OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Věda a výzkum > Fakultní směry výzkumu

Seznam prioritních směrů vědy a výzkumu LF OU

 Identifikace směru Kontaktní osoba / garant
1.Akutní respirační selhání / Umělá plicní ventilace a monitoringprof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
2.Epidemiologický výzkumEpidemiologie životního a pracovního prostředí, účinky elektromagnetických polí a neionizujícího zářeníRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Zdravé stárnutí v průmyslovém prostředíMUDr. Radim Šrám, DrSc.
3.Hyperbarická medicínadoc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
4.Metabolický syndrom a jeho komponenty jako celospolečenský problémprof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
5.Monoklonální gamapatie a krevní nádorová onemocnění: Funkční genomika a bioinformatika s vývojem nástrojů pro personalizovanou medicínuprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
6.Neurovědydoc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
7.Ošetřovatelský výzkumprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
facebook
rss
social hub