Věda a výzkum na GPK

Gynekologicko-porodnická klinika se podílí na řešení grantových úkolů i významných klinických studií, participuje v národních i mezinárodních projektech. Organizuje semináře pro odbornou veřejnost, pravidelné veřejné audity výsledků poskytované péče a podílí se i na organizaci celostátních konferencí.

Základní výzkumné aktivity kliniky jsou zaměřeny zejména do oblastí včasné diagnostiky a nových léčebných postupů komplikovaných patologických gravidit či těhotenských ztrát, do nových metod diagnostiky a léčby onkogynekologických nemocí a poruch funkcí pánevního dna včetně močové inkontinence. Tomu odpovídá i vybavení pracoviště moderními a nákladnými diagnostickými přístroji a endoskopickou operační technikou.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 10. 2021