Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav medicíny katastrof

Leopold Pleva


titul, jméno, příjmení:
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
místnost, podlaží, budova:
ZZ 201, budova ZZ
funkce:
vedoucí ústavu
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
597 375 002
e-mail:

Vzdělání

1990
traumatologická nástavbová atestace
1981
II. atestace z chirurgie
1975
I. atestace z chirurgie
1971
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 

Kvalifikace

1996
Docent, chirurgie Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1989
Kandidát věd, Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta
 

Další vzdělávání, kurzy

Člen mezinárodní společnosti ESTES
Člen mezinárodní společnosti AOAA
 

Zaměstnání, praxe

1. 10. 2017
přednosta Kliniky úrazové chirurgie FN Ostrava
2014 – dosud
vedoucí Ústavu medicíny katastrof LF OU
2011 – 2015
pověřen vedením Katedry RHB LF OU
1991 – 2017
primář Traumatologického centra FN Ostrava
1979 – dosud
KÚNZ Ostrava
1973 – 1978
Chirurgické odd. MěNOF
1971 – 1973
Interní odd. NsP Bílovec
 

Odborné zaměření

Chirurgie
Traumatologie
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosud
Předseda Vědecká rada Spolku CZECHIMPLANT
2016 – dosud
Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP - předseda revizní komise
2013 – 2017
Člen Vědecká rada AZV ČR
2012 – dosud
Člen VR FEI VŠB RU Ostrava
2010 – 2012
Vědecká rada Lékařské fakulty Ostravské univerzity
2010 – 2012
Člen Akademického senátu Ostravské univerzity
2008 – 2016
Předseda oborové komise VR ČLK pro traumatologii
2008 – 2016
Předseda Akreditační komise pro úrazovou chirurgii MZ ČR
2004 – 2016
Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP - předseda
2002 – 2016
Vědecká rada České lékařské komory JEP Praha
 

Ocenění

2017
Čestná medaile za spolupráci s Policií České republiky při zajišťování bezpečnosti
2017
Čestné členství ŠKZS Slovakia
2017
Čestné členství ČSÚCH ČLS JEP
2016
Čestná medaile ČLS JEP
2012
Medaile založení Slovenské lékařské společnosti
2012
Cena primára Bauera za rozvoj úrazové chirurgie na Slovensku
2012
Typovského medaile za rozvoj úrazové chirurgie v ČR
2012
Čestné členství České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
2009
Čestné členství ČCHS ČLS JEP
2008
Čestné členství SLS JEP traumatologické společnosti
2008
Čestné členství SLS JEP chirurgické společnosti
2008
Ocenění ministra zdravotnictví MUDr. T. Julínka, MBA pracovníkům Traumacentra za zvládnutí HN Studénka.
2008
Ocenění hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Evžena Tošenovského pracovníkům Traumacentra za zvládnutí HN Studénka.
2008
Ocenění ministra vnitra MUDr. Mgr. Ivana Langra pracovníkům Traumacentra za zvládnutí HN Studénka.
2008
Ocenění ředitele ÚZSMSK MUDr. Romana Gřegoře za zvládnutí HN Vřesina a HN Studénka.
2008
Ocenění ředitele Televizního studia Ostrava Mgr. Ijli Racka, Ph.D. za informovanost občanům při HN Studénka.
2007
Maydlova medaile ČCHS ČLS JEP za rozvoj chirurgie
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP
Česká chirurgická společnost ČLS JEP
Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
ESTES - Evropská společnost traumatologie a urgentní medicíny - member ship
AO Alumni CZ - člen mezinárodní společnosti AOAA
Čestný člen Slovenské chirurgické společnosti
Čestný člen Slovenské společnosti úrazové chirurgie
 

Působení v zahraničí

1. 10. 2016 – 8. 10. 2016
Univerzita nebo Instituce/Stát/typ působení (např. zvaná přednáška, Erasmus, atd.)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Ruština
pokročilý
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub