Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav laboratorní medicíny

Vladimír Bartoš


titul, jméno, příjmení:Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:klinická biochemie, systém jakosti
katedra / středisko (fakulta): Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 373 442
e-mail:

Vzdělání

2001 – dosud
PGS na VŠB TU Ostrava, FMMI, Obor řízení jakosti
1999 – 2001
VŠCHT Pardubice, Licenční studium chemometrie: Statistické zpracování dat při managementu jakosti
1982 – 1985
IPVZ Praha, průprava a atestace pro výkon práce ve zdravotnictví
1976 – 1980
VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie ("Ing.")
 

Zaměstnání, praxe

2009 – dosud
odborný asistent, Katedra vyšetřovacích metod, ZSF OU
1997 – dosud
vedoucím Referenční laboratoře MZ ČR pro metody RSA
1981 – dosud
Imunoanalytická laboratoř KNM, FN Ostrava
IPVZ Praha - interní učitel, postgraduální doškolování lékařů a jiných odb. pracovníků v oboru nukleární medicíny
VŠB TU Ostrava, FMMI - externí učitel, výuka předmětu Zkušebnictví a technická normalizace
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

člen ČSNM a ČSKB při ČLS JEP
člen výboru sekce imunoanalytických metod ČSNM
 

Odborné aktivity

Oblast imunoanalytických stanovení řady biologicky aktivních látek, vývoj některých vlastních imunoanalytických metod.
Specializace na problematiku řízení kvality imunoanalytických metod jak v oblasti vnitřní kontroly tak také externího posuzování kvality. (Z pověření výboru České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP supervize kontrolních cyklů Endokrinologie 1 a 2 v rámci systému externí kontroly kvality klinických laboratoří v ČR).
 


Poměr volných lehkých řetězců u pacientů s chronickým selháním ledvin
Pavlína Kušnierová, David Zeman, O. Michnová, F. Všianský, David Stejskal, Vladimír Bartoš, T. Jelínek, R. Hájek ... další autoři
Rok: 2020, Klinická Biochemie a Metabolismus
článek v odborném periodiku

Stanovení karbohydrát-deficientního transferinu (CDT) různými analytickými technikami
Pavlína Kušnierová, Vladimír Bartoš, Zdeněk Vavřina, M. Polok Rajska, P. Loučka, F. Všinský, David Zeman, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík ... další autoři
Rok: 2018, KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS
článek v odborném periodiku

HYPOCRETIN/OREXIN IN CEREBROSPINAL FLUID: A NEWLY-LAUNCHED LABORATORY ASSESSMENT IN THE CZECH REPUBLIC
Vladimír Bartoš, V. Novák, K. Sonka, S. Nevšímalová, J. Slonková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš, David Zeman, Věra Ploticová ... další autoři
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Management kvality v klinických laboratořích
Vladimír Bartoš
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Reference intervals for thyroid markers in early pregnancy determined by 7 different analytical systems
Drahomíra Springer, Vladimír Bartoš, Tomáš Zima
Rok: 2014, SCAND J CLIN LAB INV
článek v odborném periodiku

Stanoven albuminu zobrazovací povrchovou plazmonovou rezonancí
Radka Šigutová, M. Lesňák, Vladimír Bartoš, Pavlína Kušnierová, František Všianský, Zdeněk Švagera, Kristian Šafarčík ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Difficulties of IgM quantitation in cerebrospinal fluid [Úskalí kvantifikace IgM v likvoru]
David Zeman, Pavlína Kušnierová, J. Gottwaldová, A. Kloudová, Ivo Lochman, J. Ženková, Zdeněk Švagera, Vladimír Bartoš, František Všianský ... další autoři
Rok: 2012, Klinická Biochemie a Metabolismus
článek v odborném periodiku

Srovnání dvou metod na stanovení vitaminu D: RIA metody (DiaSorin) a inovované metody Elecsys Vitamin D Total
Zdeněk Švagera, Vladimír Bartoš, Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Kristian Šafarčík
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Validace stanovení AFP v plodové vodě soupravou AFP Access
F. Štumr, Vladimír Bartoš
Rok: 2011, FONS bulletin
článek v odborném periodiku

Kontrolní cykly málofrekventních nádorových markerů
Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příručka k vnitřní kontrole kvality
Vladimír Bartoš, A Kol.
Rok: 2008, ČSKB, ČLS JEP
odborná kniha

Příručka k vnitřní kontrole kvality
Vladimír Bartoš, A Kol.
Rok: 2008, ČSKB, ČLS JEP
odborná kniha

25 let zahájení mezilaboratorní kontroly kvality vybraných imunoanalytických vyšetření
Vladimír Bartoš, Kristian Šafarčík
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laboratoční informační systémy
Kristian Šafarčík, Hana Materová, Vladimír Bartoš
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Normální hodnoty dynamické scintigrafie jícnu
V. Dedek, Vladimír Bartoš, Hana Materová
Rok: 2007, Praktická radiologie
článek v odborném periodiku

Performance characteristics of seven Neuron-specific enolase assays
P. Štern, Vladimír Bartoš, J. Uhrová, D. Bezdíčková, Z. Vaníčková, V. Tichý, K. Pelínková, R. Průša, T. Zima ... další autoři
Rok: 2007, Tumor Biology
článek v odborném periodiku

Porovnatelnost rozdílných imunoanalytických metod ke stanovení neuron-specifické enolázy a jejich vliv na systém externího hodnocení kvality
P. Štern, Vladimír Bartoš, J. Uhrová, D. Springer, Z. Vaníčková, V. Tichý, R. Průša, T. Zima ... další autoři
Rok: 2007, Klin. Bioch. Metab
článek v odborném periodiku

Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření klinických testů v klinických laboratořích
M. Suchánek, B. Friedecký, J. Kratochvíla, M. Budina, Vladimír Bartoš
Rok: 2006, Klin. Biochem. Metab.
článek v odborném periodiku

Prognostic importance of TPS at Colorectal Carcinoma and Breast Cancer
O. Topolčan, L. Holubec, Š. Svobodová, V. Třeška, Vladimír Bartoš, V. Liška, S. Kormunda, A. Suttnar, K. Rupert, Kristian Šafarčík ... další autoři
Rok: 2006, Tumor Biol.
článek v odborném periodiku

The Estrogen Stress Response in the Elderly Man and Its Possible Influence on the Development of the Benign Prostatic Hyperplasia and on the Prostate Cancer
Vladimír Bartoš, R. Doleček, Kristian Šafarčík
Rok: 2006, Tumor Biol.
článek v odborném periodiku

Thymidine Kinase in Routine Practice
O. Topolčan, L. Holubec, Š. Svobodová, J. Vrzalová, V. Polívková, V. Třeška, Kristian Šafarčík, J. Fínek, S. Kormunda, A. Suttnar, K. Rupert, Vladimír Bartoš ... další autoři
Rok: 2006, Tumor Biol.
článek v odborném periodiku

How useful can EQA system be?
Vladimír Bartoš, Kristian Šafarčík, P. Štern, M. Budina
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preanalytická fáze 2005
Kolektiv Autorů, Vladimír Bartoš
Rok: 2005
stať ve sborníku

Questionable results of NSE in EQA
Vladimír Bartoš, P. Štern, V. Uhrová, Kristian Šafarčík
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detection of spontaneous cerebrospinal fluid rhinorrhea
Otakar Kraft, Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš
Rok: 2004, Hell J Nucl Med
článek v odborném periodiku

The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determination
Kristian Šafarčík, Otakar Kraft, Vladimír Bartoš
Rok: 2004, World J. Nucl. Med
článek v odborném periodiku

The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determintion
Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš, O. Kraft
Rok: 2004, World J Nucl. Med 2004
článek v odborném periodiku

Imunoanalytické metody stanovení cyklosporinu A
Kristian Šafarčík, Ilona Komzáková, Vladimír Bartoš, Milan Grundmann
Rok: 2002, Česká a slovenská farmacie
článek v odborném periodiku

Analytické vlastnosti laboratorní metody, kontrola kvality
Vladimír Bartoš, Pavlína Kušnierová, František Všianský
Rok:
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl
Pavlína Kušnierová, Zdeněk Švagera, Radka Šigutová, Kristian Šafarčík, Vladimír Bartoš, David Zeman, Věra Ploticová ... další autoři
Rok:
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl
Zdeněk Švagera, Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Věra Ploticová, David Zeman, Vladimír Bartoš, Kristian Šafarčík, Petr Schneiderka ... další autoři
Rok:
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická cvičení z klinické biochemie pro studenty všeobecného lékařství
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Zdeněk Švagera, Věra Ploticová, Vladimír Bartoš, David Zeman, Romana Uřinovská, Pavel Šištík, František Všianský ... další autoři
Rok:
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Referenční hodnoty, způsoby určení
Vladimír Bartoš, Pavlína Kušnierová, František Všianský
Rok:
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Trendy v laboratorní medicíně (POCT, automatizace, konsolidace, EBM, omiky)
Pavlína Kušnierová, Radka Šigutová, Vladimír Bartoš, Alena Krnáčová, Tomáš Karlík
Rok:
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Heisigová MarkétaRozšíření laboratorního screeningu v prvním trimestru gravidity - využití vyšetření volné beta-podjednotky hCG v diagnostice DS, - diagnostika onemocnění štítné žlázy.diplomová 2008 
Skopal OndřejStanovení vitamínu B12 a kys. listové - diagnostika hematologických onemocněnídiplomová 2006 
Janíková MarkétaNové biomarkery chronického onemocnění ledvin u dětíbakalářská 2020 
Drábek MichalOvěření referenčních intervalů pro vyšetření vitaminu B 12bakalářská 2016 
Kocurová GabrielaImunoanalytické stanovení karcinoembryonálního antigenu (CEA) na analyzátoru UniCel DxI 800, výrobce Beckman Coulterbakalářská 2012 
Kociánová KláraStanovení karboxydeficientního transferinu (%CDT) metodou HPLC na analyzátoru VARIANTbakalářská 2011 
Heisigová MarkétaVyužití imunoanalyzátoru KRYPTOR pro prenatální diagnostiku Downova syndromu v I. trimestru graviditybakalářská 2006 


Nové pojetí výuky imunoanalytických metod
Hlavní řešitelIng. Vladimír Bartoš, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub