Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav laboratorní medicíny

Dittmar Chmelař

lékařský mikrobiolog


„Dejte tučňákům šanci vzlétnout!“

Dittmar Chmelař

titul, jméno, příjmení:
doc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
ZY 265, budova ZY
funkce:
vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie při LF OU, odborný garant laboratorních vyšetření LF Ostravské univerzity
obor činnosti:
vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii, detekce biologických zbraní hromadného ničení
telefon, mobil:
553 46 1747
e-mail:

Vzdělání

2016
habilitace, Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava (udělen titul docent)
2004 – 2008
PGDS, Mikrobiologie , PřF MU Brno (udělen vědecký titul Ph. D.)
1986
zkouška - Organizace a řízení ve zdravotnictví, IPVZ Praha
1985
postgraduální, Atestace ze speciální průpravy v úseku činnosti - Vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii, IPVZ Praha
1979
Rigorózum z mikrobiologie, PřF UJEP v Brně (udělen titul RNDr.)
1974 – 1979
UJEP Brno, Přírodovědecká fakulta - mikrobiologie
 

Další vzdělávání, kurzy

2003
Kurz o opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických a toxinových zbraní a o nakládání s VRAT a RAT - Zákon č. 281/2002 Sb., Státní ústav pro jadernou bezpečnost, Praha
2000
Kurz vedoucích mikrobiologických pracovišť, ILF, Praha
1990
Inovační kurz v lékařské mikrobiologii, ILF, Praha
1986
Kurz Organizace a řízení zdravotnictví, IPVZ, Praha
1982
Školící místo v dg. anaerobních patogenů, IKEM-Thomayerova nemocnice, Praha
1982
Tématický kurz o anaeróbnych baktériach IPDVLF, Bratislava, Slovensko
 

Zaměstnání, praxe

2010 – dosud
Výuka na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, Katedra biomedicínských oborů - odborný asistent s vědeckou hodností
2009 – dosud
Vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie, Lékařská fakulta Ostravské univerzity
2008 – 2010
Výuka na Fakultě zdravotnických studií Ostravské univerzity, Katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie - odborný asistent s vědeckou hodností
2006 – 2008
Laboratoře lékařské mikrobiologie, areál nemocnice Frýdek-Místek
2003 – 2008
Výuka na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity, Katedra vyšetřovacích metod - odborný asistent
2003 – 2006
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (nástupnická organizace KHS Ostrava), Centrum mikrobiologie, imunologie a parazitologie, odbor mikrobiologie, oddělení bakteriologie a mikrobiální technologie, odborný pracovník, vedoucí oddělení, vedoucí NRL pro anaerobní bakterie MZ ČR
1997 – 2003
Externí výuka na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity, Katedra vyšetřovacích metod
1979 – 2002
Krajská hygienická stanice Ostrava, mikrobiologický odbor - odborný pracovník, vedoucí oddělení, vedoucí NRL pro anaerobní bakterie
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2002 – dosud
člen redakční rady časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
1995 – 2002
předseda Sekce lékařské mikrobiologie Československé společnosti mikrobiologické
1992 – dosud
člen poradního sboru hlav. hygienika ČR a ředitele SZÚ Praha pro obor lékařské bakteriologie
1982 – dosud
člen Československé společnosti mikrobiologické
 

Působení v zahraničí

1998
Toronto, Kanada - Department of Bacteriology, St. Joseph's Hospital
1997 – 1999
Course of English Language for Intermediate Nijmegen, Netherlands European School for C. Courses.
1995
Ein Methodisches Besuch Linec, Rakousko Bakteriologische Abteilung, Kirkliche Krankenhaus
1994
Mannheim, SRN Bakteriologische Abteilung, Allgemeine Krankenhaus und USA & NATO Krankenhaus
1990
Vídeň, Rakousko - Bakteriologische Abteilung des Allgemeine Krankenhaus
1982
Wissenschaftliche Hospitation, Rostock - Bezirk Hygienische Station NRL pro anaerobní bakterie NDR
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceAutor
Název práce
Typ
Rok
Hinštová Radmila
Antimikrobiální účinky slizu plžů (Gastropoda)
diplomová
2019
Brusová Simona
Problematika methicilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus v zařízeních pro seniory.
diplomová
2012
Drštičková Helena
Stanovení a zhodnocení citlivosti na antibiotika u bakterií Bacteroides fragilis group
diplomová
2009
Masaříková Karolína
Stanovení citlivosti klinických izolátů Clostridioides difficile k vybraným antibiotikům E-testem
bakalářská
2022
Pospíšilová Nikol
Vliv hyperbarického kyslíku na růst bakterií s oxidativním metabolismem
bakalářská
2022
Lazarová Anna
Stanovení citlivosti bakterií rodu Ochrobactrum sp. na antibiotika pomocí diluční metody a E-testu.
bakalářská
2018
Kasáková Iveta
Charakteristika emergentních patogenních bakterií rodu Ochrobactrum a Roseomonas.
bakalářská
2017
Vyvlečková Irena
Identifikace bakteriálních patogenů metodou MALDI-TOF
bakalářská
2016
Kalibánová Kateřina
Průkaz a výskyt chlamydií v klinickém materiálu z urogenitálního traktu lidí
bakalářská
2012
Kubienová Veronika
Vliv doby uskladnění na kvalitu kultivačních médií používaných ke kultivaci bakterií
bakalářská
2012
Němcová Markéta
Stanovení citlivosti na antibiotika u anaerobních bakterií pomocí E-testu
bakalářská
2012
Placzková Jana
Stanovení baktericidních účinků propolisu.
bakalářská
2012
Krpcová Klára
Vliv koncentrace agaru a způsobu uskladnění na kvalitu kultivačních médií.
bakalářská
2011
Sitová Lýdie
Vliv hyperbarické oxygenace na růst anaerobních patogenních bakterií.
bakalářská
2011
Zwyrtková Tereza
Srovnání tří způsobů kultivace anaerobních patogenních bakterií
bakalářská
2011
Červenková Barbora
Kontrola funkčnosti a citlivosti médií pro kultivaci bakterií
bakalářská
2010
Janetová Iva
Zhodnocení citlivosti na antibiotika u kmenů Escherichia coli izolovaných z moče.
bakalářská
2010
Janošcová Jana
Stanovení a zhodnocení typů protilátek u Chlamydia pneumoniae
bakalářská
2010
Krzyžanková Renata
Analýza výskytu ESBL kmenů gramnegativních bakterií
bakalářská
2010
Mrázová Andrea
Stanovení citlivosti na antibiotika u bakterií Haemophilus sp. izolovaných z komunitních respiračních nákaz.
bakalářská
2010
Sikorová Krystyna
Hodnocení kolonizace rukou a zařízení mikroorganismy před a po aplikaci hygienické dezinfekce.
bakalářská
2010
Gebauerová Zuzana
Produkce cytotoxinu A a B a stanovení citlivosti na ATB u Clostridium difficile, původce pseudomembranózní enterokolitidy.
bakalářská
2009
Sikorová Kateřina
Sledování životnosti a použitelnosti vybraných "Ready to Use" bakteriologických kultivačních půd
bakalářská
2009
Skýbová Eva
Výskyt rezistentních kmenů bakterií ze skupiny Bacteroides fragilis group izolovaných z lidských klinických materiálů
bakalářská
2009
Kozelská Renáta
Průkaz endotoxinů u patogenních gramnegativních bakterií
bakalářská
2006
Křivá Kateřina
Identifikace anaerobních bakterií Bacteroides fragilis group na základě biochemické identifikace a profilu mastných kyselin v buněčné stěně
bakalářská
2005Hlavní řešitel
doc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2018
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2018
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Období
1/2016 - 12/2016
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D.
Období
2/2012 - 12/2012
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
rss
social hub