Chirurgické obory P5170 / P5109 (doktorský čtyřletý)

doktorský čtyřletý
prezenční a kombinovaná forma

Charakteristika oboru

Studijní obor je koncipován v prezenční a kombinované formě studia. Hlavním cílem studia je připravit absolventy k samostatné vědecké činnosti, ke kultivaci vysoce odborně specializovaného vědění použitelného v nejrůznějších kontextech teoretického a praktického bádání v chirurgických oborech. Standardní doba doktorského studia je čtyři roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými student prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický vědecký titul „Ph.D.“ uváděný za jménem.

Profil absolventa

Studium doktorského programu poskytne absolventům široké a hluboké teoretické znalosti v oblasti chirurgických oborů použitelné a uplatňované při jejich vědecké práci, tj. při provádění a vyhodnocení vědeckovýzkumných studií v oblasti chirurgie, onkochirurgie, miniinvazivní chirurgie, anesteziologie, intenzivní a urgentní medicíny, gynekologie a porodnictví, urologie, traumatologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, kardiochirurgie a neurochirurgie. Nabytí teoretických i praktických znalostí chirurgických postupů bude mít příznivý dopad na úspěšné uplatnění studentů v denní klinické praxi. Studium je zařazeno v kreditovém systému OU.

Uplatnění absolventů

Absolventi budou ve svém dalším profesním životě schopni navázat na svoji vědeckou práci v rámci DSP zejména v oblasti chirurgie a ostatních chirurgických oborů. Absolventi budou také, kromě výzkumné práce, schopni realizovat začlenění nových vědeckých poznatků v běžné klinické praxi.

Oborová radaStudijní povinnosti studenta doktorského studijního programu (studenti se zahájením studia v AR 2016/2017 - 2020/2021) soubor pdf 0,67 MB
Studijní povinnosti studenta doktorského studijního programu (studenti se zahájením studia od AR 2021/2022) soubor pdf 0,31 MB

Bližší informace k oboru

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
e-mail:
telefon: 59 737 5801
telefon: 59 737 5805 sekretariát


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 06. 2023