Referenční laboratoř pro anaerobní bakterie - obecné informace

Referenční laboratoř pro anaerobní bakterie je zaměřena jak na identifikaci již izolovaných anaerobních patogenních bakterií a stanovování jejich citlivosti na antibiotika, tak i na izolaci a identifikaci těchto bakterií přímo ze vzorků humánních i veterinárních klinických materiálů a ze vzorků poživatin, krmiv a jiných biologických materiálů.

Náplň činnosti Referenční laboratoře pro anaerobní bakterie:

 • metodická činnost pro mikrobiologická pracoviště spočívající v zavádění nových standardních vyšetřovacích a kultivačních postupů
 • kontrola komerčně vyráběných diagnostických a detekčních přípravků pro identifikaci, kultivaci a stanovování citlivosti na ATB u anaerobních patogenních bakterií
 • identifikace kmenů zasílaných jednotlivými mikrobiologickými pracovišti po jejich izolaci
 • bezprostřední spolupráce s mikrobiologickými laboratořemi rezortu MZ a laboratořemi a orgány hygienické služby a Státní veterinární správy, zajištění jejich metodického vedení, zejména při zavádění nových metod, přístrojů a nových diagnostických přípravků do praxe
 • sledování trendů vývoje rezistence na antibiotika u vybraných skupin anaerobních patogenů
 • spolupráce s  European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) při monitorování citlivosti na antibiotika u vybraných skupin anaerobních patogenů
 • spolupráce s pracovištěm hyperbarické oxygenoterapie (hyperbarická komora) v Městské nemocnici v Ostravě při léčbě anaerobních infekcí prostřednictvím hyperbaroxie
 • úzká spolupráce s orgány Státní veterinární správy ČR, ČZPI (České zemědělské a potravinářské inspekce) a ČOI (České obchodní inspekce) při kontrole nezávadnosti poživatin
 • úzká spolupráce s orgány SÚJCHBO (Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany) za účelem rychlé detekce anaerobních patogenních mikroorganismů, které by mohly být zneužity jako biologické zbraně hromadného ničení
 • provádění laboratorních vyšetření majících za cíl průkaz anaerobních patogenů pro orgány hygienické služby MZ ČR
 • shromažďování a udržování diagnostických přípravků, zejména referenčních kmenů anaerobních patogenních bakterií k referenčním a diagnostickým ůčelům
 • pořádání metodických dnů, návštěv, stáží, seminářů a kurzů o problematice anaerobních patogenů a anaerobních infekcí a stanovování jejich ctlivosti na ATB
Referenční laboratoř pro anaerobní bakterie
Referenční laboratoř pro anaerobní bakterie
Referenční laboratoř pro anaerobní bakterie
Referenční laboratoř pro anaerobní bakterie

Zveřejněno / aktualizováno: 30. 03. 2017