IFMSA CZ Ostrava a Spolek mediků Ostrava

Lékařská fakulta OU v Ostravě jako ostatní LF v České republice spolupracuje se studentskými organizacemi a to s organizací IFMSA CZ (International Federation of Medical Students'Associations) a Spolkem mediků, konkrétně s jejich ostravskými pobočkami, které jsou personálně saturovány studenty LF OU. Akce pořádané těmito organizacemi jsou podporovány akademickou obcí LF OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 05. 2021