Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Gynekologicko-porodnická klinika

Ondřej Šimetka


titul, jméno, příjmení:
doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
gynekologie a porodnictví
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
597 371 801
e-mail:

Vzdělání

2014
Univerzita Komenského v Bratislavě / Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin, Habilitační řízení (Doc.) - HELLP syndrom
2011
atestace z oboru Fetomaternální medicína
2010 – 2012
Nottingham Trent University / BIBS - MBA studium (MBA.)
2006 – 2010
Doktorský studijní program (PhD.), LF UP Olomouc, téma: HELLP syndrom a markery aktivace endotelu
1989 – 1996
1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
atestace 2. stupně v oboru Gynekologie a porodnictví
atestace 1. stupně v oboru Gynekologie a porodnictví
 

Kvalifikace

Habilitace docentem gynekologie a porodnictví Jesseniovy lékařské fakulty Univerzity Komenského, Martin, Slovenská republika
Ph.D.
 

Další vzdělávání, kurzy

2009
Hospital Reina Sofia Cordoba, Španělsk - Hysteroskopická okluze vejcovodů - Essure, Operační hysteroskopie
2009
Laparoscopy Hospital, New Delhi, Indie - Diploma in minimal access surgery (DMAS, 1 měsíc) - Diplom v minimálně invazivní chirurgii
1998
Stanford University, Palo Alto, California, USA - 2 měsíční studijní pobyt, prof. Camran Nezhat
1996
State University of Sao Paulo, Brazílie - 2 měsíční studijní pobyt
1996
Ain - Shams University, Cairo, Egypt - 2 měsíční studijní pobyt
1994
Karl-Ruprecht-Universität Klinik, Heidelberg, Německo
Universita di Bologna, Italy - Stáž v laparoskopické operativě
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar, Italy - Fellowship (prof. Marcello Ceccaroni) - Radical Pelvic Surgery for Severe Endometriosis and Gynecologic Oncology
International School of Surgical Anatomy, Tübingen, Německo - Advanced intensive course on abdomino-pelvic laparoscopic surgical anatomy and radical surgery
Galaxy Hospital, Pune, Indie - Radikální laparoskopická operativa
 

Zaměstnání, praxe

2018
Royal Australian College of Surgeons, Dili, V. Timor - konzultant, školitel, lékař
2016
Caritas - Cambodia - školitel
2010 – 2017
Lékařská Univerzita, Univerzita Palackého, Olomouc
2009 – 2011
Slezská univerzita v Opavě, Ústav ošetřovatelství, vyučující, obor: Gynekologie a porodnictví
2007 – dosud
Lékařská Fakulta, Ostravská Univerzita, Ostrava
2005 – dosud
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), externí vyučující, obor: Gynekologie a porodnictví - akutní stavy
2005
Medecins Sans Frontieres - Monrovia, Liberia - lékař
2004 – 2005
OSN Východní Timor, Dili, Východní Timor - konzultant, školitel, lékař
2004
UNFPA / Ministerstvo zdravotnictví Východní Timor - EmOC Training (Emergency Obstetric Care Training)
2003 – dosud
Fakultní nemocnice Ostrava, Porodnicko-gynekologická klinika - přednosta kliniky OU a FN Ostrava
2003
OSN Baucau, Východní Timor - lékař
2003
Medecins Sans Frontieres - Puthukkudiyiruppu, Srí Lanka - lékař
2002
Medecins Sans Frontieres - Puthukkudiyiruppu, Srí Lanka - lékař
2001 – 2002
Státní slezská nemocnice, Opava
2000 – 2001
Medecins Sans Frontieres - Mallavi, Srí Lanka - lékař
1999 – 2000
Medecins Sans Frontieres - Maliana, Východní Timor - lékař
1996 – 1999
Státní slezská nemocnice, Opava
1995
Karl-Ruprecht-Universität Klinik, Heidelberg, Německo
 

Odborné zaměření

Gynekologie a porodnictví
Závažné těhotenské komplikace - preeklampsie, HELLP syndrom
Laparoskopická operativa, endometrioza
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2017 – dosud
člen výboru České gynekologicko-porodnické společnosti
2016 – dosud
člen Vědecké rady LF OU
2014 – dosud
člen výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS
2014 – dosud
člen redakční rady časopisu Medicína po promoci
2012 – dosud
člen výboru Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků
2012 – 2016
člen Akademického senátu OU
2010 – 2012
člen Vědecké rady LF OU
2009 – dosud
člen dozorčí rady Lékaři bez hranic, Česká republika
2008 – dosud
Perinatologická komise MZd. ČR - člen
2007 – dosud
člen redakční rady časopisu Česká gynekologie
2006 – dosud
Regionální perinatolog Moravskoslezského kraje
2006 – 2009
člen představenstva rakouské sekce organizace Medecins Sans Frontieres - Lékaři bez hranic
2004
Ministerstvo zdravotnictví East Timor - externí poradce pro Mother and Child Health Care; člen pracovní skupiny pro stanovení koncepce porodnické péče na  Východním Timoru
 

Jazykové znalosti

Angličtina
C
Němčina
B
Francouzština
A
 


článek v odborném periodiku
 
Jan Halfar, Kristina Čabanová, Karel Vávra, Patricie Delongová, Oldřich Motyka, Richard Špaček, Jana Kukutschová, Ondřej Šimetka, Silvie Heviánková ... další autoři
Rok: 2023, Chemosphere
článek v odborném periodiku
 
P. Miratska, M. Romanova, R. Spacek, Ondřej Šimetka
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
E. Magulová, Jaromír Gumulec, Erika Doležálková, Pavla Miřátská, M. Káňová, Ondřej Šimetka ... další autoři
Rok: 2020, CESKA GYNEKOL
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Jaromír Gumulec, Ondřej Šimetka, Erika Doležálková, Zdeněk Kořístek, Milan Navrátil, Lucie Broskevičová, Lucie Recová, Kateřina Andelová, I. Lochman, J. Martínek, Roman Hájek, David Kaspřák, M. Tvrdá, Kateřina Notari, Lucie Gregorová, Petra Kovářová ... další autoři
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Erika Doležálková, Ondřej Šimetka, David Matura, Richard Špaček, Eva Klásková, Martin Procházka, Tomáš Gruszka, Slávka Polanská, Marian Kačerovský ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Galén
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Galen
kapitola v odborné knize
 
M Raszyková, E Matejková, M Bukovanská, David Matura, Erika Doležálková, Richard Špaček, Ondřej Šimetka ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNI MEDICINA
článek v odborném periodiku
 
Ondřej Šimetka, A. Pařízek, T. Binder, J. Blaha, J. Blatný, M. Bursík, J. Feyereisl, P. Janků, Z. Kokrdová, P. Křepelka, J. Kvasnička, M. Lubuský, D. Seidlová, P. Šťourač, V. Černý ... další autoři
Rok: 2018, CESKA GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Matlák, M Gärtner, David Matura, Erika Doležálková, Richard Špaček, A Piegzová, L Gregorová, P Hanzlíková, Christian Kufa, Ondřej Šimetka ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Erika Doležálková, Ondřej Šimetka, I Michalec, K Magdová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
M Trávníková, J Gumulec, Z Kořístek, M Navrátil, M Janáč, J Pelková, P Šuráň, Erika Doležálková, Ondřej Šimetka ... další autoři
Rok: 2017, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Erika Doležálková, B Zímová, J Vojtěch, L Hašlík, R Pock, David Matura, Ondřej Šimetka ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Ondřej Šimetka, E Doležálková, M Raszyková, P Matlák
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Moderní gynekologie a porodnictví
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Igor Michalec, Ondřej Šimetka, Marie Navrátilová, Michaela Tomanova, Marcel Gartner, Dana Salounova, Martin Procházka, Marian Kacerovsky ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
E Doležálková, David Matura, Ondřej Šimetka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
MUDr. Lukáš Hruban, Jiří Spilka, PhD, Václav Chudáček, PhD, MUDr. Petr Janků, PhD, Michal Huptych, PhD, Miroslav Burša, PhD, MUDr. Adam Hudec, MUDr. Marian Kacerovský PhD, MUDr. Michal Koucký, PhD, MUDr. Martin Procházka, PhD, MUDr. Vladimír Korečko, MUDr. Jan Segeťa, Ondřej Šimetka, MUDr. Alena Měchurová, PhD, Lenka Lhotská, PhD ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, -
článek v odborném periodiku
 
MUDr.Marian Kacerovský, MUDr. Ivana Musilová, Ph.D., Bo Jacobsson, RNDr. Marcela Drahošová, MUDr. Helena Hornychová, Ph.D., MUDr. Petr Janků, doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., Ondřej Šimetka, RNDr. Ctirad Andrys ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ondřej Šimetka, P Velebil, E Doležálková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ondřej Šimetka, Jaroslav Klát, J Gumulec, E Doležálková, D Šalounová
Rok: 2015, TRANSFUS APHER SCI
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
R Špaček, J Pannová, David Matura, Ondřej Šimetka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Igor Michalec, M Trávníková, D Šalounová, Ondřej Šimetka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
R Vlk, M Procházka, A Měchurová, Ondřej Šimetka, P Janků
Rok: 2015, Maxdorf
odborná kniha
 
I. Michalec, M. Tomanová, M. Navrátilová, Ondřej Šimetka, M. Procházka
Rok: 2015, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ondřej Šimetka, Igor Michalec, MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjas, MUDr. Hana Klosová, MUDr. Lenka Janáčková, Jaroslav Klát ... další autoři
Rok: 2015, GINEKOLOGIA POLSKA
článek v odborném periodiku
 
Marian Kacerovský, Ivana Musilova, Bo Jacobsson, Marcela Drahosova, Helena Hornychova, Petr Janku, Martin Prochazka, Ondřej Šimetka, Ctirad Andrys ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Igor Michalec, M. Navrátilová, M. Tomanová, M. Kacerovský, D. Šalounová, M. Procházka, Ondřej Šimetka ... další autoři
Rok: 2015, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
E Doležálková, Ondřej Šimetka, M Pětroš, M Lubušký, M Liška, David Matura, H Wiedermannová ... další autoři
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
E Doležálková, Ondřej Šimetka, M Pětroš, M Lubušký, M Liška, David Matura, H Wiedermannová ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ondřej Šimetka, Jaroslav Klát, Jaromír Gumulec, MUDr. Erika Doležálková, doc. RNDr. Dana Šalounová, PhD., MUDr. Marian Kacerovský ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Ondřej Šimetka, Michal Petros, Marek Lubusky, Miroslav Liska, Erika Dolezalkova, David Matura, Hana Wiedermannova, Martin Procházka ... další autoři
Rok: 2014, ACTA OBSTET GYN SCAN
článek v odborném periodiku
 
Marian Kacerovsky, Marcela Drahosova, Jan Krejsek, Ivana Musilova, Helena Hornychova, Vojtech Matula, Ondřej Šimetka, Bo Jacobsson, Ctirad Andrys ... další autoři
Rok: 2013, J MATERN-FETAL NEO M
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, -
článek v odborném periodiku
 
Marcel Gärtner, Jan Krhut, M Petzel, Ondřej Šimetka
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
M Petroš, Ondřej Šimetka, M Lubušký, M Studničková, I Dhaifalah, M Procházka ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Studničková, M Pětroš, J Šantavý, M Ordeltová, K Vomáčková ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Studničková, M Procházka, M Ordeltová, K Vomáčková ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Studničková, M Procházka, M Ordeltová, K Vomáčková ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
A Pařízek, A Pařízek, Ondřej Šimetka
Rok: 2012, Galén
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ondřej Šimetka, P Velebil
Rok: 2012, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
A Pařízek, A Pařízek, Ondřej Šimetka
Rok: 2012, Galén
kapitola v odborné knize
 
M Studničková, M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Procházka, M Ordeltová, K Vomáčková ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Zuzana Čermáková, Radka Hrdličková, Š. Blahutová, Ondřej Šimetka, J. Zuchnická
Rok: 2012, Transfuze a hematologie dnes
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, -Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Vnitřní Lékařství
článek v odborném periodiku
 
M Lubušký, M. Procházka, Ondřej Šimetka
Rok: 2010, -Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Igor Michalec, Ondřej Šimetka, M Lubušký
Rok: 2010, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
J Procházková, R. Pilka, Ondřej Šimetka, L Slavik, M Lubušký, M. Procházka ... další autoři
Rok: 2010, Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, -Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Ondřej Šimetka, Igor Michalec, H. Zewdiová, R. Kolářová, M. Procházka, J. Procházková ... další autoři
Rok: 2010, -Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Ondřej Šimetka, Zdeněk Michalec, J Procházková, M. Procházka
Rok: 2010, Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Ondřej Šimetka, J. Procházková, Jaromír Gumulec, Igor Michalec, H. Zewdiová, R. Kolářová, M. Procházka ... další autoři
Rok: 2010, -Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Ondřej Šimetka, Igor Michalec
Rok: 2010, -Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Otakar Kraft, Jaroslav Klát, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, P. Gráf, T. Waloschek, Z. Jalůvková, M. Procházka ... další autoři
Rok: 2009, AUST NZ J OBSTET GYN
článek v odborném periodiku
 
Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, Hana Podešvová, Jaroslav Klát, P. Gráf, Z. Jalůvková, T. Waloschek, Otakar Kraft ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Jaroslav Klát, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, P. Gráf, T. Waloschek, Otakar Kraft ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Ondřej Šimetka, H. Podešvová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007, Grada Publishing
odborná kniha
 
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub