Vědecko-výzkumná činnost

ÚMK LF OU v letech 2012-2016 řešil několik vědecko-výzkumných projektů, na kterých zaměstnanci ÚMK pracovali a úspěšně obhájili. Jednalo se o projekty Technické agentury České republiky: Traumatech TA04011606, Osteosyntéza nohy a ruky TA03010804, které byly obhájeny v roce 2016 a 2017 a projekt FEMUR TH01020049 bude ukončen v roce 2018.

Z rozvojových projektů se jednalo o projekt MŠMT OP VK MED-KA-NET, reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/17.0113.

V současné době mezi hlavní vědecko-výzkumné směry ÚMK, přihlášené do výzvy DMS ITI, patří témata:

Nové mezioborové postupy v oblasti medicíny katastrof a bezpečnosti zdravotnických zařízení
Cílem projektu je posílení mezioborového partnerství (zdravotnictví, informatika, bezpečnostní systémy) v oblasti řešení následků hromadných úrazů a krizových situací. V projektu dochází ke zkvalitnění IT spolupráce mezi zdravotnickými a technickými obory, v zajištění bezpečnosti zdravotnických zařízení při řešení následků hromadných neštěstí.

Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii
Hlavním cílem projektu je zlepšení zdravotního stavu obyvatel Moravskoslezského kraje, kteří utrpěli těžká poranění pohybového aparátu v pracovním procesu nebo při dopravních nehodách a mají trvalé následky, které je omezují nejen v další práci, ale i při běžném rodinném a společenském životě.


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 10. 2017