Poplatek za přijímací řízení

 • Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení v AR 2019/2020 je podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději 15. března 2019 s tím, že v případě nezaplacení nebo uvedení nesprávných údajů platby či jejich neuvedení vůbec, nebude platba s přihláškou „spárována“.
 • Administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením je stanoven dle Opatření děkana č. 26 LF OU na 560,- Kč.
 • Na Ostravské univerzitě nelze platit v hotovosti, pouze bezhotovostním stykem.
 • Administrativní poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízení. Pokud se uchazeč/ka nedostaví k přijímací zkoušce, poplatek mu/jí nebude vrácen.
 • V případě chybné platby je uchazeč/ka povinen/povinna poplatek zaplatit znovu, a to tak, aby byla platba připsána na účet univerzity nejpozději do 15. března 2019 včetně.
 • Požádá-li uchazeč/ka písemně prostřednictvím žádosti o vrácení chybné platby a bude-li jemu/jí vyhověno, Ostravská univerzita účtuje storno poplatek ve výši 100,- Kč. Žádost o vrácení platby je nutné podat písemně nejpozději do jednoho měsíce od ukončení přijímání přihlášek ke studiu pro daný obor, přílohou této žádosti je doklad o provedené platbě.
 • Každý/á uchazeč/ka je povinen/povinna si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity.
 • Uchazeč/ka, který/á poplatek uhradí v zahraničí, je povinen/povinna zaslat doklad o platbě poštou.
Bankovní spojení:
Název banky:ČNB Ostrava
Účet: 0000931761, kód banky 0710
Konstantní symbol: 379
Variabilní symbol pro banku:111011
Převodová pošta: 702 00 Ostrava 2
Informace pro platbu ze zahraničí:
IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
SWIFT(BIWT): CNBACZPP

Adresa:

 • Lékařská fakulta Ostravské univerzity
  Studijní oddělení
  Syllabova 19
  703 00 Ostrava 3
 • Veškeré informace poskytuje studijní oddělení LF OU:

  Zveřejněno / aktualizováno: 01. 11. 2018