Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Gynekologicko-porodnická klinika

Vít Unzeitig


titul, jméno, příjmení:
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
gynekologie a porodnictví
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
597 371 801
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2011
certifikovaný kurz specializované způsobilosti v oboru perinatologie a fetomaternální medicína
1988
obhájení kandidátské disertační práce "Epidemiologické, diagnostické a terapeutické aspekty aktuálních sexuálně přenosných infekcí"
1985
specializační zkouška v oboru gynekologie a porodnictví, II. Stupeň
1984
Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně, zkouška z vysokoškolské pedagogiky
1980
specializační zkouška v oboru gynekologie a porodnictví, I. stupeň
1970 – 1976
Lékařská fakulta Univerzity J.E.Purkyně v brně
1970
Gymnázium UNESCO, Brno
 

Kvalifikace

1992
obhajoba habilitační práce a jmenování docentem Lékařské fakulty MU Brno, téma: "Genitální mykoplazmata a lidská reprodukce"
1988
Ph.D.
 

Zaměstnání, praxe

2015 – dosud
zástupce přednosty Gynek. porod. kliniky OU a FN Ostrava pro VVČ
2012 – 2015
přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky OU a FN Ostrava
2003 – dosud
lékař Centra ambulantní gynekologie a porodnictví v Brně, Orlí 10
2003 – 2010
zástupce přednosty Gynek. porod. kliniky pro vědu a výzkum, LF MU
2002 – 2003
zdravotnický zástupce přednosty Gynek. porod. kliniky, Fak. nem. Brno
1994 – dosud
docent gynekologie a porodnictví Gynek. porod. kliniky LF MU Brno
1989 – 2002
zástupce přednosty 1.gynek. porod. kliniky pro školství a vědu, LF MU Brno
1981 – 1994
odborný asistent 1. gynek. porod. kliniky Lékařské fakulty, UJEP/MU Brno
1979 – 1981
sekundární lékař 1. gynek. porod. kliniky, Fakultní porodnice Brno
1976 – 1979
sekundární lékař gynek. porod. oddělení, nemocnice Třebíč
 

Odborné zaměření

gynekologie a porodnictví
sexuálně přenosné infekce
gynekologická endokrinologie
perinatologie
 

Ocenění

Člen Čestné rady České lékařské komory (2005 - dosud)
Čestný člen 5 národních gynekologicko - porodnických společností (Itálie, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko)
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2016 – dosud
předseda Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR
2016 – dosud
člen Národní imunizační komise Ministerstva zdravotnictví ČR
2012 – dosud
člen komise pro státní rigorózní zkoušky LF OU Ostrava
2010 – 2016
člen Grantové komise Ministerstva zdravotnictví ČR
2006 – 2010
člen Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR
2005 – 2009
předseda revizní komise České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
2002 – 2010
regionální konzultant Jihomoravského kraje pro porodnictví
2000 – 2015
člen Edukační a akreditační komise UEMS/EBCOG (Unie evropských medicínských specialistů/Evropská kolej gynekologů a porodníků) v Bruselu
2000 – 2003
člen Výkonného výboru Evropské asociace gynekologů a porodníků EAGO
1998 – 2006
předseda Sekce perinatální medicíny České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
1997 – dosud
člen výboru České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
1996 – dosud
člen atestační komise pro obor gynekologie - porodnictví
1996 – 2008
člen Výkonné rady Evropské společnosti pro kontracepci ESC
1996 – 1998
vedoucí projektu "Matka a dítě" (grant švýcarské vlády)
1995 – 2013
člen oborové komise ČLK
1995 – 2010
předseda a člen Perinatologické komise Ministerstva zdravotnictví ČR
1994 – 2012
odborný konzultant Ministerstva zdravotnictví ČR, Praha
1994 – 2006
předkladatel a koordinátor národního Perinatologického programu vlády ČR
1994 – 2003
člen Výkonné rady Světové organizace gynekologů a porodníků FIGO
1993 – 1997
předseda České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
1991 – 1993
vědecký sekretář České gynek. porod. společnosti ČLS JEP
1990 – dosud
člen komise pro státní rigorózní zkoušky LF MU Brno
Odpovědný řešitel 10 mezinárodních multicentrických studií
Předkladatel a lektor projektu Phare pro výchovu lékařů v zemích východní Evropy
Člen oborové rady gynek. a porod. DSP LF MU Brno
Člen oborové rady gynek. a porod. DSP LF UP Olomouc
Člen komise pro vědecké hodnosti LF MU Brno, LF UP Olomouc a 1.LF UK Praha
 

Působení v zahraničí

1993
Sahlgrenska University Hospital, Goteborg (Sweden) - Perinatology (zahraniční stáž)
1991
Centre for Sexually Transmitted Diseases, National University, Singapore (zahraniční stáž)
1991
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, London (United Kingdom) - Miniinvasive Surgery (zahraniční stáž)
1990
University Hospital, Helsinki (Finland) - Perinatology (zahraniční stáž)
1989
Statens Serumistitut, Copenhagen (Denmark) - STD (zahraniční stáž)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
 


Vít Unzeitig, K. Dofková, V. Dvořák, J. Matuška
Rok: 2020, Gynekologie a porodnictví
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
M. Huser, P. Janku, R. Hudecek, Z. Zbozinkova, M. Bursa, Vít Unzeitig, P. Ventruba ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
A Piegzová, Vít Unzeitig
Rok: 2017, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
P Křepelka, Vít Unzeitig
Rok: 2014, Kardiologická revue (internet)
článek v odborném periodiku
 
E Doležálková, Vít Unzeitig
Rok: 2014, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
ostatní
 
A Měchurová, R Vlk, Vít Unzeitig
Rok: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
J Záhumenský, M Procházka, Vít Unzeitig
Rok: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
V Dvořák, O Hlaváčková, T Malík, J Nový, A Stará, A Skřivánek, J Štěpán, Vít Unzeitig ... další autoři
Rok: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
T Binder, Vít Unzeitig, P Velebil
Rok: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok:
ediční a redakční práce
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub