Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KBO
Stejskal David, prof. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1740
Sekretariát KBO
Břežná Šárka
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1741
597 372 295
Členové katedry
Profesoři
Čižnár Ivan, prof. Ing., DrSc.
činnost: lékařská mikrobiologie, bakteriologie
e-mail:
telefon:
Gawlik Radoslaw, prof.
činnost: imunologie
e-mail:
telefon:
Stejskal David, prof. MUDr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1740
Thon Vojtěch, prof. MUDr., Ph.D.
činnost: imunologie
e-mail:
telefon:
Docenti
Bystroň Jaromír, doc. MUDr., CSc.
činnost: imunologie a alergologie
e-mail:
telefon:
Čermáková Zuzana, doc. MUDr., Ph.D.
činnost: transfúzní lékařství
e-mail:
telefon: 597 374 420
597 373 459
Chmelař Dittmar, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie při LF OU, odborný garant laboratorních vyšetření LF Ostravské univerzity
činnost: vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii, detekce biologických zbraní hromadného ničení
e-mail:
telefon: 553 46 1747
Šafarčík Kristian, doc. RNDr., Ph.D.
činnost: klinická biochemie, lékařská, chemie, radiofarmaka
e-mail:
telefon: 597 374 031
Odborní asistenti
Adamus Tomáš, RNDr., Ph.D.
činnost: genetická toxikologie, cytogenetika, biologie
e-mail:
telefon: 553 46 1743
Bartoš Vladimír, Ing., Ph.D.
činnost: klinická biochemie, systém jakosti
e-mail:
telefon: 597 373 442
Cibiček Norbert, MUDr., Ph.D.
činnost: chemie a biochemie
e-mail:
telefon:
Čajánek Martin, RNDr., Ph.D.
činnost: biofyzika
e-mail:
telefon: 553 46 1743
Dobiáš Radim, Mgr., Ph.D.
činnost: lékařská mikrobiologie
e-mail:
telefon:
Hájek Michal, MUDr., PhD.
činnost: hyperbaroxie, hyperbarická medicína
e-mail:
telefon:
Haluzík Michal, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2193
Hladíková Andrea, MUDr., PhD.
činnost: pediatrie, lékařská genetika
e-mail:
telefon: 597 373 568
597 373 268
Hrdinka Matouš, RNDr., Ph.D.
činnost: molekulární biologie, imunologie
e-mail:
telefon: 597 372 065
Karas Daniel, Mgr., Ph.D.
činnost: chemie a biochemie
e-mail:
telefon: 597 374 167
Krejčí Eva, Mgr., Ph.D.
činnost: lékařská mikrobiologie
e-mail:
telefon: 553 46 3640
Kušnierová Pavlína, RNDr., Ph.D.
činnost: klinická biochemie, lékařská chemie
e-mail:
telefon: 597 374 144
Kuzma Jozef, MVDr., PhD.
činnost: mikrobiologie, lékařská mikrobiologie
e-mail:
telefon: 553 46 1748
Lochman Ivo, RNDr., CSc.
činnost: imunologie
e-mail:
telefon:
Lochmanová Alexandra, RNDr., Ph.D.
činnost: imunologie
e-mail:
telefon: 553 46 1743
Plevová Pavlína, MUDr., Ph.D.
činnost: genetika
e-mail:
telefon: 597 373 107
Pulcer Martin, Ing., Ph.D.
činnost: hematologie
e-mail:
telefon: 597 374 579
Rozložník Miroslav, Mgr., PhD.
činnost: hyperbaroxie, hyperbarická medicína
e-mail:
telefon:
Sochorová Hana, RNDr., Ph.D.
činnost: biofyzika, lékařská fyzika, fyzika, výpočetní technika, seminář k bakalářské práci, andragogika
e-mail:
telefon: 553 46 1746
Šálek Tomáš, MUDr., Ph.D.
činnost: klinická biochemie, lékařská biochemie
e-mail:
telefon:
Šištík Pavel, Mgr., Ph.D.
činnost: biochemie, analytická a instrumentální biochemie
e-mail:
telefon: 597 378 821
Švagera Zdeněk, RNDr., Ph.D.
činnost: klinická biochemie a analytická chemie
e-mail:
telefon: 597 374 121
Uřinovská Romana, RNDr., Ph.D.
činnost: biochemie, analytická a instrumentální biochemie
e-mail:
telefon: 597 374 393
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D.
činnost: genetika, cytogenetické metody, věda a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
Lektoři
Andelová Kateřina, RNDr.
činnost: chemie a biochemie
e-mail:
telefon: 597 374 096
Balcar Alfons, RNDr.
činnost: lékařská genetika
e-mail:
telefon: 597 373 236
Balner Tomáš, MUDr.
činnost: alergologie, klinická imunoogie
e-mail:
telefon:
Blahutová Šárka, MUDr.
činnost: transfuzní lékařství
e-mail:
telefon:
Bystroňová Iveta, Mgr.
činnost: chemie a biochemie
e-mail:
telefon: 597 374 579
Grečmalová Dagmar, MUDr.
činnost: lékařská genetika
e-mail:
telefon: 597 374 042
Gřegořová Andrea, MUDr.
činnost: lékařská genetika
e-mail:
telefon: 597 373 106
Kořístka Martin, MUDr.
činnost: transfuziologie
e-mail:
telefon: 597 374 437
Materová Hana, RNDr.
činnost: informatika a výpočetní technika
e-mail:
telefon: 553 46 1746
597 373 499
597 373 400
Ploticová Věra, MUDr.
činnost: klinická biochemie, lékařská biochemie
e-mail:
telefon: 597 374 104
Raszková Hana, Mgr.
činnost: chemie a biochemie
e-mail:
telefon: 597 374 167
Šigutová Radka, RNDr.
činnost: klinická biochemie, lékařská chemie
e-mail:
telefon: 597 374 125
Vědečtí pracovníci
Urbanovská Irena, Mgr. e-mail:
telefon:
Laboranti
Srbová Eva, Mgr.
činnost: mikrobiologie - laborant
e-mail:
telefon: 553 46 3640
Kotrlová Věra, Mgr.
činnost: biochemie - laborant
e-mail:
telefon:
Externí pracovníci
Černá Dita, Mgr. e-mail:
telefon:
Dolinková Marie, Mgr. e-mail:
telefon:
Faldynová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon:
Gajdičiarová Ivana, Mgr. e-mail:
telefon:
Hajduková Zdeňka, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Hradílek Pavel, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 374 382
Hulínová Tereza, Mgr. e-mail:
telefon:
Illéš Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Kaniová Romana e-mail:
telefon:
Kolářová Soňa, Mgr. e-mail:
telefon:
Krnáčová Alena, RNDr. e-mail:
telefon:
Lehocká Hana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Lichá Karin, Mgr. e-mail:
telefon:
Náhlíková Zdeňka
činnost: transfuziologie
e-mail:
telefon:
Paprskářová Martina, Mgr.
činnost: genetika
e-mail:
telefon:
Recová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon:
Smetanová Martina e-mail:
telefon:
Staňková Marie, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Štefek Herbert, Ing. e-mail:
telefon:
Všianský František, Ing. e-mail:
telefon:
Vyvlečka Ivo, MUDr. e-mail:
telefon: