Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Ivona Závacká

proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání

Ivona Závacká

titul, jméno, příjmení:
Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
ZY 226, budova ZY
funkce:
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
obor činnosti:
genetika, cytogenetické metody, věda a výzkum
telefon, mobil:
553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
e-mail:

Vzdělání

2007 – 2012
Ph.D., Lékařská fakulta UP Olomouc, obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
2004 – 2006
Mgr., Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, obor Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví
1999 – 2002
Bc., Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, obor Zdravotnické vyšetřovací metody
1991 – 1995
Gymnázium Dr. Ed. Beneše, Hlučín, přírodovědné zaměření
 

Kvalifikace

2012
Ph.D. v oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 

Další vzdělávání, kurzy

2014
Intenzivní kurz anglického jazyka Brighton VB
2007
program dalšího vzdělávání "Vysokoškolská pedagogika a vzdělávací technologie pro začínající pedagogické akademické pracovníky a externí spolupracovníky vysokých škol"
2005
roční kurs anglického jazyka uskutečněný v rámci projektu "Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků a jejich schopnosti přednášet v cizím jazyce" - výsledkem je Osvědčení na prezentační dovednosti v angličtině
2004
Kurz autorů distančních výukových opor se zaměřením na: Úvod do distančního vzdělávání, Vytváření studijních textů pro DiV, Tvorba distančních výukových opor v praxi
2004
Kurz autorů distančních výukových opor se zaměřením na: Tvorbu eLearningových kurzů - výsledkem je osvědčení
2003
Školení Epi Data, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 

Zaměstnání, praxe

9/2010 – dosud
Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
11/2008 – 2010
Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
2005 – 2008
Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, Katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie, odborný asistent, od ledna 2007 tajemník katedry
2003 – 2010
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum pracovního lékařství - Odd. fyziologie práce, odborný pracovník
2002 – 2005
Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, Katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie, odborný laborant
 

Odborné zaměření

Genetická toxikologie
Genetika
Biologie
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosud
hodnotitel Oblast 36 Národního akreditačního úřadu pro VŠ
2017 – 2020
člen Rady pro vnitřní hodnocení OU
2008 – dosud
proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
2008 – dosud
člen VR LF OU (ZSF OU, FZS OU)
2007 – 2008
člen AS LF OU
Na úrovni fakulty předsedkyně SGS komise, předsedkyně Ediční komise, člen Disciplinární komise, předsedkyně Stipendijní komise
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2005 – dosud
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
2005 – dosud
Československá biologická společnost JEP, Společnost pracovního lékařství
2005 – dosud
Česká a Slovenská společnost pro mutagenezu zevním prostředím při Československé biologické společnosti JEP
 

Působení v zahraničí

5/2022 – 5/2022
Portugalsko, Universita of Coimbra (Erasmus)
27. 11. 2016 – 4. 12. 2016
Aveiro, Portugalsko (Erasmus)
13. 9. 2015 – 18. 9. 2015
Freiburg, Německo (Erasmus)
6. 3. 2014 – 22. 3. 2014
Brighton, VB (odborný jazykový kurz)
15. 9. 2013 – 19. 9. 2013
Regensburg, Německo (odborná konference)
3/2013
Slovenská Akademia Vied Bratislava, Ústav experimentální onkologie, Slovensko (odborná stáž)
2008 – dosud
pravidelné minimálně 3denní pracovní pobyty ve Švýcarsku, Itálie - detašované pracoviště
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Ruština
pasivní znalost
 


Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Creative Education
článek v odborném periodiku
 
Daniela Stanikova, Marek Bužga, Patrik Krumpolec, Martina Skopkova, Martina Surova, Barbara Ukropcova, Lubica Ticha, Miroslava Petrasova, Dominika Gabcova, Miroslava Huckova, Lucie Piskorova, Jan Bozensky, Marian Mokan, Jozef Ukropec, Ivona Závacká, Iwar Klimes, Juraj Stanik, Daniela Gasperikova ... další autoři
Rok: 2017, PLOS ONE
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Daniela Staníková, M Surova, Marek Bužga, M Skopkova, L Ticha, M Petrasova, M Huckova, D Gabcova-Balziova, L Valentova, M Mokan, Ivona Závacká, J Stanik, I Klimes, D Gasperikova ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Eva Zezulková, Vanda Hájková, Jana Lopúchová, Libor Novovsád, Hana Sochorová, Darina Tarcsiová, Zdeňka Telnarová, Ivona Závacká ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Lenka Krhutová, Renata Kovářová, Hana Novohradská, Hana Sochorová, Ivona Závacká, Oľga Račková, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová ... další autoři
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Hygiena
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Marek Bužga, V. Šmajstrla, L. Bortlík, Zdeněk Švagera, Ivona Závacká, Pavol Holéczy ... další autoři
Rok: 2012, Osteologický bulletin
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
 
J. Kubina, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, Anna Hrnčířová
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Hana Lehocká, J. Kubina, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, Anna Hrnčířová
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008, Klinická biochemie a metabolismus
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Ivona Závacká, Milan Adamčík
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, I. Mikulenková , J. Kůsová
Rok: 2006
 
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Tomáš Adamus, J. Kůsová, K.C. Donnelly, Leslie H. Cizmas ... další autoři
Rok: 2006, 36th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society (EEMS)
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, Ivona Závacká, H. Tomášková, B. Matúsová ... další autoři
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Ivona Zavacká, Ivona Závacká, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, H. Tomášková, Lubomír Dobiáš, B. Matúsová ... další autoři
Rok: 2005
 
Ivona Závacká, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, H. Tomášková, Lubomír Dobiáš, B. Matúsová ... další autoři
Rok: 2005, Journal of Applied Biomedicine
článek v odborném periodiku
 
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , B. Matúsová ... další autoři
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuNenalezen žádný záznam.Hlavní řešitel
Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období
1/2022 - 12/2024
Poskytovatel
Lékařská fakulta, Moravskoslezský kraj
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období
1/2022 - 12/2024
Poskytovatel
Lékařská fakulta, Statutární město Ostrava
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období
9/2019 - 6/2023
Poskytovatel
Lékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období
9/2019 - 11/2022
Poskytovatel
Lékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období
1/2018 - 3/2019
Poskytovatel
Statutární město Ostrava
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období
9/2017 - 6/2018
Poskytovatel
Statutární město Ostrava
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období
1/2017 - 3/2018
Poskytovatel
Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období
1/2016 - 11/2016
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období
12/2012 - 11/2014
Poskytovatel
OP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období
2/2011 - 1/2014
Poskytovatel
OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stav
v udržitelnosti
 
Hlavní řešitel
Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období
1/2009 - 12/2009
Poskytovatel
Lékařská fakulta
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období
3/2008 - 12/2008
Poskytovatel
Lékařská fakulta
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
rss
social hub