OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Vít Unzeitig

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
místnost, podlaží, budova: X 0, budova X
funkce:
obor činnosti:gynekologie a porodnictví
katedra / středisko (fakulta): Gynekologicko-porodnická klinika (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 371 801
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.unzeitig.info

Vzdělání

2011certifikovaný kurz specializované způsobilosti v oboru perinatologie a fetomaternální medicína
1988obhájení kandidátské disertační práce „Epidemiologické, diagnostické a terapeutické aspekty aktuálních sexuálně přenosných infekcí“
1985specializační zkouška v oboru gynekologie a porodnictví, II. Stupeň
1984Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně, zkouška z vysokoškolské pedagogiky
1980specializační zkouška v oboru gynekologie a porodnictví, I. stupeň
1970 – 1976Lékařská fakulta Univerzity J.E.Purkyně v brně
1970Gymnázium UNESCO, Brno

Kvalifikace

1992obhajoba habilitační práce a jmenování docentem Lékařské fakulty MU Brno, téma: „Genitální mykoplazmata a lidská reprodukce“
1988Ph.D.

Zaměstnání, praxe

2015 – dosudzástupce přednosty Gynek. porod. kliniky OU a FN Ostrava pro VVČ
2012 – 2015přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky OU a FN Ostrava
2003 – dosudlékař Centra ambulantní gynekologie a porodnictví v Brně, Orlí 10
2003 – 2010zástupce přednosty Gynek. porod. kliniky pro vědu a výzkum, LF MU
2002 – 2003zdravotnický zástupce přednosty Gynek. porod. kliniky, Fak. nem. Brno
1994 – dosuddocent gynekologie a porodnictví Gynek. porod. kliniky LF MU Brno
1989 – 2002zástupce přednosty 1.gynek. porod. kliniky pro školství a vědu, LF MU Brno
1981 – 1994odborný asistent 1. gynek. porod. kliniky Lékařské fakulty, UJEP/MU Brno
1979 – 1981sekundární lékař 1. gynek. porod. kliniky, Fakultní porodnice Brno
1976 – 1979sekundární lékař gynek. porod. oddělení, nemocnice Třebíč

Odborné zaměření

gynekologie a porodnictví
sexuálně přenosné infekce
gynekologická endokrinologie
perinatologie

Ocenění

Člen Čestné rady České lékařské komory (2005 - dosud)
Čestný člen 5 národních gynekologicko – porodnických společností (Itálie, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko)

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2016 – dosudpředseda Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR
2016 – dosudčlen Národní imunizační komise Ministerstva zdravotnictví ČR
2012 – dosudčlen komise pro státní rigorózní zkoušky LF OU Ostrava
2010 – 2016člen Grantové komise Ministerstva zdravotnictví ČR
2006 – 2010člen Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR
2005 – 2009předseda revizní komise České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
2002 – 2010regionální konzultant Jihomoravského kraje pro porodnictví
2000 – 2015člen Edukační a akreditační komise UEMS/EBCOG (Unie evropských medicínských specialistů/Evropská kolej gynekologů a porodníků) v Bruselu
2000 – 2003člen Výkonného výboru Evropské asociace gynekologů a porodníků EAGO
1998 – 2006předseda Sekce perinatální medicíny České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
1997 – dosudčlen výboru České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
1996 – 2008člen Výkonné rady Evropské společnosti pro kontracepci ESC
1996 – dosudčlen atestační komise pro obor gynekologie – porodnictví
1996 – 1998vedoucí projektu „Matka a dítě“ (grant švýcarské vlády)
1995 – 2010předseda a člen Perinatologické komise Ministerstva zdravotnictví ČR
1995 – 2013člen oborové komise ČLK
1994 – 2012odborný konzultant Ministerstva zdravotnictví ČR, Praha
1994 – 2003člen Výkonné rady Světové organizace gynekologů a porodníků FIGO
1994 – 2006předkladatel a koordinátor národního Perinatologického programu vlády ČR
1993 – 1997předseda České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
1991 – 1993vědecký sekretář České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
1990 – dosudčlen komise pro státní rigorózní zkoušky LF MU Brno
Odpovědný řešitel 10 mezinárodních multicentrických studií
Předkladatel a lektor projektu Phare pro výchovu lékařů v zemích východní Evropy
Člen oborové rady gynek. a porod. DSP LF MU Brno
Člen oborové rady gynek. a porod. DSP LF UP Olomouc
Člen komise pro vědecké hodnosti LF MU Brno, LF UP Olomouc a 1.LF UK Praha

Působení v zahraničí

1993Sahlgrenska University Hospital, Goteborg (Sweden) - Perinatology (zahraniční stáž)
1991Centre for Sexually Transmitted Diseases, National University, Singapore (zahraniční stáž)
1991Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, London (United Kingdom) - Miniinvasive Surgery (zahraniční stáž)
1990University Hospital, Helsinki (Finland) - Perinatology (zahraniční stáž)
1989Statens Serumistitut, Copenhagen (Denmark) - STD (zahraniční stáž)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Všechny publikace

Unzeitig, V. Poševní mikrobiom a jeho význam pro spokojený život ženy. In: VII. ročník konference Podzimní setkání gynekologů. Ostravice. 2018.
Huser, M., Janku, P., Hudecek, R., Zbozinkova, Z., Bursa, M., Unzeitig, V. a Ventruba, P. Pelvic floor dysfunction after vaginal and cesarean delivery among singleton primiparas. INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS. 2017, č. 137, s. 170-173. ISSN 0020-7292.
Piegzová, A. a Unzeitig, V. TUBOOVARIÁLNÍ ABSCES VE 39. TÝDNU GRAVIDITY (KAZUISTIKA). Česká gynekologie. 2017, roč. 83, s. 322-326. ISSN 1210-7832.
Unzeitig, V. Nové možnosti prevence HPV asociovaných karcinomů. In: VIII. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie s mezinárodní účastí. Praha. 2015.
Unzeitig, V. Vulvo-vaginal enviroment in obese women (invited lecture). In: Mezinárodní konference Woman and hormones. Štrbské Pleso. 2015.
Unzeitig, V. Vulvovaginální dyskomfort. In: Postgraduální vzdělávání lékařů Levret. Praha. 2015.
Křepelka, P. a Unzeitig, V. Hluboká žilní trombóza a plicní embolie při užívání hormonální antikoncepce: editorial. Kardiologická revue (internet). 2014, roč. 16, s. 9-9.
Doležálková, E. a Unzeitig, V. Kyselina listová a prevence rozštěpových vad centrálního nervového systému. Česká gynekologie. 2014, roč. 79, s. 134-139. ISSN 1210-7832.
Unzeitig, V. člen atestační komise pro obor gynekologie - porodnictví. 2013.
Unzeitig, V. člen Čestné rady České lékařské komory. 2013.
Unzeitig, V. člen Edukační a akreditační komise UEMS/EBCOG (Unie evropských medicínských specialistů/Evropská kolej gynekologů a porodníků - Brusel. 2013.
Unzeitig, V. člen Grantové komise Ministerstva zdravotnictví ČR. 2013.
Unzeitig, V. člen komise pro státní rigorózní zkoušky LF MU Brno. 2013.
Unzeitig, V. člen komise pro státní rigorózní zkoušky LF OU Ostrava. 2013.
Unzeitig, V. člen komise pro vědecké hodnosti LF MU Brno, LF UP Olomouc a 1.LF UK Praha. 2013.
Unzeitig, V. člen oborové rady gynek. a porod. DSP LF MU Brno. 2013.
Unzeitig, V. člen oborové rady gynek. a porod. DSP LF UP Olomouc. 2013.
Unzeitig, V. člen redakční rady Moderní gynekologie a porodnictví. 2013.
Unzeitig, V. člen redakční rady Česká gynekologie. 2013.
Unzeitig, V. člen redakční rady The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2013.
Unzeitig, V. člen výboru České gynek. porod. společnosti ČLS JEP. 2013.
Měchurová, A., Vlk, R. a Unzeitig, V. Diagnostika a léčba streptokoků skupiny B v těhotenství a za porodu - doporučený postup. Česká gynekologie. 2013, roč. 78, s. 11-14. ISSN 1805-4455.
Záhumenský, J., Procházka, M. a Unzeitig, V. Dystokie ramének - doporučený postup. Česká gynekologie. 2013, roč. 2013, s. 58-59. ISSN 1805-4455.
Unzeitig, V. odborný konzultant Ministerstva zdravotnictví ČR, Praha. 2013.
Zonča, P. a Unzeitig, V. předsedající bloku: Profylaxe žilní TEN v chirurgii, gynekologii a ambulantní terapie plicní embolizace: XIX. PAŘÍZKOVY DNY [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Dvořák, V., Hlaváčková, O., Malík, T., Nový, J., Stará, A., Skřivánek, A., Štěpán, J. a Unzeitig, V. Systémová enzymoterapie v léčbě recidivující vulvovaginální kandidózy. Česká gynekologie. 2013, roč. 78, s. 187-194. ISSN 1805-4455.
Binder, T., Unzeitig, V. a Velebil, P. Vedení prenatální péče a porodu donošeného plodu v poloze koncem pánevním - doporučený postup. Česká gynekologie. 2013, roč. 78, s. 21-22. ISSN 1805-4455.
Unzeitig, V. Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství - doporučený postup. Česká gynekologie. 2013, roč. 78, s. 8-9. ISSN 1805-4455.
Unzeitig, V. člen redakční rady Neurophysiology Letters.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub