Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Katedra chirurgických oborů

Petr Vávra


titul, jméno, příjmení:doc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: budova X
funkce:
obor činnosti:chirurgie
katedra / středisko (fakulta): Katedra chirurgických oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 375 159
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.petr-vavra.webnode.cz

Vzdělání

2015
doc. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství. Teze: Laparoskopické radiofrekvenčně asistované resekce jater. Titul: doc.
2003
Ph.D. - Universita Komenského, Lékařská fakulta, Bratislava, Slovensko. Teze: Bezpečná vzdálenost dolní resekční linie při operaci karcinomu rekta. Titul: Ph.D.
1985 – 1991
MUDr. - Lékařská fakulta, Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika
 

Kvalifikace

2015
Habilitace docentem technické kybernetiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
2003
Ph.D.
 

Zaměstnání, praxe

2018 – dosud
náměstek ředitele pro vědu a výzkum, Fakultní nemocnice Ostrava
2010 – dosud
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
2009 – 2011
Lékařská fakulta, Univerzita Palackého Olomouc
2008 – dosud
externí spolupráce s VŠB - TUO, Ostrava
2007 – dosud
externí spolupráce s Imperial College London, Faculty of Medicine, Hammersmith Hospital, London, UK
2007
Imperial College London, Faculty of Medicine, Hammersmith Hospital, London, UK
2003 – 2010
Zdravotně-sociální fakulta Ostravské university
1997 – dosud
Fakultní nemocnice Ostrava, Chirurgická klinika
1997
Nemocnice s poliklinikou Bílovec, chirurgické oddělení
1991 – 1996
Nemocnice s poliklinikou Havířov, chirurgické oddělení
1991 – 1992
vojenský lékař, základní vojenská služba, Ostrava
 

Odborné zaměření

Chirurgie, hepatální chirurgie, koloproktologie, miniinvazivní chirurgie
 

Akademické funkce a členství v orgánech

Garant předmětu chirurgie oboru Biomedicínský technik VŠB-TUO
Předseda oborové rady doktorského studijního programu Chirurgické obory LF OU
 

Ocenění

2012
COMMEMORATIVE AWARD for Penhaker M., Hlavackova M., Vavra P., Grepl J., Prokop L., Sikora T., Lukas D., Radiofrequency Surgical Instrument for Liver Ablation RONJA, The 7th International Exhibition of Inventions (Kunshan). China International Exhibition of Inventions New Techniques and Products, 9th - 12th November, 2012. China, Kunshan
2012
Review of World Journal of Surgical Oncology manuscript: Impact of Lgr5 in Colorectal Cancer on Overall and Progression-Free Survival: A Systematic Review and Meta-analysis by Peng Li, Yong-guang Zou, Hai-zhen Yang, Rong-hua He, Rui Li (Department of Cardiology, Central Hospital of Xiao Gan, Hubei, China). World Journal of Surgical Oncology
2012
Review of British Journal of Surgery manuscript: The Southampton Laparoscopic Liver Difficulty Score: The development and validation of a multi-centre European difficulty score for laparoscopic liver resection by Halls, Mark; University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, Department of Hepato-Biliary and Pancreatic Surgery et al. British Journal of Surgery
2008
"EL SAHWI AWARD FOR BEST RESEARCH". El Gendi AM, Vavra P, Pai M, Damrah O, Habib NA. Survival and outcome after combined resection-ablation of multiple bilobar colorectal liver metastases. 26th annual summer meeting of the Egyptian society of surgeons, 22-24 October 2008, Alexandria, Egypt.
2000
"THE BEST POSTER AWARD". Vavra P., Zonca P., Faltyn J., Kopecky J.: Operative Treatment of  haemorrhoids in  Czech Republic at the  end of  the second millenium. Joint meeting of the Mediterranean Society of Coloproctology and the  Israel Society of  Colon and Rectal surgery, Israel.
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká chirurgická společnost
 

Působení v zahraničí

2014
Liver Surgery, ALPPS. Asklepios Klinik Barmbek, Hamburk, Německo (prof.Karl Oldhafer) - 2 týdny
2007
Imperial College London, Pancreas and Liver Surgery, Hammersmith Hospital, Londýn, Velká Británie (prof. Nagy Habib) - 6 měsíců
2001
Department of Coloproctology, Reading Hospital, PA, USA (Frank Carter,M.D.) - 1 měsíc
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
 

Specializace

2012
Atestace z  onkologické chirurgie
2012
Atestace z koloproktologie
1999
Atestace z chirurgie II. stupně
1994
Atestace z chirurgie I. stupně
 


A review on fatty liver disease or non-alcoholic fatty liver disease and hepatocellular carcinoma
Daniel Toman, Petr Vávra, Petr Jelínek, Petr Ostruszka, Peter Ihnát, Aleš Foltys, Jan ROMAN ... další autoři
Rok: 2021, Research Journal of Biotechnology
článek v odborném periodiku

Effect of bariatric surgery on fatty liver disease in obese patients: A prospective one year follow-up study
Daniel Toman, Petr Vávra, Petr Jelínek, Petr Ostruszka, Peter Ihnát, Aleš Foltys, Anton Pelikán, Jan ROMAN ... další autoři
Rok: 2021, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
článek v odborném periodiku

Sebaceózní karcinom v prsní oblasti ? kazuistika
Petr Jelínek, Marcel Mitták, Otakar Kubala, Daniel Toman, Petr Vávra, J. Žatecký, V. Židlík, Jiří Prokop ... další autoři
Rok: 2021, ROZHLEDY V CHIRURGII
článek v odborném periodiku

Changes in bowel habits after laparoscopic sleeve gastrectomy
Petr Ostruszka, Petr Vávra, Lubomír Tulinský, Peter Ihnát
Rok: 2020, Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
článek v odborném periodiku

Novel strategy in the treatment of liver metastases - Hepatic resection combined with stereotactic body radiotherapy
Peter Ihnát, Eva Skácelíková, Petr Vávra, Tomáš Jonzsta, Lucia Ihnat Rudinská, Hana Tomášková ... další autoři
Rok: 2020, ASIAN JOURNAL OF SURGERY
článek v odborném periodiku

How Can Fatty Liver Lead to Liver Cancer and How Can We Simply Assess It?
Daniel Toman, Petr Vávra, Petr Jelínek, Petr Ostruszka, Peter Ihnát, Aleš Foltys, Jan ROMAN ... další autoři
Rok: 2019, Acta Scientific Gastrointestinal Disorders
článek v odborném periodiku

Laparoskopické resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu zhodnocení 11letého souboru pacienta
Petr Vávra, Jan Roman, Tereza Ekrtová, Peter Ihnát, Markéta Papalová, Svatava Řehořková ... další autoři
Rok: 2019, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti
článek v odborném periodiku

Magnetic resonance imaging of rectal cancer - The surgeon principles
Daniel Toman, Petr Vávra, Peter Ihnát, Aleš Foltys, Jan ROMAN
Rok: 2019, Acta Scientific Cancer Biology
článek v odborném periodiku

Magnetická rezonance u karcinomu rekta z pohledu chirurga
Daniel Toman, Peter Ihnát, Petr Vávra, Aleš Foltys, Milan Tesař
Rok: 2019, SLOVENSKÁ CHIRURGIA
článek v odborném periodiku

Pacient s metastatickým postižením jater při kolorektálním karcinomu po úspěšně provedeném alpps
Matúš Peteja, Milan Lerch, Jan ŽATECKÝ, Lubomír Martínek, Petr Vávra
Rok: 2019, Ošetřovatelské perspektivy
článek v odborném periodiku

Srovnání efektivity chirurgické intervence s terapií Cyberknife® v léčbě jaterních malignit
Petr Vávra, Roman Vávra, Tereza Ekrtová, Eva Skácelíková, Peter Ihnát, Jakub Cvek, Markéta Papalová, Svatava Řehořková ... další autoři
Rok: 2019, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Timing plánované chirurgické léčby divertikulární choroby
Daniel Toman, Peter Ihnát, Aleš Foltys, Petr Vávra
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Advancement in liver laparoscopic resection - development of a new surgical device
Petr Vávra, L. Karnik, Martina Škrobánková, J. Jurcikova, Peter Ihnát, P. Zonca, Matúš Peteja, A. El-Gendi, S. Czudek ... další autoři
Rok: 2018, BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH
článek v odborném periodiku

Creating a 3D model of the liver tumor by image fussion of computed tomography and positron emission tomography for planning the surgical treatment.
Daniel Toman, Petr Vávra, T Karásek, Peter Ihnát, Igor Penka
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Functional outcome of low rectal resection evaluated by anorectal manometry
Peter Ihnát, Petr Vávra, Jiří Prokop, Anton Pelikán, L. Ihnát Rudinská, Igor Penka ... další autoři
Rok: 2018, ANZ Journal of Surgery
článek v odborném periodiku

Kritický pohled na ALPPS - zkušenosti jednoho centra
Matúš Peteja, Petr Vávra, Anton Pelikán, Milan Lerch, Peter Ihnát, Pavel Zonča, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2018, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
článek v odborném periodiku

Liver regeneration during the associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy procedure in Sus scrofa is positively modulated by stem cells
Martin Bartas, Jiří Červeň, Jan Oppelt, Matúš Peteja, Petr Vávra, Pavel Zonča, Václav Procházka, Václav Brázda, Petr Pečinka ... další autoři
Rok: 2018, Oncology letters
článek v odborném periodiku

Liver regeneration during the associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy procedure in Sus scrofa is positively modulated by stem cells
M. Bartas, J. Červeň, J. Oppelt, Matúš Peteja, Petr Vávra, Pavel Zonča, V. Procházka, V. Brázda, P. Pečinka ... další autoři
Rok: 2018, Oncology Letters
článek v odborném periodiku

Malign potential of nonalcoholic fatty liver disease in patients with obesity and Metabolic syndrome. The diagnostic management.
Daniel Toman, Petr Vávra, Matúš Peteja, Peter Ihnát, Petr Jelínek, P Ostruszka, Igor Penka ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Minimally invasive surgery of liver tumors - the challenge and response.
Daniel Toman, Petr Vávra, Matúš Peteja, Peter Ihnát, Igor Penka
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moderní technologické trendy ve všeobecné chirurgii
J Roman, Petr Vávra
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Non-alcoholic fatty liver disease and its development to hepatocellular carcinoma in patients with obesity and metabolic syndrome
Daniel Toman, Petr Vávra, P Ostruszka, Petr Jelínek, Matúš Peteja, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Novel Series of Quaternary Ammonium Surfactants Based on 2,3-Dihydro- [1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-7-ol Ring: Synthesis, Analysis and Antimicrobial Evaluation
Jan Marek, D. Malinak, R. Dolezal, O. Soukup, M. Benková, P. Nachtigal, Petr Vávra, K. Kuca ... další autoři
Rok: 2018, LETTERS IN ORGANIC CHEMISTRY
článek v odborném periodiku

Předoperační vyšetření před resekcí jater
Daniel Toman, Petr Vávra, Matúš Peteja, J Roman, Peter Ihnát
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přínos magnetické rezonance u karcinomu rekta
Daniel Toman, Petr Vávra, Matúš Peteja, Peter Ihnát
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radioterapie v léčbě karcinomu rekta - čas na změnu?
Peter Ihnát, Petr Vávra, I Slívová, Lubomír Tulinský, Igor Penka
Rok: 2018, ROZHLEDY V CHIRURGII
článek v odborném periodiku

Strategie léčby pacientů s kolorektálním karcinomem a synchronními metastázami jater - souhrnné sdělení
Peter Ihnát, P Ostruszka, Petr Vávra, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Rok: 2018, ROZHLEDY V CHIRURGII
článek v odborném periodiku

Vnitřní kýly
Daniel Toman, Petr Vávra, Otakar Kubala, Matúš Peteja, Peter Ihnát, Vladimír Richter ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

10 let laparoskopie v chirurgii jater
Petr Vávra
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anální inkontinence - závažný medicínský problém
Peter Ihnát, Petr Vávra, Petr Ostruszka, Igor Penka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anatomic Peculiarities of Pig and Human Liver
Andriy Nykonenko, Petr Vávra, Pavel Zonča
Rok: 2017, Experimental and Clinical Transplantation
článek v odborném periodiku

Capacitive biopotential electrode with a ceramic dielectric layer.
Karel Vlach, Jan Kijonka, František Jurek, Petr Vávra, Pavel Zonča
Rok: 2017, Sensors and Actuators, B: Chemical
článek v odborném periodiku

Hepatální chirurgie.
Petr Vávra, Jan ROMAN, D Toman, Peter Ihnát, Igor Penka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hepatální chirurgie ? State of the Art
Petr Vávra, D Toman
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KOMPLETNÍ MINIINVAZIVNÍ IVOR-LEWISOVA RESEKCE JÍCNU
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Petr Vávra, P Ostruszka, D Worek, Jan Štigler ... další autoři
Rok: 2017, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

LAPAROSKOPICKÁ PROTEKTIVNÍ ILEOSTOMIE V CHIRURGII KARCINOMU REKTA
Peter Ihnát, Petr Vávra, Petra Guňková, A Zatloukal, Stanislav Czudek, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2017, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Laparoskopické resekce jater a předoperační 3D vizualizace
Petr Vávra, D Toman, J Roman, Matúš Peteja, M Vávrová, T Karásek, P Strakoš, M Jaroš, Tomáš Jonszta ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laparoskopické resekce jater a 3D navigace
Petr Vávra, D Toman, T Karásek, M Jaroš, P Strakoš, Matúš Peteja, Peter Ihnát, Jan Roman, Igor Penka ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

MINIINVAZIVNÍ RESEKCE JATER
Daniel Toman, Petr Vávra, Peter Ihnát, Matúš Peteja, Milan Lerch
Rok: 2017, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

ODS - stále aktuální?
Peter Ihnát, Petr Vávra, Petra Guňková, Pavel Zonča
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problém sekundárního krvácení v časném pooperačním období
Igor Penka, Vladimír Richter, Peter Ihnát, Petr Vávra, Matúš Peteja, F Jalůvka, Marcel Mitták, V Procházka, Tomáš Jonszta, P Svoboda, Petr Jelínek ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

předsednictví sekce
Petr Vávra
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

předsednictví sekce
Petr Vávra
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Srovnání léčby pacientů s kolorektálními karcinomem a synchronními metastázami jater metodou 'primary first-liver first approach' v randomizované studii - první představení
Matúš Peteja, Petr Vávra, Milan Lerch, Igor Penka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The risks of retroperitoneoscopic adrenalectomy
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Petr Vávra, Vladimír Richter, P Ostruszka
Rok: 2017, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Adjustable Laparoscopic Surgical Device - LARA-K1: A New Approach to the Posterior Segments Liver Resection-Experimental Ex Vivo Study
Petr Vávra, Ladislav Karnik, Martina Škrobánková, Jana Jurčíková, Vacláv Procházka, Peter Ihnát, Pavel Zonča, Matúš Peteja, Stanislav Czudek ... další autoři
Rok: 2016, SURGICAL INNOVATION
článek v odborném periodiku

ALPPS (Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy) Technique in Our Group of Patients
Pavel Zonča, Petr Vávra, Matúš Peteja
Rok: 2016
ostatní

Bariatrický bypass
Pavel Zonča, P Ostruszka, A Zatloukal, Matúš Peteja, Petr Vávra
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diverting ileostomy in laparoscopic rectal cancer surgery: high price of protection
Peter Ihnát, Petra Guňková, Matúš Peteja, Petr Vávra, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2016, SURG ENDOSC
článek v odborném periodiku

Emborrhoid - embolizace hemeroidů: pro a proti
Petr Vávra, J Roman, Peter Ihnát, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fecal incontinence among nursing home residents: Is it still a problem?
Peter Ihnát, Radka Kozáková, Lucia Ihnát Rudinská, Matúš Peteja, Petr Vávra, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2016, ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS
článek v odborném periodiku

FEKÁLNÍ INKONTINENCE - ZÁVAŽNÝ MEDICÍNSKÝ A SPOLEČENSKÝ PROBLÉM
Peter Ihnát, Radka Kozáková, Petr Vávra, Anton Pelikán, Pavel Zonča
Rok: 2016, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Haemorrhoid embolisation
Petr Vávra
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chirurgická léčba nádorů žlučníku
Anton Pelikán, Peter Ihnát, Matúš Peteja, Petr Vávra, Pavel Zonča
Rok: 2016, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
článek v odborném periodiku

Laparoscopic vs. open resection of colorectal cancer ? is there a difference in the postoperative quality of life?
Peter Ihnát, Matúš Peteja, Petra Guňková, Petr Vávra, Pavel Zonča
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LAPAROSKOPICKÁ RESEKČNÍ REKTOPEXE V LÉČBĚ OBSTRUKČNÍHO DEFEKAČNÍHO SYNDROMU
Peter Ihnát, Petra Guňková, Petr Vávra, Milan Lerch, Matúš Peteja, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2016, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Laparoskopické resekce jater
Petr Vávra, J Roman, Martina Škrobánková, Marek Penhaker, Matúš Peteja, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laparoskopie budoucnosti
Pavel Zonča, Petr Vávra, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Peter Ihnát
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LARS (Low Anterior Resection Syndrome)
Peter Ihnát, Petr Vávra, Petra Guňková, Milan Lerch, Pavel Zonča
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Live videoconference Strasbourg ? Ostrava
L Soler, J Marescaux, Stanislav Czudek, Pavel Zonča, Petr Vávra
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Miniinvazivní resekce jícnu s intratorakální anastomózou
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Petr Vávra, Marcel Mitták, P Ostruszka, Lubomír Tulinský ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PRIMÁRNÍ ZHOUBNÉ NÁDORY TENKÉHO STŘEVA
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Petr Vávra, Peter Ihnát
Rok: 2016, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Primární zhoubné nádory tenkého střeva, primární diagnostika a terapie
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Petr Vávra, Peter Ihnát
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předoperační 3D vizualizace jater
Petr Vávra, T Karásek, M Jaroš, P Strakoš, J Roman, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Resekce portální žíly u duodenohemipankreatektomie - má to smysl?
Matúš Peteja, Vladimír Richter, Pavel Zonča, Milan Lerch, Petr Vávra, Peter Ihnát ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

State of the art: Miniinvazivni esophagektomie
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Petr Vávra
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Urgentní a akutní operace břišních poranění v roce 2015 v TC FN Ostrava
Milan Šír, Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, R Vronský, J Szeliga, Marcel Mitták, Anton Pelikán, Tomáš Posolda, Peter Ihnát, Petr Vávra, M Mrůzek, B Dočekal ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj zobrazovacího 3d softwaru a jeho implementace do algoritmu vyšetřování primárních a sekundárních jaterních tumorů
Petr Vávra, M Jaroš, J Roman, M Škrobánková, I Pavlů, Tomáš Jonszta, Petr Krupa, Matúš Peteja, Peter Ihnát, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wspolpraca chirurga, onkologa, gastroenterologa u schorzen onkologicznych ukladu trawiennego w Czechach
Stanislav Czudek, Pavel Zonča, Petr Vávra
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy jaterní chirurgie
Matúš Peteja, Pavel Zonča, Petr Vávra, E. Schadde
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

3D vizualizace a on-line navigace před velkými jaterními resekcemi
Petr Vávra, T Karásek, P Strakoš, M Jaroš, P Gajdoš, M Němec, Matúš Peteja, J Roman, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adjustabilní laparoskopický radiofrekvenční operační nástroj - LARA - K1: inovativní přístup k resekci postero-superiorních jaterních segmentů
Petr Vávra, L Kárník, M Škrobánková, J Jurčíková, Václav Procházka, Peter Ihnát, Matúš Peteja, Anton Pelikán, Pavel Zonča, J Paleček ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adjustable laparoscopic pradiofrrequency surgical device - LARA - K1: a new attitude to pesterior segment liver resections.
Petr Vávra, L Kárník, M Škrobánková, J Paleček, J Jurčíková, Václav Procházka, Peter Ihnát, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akutní laparoskopická kolektomie u fulminantní formy ulcerózní kolitidy
Peter Ihnát, Pavel Zonča, Petr Vávra, Matúš Peteja, Petra Guňková, CA Jacobi, G Meyer ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ALPPS
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Petr Vávra, Vladimír Richter
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy: A Contemporary Surgical Oncology Conundrum
Matúš Peteja, Anton Pelikán, Petr Vávra, Milan Lerch, Peter Ihnát, Pavel Zonča, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2015, Journal of Gastrointestinal & Digestive
článek v odborném periodiku

Colorectal cancer liver metastases: laparoscopic and open radiofrequency-assisted surgery
Petr Vávra, Jana Nowakova, Petr Ostruszka, Martin Hasal, Jana Jurčíková, Lubomír Martínek, Marek Penhaker, Peter Ihnát, Nagy Habib, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2015, Videosurgery Miniinv
článek v odborném periodiku

Čestné předsednictvo
Petr Vávra
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Hepatální pseudoléze v blízkosti falciformního ligamenta
Petr Vávra, M. Vávrová, Patricie Delongová, Tomáš Jonszta, Jana Dvořáčková, Anton Pelikán, M. Penhaker, J. Nowaková, Matúš Peteja, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2015, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

CHIRURGICKÁ LÉČBA STENOTICKÉHO KARCINOMU REKTA
A Pelikán, Pavel Zonča, Peter Ihnát, Petr Vávra, Matúš Peteja
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imaging navigation aiding destroying focal liver lesions
Stanislav Czudek, A Pelikán, D Spinczyk, Petr Vávra, Pavel Zonča
Rok: 2015, International Journal of Health Sciences
článek v odborném periodiku

Inovační technologie v chirurgii jater
Petr Vávra, Marek Penhaker, M Škrobánková, J Grepl, I Pavlů, J Jurčíková, V Snášel, Matúš Peteja, J Nowaková, M Hasal, D Toman, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kazuistika pacienta s amébovým abscesem jater
Lubomíra Hozáková, Petr Vávra
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laparoskopická reseční rektopexe v léčbě obstrukčního defekačního syndromu
Peter Ihnát, Matúš Peteja, Petra Guňková, Petr Vávra, Pavel Zonča
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laparoskopický radiofrekvenční operační nástroj, zejména pro jaterní resekce
Ladislav Karník, Petr Vávra
Rok: 2015
patent

Modern Nursing in the Process of Ethical Changes in Surgery
Anton Pelikán, I Pelikánová, Petr Vávra, Pavel Zonča
Rok: 2015, Journal of Nursing & Care
článek v odborném periodiku

New semi-spherical radiofrequency energy device for liver resection: an experimental study in pigs
Petr Vávra, Martina Škrobánková, Jan Grepl, Michal Crha, Marek Penhaker, Jana Jurčíková, Miša Škorič, Petr Raušer, Petr Ostruszka, Peter Ihnát, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Václav Procházka, Dana Šalounová, Nagy Habib, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2015, Acta Vet. Brno
článek v odborném periodiku

Nová metoda jaterní resekce - radiofrekvenční operační nástroj pro polosférickou aplikaci: experimentální in vivo studie
Petr Vávra, Marek Penhaker, J Jurčíková, M Crha, M Škrobánková, Patricie Delongová, Peter Ihnát, D Šalounová, N Habib, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Novel combined approach in the management of non-healing solitary rectal ulcer syndrome - laparoscopic resection rectopexy and transanal endoscopic microsurgery
Peter Ihnát, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Pavel Zonča
Rok: 2015, Videosurgery Miniinv
článek v odborném periodiku

Pancreatico-jejuno anastomóza dle Blumgarta
Matúš Peteja, Pavel Zonča, Petr Vávra, José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předsednictví sekce
Petr Vávra
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Semi-spherical Radiofrequency Bipolar Device - A New Technique for Liver Resection: Experimental In Vivo Study on the Porcine Model.
Petr Vávra, Marek Penhaker, Jana Jurčíková, Martina Škrobánková, Michal Crha, Petr Ostruszka, Peter Ihnát, Jan Grepl, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Václav Procházka, Dana Šalounová, Miša Škorič, Petr Raušer, Nagy Habib, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2015, TECHNOL CANCER RES T
článek v odborném periodiku

Současné standardy v péči o pacienty s břišní sepsí
Peter Ihnát, Matúš Peteja, Petr Vávra, Lubomír Tulinský, Pavel Zonča
Rok: 2015, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Technical development of a new semi-spherical radiofrequency bipolar device (RONJA): ex vivo and in vivo study
Petr Vávra, Marek Penhaker, J Grepl, M Škrobánková, J Paleček, M Crha, Peter Ihnát, J Jurčíková, N Habib, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Impact of Standard Protocol Implementation on the Quality of Colorectal Cancer Pathology Reporting
Peter Ihnát, Patricie Delongová, Jaroslav Horáček, Lucia Ihnát Rudinská, Petr Vávra, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2015, World Journal of Surgery
článek v odborném periodiku

Treatment strategies for colorectal carcinoma with synchronous liver metastases: Which way to go?
Peter Ihnát, Petr Vávra, Pavel Zonča
Rok: 2015, WORLD J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku

3D HR anorektální manometrie
Peter Ihnát, Petr Vávra, José Luis Bellón Aguilera, Pavel Zonča
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

3D Navigation in Liver Surgery
Petr Vávra
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

A New Technique for Liver Resection - Semi-Spherical Radiofrequency Bipolar Device: experimental in vivo study
Petr Vávra, M Penhaker, J Jurčíková, M Crha, M Škrobánková, Patricie Delongová, N Habib, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dlouhodobé výsledky chirurgické léčby kolorektálního karcinomu - co se změnilo
Lubomír Martínek, Peter Ihnát, Petr Vávra, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Extenzívní resekce jater pro malignitu
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Peter Ihnát
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hypertrofie jater po 1. fázi ALPPS v porovnání s chemoembolizací
P Ostruzska, Petr Vávra, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chirurgická léčba rektokély - mnoho technik, málo jednoznačných závěrů
Peter Ihnát, P Jelínek, Petra Guňková, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2014, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Chirurgie jaterních metastáz
Matúš Peteja, Petr Vávra, Vladimír Richter, Pavel Zonča
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karcinom nejasné primární lokalizace
Peter Ihnát, P Jelínek, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Pavel Zonča
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nová strategie chirurgické léčby mnohočetného nádorového postižení jater - ALPPS
Matúš Peteja, Lubomír Martínek, Miloslav Mazur, Petr Vávra, Pavel Zonča, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2014, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Pravostranná laparoskopická hemikolektomie: extraabdominální vs. intraabdominální anastomóza
Lubomír Martínek, R Bergamaschi, Jan Dostalík, Pavel Zonča, Petr Vávra, Petra Guňková ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radiofrekvenčně asistované resekce jater: srovnání laparoskopických a klasických technik
Petr Vávra, J Nowaková, P Jelínek, M Hasal, J Jurčíková, Peter Ihnát, P Ostruszka, N Habib, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radiofrequency-assisted liver resections: comparison of open and laparoscopic techniques
Petr Vávra, J Nowakova, P Jelínek, M Hasal, J Jurčková, Peter Ihnát, P Ostruszka, N Habib, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radiofrequency-Assisted Liver Resections: Comparison of Open and Laparoscopic Techniques
Petr Vávra, Jana Nowáková, Petr Jelínek, Martin Hasal, Marek Penhaker, Peter Ihnát, Jana Jurčíková, Nagy Habib, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2014, HEPATO-GASTROENTEROL
článek v odborném periodiku

3D High Resolution Anorectal Manometry in functional anorectal evaluation
Peter Ihnát, Petr Vávra, Petra Guňková, Anton Pelikán, Pavel Zonča
Rok: 2014, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

3D High Resolution anorektální manometrie ve funkčním hodnocení anorekta
Peter Ihnát, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Pavel Zonča
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cirkumferenční resekční okraj - záruka kvality péče o pacienty s karcinomem rekta
Peter Ihnát, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Anton Pelikán, Pavel Zonča
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cirkumferenčný resekčný okraj v modernej liečbe karcinómu rekta
Peter Ihnát, Lubomír Martínek, L Ihnát Rudinská, Marcel Mitták, Petr Vávra, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Hepatocelulární karcinom: možnosti a limity chirurgické léčby.
Petr Vávra, P. Twardziková, Marek Penhaker, Tomáš Jonszta, M Hasal, J Nowaková, Peter Ihnát, Daniel Czerný, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K chirurgické léčbě kolorektálního karcinomu ve věku nad 70 let
Anton Pelikán, L. Tulinský, Pavel Zonča, Petr Vávra, Peter Ihnát
Rok: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti
článek v odborném periodiku

Karcinóm rekta - princípy onkochirurgickej radikality so zameraním na cirkumferenčný resekčný okraj
Peter Ihnát, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Jaroslav Horáček, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti
článek v odborném periodiku

Kazuistika: ischemická léze extrahepatických žlučových cest
Pavel Zonča, Lubomír Martínek, Matúš Peteja, Petr Vávra
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laparoskopická laváž a drenáž v léčbě akutní divertikulitidy: Je čas na změnu?
Pavel Zonča, Peter Ihnát, Matúš Peteja, Petra Guňková, Petr Vávra, Lubomír Martínek ... další autoři
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Laparoskopické radiofrekvenčně asistované resekce jater
Petr Vávra
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laparoskopické resekce sekundárních nádorů jater
Petr Vávra, J. Nowakova, J. Hasal, Peter Ihnát, Marek Penhaker, P Ostruszka, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta
Petra Guňková, Igor Guňka, Lubomír Martínek, Vladimír Richter, Petr Vávra, Peter Ihnát, Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta
Petra Guňková, I Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Peter Ihnát, Miloslav Mazur, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv zavedení standardního protokolu na kvalitu hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu
Peter Ihnát, J. Dvořáčková, Patricie Delongová, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013
stať ve sborníku

Vliv zavedení standardního protokolu na kvalitu hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu
Peter Ihnát, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zahraniční specializační pobyt - Liver Surgery, ALPPS. Asklepios Klinik Bambek, Hamburk, Německo
Petr Vávra
Rok: 2013
působení v zahraničí

Zvýšení kvality histopalogického hodnocení preparátů kolorrektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu
Peter Ihnát, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zvýšení kvality histopatologického hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu
Peter Ihnát, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Elektrochirurgia (rozne podoby rádiofrekvenčnej energie v chirurgii)
Peter Ihnát, Marek Penhaker, Petr Vávra, P Ostruszka, P Jelínek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chirurgická léčba stenotického karcinomu rekta
Anton Pelikán, L. Tulinský, Pavel Zonča, Petr Vávra, Peter Ihnát
Rok: 2012, MINIINVAZÍVNA CHIRURGIA A ENDOSKOPIA
článek v odborném periodiku

Chirurgické řešení komplikované jaterní echinokokózy u dvou bulharských občanů na dvou pracovištích v České republice
Petr Vávra, V. Třeška, P. Ostruszka, A. Sutnar, J. Fichtl, L. Hozáková, M. Mitták, Jaroslav Horáček ... další autoři
Rok: 2012, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Impact of conversion on outcome in laparoscopic colorectal cancer surgery
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Petra Guňková, Igor Guňka, Petr Vávra, P. Zonča ... další autoři
Rok: 2012, Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne
článek v odborném periodiku

Radiofrekvenční energie - nejrozšířenejší miniinvazivní technologie v medicíně
Peter Ihnát, Marek Penhaker, Petr Vávra, P Ostruszka, P Jelínek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VI. Slovenský chirurgický kongres a XXXIX. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov
Petr Vávra
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

1000 laparoskopických operací na kolorektu
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Miloslav Mazur, Petra Guňková, Igor Guňka ... další autoři
Rok: 2011, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Pokročilý věk - indikace nebo kontraindikace laparoskkopické kolorektální chirurgie?
I. Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, P. Guňková, Miloslav Mazur, Petr Vávra ... další autoři
Rok: 2010, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Endoscopic radiofrequency ablation in colorectal cancer: initial clinical results of a new bipolar radiofrequency ablation device
Petr Vávra, Jan Dostalík, D. Zacharoulis, SE Khorsandi, SA Khan, NA Habib ... další autoři
Rok: 2009, DIS COLON RECTUM
článek v odborném periodiku

Laparoscopic surgery for rectal cancer in palliative intent
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, I. Guňka, P. Guňková, Petr Vávra, M. Bortlicek ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku

Long-term results of laparoscopic surgery for rectal cancer.
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, I. Guňka, P. Guňková, P. Ostruzka, Petr Vávra ... další autoři
Rok: 2009, World Journal of Surgery
článek v odborném periodiku

Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM): A Novel Technique for the Repair of Benign Rectovaginal Fistula
Petr Vávra, Jan Dostalík
Rok: 2009, SURG-J R COLL SURG E
článek v odborném periodiku

Hand - assisted laparoscopic liver resection using Habib´s technique: a novel approach
Petr Vávra, A Kol.
Rok: 2008, Eur. Surg.
článek v odborném periodiku

Laparoscopic approach to retrorectal cyst
Petra Guňková, Lubomír Martínek, Jan Dostalík, Igor Guňka, Petr Vávra, Miloslav Mazur ... další autoři
Rok: 2008, WORLD J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku

Naše zkušenosti s radiofrekvenčně asistovanou resekcí jater pro jaterní tumory
Petr Vávra, A Kol.
Rok: 2008, Rozhl. chir.
článek v odborném periodiku

Naše zkušenosti s radiofrekvenčně asistovanou resekcí jater pro jaterní tumory
Petr Vávra, A Kol., Jaroslav Horáček
Rok: 2008, Rozhl. chir.
článek v odborném periodiku

Novel radiofrequency techniques in surgery: Laparoscopic Habib 4X, Hexablate, Endoblate
Petr Vávra, A Kol.
Rok: 2008, Eur. Surg.
článek v odborném periodiku

Radiofrequency - assisted liver resection - our experience
Petr Vávra, A Kol.
Rok: 2008, Eur. Surg.
článek v odborném periodiku

The modern use of Radiofrequency energy in surgery, endoscopy and interventional radiology
Petr Vávra, A Kol.
Rok: 2008, Eur. Surg.
článek v odborném periodiku

Biliární ileus - opomíjená příčina střevní obstrukce
Petr Vávra, A Kol.
Rok: 2007, Rozhl. chir.
článek v odborném periodiku

Bleeding to GIT - Description of two cases of aortoenteric fistula between duodenum and aortofemoral bypasse [Krvácení do horní části zažívacího traktu zpusobené píštělí mezi duodenem a aorto- femorálním bypassem - Popis dvou případů].
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, Petr Vávra, Miloslav Mazur, J. Dostalík, Lubomír Martínek, Arnošt Martínek ... další autoři
Rok: 2007, Endoskopie
článek v odborném periodiku

Gas-less laparoscopy a prospective randomized trial.
Jan Dostalík, L. Martínek, P. Vávra, M. Mazur, .. A Kol.
Rok: 2007, Surgical Endoscopic, Supplement
článek v odborném periodiku

Incidence krvácení do horní části zažívacího traktu v regionu Ostrava-Poruba v letech 2002-2005
Evžen Machytka, J. Ehrmann, P. Svoboda, P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Petr Vávra ... další autoři
Rok: 2007, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku

Krvácení do horní části zažívacího traktu způsobené píštělí mezi duodenem a aorto-femorálním bypassem - popis dvou případů.
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Vávra, Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Arnošt Martínek ... další autoři
Rok: 2007, Endoskopie
článek v odborném periodiku

Laparoscopic rectum resection.
L. Martínek, Jan Dostalík, P. Vávra, P. Guňková, I. Guňka
Rok: 2007, Surgery Endoscopy
článek v odborném periodiku

Long-term monitoring of patients with clinical symptoms of upper gastrointestinal tract
Evžen Machytka, J. Ehrmann, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Petr Vávra ... další autoři
Rok: 2007, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Long-term monitoring of patients with clinical symptoms of upper gastrointestinal tract bleeding with a negative endoscopy result [Dlouhodobé sledování pacientů s klinickými známkami krváceni do horní části trávicího traktu a negativním endoskop. nálezem
Evžen Machytka, J. Ehrmann, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Petr Vávra ... další autoři
Rok: 2007, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Manuálně asistovaná laparoskpická radiofrekvenční resekce jater.
P. Vávra, Jan Dostalík, L. Martínek, .. A Kol.
Rok: 2007
stať ve sborníku

Morbidity in laparoscopic colorectal surgery - analysis with the POSSUM scoring system.
L. Martínek, Jan Dostalík, P. Vávra, P. Guňková, I. Guňka
Rok: 2007
stať ve sborníku

Surgery of low Rectal Carcinoma using the randez-vous method - laparoscopic resection combined with TEM
Petr Vávra, A Kol.
Rok: 2007, Journal of Chinese Clinical Medicine
článek v odborném periodiku

Technika anastomóz po resekcích v dolní třetině rekta.
L. Martínek, Jan Dostalík, P. Vávra, .. A Kol.
Rok: 2007
stať ve sborníku

The POSSUM scroning system for assesment of morbidity in laparoscopic colorectal surgery.
L. Martínek, Jan Dostalík, P. Vávra, Další A
Rok: 2007
stať ve sborníku

Transanální endoskopická mikrochirurgie ve FNO Ostrava na souboru pacientů
Petr Vávra, A Kol.
Rok: 2007, -
článek v odborném periodiku

Virtual colonoscopy: a new promising technique
Petr Vávra, A Kol.
Rok: 2007, Bratisl. Lek. Listy
článek v odborném periodiku

Bezpečná vzdálenost dolní resekční linie při operaci karcinomu rekta
Petr Vávra, Marie Rydlová, Anton Pelikán, P. Guňková, I. Guňka, M. Vávrová, Petr Anděl, L. Martínek ... další autoři
Rok: 2006, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Gas-less laparoscopy a prospective study.
Jan Dostalík, L. Martínek, P. Vávra
Rok: 2006, VIII. Slovak-Czech-Polish Sympozium of Endoscopic Surgery
článek v odborném periodiku

High definition TV v laparoskopické chirurgii.
Jan Dostalík, L. Matínek, P. Vávra, .. A Kol.
Rok: 2006
stať ve sborníku

Laparoscopic colorectal surgery - ten years experience.
Jan Dostalík, L. Matínek, P. Vávra, .. A Kol.
Rok: 2006, Surg. Endoscop.
článek v odborném periodiku

Laparoscopic Colorectal Surgery for Carcinomas - Assessment of the Authors Patient Group (Laparoskopická kolorektální chirurgie pro karcinom - zhodnocení vlastního souboru)
Jan Dostalík, L. Martínek, P. Vávra, .. A Kol.
Rok: 2006, Rozhledy chirurgie
článek v odborném periodiku

Laparoscopic radiofrequent ablation of the liver metastasis.
P. Vávra, Jan Dostalík, L. Martínek, .. A Kol.
Rok: 2006, VIII. Slovak-Czech-Polish Sympozium of Endoscopic Surgery
článek v odborném periodiku

Laparoskopická kolorektální chirugie pro karcinom.
Jan Dostalík, L. Martínek, P. Vávra, .. A Kol.
Rok: 2006, Rozhledy Chirurgie
článek v odborném periodiku

Lparoscopic rectal resection.
L. Martínek, Jan Dostalík, P. Vávra, Petr Anděl
Rok: 2006, VIII. Slovak-Czech-Polish Symposium of Endoscopic Surgery
článek v odborném periodiku

Algoritmus vyšetřovacích metod před operací karcinomu rekta
P. Vávra, M. Vávrová, J. Dostalík, Anton Pelikán, Petr Anděl, L. Martínek, Marie Rydlová, Petr Krawczyk, I. Guňka ... další autoři
Rok: 2005, Česká radiologie
článek v odborném periodiku

Chirurgická léčba pokročilých stádií rektálního karcinomu
P. Vávra, K. Mainer, P. Guňková, Marie Rydlová, J. Dostalík, V. Richter, Anton Pelikán, I. Guňka, Petr Anděl, M. Vávrová ... další autoři
Rok: 2005, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

The highest incidence in the world of rectal cancer is in Czech Republic
P. Vávra, Petr Anděl, Marie Rydlová, Anton Pelikán, M. Vávrová, L. Martínek, P. Guňková, I. Guňka ... další autoři
Rok: 2005, Bratislavské Lékařské Listy
článek v odborném periodiku

Virtuální kolonoskopie jako součást algoritmu fakultativních vyšetření před operací kolorektálního karcinomu
P. Vávra, M. Vávrová, J. Dostalík, Petr Krawczyk, Anton Pelikán, T. Jonszta, Petr Anděl, Marie Rydlová ... další autoři
Rok: 2005, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie kolorekta
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Petr Anděl, Igor Satinský, Vladimír Richter, Miloslav Mazur, Aleš Foltys ... další autoři
Rok: 2002, Rozhledy Chirurgie
článek v odborném periodiku

Manuálně asistovaná laparoskopická chirurgie rekta
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Petr Anděl, Igor Satinský, Vladimír Richter, Miloslav Mazur, Aleš Foltys ... další autoři
Rok: 2002, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Tipy a triky v chirurgii
Petr Vávra
Rok:
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Musálek JakubVliv věku pacienta na výsledky léčby primárních a sekundárních tumorů jaterdiplomová 2014 
Pospěchová MichaelaOtevřená a laparoskopická resekce jater: Vliv obezity na výsledky léčby pacientů s primárními a sekundárními nádory jaterdiplomová 2014 
Rusinová AnetaMožnosti edukace u pacientů se stomiíbakalářská 2007 


Srovnání léčby pacientů s kolorektálními karcinomem a synchronními metastázami jater metodou primary first-liver first approach v randomizované studii
Hlavní řešiteldoc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Období4/2017 - 12/2020
PoskytovatelGP Min. zdravotnictví
Stavukončený
Komplikace léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu: retrospektivní analýza prospektivně sledovaných dat
Hlavní řešiteldoc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Laparoskopické resekce jater: zhodnocení 10letého souboru pacientů s primárními či sekundárními jaterními nádory
Hlavní řešiteldoc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Srovnání efektivity chirurgické intervence s terapií CyberKnife v léčbě jaterních nádorů
Hlavní řešiteldoc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Pokročilé aplikace zlatých nanočástic v chirurgii
Hlavní řešiteldoc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Období6/2015 - 12/2017
PoskytovatelKatedra chirurgických oborů, Rozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Příprava a testování dezinfekčních látek proti nozkomiálním infekcím
Hlavní řešiteldoc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Období6/2015 - 12/2017
PoskytovatelKatedra chirurgických oborů, Rozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Využití dynamické cholescintigrafie k posouzení funkční kapacity jaterního parenchymu před rozsáhlými jaterními resekčními výkony
Hlavní řešiteldoc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub