávání v lékařské biofyzice
Informatika a práce s PC
Vzdělávání dospělých, edukace osob se smyslovým postižením
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2018
Rada VŠ, člen Sněmu: pracovní komise pro vzdělávací činnost
2016 – dosud
Akademický senát LF OU, od 2019 předsedkyně AS LF OU
2015 – 2017
Rada VŠ, člen Sněmu: pracovní komise pro vzdělávací činnost
2013 – 2016
Akademický senát LF OU
2009 – 2012
Akademický senát OU, ekonomická komise
2009 – 2011
Rada VŠ, člen Sněmu: pracovní komise pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení
2006 – 2008
Rada VŠ, člen Sněmu: pracovní komise pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení
2003 – 2005
Rada VŠ, člen Sněmu: pracovní komise pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení
2002 – 2008
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
2002 – 2008
Vědecká rada FZS OU
Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami při studiu pro LF
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká společnost lékařské fyziky ČLS JEP, člen předsednictva
Člen Asociace vysokoškolských poradců
Člen Sněmu Rady VŠ
Hodnotitel pro akreditace NAÚ
 

Působení v zahraničí

8. 10. 2017 – 13. 10. 2017
Švédsko, Jönkoping University, Erasmus - výuka
25. 2. 2016 – 2. 3. 2016
Turecko, Mehmet Akif Ersoy University, Erasmus - Exchange of experience for supporting the disabled students
11. 5. 2015 – 15. 5. 2015
Litva, Vytautas Magnus University, Erasmus - Exchange of experience for supporting the disabled students
5. 9. 2010 – 10. 9. 2010
Portugalsko, Instituto Politécnico De Portalegre, Escola Superior de Saude, Erasmus - výuka
13. 9. 2009 – 20. 9. 2009
Finsko, Savonia University of Applied Sciences, Erasmus - výuka
24. 4. 2007 – 29. 4. 2007
Norsko, University of Stavanger, Erasmus - výuka
22. 9. 2005 – 25. 9. 2005
Portugalsko, Instituto Politécnico De Portalegre, Escola Superior de Saude, Erasmus - výuka, monitoring
18. 5. 2002 – 26. 5. 2002
Finsko, University of Kupio, Erasmus - výuka, monitoring
 

Jazykové znalosti

Angličtina
středně pokročilý
Ruština
základní znalost
 


Thermographic measurements in the topic of theses of students of health care study programmes
Hana Sochorová
Rok: 2021, Thermology international
článek v odborném periodiku

Objektivizace fyzioterapeutických intervencí s využitím infračervené termografie
Hana Sochorová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Informační systémy ve zdravotnictví - praktické aplikace výpočetní techniky
Hana Sochorová, Hana Materová
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Special Educational Needs and the Study at the Field of Medicine
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Rok: 2018, Creative Education
článek v odborném periodiku

Evidence-based practice in the field of rehabilitation
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Rok: 2017, MEFANET Journal
článek v odborném periodiku

Historie biofyzikálního pracoviště na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
Hana Sochorová
Rok: 2017, Epika
kapitola v odborné knize

Možnosti využití adaptivního testování znalostí středoškolské fyziky
Martin Komarc, Jaroslava Kymplová, Eugen Kvašňák, Vojtěch Mornstein, Zdeněk Kubeš, Jan Zeman, Iva Harbichová, Petr Heřman, Hana Sochorová, Jaroslav Běláček ... další autoři
Rok: 2016
stať ve sborníku

Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie
Hana Sochorová, Marek Bužga, Libor Koníček
Rok: 2016
stať ve sborníku

Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Rok: 2014
stať ve sborníku

Využití nástrojů pro testování v LMS Moodle pro hodnocení znalostí biofyziky
Hana Sochorová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Hodnocení tepelných účinků radiofrekvenčního záření
Hana Sochorová, Martina Mlýnková
Rok: 2022
stať ve sborníku

Hodnocení tepelných účinků radiofrekvenčního záření
Hana Sochorová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení tepelných účinků radiofrekvenčního záření s využitím bezkontaktní termografie
Hana Sochorová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kybernetická bezpečnost a znalosti studentů při nástupu do 1. ročníku LF OU
Hana Materová, Jana Golisová, Hana Sochorová, Gabriela Havlová
Rok: 2022, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Kybernetická bezpečnost a znalosti studentů při nástupu do 1. ročníku LF OU
Hana Materová, Jana Golisová, Hana Sochorová, Gabriela Havlová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Realizace výuky lékařské biofyziky v době epidemiologických omezení
Hana Sochorová, Martin Čajánek
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Realizace výuky lékařské biofyziky v době epidemiologických omezení
Hana Sochorová, Martin Čajánek
Rok: 2022
stať ve sborníku

Anatomie I Pohybový systém - výuková pomůcka pro studenty se specifickými potřebami
Hana Sochorová, Alžběta Pecháčková, Hana Materová
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Anatomie II Nauka o orgánech a nervový systém - výuková pomůcka pro studenty se specifickými potřebami
Hana Materová, Alžběta Pecháčková, Hana Sochorová
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Computer literacy of students of non-medical study programms at the beginning of university studies
Hana Sochorová, Hana Materová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Počítačová gramotnost studentů nelékařských zdravotnických oborů při zahájení vysokoškolského studia
Hana Sochorová, Hana Materová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Seminář k bakalářské práci
Hana Sochorová
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Students feedback of distance education at the beginning of a complicated epidemiological situation at the Faculty of Medicine University of Ostrava
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Rok: 2021
stať ve sborníku

Thermographic measurements in the topic of theses of students of health care study programmes
Hana Sochorová
Rok: 2021, Thermology international
článek v odborném periodiku

Thermographic measurements in the topic of theses of students of health care study programmes
Hana Sochorová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Zpětná vazba studentů k přechodu na distanční výuku
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lékařská biofyzika II, praktická cvičení
Hana Sochorová, Lucie Honzíková, Jakub Wrona, Hana Materová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lékařská biofyzika II, praktická cvičení (upraveno pro studenty se specifickými potřebami)
Hana Sochorová, Lucie Honzíková, Jakub Wrona, Hana Materová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Objektivizace fyzioterapeutických intervencí s využitím infračervené termografie
Hana Sochorová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvod do lékařské biofyziky pro studenty se specifickými potřebami při studiu
Hana Sochorová
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dynamic Routing Protocol Convergence in Simulated and Real IPv4 and IPv6 Networks
Tomáš Sochor, Hana Sochorová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Tepelná odezva tkáně při aplikaci vakuoterapie
Hana Sochorová, Jarmila Kristiníková, Jakub Kubáč
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zdravotnická dokumentace a informační systémy ve zdravotnictví
Hana Materová, Ilona Plevová, Hana Sochorová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Biofyzika na LF OU - souhrnné informace o aktuálním stavu
Hana Sochorová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Informační systémy ve zdravotnictví - praktické aplikace výpočetní techniky
Hana Sochorová, Hana Materová
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Special Educational Needs and the Study at the Field of Medicine
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Rok: 2018, Creative Education
článek v odborném periodiku

Využití termografie pro objektivizaci fyzioterapeutické intervence
Zuzana Kotajná, Eliška Kuboňová, Hana Sochorová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evidence-based practice in the field of rehabilitation
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Rok: 2017, MEFANET Journal
článek v odborném periodiku

Historie biofyzikálního pracoviště na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
Hana Sochorová
Rok: 2017, Epika
kapitola v odborné knize

Jönkoping University
Hana Sochorová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Praktická cvičení z biofyziky z pohledu rozvoje dovedností studentů
Libor Koníček, Hana Sochorová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Praktická cvičení z biofyziky z pohledu rozvoje dovedností studentů
Libor Koníček, Hana Sochorová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Rehabilitace u dětí s DMO
Marcela Dabrowská, Hana Sochorová, Jolana Kondziolková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Rehabilitace v psychiatrii
Marcela Dabrowská, Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Jolana Kondziolková, Daniela Chválková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Robotická rehabilitace
Marcela Dabrowská, Hana Sochorová, Jarmila Kristiníková, Jolana Kondziolková, Daniela Chválková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Mehmet Akif Ersoy University
Hana Sochorová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Možnosti využití adaptivního testování znalostí středoškolské fyziky
Martin Komarc, Jaroslava Kymplová, Eugen Kvašňák, Vojtěch Mornstein, Zdeněk Kubeš, Jan Zeman, Iva Harbichová, Petr Heřman, Hana Sochorová, Jaroslav Běláček ... další autoři
Rok: 2016
stať ve sborníku

Možnosti využití adaptivního testování znalostí středoškolské fyziky
Martin Komarc, Jaroslava Kymplová, Eugen Kvašňák, Vojtěch Mornstein, Zdeněk Kubeš, Jan Zeman, Iva Harbichová, Petr Heřman, Hana Sochorová, Jaroslav Běláček ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie
Hana Sochorová, Marek Bužga, Libor Koníček
Rok: 2016
stať ve sborníku

Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie
Hana Sochorová, Marek Bužga, Libor Koníček
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potentials of computerized adaptive testing in high school physics knowledge assessment of 1st year medical school students
M. Komarc, J. Kymplová, E. Kvašňák, V. Mornstein, Z. Kubeš, J. Zeman, Hana Sochorová, P. Heřman, I. Harbichová, J. Běláček ... další autoři
Rok: 2016
stať ve sborníku

Apple technologie a její využití ve zdravotnictví a výuce na lékařských fakultách
Hana Sochorová, Hana Materová
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Testování znalostí sš fyziky u studentů lékařských fakult: Aktuální stav a návaznosti
Hana Sochorová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Testování znalostí sš fyziky u studentů lékařských fakult: Aktuální stav a návaznosti
J. Běláček, J. Kymplová, J. Zeman, Hana Sochorová, P. Heřman, Z. Kubeš, E. Kvašňák, J. Bartáková, M. Komarc ... další autoři
Rok: 2015
stať ve sborníku

Vytautas Magnus University
Hana Sochorová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě
Hana Sochorová, Lenka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě
Hana Sochorová, Lenka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě
Eva Zezulková, Vanda Hájková, Jana Lopúchová, Libor Novovsád, Hana Sochorová, Darina Tarcsiová, Zdeňka Telnarová, Ivona Závacká ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Rok: 2014
stať ve sborníku

Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studenti oboru radiologický asistent se specifickými potřebami při studiu v praxi
Hana Materová, Hana Sochorová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Testování znalostí středoškolské fyziky u studentů 1. ročníků lékařských fakult v ČR
E. Kvašňák, J. Kymplová, J. Běláček, M. Komarc, Z. Kubeš, Hana Sochorová, V. Mornstein, P. Heřman, J. Zeman ... další autoři
Rok: 2014
stať ve sborníku

Testování znalostí středoškolské fyziky u studentů 1. ročníků lékařských fakult vČR - praktické využití metodiky analýzy výsledků
Jaromír Běláček, Martin Komarc, Jaroslava Kymplová, Eugen Kvašňák, Vojtěch Mornstein, Zdeněk Kubeš, Hana Sochorová ... další autoři
Rok: 2014
stať ve sborníku

Výuka studentů se specifickými potřebami při studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech
Hana Materová, Hana Sochorová, Otakar Kraft
Rok: 2014, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Výuka studentů se specifickými potřebamipři studiu a jejich možné uplatnění v radiologických oborech
Hana Materová, Hana Sochorová, Otakar Kraft
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití nástrojů pro testování v LMS Moodle pro hodnocení znalostí biofyziky
Hana Sochorová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití nástrojů pro testování v LMS Moodle pro hodnocení znalostí biofyziky
Hana Sochorová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Application of Moodle LMS into the teaching of biophysics and medical informatics at the Faculty of Medicine of the University of Ostrava
Hana Sochorová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Application of Moodle LMS into the teaching of biophysics and medical informatics at the Faculty of Medicine of the University of Ostrava
Hana Sochorová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Lenka Krhutová, Renata Kovářová, Hana Novohradská, Hana Sochorová, Ivona Závacká, Oľga Račková, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová ... další autoři
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Inovace profesních zdravotnických programů na OU
Hana Sochorová
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Inovace profesních zdravotnických programů na OU
Hana Sochorová, Hana Sochorová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

LMS Moodle in Teaching Biophysics and Medical Informatics at Faculty of Medicine, University of Ostrava
Hana Sochorová, Hana Materová
Rok: 2013, MEFANET journal
článek v odborném periodiku

Protetická fyzioterapie
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do lékařské biofyziky pro studenty se spec. potřebami při studiu
Hana Sochorová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výuka biofyziky pro studenty se specifickými potřebami při studiu
Hana Sochorová
Rok: 2013
stať ve sborníku

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ - praktické aplikace výpočetní techniky
Hana Sochorová, Hana Materová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu
Eva Zezulková, Zdeňka Telnarová, Lenka Krhutová, Hana Vorlová, Hana Sochorová, Renata Kovářová ... další autoři
Rok: 2012
poskytovatelem realizované výsledky

Projekt inovace profesních zdravotnických programů na Ostravské univerzitě
Darja Jarošová, Hana Sochorová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Projekt inovace profesních zdravotnických programů na OU
Darja Jarošová, Hana Sochorová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Protetická fyzioterapie
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová, Markéta Poštulková
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Realita týmové spolupráce v terénu - výsledky anketního šetření
Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Realita týmové spolupráce v terénu - výsledky anketního šetření
Hana Sochorová, Jarmila Kristiníková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Tvorba edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením
Hana Sochorová
Rok: 2012
ostatní

Výuka rehabilitačních oborů v modulech
Markéta Poštulková, Jarmila Kristiníková, Hana Sochorová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Budoucnost nejen jaderné energetiky
Vojtěch Ullmann, Hana Sochorová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison between normal and TOR-anonymized web client traffic
Tomáš Sochor, Tomáš Liška, Hana Sochorová
Rok: 2011, Procedia Computer Science
článek v odborném periodiku

Implementation of evidence based nursing into education of the nurses in the Czech Republic
Darja Jarošová, Hana Sochorová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením
Hana Sochorová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do lékařské biofyziky pro nelékařské zdravotnické obory
Hana Sochorová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Comparison between normal and TOR-anonymized web client traffic
Tomáš Sochor, Tomáš Liška, Hana Sochorová
Rok: 2010, Procedia - Social and Behavioral Sciences
článek v odborném periodiku

Hodnocení a porovnání dymaniky úpravy parézy a somatosenzorických funkcí u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou po rehabilitaci (kazuistická šetření)
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Rok: 2010, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Hodnocení dynamiky úpravy hemiparézy u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou.
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Instituto Politécnico De Portalegre, Escola Superior de Saude
Hana Sochorová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Zdeňka Telnarová, Eva Zezulková, Renata Kovářová, Lenka Krhutová, Hana Sochorová, Hana Vorlová ... další autoři
Rok: 2010
poskytovatelem realizované výsledky

The assessment of the extent of the recovery of hand sensorimotor functions in the group of rehabilitated patients after stroke in the post-acute stage
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Rok: 2010, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica
článek v odborném periodiku

Výuka biofyziky nelékařských zdravotnických oborů v kombinované formě studia s využitím e-learningu
Hana Sochorová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Metodika zajištění rovných podmínek pro studium studentů se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Hana Sochorová, Zdeňka Telnarová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Savonia University of Applied Sciences
Hana Sochorová
Rok: 2009
působení v zahraničí

By legislation driven BME curriculum at VSB TU Ostrava
Jindřich Černohorský, Hana Sochorová
Rok: 2008
stať ve sborníku

By legislation driven BME curriculum at VSB TU Ostrava
Jindřich Černohorský, Hana Sochorová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Functional Recovery Of Sensorimotor Hand Functions In A Group Of Patients After Stroke - Results Of A Logterm Study
Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvod do aplikací výpočetní techniky
Hana Sochorová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výukový nemocniční informační systém a jeho využití při vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí
Hana Sochorová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Využití e-learningu pro kombinovanou formu studia nelékařských zdravotnických povolání
Hana Sochorová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Využití prostředků ESF pro zkvalitňování výuky nelékařských zdravotnických oborů
Hana Sochorová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Diagnostika poruch senzomotorických funkcí ruky pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Rok: 2007, Rehabilitace a fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku

Process of Multi Technical Education in Biomedical Engineers Curricula
Hana Sochorová, Jindřich Černohorský
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The impairments of sensorimotor hand functions in stroke patients-the comparison of the results of a clinical assessment and the assessment utilizing the standard tests (a case study)
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Rok: 2007, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
článek v odborném periodiku

The Present And Trends In Biomedical Engineering Education At VSB-TU Ostrava
Jindřich Černohorský, Marek Penhaker, Hana Sochorová
Rok: 2007
stať ve sborníku

The progress of the study branch Biomedical Technology at VSB Technical University Ostrava via the European Social Fund
Jindřich Černohorský, Hana Sochorová
Rok: 2007
stať ve sborníku

The progress of the study branch Biomedical Technology at VSB Technical University Ostrava via the European Social Fund Jindrich Cernohorsky
Hana Sochorová, Jindřich Černohorský
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy biofyziky pro bakalářské studium
Hana Sochorová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Biomedical Engineering Education at VSB - Technical University of Ostrava
Jindřich Černohorský, Marek Penhaker, Hana Sochorová, Petr Tiefenbach
Rok: 2006
stať ve sborníku

Biomedical enginnering education at VSB - Technical University of Ostrava
Marek Penhaker, Jindřich Černohorský, Hana Sochorová, Petr Tiefenbach
Rok: 2006, Lékař a technika
článek v odborném periodiku

Biomedicínská technika jako studijní obor na VŠB-TU Ostrava
Petr Tiefenbach, Marek Penhaker, Jindřich Černohorský, Hana Sochorová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Integration of the image data computer processing course into the study plan of the study programme radiology assistant
Hana Sochorová, Jana Chmelová, Petr Kahánek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Projekt ESF OP RLZ
Jindřich Černohorský, Hana Sochorová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Vývoj úrovně znalostí studentů ošetřovatelství v oboru informačních technologií při zahájení studia v průběhu 4 let
Hana Sochorová, Bohdana Dušová, Hana Materová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Rok: 2006, Zdravotně sociální fakulta OU
kapitola v odborné knize

Biomedical Engineering Education in a New Branch of Bachelor Study
Jindřich Černohorský, Marek Penhaker, Hana Sochorová, Petr Tiefenbach
Rok: 2005, -
článek v odborném periodiku

Biomedical technologies - a new branch of bachelor study
Jindřich Černohorský, Petr Tiefenbach, Marek Penhaker, Hana Sochorová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Digitalizace a přenos obrazových dat ve výuce radiologických asistentů ZSF OU
Jana Chmelová, Hana Sochorová, Leopold Pleva, Karol Korhelík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Digitalization and transmission od picture data in the teaching of radiological assistans at ZSF OU
Jana Chmelová, Hana Sochorová, Leopold Pleva, Karol Korhelík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Instituto Politécnico De Portalegre, Escola Superior de Saude
Hana Sochorová
Rok: 2005
působení v zahraničí

New Study Branch
Marek Penhaker, Jindřich Černohorský, Petr Tiefenbach, Hana Sochorová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Úvod do biofyziky - distanční text
Hana Sochorová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly z fyziky a biofyziky - distanční text
Hana Sochorová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The level of knowledge of students of bachelor medical study programmes in the field of information technology at start of study
Hana Sochorová, Hana Materová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zlepšily se znalosti studentů v oboru informačních technologií při zahájení studia ošetřovatelství?
Hana Sochorová, Hana Materová
Rok: 2004, Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
kapitola v odborné knize

CD ROM věnovaný akustické problematice - lidskému hlasu
Hana Sochorová, Josef Pešák
Rok: 2003, Akustické listy
článek v odborném periodiku

CD ROM věnovaný lidskému hlasu
Hana Sochorová, J. Pešák, M. Grepl
Rok: 2003
stať ve sborníku

CD ROM věnovaný problematice lidského hlasu
Hana Sochorová
Rok: 2003, Pelikán
článek v odborném periodiku

In reference to phonation larynx fixation: Computer graphic record
Hana Sochorová, Josef Pešák, S. Laichman, M. Grepl
Rok: 2003, -
článek v odborném periodiku

Post-Flood Fungal Contamination of the Interior of Buildings and the Potential Genotoxic Hazard
Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Jaroslava Havránková, Stanislava Dobiášová, Jaroslav Volf, Hana Sochorová ... další autoři
Rok: 2003, IOS Press Ohmsha
kapitola v odborné knize

Vývojově-výzkumný a výukový příspěvek k zobrazování laryngeálního fonačního projevu
Hana Sochorová
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Zkušenosti s výukou informačních technologií ve studijním programu ošetřovatelství
Hana Sochorová, Darja Jarošová, Hana Materová
Rok: 2003, Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta
kapitola v odborné knize

Zkušenosti s výukou informačních technologií ve studijním programu ošetřovatelství
Hana Sochorová, Hana Materová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Aktuální stav a perspektivy implementace ICT při výuce informatiky na ZSF OU
Hana Sochorová, Dagmar Mastiliaková, Miroslav Přádka
Rok: 2002
stať ve sborníku

Informační technologie a technika administrativy ve zdravotnictví
Hana Sochorová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Internetové zdroje pro ošetřovatelství
Hana Sochorová, Darja Jarošová
Rok: 2002, OU, ZSF
kapitola v odborné knize

Internetové zdroje pro ošetřovatelství
Hana Sochorová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Multimédia - možnosti a přínos oboru foniatrie
Hana Sochorová, J. Pešák
Rok: 2002
stať ve sborníku

Post-flood fungal contamination of indoor in buildings and potential genotoxic hazard
Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Jaroslava Havránková, Jaroslav Volf, Hana Sochorová ... další autoři
Rok: 2002
stať ve sborníku

University of Kupio
Hana Sochorová
Rok: 2002
působení v zahraničí

Internet jako zdroj informací pro ošetřovatelskou praxi a další vzdělávání
Hana Sochorová
Rok: 2001
stať ve sborníku

K biofyzice vokálního ústrojí
Hana Sochorová, J. Pešák, S. Laichman
Rok: 2001
stať ve sborníku

Multimédia - jejich možnosti a přínos oboru foniatrie
Hana Sochorová, J. Pešák
Rok: 2001
stať ve sborníku

Zebra systems pro školy - Chemie I, výukový CD ROM
M. Plánička, J. Bínková, Hana Sochorová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zebra Systems pro školy - Chemie II, výukový CD ROM
M. Plánička, J. Bínková, Hana Sochorová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zebra pro školy - Fyzika, výukový CD ROM
M. Plánička, J. Bínková, Hana Sochorová
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
ISBIFSeminario fondamenti di biofisica medica
KONHOKonzultační hodiny
SSBIFSeminario fondamenti di biofisica medica
1BFYZZáklady biofyziky
2ISZDInformační systémy ve zdravotnictví
2ISZRInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ABF2LMedical biophysics II.
AVT1LComputer Basics and Medical Informatics
BFYZKZáklady biofyziky
BFYZZZáklady biofyziky
BF2LFLékařská biofyzika II.
DIPSESeminář k bakalářské práci
FYZVZVybrané kapitoly z fyziky a biofyziky
IKTIKInformační a komunikační technologie
IPCETPráce s PC pro osoby s disabilitou
ISZDKInformační systémy ve zdravotnictví
ISZDRInformační systémy ve zdravotnictví
ISZERInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZKOInformační systémy ve zdravotnictví
ISZNTInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZOVInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZPAInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZRAInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZRHInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZSPInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZVSInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZZLInformační systémy ve zdravotnictví - cv
ISZZZInformační systémy ve zdravotnictví - cv
IZMLFInternetové zdroje pro medicínu a zdrav.
KBFVMVybrané kapitoly z biofyziky
MBFRAZáklady biofyziky
MBFRKZáklady biofyziky
PEMSKPříprava edukačních materiálů pro klient
PEMSPPříprava edukačních materiálů pro klient
VT1LFZákl. výpočetní techniky a lékař. inform
YBF2LMedical biophysics II.
YIZMLMedicine+health service internet source
YVT1LComputer Basics and Medical Informatics
0IBIKBiofyzika a radiologie
0IBIPBiofyzika a radiologie
0IBRKZáklady lékařské biofyziky
0IBSLSem. k bakalářs. práci, metodologie výzk
0IEMKPříprava edukačních materiálů pro klient
0IISAInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISDInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISEInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISFInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISLInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISNInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISOInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISPInformační systémy ve zdravotnictví
0IISRInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISSInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISVInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IISZInformační systémy ve zdravotnictví - cv
0IITIInformační a komunikační technologie
0IKFBVybrané kapitoly z fyziky a biofyziky
0IPCEInf. a kom. tech. v eduk. os. s disab.
0IPCPInformační technologie v praxi
0IPEMPříprava edukačních materiálů pro klient
0ISZKInformační systémy ve zdravotnictví
0IZBFZáklady lékařské biofyziky
0IZBKZáklady lékařské biofyziky
0IZBRZáklady lékařské biofyziky
0IZBSSeminář k základům lékařské biofyziky
0IZDKZdrav. dokumentace a zdrav. inf. syst.
1ISZKInformační systémy ve zdravotnictví
1NKBFZáklady biofyziky
1NKSZInformační systémy ve zdravotnictví
1ZBFYZáklady biofyziky
1ZISZInformační systémy ve zdravotnictví
10ISZInformační systémy ve zdravotnictví
10IZBZáklady lékařské biofyziky
2PCPHInformační technologie
3NKPEPříprava edukačních materiálů pro klient
4IEMKPříprava edukačních materiálů pro klient
9BF2LLékařská biofyzika II.
9IZMLInternetové zdroje pro medicínu a zdrav.
9VT1LZákl. výpočetní techniky a lékař. inform
O1ISZInformační systémy ve zdravotnictví
V1SZKInformační systémy ve zdravotnictví


AutorNázev práceTypRok
Čepelková JanaE-learning u osob se sluchovým postiženímdiplomová  
Mlýnková MartinaTepelné účinky radiofrekvenčního zářenídiplomová 2021 
Smolková KateřinaVyužití možností virtuální reality v dlouhodobé péči u osob s míšní lézídiplomová 2020 


Inovace praktických cvičení z lékařské biofyziky, podpora e-learningu s přístupem z mobilních zařízení
Hlavní řešitelRNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Inovace profesních zdravotnických programů na OU
Hlavní řešitelRNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
Období12/2010 - 11/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
Zařazení předmětu počítačové zpracování obrazových dat do studijního plánu oboru radiologický asistent
Hlavní řešitelRNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub