Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Katedra chirurgických oborů

Ondřej Šimetka


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
místnost, podlaží, budova: budova X
funkce:
obor činnosti:gynekologie a porodnictví
katedra / středisko (fakulta): Gynekologicko-porodnická klinika (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 371 801
e-mail:

Vzdělání

2014
Univerzita Komenského v Bratislavě / Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin, Habilitační řízení (Doc.) - HELLP syndrom
2011
atestace z oboru Fetomaternální medicína
2010 – 2012
Nottingham Trent University / BIBS - MBA studium (MBA.)
2006 – 2010
Doktorský studijní program (PhD.), LF UP Olomouc, téma: HELLP syndrom a markery aktivace endotelu
1989 – 1996
1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
atestace 2. stupně v oboru Gynekologie a porodnictví
atestace 1. stupně v oboru Gynekologie a porodnictví
 

Kvalifikace

Habilitace docentem gynekologie a porodnictví Jesseniovy lékařské fakulty Univerzity Komenského, Martin, Slovenská republika
Ph.D.
 

Další vzdělávání, kurzy

2009
Hospital Reina Sofia Cordoba, Španělsk - Hysteroskopická okluze vejcovodů - Essure, Operační hysteroskopie
2009
Laparoscopy Hospital, New Delhi, Indie - Diploma in minimal access surgery (DMAS, 1 měsíc) - Diplom v minimálně invazivní chirurgii
1998
Stanford University, Palo Alto, California, USA - 2 měsíční studijní pobyt, prof. Camran Nezhat
1996
State University of Sao Paulo, Brazílie - 2 měsíční studijní pobyt
1996
Ain - Shams University, Cairo, Egypt - 2 měsíční studijní pobyt
1994
Karl-Ruprecht-Universität Klinik, Heidelberg, Německo
Universita di Bologna, Italy - Stáž v laparoskopické operativě
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar, Italy - Fellowship (prof. Marcello Ceccaroni) - Radical Pelvic Surgery for Severe Endometriosis and Gynecologic Oncology
International School of Surgical Anatomy, Tübingen, Německo - Advanced intensive course on abdomino-pelvic laparoscopic surgical anatomy and radical surgery
Galaxy Hospital, Pune, Indie - Radikální laparoskopická operativa
 

Zaměstnání, praxe

2018
Royal Australian College of Surgeons, Dili, V. Timor - konzultant, školitel, lékař
2016
Caritas - Cambodia - školitel
2010 – 2017
Lékařská Univerzita, Univerzita Palackého, Olomouc
2009 – 2011
Slezská univerzita v Opavě, Ústav ošetřovatelství, vyučující, obor: Gynekologie a porodnictví
2007 – dosud
Lékařská Fakulta, Ostravská Univerzita, Ostrava
2005 – dosud
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), externí vyučující, obor: Gynekologie a porodnictví - akutní stavy
2005
Medecins Sans Frontieres - Monrovia, Liberia - lékař
2004 – 2005
OSN Východní Timor, Dili, Východní Timor - konzultant, školitel, lékař
2004
UNFPA / Ministerstvo zdravotnictví Východní Timor - EmOC Training (Emergency Obstetric Care Training)
2003 – dosud
Fakultní nemocnice Ostrava, Porodnicko-gynekologická klinika - přednosta kliniky OU a FN Ostrava
2003
OSN Baucau, Východní Timor - lékař
2003
Medecins Sans Frontieres - Puthukkudiyiruppu, Srí Lanka - lékař
2002
Medecins Sans Frontieres - Puthukkudiyiruppu, Srí Lanka - lékař
2001 – 2002
Státní slezská nemocnice, Opava
2000 – 2001
Medecins Sans Frontieres - Mallavi, Srí Lanka - lékař
1999 – 2000
Medecins Sans Frontieres - Maliana, Východní Timor - lékař
1996 – 1999
Státní slezská nemocnice, Opava
1995
Karl-Ruprecht-Universität Klinik, Heidelberg, Německo
 

Odborné zaměření

Gynekologie a porodnictví
Závažné těhotenské komplikace - preeklampsie, HELLP syndrom
Laparoskopická operativa, endometrioza
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2017 – dosud
člen výboru České gynekologicko-porodnické společnosti
2016 – dosud
člen Vědecké rady LF OU
2014 – dosud
člen výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS
2014 – dosud
člen redakční rady časopisu Medicína po promoci
2012 – dosud
člen výboru Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků
2012 – 2016
člen Akademického senátu OU
2010 – 2012
člen Vědecké rady LF OU
2009 – dosud
člen dozorčí rady Lékaři bez hranic, Česká republika
2008 – dosud
Perinatologická komise MZd. ČR - člen
2007 – dosud
člen redakční rady časopisu Česká gynekologie
2006 – dosud
Regionální perinatolog Moravskoslezského kraje
2006 – 2009
člen představenstva rakouské sekce organizace Medecins Sans Frontieres - Lékaři bez hranic
2004
Ministerstvo zdravotnictví East Timor - externí poradce pro Mother and Child Health Care; člen pracovní skupiny pro stanovení koncepce porodnické péče na  Východním Timoru
 

Jazykové znalosti

Angličtina
C
Němčina
B
Francouzština
A
 


Závažná trombotická mikroangiopatie provázená rupturou jater a multiorgánovým selháním
E. Magulová, Jaromír Gumulec, Erika Doležálková, Pavla Miřátská, M. Káňová, Ondřej Šimetka ... další autoři
Rok: 2020, CESKA GYNEKOL
článek v odborném periodiku

Cervical leiomyosarcoma treated by radical laparoscopic approach: a case report
Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka, Cyril Povýšil
Rok: 2019, EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY
článek v odborném periodiku

Comprehensive care improves the prognosis of women with severe HELLP syndrome and postpartal thrombotic microangiopathic syndrome
Jaromír Gumulec, Ondřej Šimetka, Erika Doležálková, Zdeněk Kořístek, Milan Navrátil, Lucie Broskevičová, Lucie Recová, Kateřina Andelová, I. Lochman, J. Martínek, Roman Hájek, David Kaspřák, M. Tvrdá, Kateřina Notari, Lucie Gregorová, Petra Kovářová ... další autoři
Rok: 2019
stať ve sborníku

Congenital heart defects according to the types of the risk factors - a single center experience
Erika Doležálková, Ondřej Šimetka, David Matura, Richard Špaček, Eva Klásková, Martin Procházka, Tomáš Gruszka, Slávka Polanská, Marian Kačerovský ... další autoři
Rok: 2019, Congenital heart defects according to the types of the risk factors - a single center experience
článek v odborném periodiku

Kazuistika: Placenta accreta léčena Metotrexátem
Patricie Delongová, R. Ondruššek, J. Horáček, Mária Wozniaková, Ondřej Šimetka
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Náhlé příhody v gynekologii
Ondřej Šimetka
Rok: 2019, Galén
kapitola v odborné knize

Náhlé příhody v gynekologii
Ondřej Šimetka, Jaroslav Klát
Rok: 2019, Galen
kapitola v odborné knize

Aneurysma vena galeni jako náhodný nález při ultrazvukovém vyšetření plodu v termínu porodu
M Raszyková, E Matejková, M Bukovanská, David Matura, Erika Doležálková, Richard Špaček, Ondřej Šimetka ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

DIAGNOSTICS AND THERAPY OF ACUTE PERIPARTAL LIFE THREATENING BLEEDING Czech- Slovak interdisciplinary consensus
Ondřej Šimetka
Rok: 2018, ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNI MEDICINA
článek v odborném periodiku

Diagnostika a léčba peripartálního život ohrožujícího krvácení - Česko-slovenský mezioborový konsenzus
Ondřej Šimetka, A. Pařízek, T. Binder, J. Blaha, J. Blatný, M. Bursík, J. Feyereisl, P. Janků, Z. Kokrdová, P. Křepelka, J. Kvasnička, M. Lubuský, D. Seidlová, P. Šťourač, V. Černý ... další autoři
Rok: 2018, CESKA GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY
článek v odborném periodiku

Hemolýza v peripartálním období
Erika Doležálková, Ondřej Šimetka, Jaromír Gumulec, Zdeněk Kořístek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umíme rozpoznat a zabránit riziku preeklampsie?
Ondřej Šimetka
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vcestná placenta komplikovaná prorůstáním přes jizvu po císařském řezu do močového měchýře a parametrií diagnostikovaná v 18. týdnu těhotenství.
Petr Matlák, M Gärtner, David Matura, Erika Doležálková, Richard Špaček, A Piegzová, L Gregorová, P Hanzlíková, Christian Kufa, Ondřej Šimetka ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zkušenosti s prováděním zevního obratu plodu při poloze podélné koncem pánevním ve FN Ostrava
Erika Doležálková, Ondřej Šimetka, I Michalec, K Magdová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diabetes v těhotenství a jeho důsledky na zdraví žen.
Richard Špaček, David Matura, Erika Doležálková, Ondřej Šimetka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HELLP SYNDROM VYŽADUJÍCÍ PLAZMAFERÉZU PRO ROZVOJ MULTIORGÁNOVÉ DYSFUNKCE S DOMINUJÍCÍ ENCEFALOPATIÍ, RESPIRAČNÍ A RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ
M Trávníková, J Gumulec, Z Kořístek, M Navrátil, M Janáč, J Pelková, P Šuráň, Erika Doležálková, Ondřej Šimetka ... další autoři
Rok: 2017, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Hypertenze v těhotenství a její důsledky na zdraví žen
Erika Doležálková, Ondřej Šimetka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chorioangiom komplikovaný polyhydramniem a anémií plodu
Erika Doležálková, B Zímová, J Vojtěch, L Hašlík, R Pock, David Matura, Ondřej Šimetka ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

L1CAM AS RISK FACTOR FOR RECURRENCE IN STAGE I ENDOMETRIAL CANCER PATIENTS.
Jaroslav Klát, A Mladěnka, Ondřej Šimetka, Jana Dvořáčková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možné dlouhodobé důsledky císařského řezu na zdraví žen a dětí
Ondřej Šimetka, Erika Doležálková, Richard Špaček
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Total laparoscopic radical trachelectomy with uterine artery preservation: case report.
Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trombotická mikroangiopatie - proč je důležité ji nepodceňovat?
Zdeněk Kořístek, Jaromír Gumulec, David Kaspřák, Ondřej Šimetka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VZÁCNÉ FORMY FETO-FETÁLNÍ TRANSFUZE V KLINICKÉ PRAXI
H Kováčová, David Matura, Ondřej Šimetka, J Pannová, Patricie Delongová
Rok: 2017, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Glucocorticoids in treatment of HELLP syndrome. Oraly presented poster.
Ondřej Šimetka, E Doležálková, M Raszyková, P Matlák
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HELLP syndrom
Ondřej Šimetka
Rok: 2016, Moderní gynekologie a porodnictví
článek v odborném periodiku

Operační vaginální porod
Ondřej Šimetka
Rok: 2016, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

OPERAČNÍ VAGINÁLNÍ POROD
Ondřej Šimetka, Igor Michalec
Rok: 2016, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Porodnické operace
Ondřej Šimetka
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vacuum-assisted vaginal delivery and levator ani avulsion in primiparous women
Igor Michalec, Ondřej Šimetka, Marie Navrátilová, Michaela Tomanova, Marcel Gartner, Dana Salounova, Martin Procházka, Marian Kacerovsky ... další autoři
Rok: 2016, JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE
článek v odborném periodiku

A case report of congenital labial fusion.
E Doležálková, David Matura, Ondřej Šimetka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Agreement on intrapartum cardiotocogram recordings between expert obstetricians
MUDr. Lukáš Hruban, Jiří Spilka, PhD, Václav Chudáček, PhD, MUDr. Petr Janků, PhD, Michal Huptych, PhD, Miroslav Burša, PhD, MUDr. Adam Hudec, MUDr. Marian Kacerovský PhD, MUDr. Michal Koucký, PhD, MUDr. Martin Procházka, PhD, MUDr. Vladimír Korečko, MUDr. Jan Segeťa, Ondřej Šimetka, MUDr. Alena Měchurová, PhD, Lenka Lhotská, PhD ... další autoři
Rok: 2015, J EVAL CLIN PRACT
článek v odborném periodiku

Bazaliom vulvy u 37leté pacientky
L. Janáčková, Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka
Rok: 2015, -
článek v odborném periodiku

Cervical fluid IL-6 and IL-8 levels in pregnancies complicated by preterm prelabor rupture of membranes
MUDr.Marian Kacerovský, MUDr. Ivana Musilová, Ph.D., Bo Jacobsson, RNDr. Marcela Drahošová, MUDr. Helena Hornychová, Ph.D., MUDr. Petr Janků, doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., Ondřej Šimetka, RNDr. Ctirad Andrys ... další autoři
Rok: 2015, J MATERN-FETAL NEO M
článek v odborném periodiku

Časná identifikace pacientek s HELLP syndromem vyžadujícím po porodu plazmaferézu
Ondřej Šimetka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Časná identifikace pacientek s HELLP syndromem vyžadujícím po porodu plazmaferézu
Ondřej Šimetka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Časné a pozdní důsledky císařského řezu
Ondřej Šimetka, P Velebil, E Doležálková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Early identification of women with HELLP syndrome who need plasma exchange after delivery
Ondřej Šimetka, Jaroslav Klát, J Gumulec, E Doležálková, D Šalounová
Rok: 2015, TRANSFUS APHER SCI
článek v odborném periodiku

Evaluation of risk factors for development of incisional hernia following surgical laparotomy treatment for endometrial cancer
Jaroslav Klát, A Mladěnka, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evaluation of risk factors for development of incisional hernia following surgical laparotomy treatment for endometrial cancer
Jaroslav Klát, A Mladěnka, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka
Rok: 2015
stať ve sborníku

Farmakologické ukončení těhotenství - roční zkušenosti v České republice
Ondřej Šimetka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Heterokaryotypic pregnancy:monozygotic monochorionic twins discordant for trisomy 13.
R Špaček, J Pannová, David Matura, Ondřej Šimetka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lze použít NLR k predikci gestačního diabetu mellitu?
Igor Michalec, M Trávníková, D Šalounová, Ondřej Šimetka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Misodel - nová možnost indukce porodu - sponzorované sdělení
Ondřej Šimetka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ovarian carcinosarcoma diagnosed in early puerperium: a case report
H Kováčová, Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ovarian carcinosarcoma diagnosed in early puerperium: a case report
H Kováčová, Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka
Rok: 2015
stať ve sborníku

Potíže se stanovením příčiny hemolýzy
Ondřej Šimetka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preeklampsie
R Vlk, M Procházka, A Měchurová, Ondřej Šimetka, P Janků
Rok: 2015, Maxdorf
odborná kniha

Rizikové faktory poškození svalů pánevního dna v souvislosti s vaginálním porodem
I. Michalec, M. Tomanová, M. Navrátilová, Ondřej Šimetka, M. Procházka
Rok: 2015, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Total Laparoscopic Radical Trachelectomy with uterine artery preservation: Case Report
Jaroslav Klát, Ondřej Šimetka, Libor Ševčík
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Toxic epidermal necrolysis complicating antibiotic treatment of puerperal endometritis: a case report
Ondřej Šimetka, Igor Michalec, MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjas, MUDr. Hana Klosová, MUDr. Lenka Janáčková, Jaroslav Klát ... další autoři
Rok: 2015, GINEKOLOGIA POLSKA
článek v odborném periodiku

Vaginal fluid IL-6 and IL-8 levels in pregnancies complicated by preterm prelabor membrane ruptures
Marian Kacerovský, Ivana Musilova, Bo Jacobsson, Marcela Drahosova, Helena Hornychova, Petr Janku, Martin Prochazka, Ondřej Šimetka, Ctirad Andrys ... další autoři
Rok: 2015, J MATERN-FETAL NEO M
článek v odborném periodiku

Vaginální porod s použitím vakuumextrakce není spojen se signifikantně vyšším výskytem avulzního poranění levátorů
Igor Michalec, M. Navrátilová, M. Tomanová, M. Kacerovský, D. Šalounová, M. Procházka, Ondřej Šimetka ... další autoři
Rok: 2015, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Vliv VEX na avulznbí poranění levátorů
Igor Michalec, M Navrátilová, Ondřej Šimetka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny ve flowmetrii a. cerebri media u plodů s postnatální diagnózou hemolytické nemoci
E Doležálková, Ondřej Šimetka, M Pětroš, M Lubušký, M Liška, David Matura, H Wiedermannová ... další autoři
Rok: 2015
stať ve sborníku

Změny ve flowmetrii a.cerebri media u plodů s postnatální diagnózou hemolytické nemoci
E Doležálková, Ondřej Šimetka, M Pětroš, M Lubušký, M Liška, David Matura, H Wiedermannová ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Early identification of women with HELLP syndrome who need plasma exchange after delivery
Ondřej Šimetka, Jaroslav Klát, Jaromír Gumulec, MUDr. Erika Doležálková, doc. RNDr. Dana Šalounová, PhD., MUDr. Marian Kacerovský ... další autoři
Rok: 2014, TRANSFUS APHER SCI
článek v odborném periodiku

HELLP syndrom - diagnostika a léčba - doporučený postup
Ondřej Šimetka
Rok: 2014, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Changes in middle cerebral artery velocimetry of fetuses diagnosed postnatally with mild or moderate hemolytic disease
Ondřej Šimetka, Michal Petros, Marek Lubusky, Miroslav Liska, Erika Dolezalkova, David Matura, Hana Wiedermannova, Martin Procházka ... další autoři
Rok: 2014, ACTA OBSTET GYN SCAN
článek v odborném periodiku

Amniotic fluid CD200 levels in pregnancies complicated bypreterm prelabor rupture of the membranes
Marian Kacerovsky, Marcela Drahosova, Jan Krejsek, Ivana Musilova, Helena Hornychova, Vojtech Matula, Ondřej Šimetka, Bo Jacobsson, Ctirad Andrys ... další autoři
Rok: 2013, J MATERN-FETAL NEO M
článek v odborném periodiku

Extrakce plodu vakuumextrakcí - doporučený postup
Ondřej Šimetka
Rok: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Komentář k článku "Fulminantní průběh hellp syndromu s infaustním vyústěním - kazuistika"
Ondřej Šimetka
Rok: 2013, -
článek v odborném periodiku

Objemný pánevní hematom jako komplikace rekonstrukční operace s
Marcel Gärtner, Jan Krhut, M Petzel, Ondřej Šimetka
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postpartální trombotický mikroangiopatický syndrom
Ondřej Šimetka
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

předsedající bloku: Péče o ženy s poruchami hemostázy v graviditě a šestinedělí
Ondřej Šimetka
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Fetomaternal haemorrhage after villus sampling and amniocentesis
M Petroš, Ondřej Šimetka, M Lubušký, M Studničková, I Dhaifalah, M Procházka ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fetomaternální hemoragie při invazivních výkonech prenatální diagnostiky (odběru choriových klků, amniocentéze)
M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Studničková, M Pětroš, J Šantavý, M Ordeltová, K Vomáčková ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem
M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Studničková, M Procházka, M Ordeltová, K Vomáčková ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fetomaternální hemoragie při vaginálním porodu
M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Studničková, M Procházka, M Ordeltová, K Vomáčková ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HELLP syndrom
A Pařízek, A Pařízek, Ondřej Šimetka
Rok: 2012, Galén
kapitola v odborné knize

Totální laparoskoppická radikální hysterektomie: PUNE technika
J Klát, Ondřej Šimetka
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trendy operačních vaginálních porodů v Moravskoslezském regionu v letech 2002-2011
Ondřej Šimetka, P Velebil
Rok: 2012, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Vakuumextrakce
A Pařízek, A Pařízek, Ondřej Šimetka
Rok: 2012, Galén
kapitola v odborné knize

Vliv věku rodičky, parity, krevní skupiny, délky trvání těhotenství a hmotnosti plodu na fetomaternální hemoragii při normálním porodu
M Studničková, M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Procházka, M Ordeltová, K Vomáčková ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zajištění operačních výkonů u pacientů s von Willebrandovou chorobou preparátem Wilate? - první klinické zkušenosti jednoho centra v ČR
Zuzana Čermáková, Radka Hrdličková, Š. Blahutová, Ondřej Šimetka, J. Zuchnická
Rok: 2012, Transfuze a hematologie dnes
článek v odborném periodiku

Diferenciální diagnostika trombocytopenie u kriticky nemocných pacientů
Jaromír Gumulec, R. Kula, Ondřej Šimetka
Rok: 2010, -Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Diferenciální diagnostika trombocytopenie v těhotenství
Jaromír Gumulec, Ondřej Šimetka
Rok: 2010, Vnitřní Lékařství
článek v odborném periodiku

Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen
M Lubušký, M. Procházka, Ondřej Šimetka
Rok: 2010, -Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku

HELLP syndrome
Igor Michalec, Ondřej Šimetka, M Lubušký
Rok: 2010, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Monitorování hladin markerů aktivace endotelu během fyziologické gravidity
J Procházková, R. Pilka, Ondřej Šimetka, L Slavik, M Lubušký, M. Procházka ... další autoři
Rok: 2010, Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku

Prevence časné formy onemocnění novorozenců streptokoky skupiny B: neonatální outcome po zavedení doporučeného postupu
Ondřej Šimetka, M. Pětroš, Hana Podešvová
Rok: 2010, -Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku

Průběh a výsledky 34 těhotenství komplikovaných syndromem HELLP
Ondřej Šimetka, Igor Michalec, H. Zewdiová, R. Kolářová, M. Procházka, J. Procházková ... další autoři
Rok: 2010, -Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Průběh a výsledky 34 těhotenství komplikovaných syndromem HELLP
Ondřej Šimetka, Zdeněk Michalec, J Procházková, M. Procházka
Rok: 2010, Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku

Syndrom HELLP - průběh onemocnění a aktivita markerů aktivace endotelu
Ondřej Šimetka, J. Procházková, Jaromír Gumulec, Igor Michalec, H. Zewdiová, R. Kolářová, M. Procházka ... další autoři
Rok: 2010, -Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku

Vakuumextrakce
Ondřej Šimetka, Igor Michalec
Rok: 2010, -Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku

Charakteristics of sentinel lymph nodes´metastatic involvement in early stage of vulvar cancer
Otakar Kraft, Jaroslav Klát, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, P. Gráf, T. Waloschek, Z. Jalůvková, M. Procházka ... další autoři
Rok: 2009, AUST NZ J OBSTET GYN
článek v odborném periodiku

Chemotherapy and cesarean section followed by radical surgery in locally advanced cervical cancer during pregnancy
Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, Hana Podešvová, Jaroslav Klát, P. Gráf, Z. Jalůvková, T. Waloschek, Otakar Kraft ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sentinel lymph node detection in patients with early-stage vulvar cancer
Jaroslav Klát, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, P. Gráf, T. Waloschek, Otakar Kraft ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku

Low Effecivity of Prevention Procedures of Perinatal Group B Streptoccoci Infection at University Hospital in Czech Republic
Ondřej Šimetka, H. Podešvová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porodnické operace a jejich technika v primitivních podmínkách rozvojových zemí In porodnické operace
Ondřej Šimetka
Rok: 2007, Grada Publishing
odborná kniha

Tuberkulózní skleróza u novorozence jako nově vzniklá mutace=Tuberous sclerosis in newborn as a newborn as a newdeveloped mutation
Ondřej Šimetka
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
EGYNGynecology and Obstetrics - internship
EGYN1Gynecology and Obstetrics - internship
EGYN2Gynecology and Obstetrics - internship
EGYN3Gynecology and Obstetrics - internship
GPZKGynekologie a porodnictví
GYIKGynekologie a porod. v intenzivní péči
GYPA1Gynekologie
GYPOKGynekologie a porodnictví
GYPOPGynekologie a porodnictví
PG1LFGynekologie a porodnictví I.
PG2LFGynekologie a porodnictví II.
PPGLFPraxe gynekologie a porodnictví
PRP3APorodnictví 3
SRZK4Gynekologie a porodnictví
YPG1LObstetrics and gynecology I.
YPG2LObstetrics and gynecology II.
YPPGLObstetrics and gynecology practice
YSRZ4Obstetrics and gynecology
0IGYIGynekologie a porod. v intenzivní péči
0IPA3Porodnictví 3
5GYPKGynekologie a porodnictví
5GYPPGynekologie a porodnictví
9PG1LGynekologie a porodnictví I.
9PG2LGynekologie a porodnictví II.
9PPGLPraxe gynekologie a porodnictví
9SRZ4Gynekologie a porodnictví
CHIRKOborová zkouška z chirurgie
CHIRPOborová zkouška z chirurgie
SDZPKStátní doktorská zkouška
SDZPPStátní doktorská zkouška
5SDZKStátní doktorská zkouška
5SDZPStátní doktorská zkouška
0IFK2Aplik. fyzioterapie v klin. oborech 2
3GYNRGynekologie a porodnictví
POGYPPorodnická a gynekologická diagnostika
SZPA1SZZK Gynekologie,porodnictví a neonatol.
0IGDAPorodnická a gynekologická diagnostika
0IGD6Porodnická a gynekologická diagnostika
0IKPASZZ 2 Porodnictví a gynekologie
0IKPPSZZK Por.asis.-porodnictví,neonat.,gyn.
0IKP6SZZ 2 Porodnictví a gynekologie
0IOZAChronická onemocnění ženy
0IOZ6Chronická onemocnění ženy
0ISVASexuální výchova
0ISV6Sexuální výchova
0IUDAUltrazvuková diagnostika
0IUD6Ultrazvuková diagnostika


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub