Mezinárodní spolupráce

Ústav medicíny katastrof se zabývá nejen výukou medicíny katastrof u nás, ale i v zahraničí a zabývá se řešením rizikových a krizových situací v každodenní praxi a proto společně s Katedrou intenzivní medicíny a forenzních oborů LF OU pravidelně pořádá mezinárodní sympozia za účasti zahraničních expertů k řešení problematiky medicíny katastrof (2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021).

Významným přínosem těchto sympozií bylo navázání mezinárodní spolupráce se zakladatelem medicíny katastrof v Německé spolkové republice prof. MUDr. Berndnem Domresem z Německého institutu medicíny katastrof a intenzivní medicíny v Tübingenu, který v rámci našeho sympozia v roce 2017 předvedl medikům naší lékařské fakulty ukázky chirurgických postupů v léčení následků krizových situací v Africe a Číně. V rámci řešení příhraničních krizových situací Ústav medicíny katastrof LF OU navázal úzkou spolupráci s nemocnicemi v Polské a Slovenské republice (Jastrzebie Zdruj, Piekary Slonske, Čadca, Žilina, Martin). Výsledkem příhraniční spolupráce bylo v  roce 2018 ukončení vzdělávacího postgraduálního programu mezinárodního projektu Česko-polská spolupráce v medicíně katastrof CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000232 a navázání nového projektu číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001085 v letech 2019-2021. Projekt byl zaměřen na posílení rozvoje příhraniční spolupráce a výměnu zkušeností mezi Fakultní nemocnicí Ostrava (FNO) a Wojewódzki Szpital Specjalistyczny NR 2 w Jastrzębiu Zdroju (WS Nr 2) v oblasti medicíny katastrof, směřující ke společnému řešení problematiky při léčbě urgentních stavů u kriticky nemocných polytraumat, neurotraumat nebo cerebrovaskulárních traumat.

Výuka medicíny katastrof byla v letech 2015-2016 rozšířena i o spolupráci s lékařskými fakultami v Katowicích a Lublinu. Spolupráce je zaměřena nejen na výuku chirurgie a traumatologie dospělých a dětí, ale i na uskutečňování vzájemných studijních stáží, návštěv a pobytů studentů k výměně praktických zkušeností v oblasti řešení následků hromadných úrazů a katastrof, včetně příprav mezinárodních vědecko-výzkumných projektů a společných publikací. V roce 2016 byly uzavřeny mezinárodní rámcové smlouvy mezi LF OU, Lékařskou univerzitou v Lublinu a Katedrou anatomie Slezské lékařské univerzity v Katovicích.

Na základě uzavřené smlouvy mezi FN v Ostravě a Lékařskou fakultou OU a Katedrou anatomie Slezské lékařské univerzity v Katovicích byl ÚMK ve dnech 24.- 26. září 2018 organizován Mezinárodní kurz praktických dovedností v úrazové chirurgii. Tento kurz garantoval doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., přednosta Kliniky úrazové chirurgie a vedoucí Ústavu medicíny katastrol LF OU a prof. nazdw. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor, vedoucí Katedry anatomie Slezské lékařské univerzity v Katovicích. Kurzu se zúčastnilo celkem 16 posluchačů jak z České, tak Polské republiky. Lektory kurzu byli lékaři Kliniky úrazové chirurgie FN Ostrava. Na kurzu zaznělo celkem osm odborných přednášek na téma operačních přístupů, osteosyntéz, poranění břicha a hrudníku, poté proběhly nácviky operačních metod na kadaverech. Kurz se setkal s velkým pozitivním ohlasem.

Ústav medicíny katastrof LF OU (ÚMK) je i výukovým pracovištěm doktorandského studia postgraduálního vzdělávání lékařů v chirurgických oborech a medicíně katastrof nejen pro studenty České republiky, ale i  studenty mimo EU. V  roce 2017 absolvovaly stáž na našem pracovišti dvě studentky z Kazachstánu. V rámci projektu Erasmus stážuje na našem pracovišti průměrně ročně pět zahraničních studentů všeobecného lékařství, např. ze Zaragozy či Florencie, atd.

Ústav medicíny katastrof navázal v roce 2019 úzkou mezinárodní spolupráci s Japonskem (prof. Fukutomi a prof. Umezawa ze Státní univerzity v Yokohamě, prof. Kobayashi z Technologického institutu v Tokiu) a s USA (prof. Filipem z Univerzity Carbondale z jižní Illiony).


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 02. 2022