Referenční laboratoř pro anaerobní bakterie - technické zabezpečení

Instrukce pro zasílání biologických materiálů na vyšetření do RL pro anaerobní bakterie:

  1. Nejlépe v  trasportních odběrových tamponech (s Amiesovým transportním médiem – systém Copan), a to jak přímo klinický materiál s podezřením na přítomnost anaerobních patogenů, tak i vitální, již izolované kmeny anaerobních patogenů (na tamponu po setření z povrchu kultivačního média na Petriho misce).
  2. Ve výjimečných případech lze zasílat izolované kmeny přímo na kultivačních médiích v Petriho miskách v edekvátním transportně-kultivačním systému v jednorázových transportních a kultivačních soupravách v anaerobním prostředí.
  3. Do RL pro anaerobní bakterie je možné zasílat i mikroaerofilní patogenní kmeny bakterií (propionibakterie, nokardie, eikenely apod.).
  4. Všechny typy materiálů je nutné dodávat do RL pro anaerobní bakterie v trojobalu dle tzv. ADR normativy EU!
  5. Ke každému biologickému materiálu musí být přiložena písemná objednávka žádaného vyšetření spolu s fakturačními a identifikačními údaji žadatele o toto vyšetření (jeho IČ a DIČ).

Personální zabezpečení:

dvě VŠ nelékařské zdravotnické profese

doc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie
odborný garant laboratorních vyšetření KBO LF OU
Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
Katedra biomedicínských oborů
Ústav mikrobiologie a imunologie
laboratoř ZY 272 (budova ZY)
pracovna ZY 265 (budova ZY)
Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Zábřeh
telefon: +420 553 46 1747
mobil: +420 607 674 058


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 03. 2017