Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav laboratorní medicíny

Kristian Šafarčík


titul, jméno, příjmení:
doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
ZY 226, budova ZY
funkce:
obor činnosti:
klinická biochemie, lékařská, chemie, radiofarmaka
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
597 374 031
e-mail:

Vzdělání

2011
Specializační příprava a atestace v oboru Bioanalytik pro klinickou biochemii
2005
Habilitace v oboru Klinická biochemie, 1.LF UK v Praze (jmenování docentem UK)
1997 – 2001
PGDS Farmakologie LF UP Olomouc (udělen vědecký titul Ph.D.)
1982 – 1985
Průprava a atestace pro výkon práce ve zdravotnictví Bioanalytik v nukleární medicíně
1974 – 1975
Rigorózum z biochemie, PřF UJEP v Brně (RNDr.)
1969 – 1974
Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně - biochemie (Mgr.)
 

Kvalifikace

2005
Habilitace docentem klinické biochemie 1LF UK v Praze
2001
Ph.D. Farmakologie LF UP Olomouc
 

Další vzdělávání, kurzy

2008
Manažerský kurz Rozvoj manažerských kompetencí pracovníků nemocnic pořádané BIBS
2008
Kurz se získáním Oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činnosti zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (SÚJB Praha) - oprávnění o zvláštní způsobilosti k vykonávání činnosti zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (dohlížecí osoba , osoba s přímou odpovědností za radiační ochranu na pracovištích nukleární medicíny)
2007
"Řízení změn: Posílení role manažerů ve zdravotnictví", Project HOPE ČR
2006
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu reg.č. 026-0098-6927
2006
Osvědčení pro funkci posuzovatele NASKL při ČLS JEP
 

Zaměstnání, praxe

2018 – dosud
Zástupce přednosty pro vědu a výuku ÚLD FN Ostrava
2009 – dosud
Vedoucí Katedry biomedicínských oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
2009 – 2017
Přednosta Ústavu laboratorní diagnostiky, Fakultní nemocnice Ostrava
1993 – 2009
Externí výuka na KVM ZSF OU v Ostravě
1976 – 2009
Vedoucí úseku laboratoří KNM, Fakultní nemocnice Ostrava
1974 – 1976
Asistent Katedra biochemie PřF UJEP Brno
 

Odborné zaměření

Obecná a orgánová biochemie
Klinická biochemie
Laboratorní metody v klinické biochemie a nukleární medicíně
Řízení konsolidovaných laboratoří
 

Akademické funkce a členství v orgánech

Člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Klinická biochemie (od roku 2018)
Člen komise pro Státní závěrečné zkoušky programu Zdravotní laborant - Katedra biomedicínských oborů LF OU
Člen Vědecké rady LF OU (od 2008 dosud)
Člen Atestační komise pro obor Nukleární medicína - do 2017
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Člen výboru Sekce imunoanalytických metod při ČSNM ČLS JEP (do roku 2017)
Člen Prezidia Komory vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví KVVOPZ (laboratorní metody v nukleární medicíně)
Člen výboru sekce TDM Farmakologické společnosti ČLS (1994-2004)
Člen společnosti klinické biochemie (cca 25 let)
 

Působení v zahraničí

1993
Laboratorní firma Clinst Dr. Clemens Kunz, Mnichov
1986
Klinika nukleární medicíny Berlín - Buch a v nemocnici Charite
1985
Klinika nukleární medicíny s imunoanalytickými laboratořemi v Rostocku
1984
Klinika nukleární medicíny s imunoanalytickými laboratořemi ve Schwerinu
 

Jazykové znalosti

Angličtina
mírně pokročilý
Němčina
dorozumí se
 


Rok: 2022
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
článek v odborném periodiku
 
Pavlína Kušnierová, David Zeman, I. Faruzelová, F. Všianský, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík ... další autoři
Rok: 2018, Klinická biochemie a metabolismus
článek v odborném periodiku
 
Pavlína Kušnierová, Vladimír Bartoš, Zdeněk Vavřina, M. Polok Rajska, P. Loučka, F. Všinský, David Zeman, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík ... další autoři
Rok: 2018, KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
I. Orságová, L. Rožnovský, L. Petroušová, M. Konečná, L. Kabieszová, Kristian Šafarčík, A. Kloudová ... další autoři
Rok: 2014, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, INT J CLIN PHARM TH
článek v odborném periodiku
 
V. Doupal, J. Fürstová, T. Furst, A. Krnáčová, Nadežda Petejová, Z. Hrabovská, Arnošt Martínek, M. Táborský, Jiří Plášek, Kristian Šafarčík ... další autoři
Rok: 2011, BIOMEDICAL PAPERS
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, INT J CLIN PHARM TH
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, THER DRUG MONIT
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Klinická Biochemie a metabolismus
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
 
P. Štern, K. Vranovský, Kristian Šafarčík
Rok: 2007, Klinická biochemie a metabolismus
článek v odborném periodiku
 
Kristian Šafarčík, P. Návratová, M. Riedel
Rok: 2007
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
 
Rok: 2006
 
Ilona Komzáková, Blanka Kořístková, Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, Milan Grundmann
Rok: 2006, Folia Phoenix
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
 
Rok: 2006
 
Rok: 2006
 
Rok: 2006
 
O. Topolčan, L. Holubec, Š. Svobodová, V. Třeška, Vladimír Bartoš, V. Liška, S. Kormunda, A. Suttnar, K. Rupert, Kristian Šafarčík ... další autoři
Rok: 2006, Tumor Biol.
článek v odborném periodiku
 
Kristian Šafarčík, O. Topolčan
Rok: 2006
 
Rok: 2006
 
Rok: 2006
 
Rok: 2006, Tumor Biol.
článek v odborném periodiku
 
O. Topolčan, L. Holubec, Š. Svobodová, J. Vrzalová, V. Polívková, V. Třeška, Kristian Šafarčík, J. Fínek, S. Kormunda, A. Suttnar, K. Rupert, Vladimír Bartoš ... další autoři
Rok: 2006, Tumor Biol.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
 
Rok: 2006
 
Rok: 2005
 
V. Polívková, J. Zehleová, Š. Svobodová, O. Topolčan, Vladimír Bartoš, Kristian Šafarčík, L. Holubec ... další autoři
Rok: 2005
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
 
J. Zehleová, O. Topolčan, V. Třeška, V. Polívková, Vladimír Bartoš, Kristian Šafarčík, Š. Svobodová, J. Fínek ... další autoři
Rok: 2005
 
Rok: 2005
 
Vladimír Bartoš, P. Štern, V. Uhrová, Kristian Šafarčík
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
 
Rok: 2005
 
Rok: 2004, Hell J Nucl Med
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, World j Nucl Med
článek v odborném periodiku
 
O. Kraft, Kristian Šafarčík, A. Stepien
Rok: 2004, World j. Nucl. Med
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, World J. Nucl. Med
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, World J Nucl. Med 2004
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003, Ther. Drug Monit.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
 
Rok: 2002, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Čes. slov. Farm.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Čes. slov. Farm.
článek v odborném periodiku
 
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, A. Jegorov, Milan Grundmann
Rok: 2001, Clin. Chim. Acta
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
 
Rok: 2001, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2001, Clin. Chem. Lab. Med.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
 
Rok: 2000, J. Chromatogr. B
článek v odborném periodiku
 
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann, A. Jegorov, M. Kušiak ... další autoři
Rok: 2000
 
Kristian Šafarčík, Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann, A. Jegorov, M. Kušiak ... další autoři
Rok: 2000
 
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Rok: 1999, Ther Drug Monit
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999, Ther. Drug. Monit.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
 
Hana Brozmanová, V. Bartoš, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
 
Milan Grundmann, M. Honka, Hana Brozmanová, J. Dědochová, Kristian Šafarčík
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, A. Jegorov, R. Wasserburgerová, Milan Grundmann
Rok: 1998, Čs. Fyziol.
článek v odborném periodiku
 
Hana Brozmanová, Kristian Šafarčík, A. Jegorov, R. Wasserburgerová, Milan Grundmann
Rok: 1998
 
Rok: 1997
 
Hana Brozmanová, A. Jegorov, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Rok: 1996
 
Rok: 1995
 
Rok: 1991
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech, Radmila Ličková
Rok: 1990, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku
 
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech, Radmila Ličková
Rok: 1989
 
M. Čech, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík, Radmila Ličková
Rok: 1989
 
Radmila Ličková, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Rok: 1989, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku
 
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, R. Dvořáčková
Rok: 1989
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, R. Dvořáčková
Rok: 1989
stať ve sborníku
 
Milan Grundmann, Q. Kümpel, K. Staněk, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech ... další autoři
Rok: 1989
stať ve sborníku
 
K. Čech, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Rok: 1989, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku
 
K. Neuwirt, Milan Grundmann, M. Kabina, Kristian Šafarčík
Rok: 1989, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku
 
Radmila Ličková, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Rok: 1988
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech
Rok: 1988
 
K. Čech, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Rok: 1988
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
K. Neuwirt, Milan Grundmann, M. Kabina, Kristian Šafarčík
Rok: 1988
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Kristian Šafarčík, Milan Grundmann, K. Neuwirt, M. Čech
Rok: 1987
 
M. Čech, Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Rok: 1987
 
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, T. Lerchová
Rok: 1986
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, T. Lerchová
Rok: 1986
stať ve sborníku
 
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1986, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku
 
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1986
 
Milan Grundmann, M. Čech, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1986
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Milan Grundmann, M. Čech, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1986
stať ve sborníku
 
Milan Grundmann, R. Kuchejdová, T. Lerchová, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Rok: 1986
stať ve sborníku
 
Milan Grundmann, R. Kuchejdová, T. Lerchová, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík
Rok: 1986
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
T. Lerchová, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1986, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku
 
T. Lerchová, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1986
 
Milan Grundmann, R. Kuchejdová, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1986
 
Kristian Šafarčík, Milan Grundmann, K. Neuwirt, M. Čech
Rok: 1985
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1985
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
T. Lerchová, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1985, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku
 
Milan Grundmann, K. Neuwirt, Kristian Šafarčík, M. Čech
Rok: 1985
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
L. Závodná, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1985, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku
 
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech
Rok: 1985, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku
 
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1984, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku
 
M. Čech, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1984
 
T. Lerchová, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1984
 
L. Závodná, Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt
Rok: 1984
 
Milan Grundmann, Kristian Šafarčík, K. Neuwirt, M. Čech
Rok: 1984
 
Rok: 1983
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1983
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1983
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 1982, Čs. fyziol.
článek v odborném periodiku
 
Rok:
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok:
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Chadžijski Filip
Činnost laboratorního pracoviště s otevřenými zdroji ionizujícího záření v podmínkách velkého laboratorního komplexu.
diplomová
2013
Biskupová Jana
Kvantitativní stanovení prokalcitoninu v intenzivní medicíně
diplomová
2008
Újezdská Daniela
Stanovení choriového gonadotropinu (hCG) na imunoanalyzátoru DxI 800
bakalářská
2011
Chadžijski Filip
Aplikace informačních technologií v moderní výuce lékařské biochemie bakalářských studijních oborů
bakalářská
2009
Rychnovská Miluše
Tumorový marker CYFRA 21-1 - imunoanalytická stanovení
bakalářská
2008
Zezulová Markéta
Scintigrafická vyšetření skeletu a hodnoty vybraných nádorových markerů u karcinomu prostaty
bakalářská
2007
Biskupová Jana
Srovnatelnost výsledků přímého stanovení volného testosteronu a indexu volného testosteronu (FTI)
bakalářská
2006Hlavní řešitel
doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Období
1/2019 - 11/2019
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Období
2/2011 - 1/2014
Poskytovatel
OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Období
1/2009 - 12/2009
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Období
1/2005 - 12/2005
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
rss
social hub