Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Vít Unzeitig


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
místnost, podlaží, budova: budova X
funkce:
obor činnosti:gynekologie a porodnictví
katedra / středisko (fakulta): Gynekologicko-porodnická klinika (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 371 801
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.unzeitig.info

Vzdělání

2011
certifikovaný kurz specializované způsobilosti v oboru perinatologie a fetomaternální medicína
1988
obhájení kandidátské disertační práce "Epidemiologické, diagnostické a terapeutické aspekty aktuálních sexuálně přenosných infekcí"
1985
specializační zkouška v oboru gynekologie a porodnictví, II. Stupeň
1984
Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně, zkouška z vysokoškolské pedagogiky
1980
specializační zkouška v oboru gynekologie a porodnictví, I. stupeň
1970 – 1976
Lékařská fakulta Univerzity J.E.Purkyně v brně
1970
Gymnázium UNESCO, Brno
 

Kvalifikace

1992
obhajoba habilitační práce a jmenování docentem Lékařské fakulty MU Brno, téma: "Genitální mykoplazmata a lidská reprodukce"
1988
Ph.D.
 

Zaměstnání, praxe

2015 – dosud
zástupce přednosty Gynek. porod. kliniky OU a FN Ostrava pro VVČ
2012 – 2015
přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky OU a FN Ostrava
2003 – dosud
lékař Centra ambulantní gynekologie a porodnictví v Brně, Orlí 10
2003 – 2010
zástupce přednosty Gynek. porod. kliniky pro vědu a výzkum, LF MU
2002 – 2003
zdravotnický zástupce přednosty Gynek. porod. kliniky, Fak. nem. Brno
1994 – dosud
docent gynekologie a porodnictví Gynek. porod. kliniky LF MU Brno
1989 – 2002
zástupce přednosty 1.gynek. porod. kliniky pro školství a vědu, LF MU Brno
1981 – 1994
odborný asistent 1. gynek. porod. kliniky Lékařské fakulty, UJEP/MU Brno
1979 – 1981
sekundární lékař 1. gynek. porod. kliniky, Fakultní porodnice Brno
1976 – 1979
sekundární lékař gynek. porod. oddělení, nemocnice Třebíč
 

Odborné zaměření

gynekologie a porodnictví
sexuálně přenosné infekce
gynekologická endokrinologie
perinatologie
 

Ocenění

Člen Čestné rady České lékařské komory (2005 - dosud)
Čestný člen 5 národních gynekologicko - porodnických společností (Itálie, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko)
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2016 – dosud
předseda Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR
2016 – dosud
člen Národní imunizační komise Ministerstva zdravotnictví ČR
2012 – dosud
člen komise pro státní rigorózní zkoušky LF OU Ostrava
2010 – 2016
člen Grantové komise Ministerstva zdravotnictví ČR
2006 – 2010
člen Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR
2005 – 2009
předseda revizní komise České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
2002 – 2010
regionální konzultant Jihomoravského kraje pro porodnictví
2000 – 2015
člen Edukační a akreditační komise UEMS/EBCOG (Unie evropských medicínských specialistů/Evropská kolej gynekologů a porodníků) v Bruselu
2000 – 2003
člen Výkonného výboru Evropské asociace gynekologů a porodníků EAGO
1998 – 2006
předseda Sekce perinatální medicíny České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
1997 – dosud
člen výboru České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
1996 – dosud
člen atestační komise pro obor gynekologie - porodnictví
1996 – 2008
člen Výkonné rady Evropské společnosti pro kontracepci ESC
1996 – 1998
vedoucí projektu "Matka a dítě" (grant švýcarské vlády)
1995 – 2013
člen oborové komise ČLK
1995 – 2010
předseda a člen Perinatologické komise Ministerstva zdravotnictví ČR
1994 – 2012
odborný konzultant Ministerstva zdravotnictví ČR, Praha
1994 – 2006
předkladatel a koordinátor národního Perinatologického programu vlády ČR
1994 – 2003
člen Výkonné rady Světové organizace gynekologů a porodníků FIGO
1993 – 1997
předseda České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
1991 – 1993
vědecký sekretář České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
1990 – dosud
člen komise pro státní rigorózní zkoušky LF MU Brno
Odpovědný řešitel 10 mezinárodních multicentrických studií
Předkladatel a lektor projektu Phare pro výchovu lékařů v zemích východní Evropy
Člen oborové rady gynek. a porod. DSP LF MU Brno
Člen oborové rady gynek. a porod. DSP LF UP Olomouc
Člen komise pro vědecké hodnosti LF MU Brno, LF UP Olomouc a 1.LF UK Praha
 

Působení v zahraničí

1993
Sahlgrenska University Hospital, Goteborg (Sweden) - Perinatology (zahraniční stáž)
1991
Centre for Sexually Transmitted Diseases, National University, Singapore (zahraniční stáž)
1991
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, London (United Kingdom) - Miniinvasive Surgery (zahraniční stáž)
1990
University Hospital, Helsinki (Finland) - Perinatology (zahraniční stáž)
1989
Statens Serumistitut, Copenhagen (Denmark) - STD (zahraniční stáž)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub