OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Stanislav Jelen

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Stanislav Jelen
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav medicíny katastrof (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 372 772
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2000atestace z urgentní medicíny
1998atestace z traumatologie
1992atestace II. stupně z oboru chirurgie
1985atestace I. stupně z oboru chirurgie
1976 - 1982LF UP Olomouc – obor všeobecné lékařství
1976 - 1972Gymnázium
1964 - 1972

Další vzdělávání, kurzy

2016kurz ALS (Advanced Life Support)
2016kurz Život ohrožující krvácení u traumat
2015kurz ATLS (Advanced Trauma Life Support)
2015preparační a operační kurz Ramenní pletenec a loket
2015kurz ultrazvukem navigovaných kanylací cévního systému a vyšetření hrudníku a plic
2014kurz AO-Komplikace a principy v traumatologii
2014kurz Rotační trombelastometrie
2014kurz Umělá plicní ventilace v urgentní medicíně
2013kurz Miniinvazivita v traumatologii kolena, hlezna a nohy
2012workshop Mass-Casualty Preparedness
2011kurz AO-Minimally invasive osteosynthesis
2010kurz Krizové připravenosti rezortu zdravotnictví
2010kurz SEPSE a MODS
2007kurz English in Medicine
2008kurz AO – Principles in operative Fracture management
2001kurz BATLS (Battlefield Advanced Trauma Life Support)

Zaměstnání, praxe

1995 – dosudprimář Oddělení centrálního příjmu FN Ostrava
1991 – 1995samostatně pracující lékař Traumatologického centra FNsP Ostrava
1985 – 1991samostatně pracující lékař traumatologického ordinariátu chirurgického oddělení KNsP Ostrava
1982 – 1985sekundární lékař chirurgického oddělení KNsP Ostrava

Odborné zaměření

Urgentní medicína
Traumatologie

Ocenění

2008ocenění ministra vnitra za podíl na záchranných pracích při železničním neštěstí dne 8. 8. 2008

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Člen České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP
Člen Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP
Člen České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
Člen České společnosti pro trombózu a hemostázu
Člen Společnosti horské medicíny
Člen Spolku lékařů Ostrava
Člen redakční rady časopisu Urgentní medicína (ISSN 1212-1924)
Člen Atestační komise MZ ČR pro obor urgentní medicína

Působení v zahraničí

1987, 1993, 1994, 1995lékař horolezeckých expedic Špicberky, Pamír, Nepál

Jazykové znalosti

Angličtinastředně pokročilý
Němčinastředně pokročilý
Ruštinapokročilý


Všechny publikace

Jelen, S. a Přinosil, T. CBRN nehody z pohledu Urgentního příjmu. 2017.
Jelen, S., Bílek, J., Hegarová, M., Skulinová, B., Klášková, J. a Demel, J. Cvičení URGENT 2017 - výbuch na UP FNO. 2017.
Jelen, S., Bílek, J., Hegarová, M., Skulinová, B., Klášková, J. a Demel, J. Cvičení URGENT 2017 ve FN Ostrava. 2017.
Jelen, S. Havárie Studénka-auto na přejezdu. 2017.
Šír, M., Pleva, L., Demel, J., Jelen, S. a Segarová, P. Tramway and Train Disasters in the same Year in the Region of North Moravia. 2017.
Jelen, S. a Vladislav, K. Urgentní příjem-brána nemocnice pro všechny akutní stavy. 2017.
Jelen, S., Pleva, L. a Šír, M. Výuka medicíny katastrof na LF OU - dvouleté zkušenosti. 2017.
Jelen, S. Cvičení Exploze 2015 ve FN Ostrava.. 2016.
Jelen, S., Pleva, L., Vlček, V., Ječmínková, R., Ječmínek, V., Novák, M. a Krajčíková, M. Hromadná nehoda Studénka 2015.. 2016.
Ječmínková, R., Ječmínek, V., Jelen, S., Bílek, J. a Foldyna, J. Lidský faktor a jeho role v léčbě život ohrožujícího krvácení.. 2016.
Rudolf, V., Kopáček, I. a Jelen, S. Naše zkušenosti se zlomeninou bérce u dětí.. 2016.
Martin, N., Jelen, S., Pleva, L. a Michaela, K. Požadavky traumatologa na anesteziologa při damage control surgery - "Damage kontrol anesthesia". 2016.
Jelen, S., Martin, N., Marcel, M., Pleva, L. a Michaela, K. Štědrovečerní damage control surgery u střelného poranění hrudníku.. 2016.
Jelen, S., Pleva, L. a Šír, M. Výuka medicíny katastrof na LF OU - dvouleté zkušenosti.. 2016.
Jelen, S. a Vladimír, V. Zkušenosti z řešení hromadných neštěstí ve Studénce 2008 a 2015. 2016.
Jelen, S., Pleva, L., Ječmínková, R., Ječmínek, V., Novák, M. a Krajčíková, M. "HN Studénka 2015". 2015.
Jelen, S., Pleva, L., Vlček, V., Ječmínková, R., Ječmínek, V., Novák, M. a Krajčíková, M. Hromadná nehoda Studénka 2015. 2015.
Ječmínková, R., Ječmínek, V., Jelen, S., Foldyna, J. a Bílek, J. Masivní transfuzní protokol a co dál?. 2015.
Vronský, R., Jelen, S. a Kopáček, I. Naše zkušenosti se zevní fixací v dětské traumatologii. 2015.
Jelen, S., Bílek, J. a Moslerová, K. Oddělení centrálního příjmu Fakultní nemocnice Ostrava. Urgentní medicína. 2015, roč. 18, s. 38-45. ISSN 1212-1924.
Jelen, S., Rožnovský, L., Hegarová, M., Přinosil, T. a Šebáková, H. Pacient s podezřením na onemocnění Ebolou ve zdravotnickém zařízení-zkušenosti z nácviku. 2015.
Jelen, S. Týrané dítě a zdravotníci - syndrom CAN. 2015.
Jelen, S. Zkušenosti z cvičení "EBOLA 2014" -pacient s podezřením na onemocnění Ebolou ve FN Ostrava. 2015.
Jelen, S., Rožnovský, L., Hegarová, M., Chovanec, J., Přinosil, T., Šebáková, H. a Matlerová, Š. Zkušenosti z cvičení "EBOLA 2014" ve Fakultní nemocnici Ostrava. 2015.
Jelen, S. Ztrátové střelné poranění proximálního femuru-léčba a komplikace. 2015.
Jelen, S. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava: Sborník z Mezinárodní odborné konference Dobrá Niva. 2014.
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J. a Vronský, r. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava. 2014.
Jelen, S. Triáž pacientů ve FN Ostrava s podporou systému Medischeduler. 2014.
Jelen, S. Využití elektronických systémů pro evidenci a třídění při MU. 2014.
Jelen, S., Demel, J. a Ječmínek, V. Ztrátové střelné poranění proximálního femoru - léčba a komplikace. 2014.
Jelen, S., Vašík, J., Ječmínek, V., Ječmínková, R. a Fikoczek, H. Život ohrožující poranění ledvin. 2014.
Jelen, S. CBRN nehody z pohledu urgentního příjmu. 2013.
Pleva, L., Ječmínek, V., Jelen, S. a Gřegoř, R. Mezioborová spolupráce v ošetřování polytraumat. ISBN 978-80-7392-190-3.
Ječmínková, R., Jelen, S., Ječmínek, V., Bílek, J., Foldyna, J. a Burša, F. Damage control resuscitation v podmínkách FN Ostrava. s. 32-33. ISBN 978-80-260-0325-0.
Pleva, L., Bílek, J., Vronský, R., Jahoda, J. a Jelen, S. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava. 2009.
Jelen, S. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava. 2009.
Jelen, S. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava. 2009.
Jelen, S. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava. 2009.
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J., Vronský, R. a Jahoda, J. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava. 2009.
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J., Vronský, R. a Jahoda, J. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava. ISBN 978-80-7368-664-2.
Bílek, J., Ječmínková, R., Jelen, S. a Jahoda, J. Kardiopulmonální resuscitace v nemocničním zařízení.. Urgentní medicína. 2009, roč. 2009, č. 1, s. 7-8.
Jelen, S., Pleva, L., Vronský, R., Bílek, J. a Lukáč, L. Multidisciplinární problematika polytraumat u dětí..
Pleva, L., Lukáč, L. a Jelen, S. Organizace ošetřování hromadného úrazu. 2009.
Urbánek, P., Jelen, S. a Hubáček, P. Organizace příjmu pacientů na vstupu nemocnice při mimořádných událostech. 2009.
Daněk, T., Brát, R., Gloger, J., Gřegoř, R. a Jelen, S. Současné možnosti péče o kriticky nemocného podchlazeného pacienta. Naše zkušenosti s péčí o kriticky nemocného podchlazeného pacienta.. s. 87-88. ISBN 978-80-7368-668-0.
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J., Vronský, R. a Jahoda, J. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava.. s. 28-31. ISBN 978-80-254-3267-9.
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J., Vronský, R. a Jahoda, J. Damage Control a hromadná nehoda. s. 13-17. ISBN 978-80-254-2791-0.
Jelen, S., Bílek, J., Pleva, L. a Vronský, R. Hromadná nehoda 080808 a traumatologický plan FN.Ostrava.. s. 74-77. ISBN 978-80-7368-510-2.
Bílek, J., Ječmínková, R. a Jelen, S. KPR ve FN Ostrava 2000 - 2008. s. 39-39. ISBN 978-80-7368-510-2.
Ječmínková, R., Jelen, S., Bílek, J., Pleva, L., Jahoda, J. a Bialy, L. Srážka tramvají v Ostravě - Vřesině - hromadná nehoda 110408 a traumatologický plan FN Ostrava. s. 67-68. ISBN 978-80-7368-510-2.
Jelen, S., Bílek, J., Vronský, R. a Jahoda, J. Vlakové neštěstí na urgentním příjmu Fakultní nemocnice Ostrava.. ISBN 978-80-7392-047-9.
Jelen, S., Ječmínková, R., Ječmínek, V. a Bialy, L. Nárůst těžce zraněných morocyklistů a cyklistů na Urgentním příjmu FNO. s. 16-17. ISBN 978-80-7368-336-8.
Novotný, Z., Jelen, S. a Holčáková, M. Týrané dítě v naší dnešní společnosti a zdravotníci,. Československá pediatrie. 2007, roč. 62, č. 1, s. 25-30. ISSN 1803-6597.
Bílek, J., Jelen, S. a Ječmínková, R. Urgentní příjem - týmová spolupráce. In: Krajský seminář akutní medicíny. Ostrava. 2007.
Jelen, S., Pleva, L., Ječmínek, V. a Prusenovský, P. Damage control surgery u polytraumat. s. 16-17. ISBN 80-239-7432-7.
Ječmínková, R., Bílek, J., Ječmínek, V. a Jelen, S. Diagnostika a léčba polytraumat na Urgentním příjmu ve FNsP Ostrava.. s. 129-129. ISBN 80-239-7432-7.
Jelen, S., Ječmínková, R., Sklienka, R. a Bílek, J. Možnosti léčby potenciálně letálního krvácení na urgentním příjmu.. s. 98-98. ISBN 80-239-7432-7.
Ječmínková, R., Jelen, S., Bílek, J. a Ječmínek, V. Ošetření polytraumatizovaných nemocných na UP FNsP. s. 89-90.
Jelen, S., Novotný, Z. a Holčáková, M. SYNDROM TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE V OSTRAVSKÉM REGIONU. Úrazová chirurgie. 2006, roč. 14, s. 54-59. ISSN 1211-7080.
Pleva, L., Jelen, S., Bílek, M. a Bialy, L. Multidisciplinární spolupráce u polytraumat.. In: Sborník přednášek, Úrazová chirurgie 12. s. 4-4. ISBN 1211-7080.
Pleva, L., Madeja, R. a Jelen, S. Operační léčba patologických zlomenin.. In: Sborník. s. 37-37. ISBN 80-02-01637-8.
Pleva, L., Gřegoř, R. a Jelen, S. Prehospital care in severe trauma in Moravia-Silesian region: integrated rescue system.. ISBN 1439-0590.
Vronský, R., Pleva, L., Jelen, S. a Hrdlička, R. Poranění hrudníku u dítěte. Úrazová chirurgie. 2003, č. 9, s. 25-. ISSN 1211-7080.
Jelen, S., Satinský, I., Martínek, I., Pleva, L. a Richter, V. Tupé poranění žaludku a duodena u dítěte. Úrazová chirurgie. 2003, č. 9, s. 22-. ISSN 1211-7080.
Kopecký, J., Jelen, S., Kyselá, T. a Horáček, J. Primární adenokarcinom apendixu. Rozhledy v chirurgii. 1992, s. 159-163.
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J. a Vronský, R. Aktivace traumaplánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava..
Jelen, S., Pleva, L., Bílek, J. a Jahoda, J. Aktivace traumatologického plánu při hromadných neštěstích ve FN Ostrava..
Jelen, S. Bezpečnost zraněných při dopravních nehodách..
Jelen, S. a Nezval, V. Cvičení příjmu chemicky kontaminovaných osob ve FN Ostrava.
Ječmínek, V., Pleva, L., Jelen, S. a Ječmínková, R. Damage control komplexního poranění pánve..
Ječmínková, R., Jelen, S., Ječmínek, V., Bílek, J., Foldyna, J. a Burša, F. Damage control resuscitation v podmínkách FN Ostrava.
Jelen, S. Damage control traumatology na Urgentním příjmu FN Ostrava - kde to vázne?.
Jelen, S., Ječmínek, V., Vronský, R., Bílek, J., Ječmínková, R. a Foldyna, J. Damage control traumatology na Urgentním příjmu FN Ostrava - kde to vázne?.
Jelen, S. Damage control traumatology na Urgentním příjmu FN Ostrava-kde to vázne?.
Jelen, S., Moslerová, K. a Hegarová, M. Economic Aspects of the Operation of Admission Department-present and possibilities..
Jelen, S., Moslerová, K. a Hegarová, M. Ekonomické aspekty provozu příjmového oddělení - současnost a možnosti.
Jelen, S., Ječmínek, V., Prusenovský, P., Pleva, L., Krajča, J. a Procházka, V. Embolizace při poranění jater - kdy a jak ?.
Jelen, S., Pleva, L., Vladimír, V., Ječmínková, R., Ječmínek, V., Martin, N. a Michaela, K. Hromadná nehoda Studénka 2015.
Vronský, R., Jelen, S., Kopáček, I., Krawczyk, P. a Prusenovský, P. Komplexní léčba zlomin kosti stehenní u dětí..
Jelen, S. a Urbánek, P. Management of Patients´Admission at the Hospital Entrance During Emergency Situations..
Jelen, S., Pleva, L., Vronský, R., Bílek, J. a Lukáč, L. Multidisciplinární problematika polytraumat u dětí..
Ječmínková, R., Jelen, S., Ječmínek, V., Bílek, J., Foldyna, J., Gumulec, J. a Urbanec, R. Naše zkušenosti s aplikací masivního transfuzního protokolu při rozsáhlém krvácení u polytraumat.
Vronský, R., Jelen, S., Ječmínek, V. a Kopáček, I. Naše zkušenosti s osteosyntézou LFN-A u dětí.
Vronský, R., Jelen, S., Kopáček, I. a Koscielnik, P. Neobvyklé poranění distálního předloktí u polytraumatizovaného dítěte.
Jelen, S., Ječmínková, R., Bílek, J., Foldyna, J., Gumulec, J. a Urbanec, R. Our experience with the application of massive transfusion protocol in polytraumatized patients with massive bleeding..
Jelen, S. Oznamovací povinnost při podezření na syndrom CAN ve FN Ostrava.
Vronský, R., Pleva, L., Lukáč, L. a Jelen, S. Poranění proximálního konce kosti vřetenní u dětí a mladistvých..
Jelen, S. Problematika příjmu kontaminovaných osob do zdravotnického zařízení.
Jelen, S. Problematika příjmu kontaminovaných osob do zdravotnického zařízení z pohledu pracovníků urgentního příjmu.
Jelen, S., Bílek, J., Ječmínková, R. a Oborný, T. Představení nového urgentního příjmu FN Ostrava.
Jelen, S. Představení nového urgentního příjmu FN Ostrava.
Šír, M., Pleva, L., Demel, J. a Jelen, S. Tramway and Train Disasters in the Same Year in the Region of North Moravia..
Šír, M., Pleva, L., Demel, J. a Jelen, S. Tramway and Train Disasters in the Same Year in the Region of North Moravia..
Ječmínek, V., Pleva, L., Procházka, V. a Jelen, S. Trauma jater - pokračující krvácení po chirurgickém ošetření.
Jelen, S. Triáž pacientů ve FN Ostrava s podporou systému MediScheduler.
Jelen, S. Urgentní příjem Traumacentra po deseti letech.
Jelen, S. Urgentní příjem Traumacentra po deseti letech.
Jelen, S. Využití elektronických systémů pro evidenci a třídění při MU..
Jelen, S. Zkušenosti urgentního příjmu FN s hromadnými neštěstími..
Jelen, S., Šír, M., Demel, J. a Ječmínek, V. Ztrátové střelné poranění proximálního femoru - léčba a komplikace..
Jelen, S., Vašík, J., Ječmínek, V., Ječmínková, R. a Fikoczek, H. Život ohrožující poranění ledvin.


AutorNázev práceTypRok
Urbánková DanaDěti týrané, zneužívané, zanedbávané a jejich obraz v představách laické veřejnostibakalářská 2012 
Mach ZdeněkPoranění hrudníku se zaměřením na pneumotoraxbakalářská 2010 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub