Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
553 46 1740
Sekretariát ústavu
Břežná Šárka
sekretářka ústavu
553 46 1741
597 372 295
 
Členové ústavu
Profesoři
Gawlik Radoslaw, prof.
činnost: imunologie
 
553 46 1740
Docenti
Čermáková Zuzana, doc. MUDr., Ph.D.
činnost: transfúzní lékařství
597 374 420
597 373 459
Chmelař Dittmar, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie při LF OU, odborný garant laboratorních vyšetření LF Ostravské univerzity
činnost: vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii, detekce biologických zbraní hromadného ničení
553 46 1747
Kušnierová Pavlína, doc. RNDr., Ph.D.
činnost: klinická biochemie, lékařská chemie
597 374 144
Šafarčík Kristian, doc. RNDr., Ph.D.
činnost: klinická biochemie, lékařská, chemie, radiofarmaka
597 374 031
Odborní asistenti
Adamus Tomáš, RNDr., Ph.D.
činnost: genetická toxikologie, cytogenetika, biologie
553 46 1743
Bartoš Vladimír, Ing., Ph.D.
činnost: klinická biochemie, systém jakosti
597 373 442
 
553 46 1743
Cibiček Norbert, MUDr., Ph.D.
činnost: chemie a biochemie
 
553 46 1743
Dobiáš Radim, Mgr., Ph.D.
činnost: lékařská mikrobiologie
 
Hájek Michal, MUDr., PhD.
činnost: hyperbaroxie, hyperbarická medicína
 
553 46 2313
Hladíková Andrea, MUDr., PhD.
činnost: pediatrie, lékařská genetika
597 373 568
597 373 268
Janochová Karolína, Ing., Ph.D.
činnost: lékařská biochemie,l klinická biochemie
553 46 4012
Karas Daniel, Mgr., Ph.D.
činnost: chemie a biochemie
553 46 3637
Kotulová Jana, Mgr., Ph.D.
činnost: molekulární biologie, imunologie
597 372 065
553 46 1748
Kramná Lenka, Mgr., Ph.D.
činnost: mikrobiologie
553 46 1748
Krejčí Eva, Mgr., Ph.D.
činnost: lékařská mikrobiologie
553 46 3640
Lochman Ivo, RNDr., CSc.
činnost: imunologie
 
553 46 1743
Pulcer Martin, Ing., Ph.D.
činnost: hematologie
597 374 579
Rozložník Miroslav, Mgr., PhD.
činnost: hyperbaroxie, hyperbarická medicína
 
Sochorová Hana, RNDr., Ph.D.
fakultní koordinátorka pro studenty se specifickými potřebami na Lékařské fakultě
činnost: biofyzika, lékařská fyzika, fyzika, výpočetní technika, seminář k bakalářské práci, andragogika
553 46 1746
Šálek Tomáš, MUDr., Ph.D.
činnost: klinická biochemie, lékařská biochemie
 
Šištík Pavel, Mgr., Ph.D.
činnost: biochemie, analytická a instrumentální biochemie
597 378 821
Švagera Zdeněk, RNDr., Ph.D.
garant studijního oboru Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
činnost: klinická biochemie a analytická chemie
597 374 121
Uřinovská Romana, RNDr., Ph.D.
činnost: biochemie, analytická a instrumentální biochemie
597 374 393
Vítková Kateřina, RNDr., Ph.D., MBA
činnost: lékařská chemie, klinická biochemie
 
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D.
činnost: genetika, cytogenetické metody, věda a výzkum
553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
Lektoři
Andelová Kateřina, RNDr.
činnost: chemie a biochemie
 
Balcar Alfons, RNDr.
činnost: lékařská genetika
597 373 236
Balner Tomáš, MUDr.
činnost: alergologie, klinická imunologie
 
Blahutová Šárka, MUDr.
činnost: transfuzní lékařství
 
Bystroňová Iveta, Mgr.
činnost: chemie a biochemie
597 374 492
Grečmalová Dagmar, MUDr.
činnost: lékařská genetika
597 374 042
Gřegořová Andrea, MUDr.
činnost: lékařská genetika
597 373 106
Chobolová Nela, PhDr., MBA
činnost: klinická biochemie, systém jakosti
597 373 442
Kořístka Martin, MUDr.
činnost: transfuziologie
597 374 443
Martinek Jan, Mgr.
činnost: alergologie a imunologie
 
Materová Hana, RNDr.
činnost: informatika a výpočetní technika
553 46 1746
597 373 499
597 373 400
Ploticová Věra, MUDr.
činnost: klinická biochemie, lékařská biochemie
597 374 104
Raszková Hana, Mgr.
činnost: chemie a biochemie
597 374 167
Slepčanová Hana, Mgr.
činnost: mikrobiologie
597 374 093
Srbová Eva, Mgr.
činnost: mikrobiologie
553 46 3640
Šigutová Radka, RNDr.
činnost: klinická biochemie, lékařská chemie
597 374 125
Vědečtí pracovníci
Laboranti
Kotrlová Věra, Mgr.
činnost: biochemie - laborant
 
Srbová Eva, Mgr.
činnost: mikrobiologie
553 46 3640
Externí pracovníci
Mohler Markéta, MUDr.
činnost: genetika, General medicine
 
 
Náhlíková Zdeňka
činnost: transfuziologie