Mezinárodní spolupráce

Ústav medicíny katastrof se zabývá nejen výukou medicíny katastrof u nás, ale i v zahraničí v řešení rizikových a krizových situací v každodenní praxi a proto společně s Katedrou intenzivní medicíny a forenzních oborů LF OU pravidelně pořádá mezinárodní sympozia za účasti zahraničních expertů k řešení problematiky medicíny katastrof (2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017).

Významným přínosem těchto sympozií bylo navázání mezinárodní spolupráce se zakladatelem medicíny katastrof v Německé spolkové republice prof. MUDr. Berndnem Domresem, který v rámci sympozia předvedl medikům naší lékařské fakulty ukázky chirurgických postupů v léčení následků krizových situací v Africe a Číně. V rámci řešení příhraničních krizových situací Ústav medicíny katastrof LF OU navázal úzkou spolupráci s nemocnicemi v Polské a Slovenské republiky (Jastrzebie Zdruj, Piekary Slonske, Čadca, Žilina, Martin). Výsledkem příhraniční spolupráce bylo v letošním roce ukončení vzdělávacího postgraduálního programu mezinárodního projektu Česko-polská spolupráce v medicíně katastrof CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000232, který bude v rozšířené formě pokračovat v letech 2018-2021.

Výuka medicíny katastrof byla v letech 2015-2016 rozšířena i o spolupráci s lékařskými fakultami v Katowicích a Lublinu. Spolupráce je zaměřena nejen na výuku chirurgie a traumatologie dospělých a dětí, ale i na uskutečňování vzájemných studijních stáží, návštěv a pobytů studentů k výměně praktických zkušeností v oblasti řešení následků hromadných úrazů a katastrof, včetně příprav mezinárodních vědecko-výzkumných projektů a společných publikací. V roce 2016 byly uzavřeny mezinárodní rámcové smlouvy mezi LF OU a Polskými univerzitami.

Ústav medicíny katastrof LF OU (ÚMK) je i výukovým pracovištěm doktorandského studia postgraduálního vzdělávání lékařů v chirurgických oborech a medicíně katastrof nejen pro studenty České republiky, ale i  studenty mimo EU. V letošním roce absolvovaly stáž na našem pracovišti dvě studentky z Kazachstánu.


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 10. 2017