OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Gynekologicko-porodnická klinika > Věda a výzkum

Věda a výzkum na GPK

Gynekologicko-porodnická klinika se podílí na řešení grantových úkolů i významných klinických studiích, participuje v národních i mezinárodních projektech. Organizuje semináře pro odbornou veřejnost, pravidelné veřejné audity výsledků poskytované péče a podílí se i na organizaci celostátních konferencí. Základní výzkumné aktivity kliniky jsou zaměřeny zejména do oblastí včasné diagnostiky a nových léčebných postupů komplikovaných patologických gravidit či těhotenských ztrát, do nových metod diagnostiky a léčby onkogynekologických nemocí a poruch funkcí pánevního dna včetně močové inkontinence. Tomu odpovídá i vybavení pracoviště moderními a nákladnými diagnostickými přístroji a endoskopickou operační technikou.

facebook
rss
social hub