Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) studentů LF OU

Cílem soutěže je podpořit samostatnou tvůrčí vědeckou činnost studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity a přispět ke zdokonalení jejich vědecko-výzkumných schopností, prezentačních dovedností a odborného písemného projevu.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti bakalářského, navazujícího magisterského, magisterského a doktorského studia LF OU. Soutěžící musí být po celou dobu konání soutěže (tj. do dne konání ústní obhajoby včetně) studentem LF OU.

Máte zájem zapojit se do soutěže?

  1. Seznamte se prosím podrobně s informacemi o podmínkách soutěže, formálních náležitostech a rozsahu práce, které jsou uvedeny v Opatření děkana č. 129/2023 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ).
  2. Zvolte si téma SVOČ z přiloženého seznamu témat a kontaktujte konzultanta uvedeného u tématu.
  3. Vyplňte přihlášku a zašlete ji na adresu . Termín pro odeslání přihlášky je 20. října – 20. prosince 2023.

V případě dotazů kontaktujte prosím Ing. Pavlu Gombárovou, .

Odevzdání práce
12/2024
Obhajoba na SVK
předpoklad 5/2025
Další vyhlášení
9. října – 30. listopadu 2024 (mail na katedry témata 4. září 2024)


Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) studentů středních škol ve spolupráci s LF OU

Cílem aktivity je podpořit samostatnou tvůrčí nebo vědeckou činnost talentovaných studentů středních škol – studijních oborů zakončených maturitou - ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity a přispět ke zdokonalení jejich vědecko-výzkumných schopností, prezentačních dovedností a odborného písemného projevu a tím prohloubit jejich zájem o studium lékařských, zdravotnických i přírodovědných programů.

Zájemci mohou být studenti středních škol 3. a 4. ročníku čtyřletých středních škol, 5. a 6. ročníku šestiletých středních škol a 7. a 8. ročníku osmiletých středních škol.

Máte zájem zapojit se do studentské vědecké a odborné činnosti ve spolupráci s LF OU?

  1. Zašlete svůj životopis a návrh oblasti zaměření SVOČ na adresu . Termín pro odeslání je kontinuální.
  2. V případě dotazů kontaktujte prosím Ing. Pavlu Gombárovou, .

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 01. 2024