Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Ivona Závacká


titul, jméno, příjmení:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 226, budova ZY
funkce:pověřena funkcí proděkanky pro studium a celoživotní vzdělávání
obor činnosti:genetika, cytogenetické metody, věda a výzkum
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
Děkanát Lékařské fakulty
telefon, mobil: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2007 – 2012Ph.D., Lékařská fakulta UP Olomouc, obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
2004 – 2006Mgr., Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, obor Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví
1999 – 2002Bc., Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, obor Zdravotnické vyšetřovací metody
1991 – 1995Gymnázium Dr. Ed. Beneše, Hlučín, přírodovědné zaměření

Kvalifikace

2012Ph.D. v oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Další vzdělávání, kurzy

2014Intenzivní kurz anglického jazyka Brighton VB
2007program dalšího vzdělávání "Vysokoškolská pedagogika a vzdělávací technologie pro začínající pedagogické akademické pracovníky a externí spolupracovníky vysokých škol"
2005roční kurs anglického jazyka uskutečněný v rámci projektu "Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků a jejich schopnosti přednášet v cizím jazyce" – výsledkem je Osvědčení na prezentační dovednosti v angličtině
2004Kurz autorů distančních výukových opor se zaměřením na: Úvod do distančního vzdělávání, Vytváření studijních textů pro DiV, Tvorba distančních výukových opor v praxi
2004Kurz autorů distančních výukových opor se zaměřením na: Tvorbu eLearningových kurzů – výsledkem je osvědčení
2003Školení Epi Data, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Zaměstnání, praxe

2002 – 2005Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, Katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie, odborný laborant
2005 – 2008 Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, Katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie, odborný asistent, od ledna 2007 tajemník katedry
Listopad 2008 – 2010Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
Září 2010 – dosudOstravská univerzita, Lékařská fakulta, proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
2003 – 2010Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum pracovního lékařství – Odd. fyziologie práce, odborný pracovník

Odborné zaměření

Genetická toxikologie
Genetika
Biologie

Nejvýznamnější vědecká a tvůrčí činnost

Staníková, D., Surova, M., Skopkova, M., Ticha, L., Petrasova, M., Huckova, M., Gabcova–Balziova, D., Valentova, L., Mokan, M., Závacká, I., Stanik, J., Klimes, I., Gasperikova, D. a Bužga, M. Age of obesity onset in MC4R mutation carriers . Endocrine Regulations. 2015, č. 49, s. 137–140. ISSN 1210–0668.
Zezulková, E., Hájková, V., Lopúchová, J., Novovsád, L., Sochorová, H., Tarcsiová, D., Telnarová, Z. a Závacká, I. Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. 200 s. ISBN 978–80–7464–663–8.
Závacká, I., Ambroz, P., Lehocká, H., Vavrošová, J. a Janout, V. Výsledky propojení evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům s nádorovým registrem na úrovni Moravskoslezského kraje. Hygiena. 2013, č. první, s. 33–37. ISSN 1802–6281.
Kaleja, M., Zezulková, E., Krhutová, L., Kovářová, R., Novohradská, H., Sochorová, H., Závacká, I., Račková, O., Harčaríková, T. a Lopúchová, J. Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 200 s. ISBN 978–80–7464–475–7.
Závacká, I., Ambroz, P., Janout, V., Lehocká, H.: Evidence of occupational exposure to genotoxic factors in Moravia–Silesia region [Evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům v Moravskoslezském kraji] (2012) Pracovni Lekarstvi, 64 (2), pp. 86–91. (Scopus)
Bužga, M., Šmajstrla, V., Bortlík, L., Švagera, Z., Závacká, I., Holéczy, P.: Surprisingly low bone density in obese patients undergoing bariatric surgery [Překvapivé nízká kostní denzita u obézních pacientů podstupujících bariatrický chirurgický výkon] (2012) Osteologicky Bulletin, 17 (2), pp. 43–49. (Scopus)

Projekty a granty řešené na Ostravské univerzitě

2017 – 2018řešitel projektu Práce s rodinou dítěte s neuro–vývojovou poruchou I., II. (Statutární město Ostrava)
2016, 2017, 2018řešitel – projekty statutárního města Ostrava pro podporu talentmanagementu (podpora rozvoje Všeobecného lékařství), Moravskoslezského kraje – podpora absolventů
2011 – 2014řešitel CZ.1.07/3.2.07/02.0053 Jesenius–centrum pro celoživotní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií
2012 – 2014spoluřešitel CZ.1.07/2.2.00/28.0247 Modernizace–Diverzifikace–Inovace
2011 – 2015spolupráce na řešení CZ.1.05/4.1.00/04.0151 Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské univerzity
2005Spolupráce na řešení grantu FRVŠ F3/a – Projekt 1521/2005 – Inovace studijních předmětů oboru Zdravotnické vyšetřovací metody.
2004 – 2005Spoluřešitel podaného projektu Fondu rozvoje vysokých škol A/a– Dovybavení laboratoře pro výuku cytogenetiky systémem analýzy obrazu.
2001 – 2003Spolupráce na řešení grantu IGA MZ ČR NJ 6578–3: Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého.

Akademické funkce a členství v orgánech

2008 – dosudproděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
2008 – dosudčlen VR LF OU (ZSF OU, FZS OU)
2007 – 2008člen AS LF OU
Na úrovni fakulty předsedkyně SGS komise, předsedkyně Ediční komise, člen Disciplinární komise, předsedkyně Stipendijní komise

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2005 – dosudČeská lékařská společnost J. E. Purkyně
2005 – dosudČeskoslovenská biologická společnost JEP, Společnost pracovního lékařství
2005 – dosudČeská a Slovenská společnost pro mutagenezu zevním prostředím při Československé biologické společnosti JEP

Působení v zahraničí

27. 11. – 4. 12. 2016Aveiro, Portugalsko (Erasmus)
13. 9. – 18. 9. 2015Freiburg, Německo (Erasmus)
6. 3. – 22. 3. 2014Brighton, VB (odborný jazykový kurz)
15. 9. – 19. 9. 2013Regensburg, Německo (odborná konference)
Březen 2013Slovenská Akademia Vied Bratislava, Ústav experimentální onkologie, Slovensko (odborná stáž)
2008 – dosudpravidelné minimálně 3denní pracovní pobyty ve Švýcarsku – detašované pracoviště

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapasivní znalost
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub