OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Michal Hájek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Michal Hájek, PhD.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:hyperbaroxie, hyperbarická medicína
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1987 - 1993LF UP Olomouc

Kvalifikace

2012 - 2016Studium a ukončení Ph.D programu, Jesseniova lekárska fakulta v Martině
2005Specializovaná způsobilost v oboru Hyperbarická medicína a oxygenoterapie
2000Atestace 2. st. obor Anesteziologie a resuscitace
1996Atestace 1. st. obor Anesteziologie a resuscitace

Další vzdělávání, kurzy

2017Kurz správné klinické praxe GCP pro zkoušející a členy studijních týmů, MOÚ Brno
2011Hyperbaric and Diving Medicine Physicians Course, Lékařská akademie Wroclaw - lektor
2008Kurz EDTC/ECHM Lékařská akademie Wroclaw - lektor
2007Kurz sepse- ARK FN Ostrava
2006Specializační kurz v oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie, IPVZ Praha - lektor
1997Kurz „Monitorování invazívní hemodynamiky“, ARK FN Hradec Králové
1997Kurz sepse, ARK FN Ostrava

Zaměstnání, praxe

2012 - dosudprimář, Centrum hyperbarické medicíny MNO
2001 - 2012vedoucí lékař, Centrum hyperbarické medicíny MNO
1993 - 2000sekundární lékař, Anesteziologicko-resuscitační oddělení MNO
2014 - dosudKatedra biomedicínských oborů LF OU, laboratoř experimentální hyperbaroxie,

Odborné zaměření

Klinická hyperbarická medicína
Intoxikace oxidem uhelnatým
Kyslíková toxicita
Experimentální hyperbaroxie

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP (ČSHM) - předseda výkonného výboru
ECHM (Evropská komise pro hyperbarickou medicínu) - člen výkonného výboru (EB-Executive Board) a výboru reprezentantů (BR-Board of Representatives) - funkční období 2015 - 2020
European Underwater and Baromedical Society (EUBS) - člen
Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor HLM - předseda
Zkušební komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor HLM - člen
Lektor IPVZ v oboru HLM
Česká společnost pro léčbu rány (ČSLR) - člen

Působení v zahraničí (výukové pobyty, aktivní a pasivní účast na zahraničních kongresech)

12th ESICM Annual Congress, 3. - 6. 10. 1999, Berlín
20th International Symposium on Intensive Care, 21. - 24. 3. 2000, Brusel
15th ESICM Annual Congress, 29. 9. - 2. 10. 2002, Barcelona
UHMS 2003 Annual Meeting, 19. - 21. 6. 2003, Quebéc City
16th ESICM Annual Congress, 5. - 8. 10. 2003, Amsterdam
Euroanaesthesia 2004 Meeting, 5. - 8. 6. 2004, Lisabon
Euroanaesthesia 2005 Meeting, 28. - 31. 5. 2005, Vídeň
DAN Divers Day 2005, Advances in Diving Medicine and Safety, 24. 9. 2005, Řím
Euroanaesthesia 2006 Meeting, 3. - 6. 6. 2006, Madrid
20th ESICM Annual Congress, 7. - 10. 10. 2007, Berlín
Výukový pobyt 11. - 12. 10. 2007, Division of Hyperbaric Medicine, Dept. of Anesthesiology and Intensive Care, Karolinska University Hospital, Stockholm
34th Annual EUBS Conference 2008, September 3rd-6th, 2008, Graz
16th International Congress on Hyperbaric Medicine. October 26.-29, 2008, Beijing
2nd Central & Eastern Europe Burns Forum, April 17th - 18th 2009, Siemianowice Śląskie, Poland
Experience innovation of hyperbaric chamber technique - HIC-EVENT, April 23-24 2009, Karlsbad
Mezinárodní konference „Oxygen&Infection“, May 7th-9th, 2009, Stockholm
33th Annual Meeting of EUBS, August 25-28, 2009, Aberdeen
36th Annual EUBS Conference 2010, 14. - 18. 9. 2010, Istanbul
37th Annual EUBS Conference 2011, 24. - 27. 8. 2011, Gdaňsk
9. konsensuální konference ECHM, 11. - 12. 9. 2012, Bělehrad
38th Annual EUBS Conference 2012, 12. - 15. 9. 2012, Bělehrad
Tricontinental Conference on Diving and Hyperbaric Medicine 2013, 22. - 29. 9.2013, La Reunion
HIC-EVENT, 23. 9. 2014, Karlsbad, Německo
40th Annual EUBS Conference 2014, 24. - 27. 9. 2014, Wiesbaden, Německo
41st Annual EUBS Conference 2015, 20. - 22. 8. 2015, Amsterdam, Nizozemí
2nd International Conference on HBOT and the Brain, 19.-21.11.2015, Dead Sea, Israel
10th ECHM Consensus Conference on Hyperbaric Medicine, 15.-16.4.2016, Lille, France
42nd Annual EUBS Conference 2016, 13. - 16. 9. 2016, Ženeva, Švýcarsko
43rd Annual EUBS Conference 2017, 13. - 16. 9. 2017, Ravenna, Itálie

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapasivní znalost


Všechny publikace

Hájek, M., Pudil, R., Klugar, M. a Chmelař, D. Hyperbarická a potápěčské medicína 2018. 2018. 2018.
Chmelař, D., Hájek, M., Kašíková, A., Martineková, P., Rozložník, M., Brabec, M., Janečková, J., Vobejdová, J. a Čižnár, I. Influence of hyperbaric air on endotoxin from Bacteroides fragilis strains. In: VI. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2018 2018-06-14 Ostrava. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské Univerzity, 2018. s. 49-56. ISBN 978-80-7464-994-3.
Novomeský, F., Janík, M., Hájek, M., Krajčovič, J. a Straka, L. Vomiting and aspiration of gastric contents: a possible life-threatening combination in underwater diving. Diving and Hyperbaric Medicine. 2018, roč. 2018, s. 36-39. ISSN 1833-3516.
Rozložník, M., Havlíková, S., Kociánová, J., Hájek, M., Lochmanová, A., Balcárková, B., Kuzma, J. a Chmelař, D. Vývoj "in vitro" modelu pre štúdium vplyvu hyperbarickej oxygenoterapie na antimikrobiálne účinky vybraných antibiotík.. In: VI. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2018 2018-06-14 Ostrava. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2018. s. 67-68. ISBN 978-80-7464-994-3.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Novomeský, F. a Klugar, M. Actual problems of carbon monoxide intoxication in Czech Reupublic: retrospective analysis. In: 26th WINTER CONFERENCE of EMERGENCY MEDICINE and INTENSIVE CARE. Karpacz: Polish Society for Emergency Medicine Department of Paediatric Traumatology and Emergency Medicine, Wroclaw Medical University. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Actual problems of carbon monoxide intoxication: retrospective study.. In: 43rd EUBS Annual Scientific Conference: Abstract and Conference Book 2017-09-12 Ravenna. Ravenna: EUBS, 2017. s. 92-92.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Actual problems of carbon monoxide intoxication: retrospective study.. In: 43rd Annual Scientific Meeting of the EUBS European Underwater & Baromedical Society. Ravenna (Italy),. 2017.
Chmelař, D., Kašíková, A., Martineková, P., Hájek, M., Rozložník, M., Brabec, M., Janečková, J., Vobejdová, J. a Čižnár, I. Effect of hyperbaric air on endotoxin from Bacteroides fragilis strains. Folia Microbiologica. 2017, roč. 62, č. 6, s. 1-10. ISSN 0015-5632.
Rozložník, M., Korytková, K., Cisáriková, M., Hájek, M., Lochmanová, A. a Chmelař, D. Experimental use of flow cytometry for viability determination of pathogenic bacteria after hyperbaric oxygen exposure.. In: 43rd Annual Scientific Meeting of the EUBS European Underwater & Baromedical Society. Ravenna: EUROPEAN UNDERWATER & BAROMEDICAL SOCIETY. 2017.
Experimental use of flow cytometry for viability determination of pathogenic bacteria after hyperbaric oxygen exposure.. In: 43rd EUBS Annual Scientific Meeting: Abstract and Conference Book 2017-09-12 Ravenna. Ravenna: EUBS, 2017. s. 106-106.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Novomeský, F. a Klugar, M. Hyperbaric oxygen thrapy in pediatric patients in the years 2007- 20011.: Treatment of CNS disorders. In: 26th WINTER CONFERENCE of EMERGENCY MEDICINE and INTENSIVE CARE. Karpacz: Polish Society for Emergency Medicine, Department of Paediatric Traumatology and Emergency Medicine, Wroclaw Medical University. 2017.
Hyperbarická medicína: Rozhovor.. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2017, roč. 14, s. 32-33. ISSN 1802-0518.
Hájek, M., Chmelař, D., Klečka, L., Klugar, M., Pudil, R., Racek, J., Rozložník, M., Růžička, J., Sázel, M., Stryja, J. a Zapletalová, J. Hyperbarická medicína. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2017. 456 s. ISBN 978-80-204-4235-2.
Psotová, P., Uhříková, T., Stránský, J., Hájek, M. a Hurník, P. Hyperbarická oxygenoterapie a osteoradinekróza. In: 13. trilaterální česko-slovensko-polské sympozium orální a maxillofaciální chirurgie: Sborník abstraktů 2017-05-04 Velké Karlovice. Ústí nad Labem: BOS. org s.r.o., 2017. s. 14-14. ISBN 978-80-87562-64-2.
Hyperbarická oxygenoterapie je u dětí určena nejen pro otravy CO. In: IX. KONFERENCE AKUTNE.CZ. Brno: LF MU Brno. 2017.
Hájek, M. Hyperbarická oxygenoterapie z hlediska intenzívní péče. In: Zdeněk Zadák, Eduard Havel. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. s. 77-95. ISBN 978-80-271-0282-2.
Hájek, M., Pudil, R., Klugar, M., Chmelař, D., Chmátal, P. a Došel, P. Hyperbarická, potápěčská a letecká medicína: Sborník příspěvků a krátkých sdělení z XXII. kongresu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. 2017.
Léčba hyperbarickým kyslíkem a její využití v neurologii a problematika intoxikace oxidem uhelnatým. In: Valašsko-lašské neurologické sympozium: Neurologie pro praxi. Abstrakta Valašsko-lašské neurologické sympozium 2017-11-03 Karolinka. Olomouc: Solen, 2017. s. 18-19. ISBN 978-80-7471-209-8.
Léčba hyperbarickým kyslíkem a její využití v neurologii a problematika intoxikace oxidem uhelnatým. In: Valašsko-lašské neurologické sympozium. Karolinka: FN Ostrava. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. LÉČBA HYPERBARICKÝM KYSLÍKEM A JEJÍ VYUŽITÍ V SOUČASNÉ MEDICÍNĚ. In: III. vedecká a odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. LÉČBA HYPERBARICKÝM KYSLÍKEM A JEJÍ VYUŽITÍ V SOUČASNÉ MEDICÍNĚ. Zdravotnícke listy. 2017, roč. 5, s. 11-18. ISSN 1339-3022.
Lochmanová, A., Chmelař, D., Beran, V. a Hájek, M. Průtoková cytometrie v mikrobiologii.. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2017, roč. 66, s. 182-188. ISSN 1210-7913.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem.. In: XXI. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny: Hyperbarická, potápěčská a letecká medicína 2017 2017-06-06 Jablonná nad Vltavou. Ostrava: Lékařská fakulta OU, 2017. s. 40-44. ISBN 978-80-7464-908-0.
Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem.. In: 22.kongres ČSHLM. Jablonná nad Vltavou: LF OU. 2017.
Klugar, M., Tučková, D., Hájek, M., Klugarová, J., Marečková, J., Vrbová, T. a Chmelař, D. Účinnost hyperbarické oxygenoterapie u pacientů se Sudeckovým syndromem v porovnání s farmakoterapií: Protokol systematického rewiev.. In: XXII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny: Hyperbarická, potápěčská a letecká medicína 2017 2017-06-06 Jablonná nad Vltavou. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2017. s. 28-33. ISBN 978-80-7464-908-0.
Klugar, M., Tučková, D., Hájek, M., Klugarová, J. a Marečková, J. Účinnost hyperbarické oxygenoterapie u pacientů se Sudeckovým syndromem v porovnání s farmakoterapií: Protokol systematického rewiev.. In: 22. kongres ČSHLM. Jablonná nad Vltavou: LF OU. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Pudil, R., Klugar, M., Chmátal, P. a Došel, P. XXII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. [Konference]. Jablonná nad Vltavou, Česká republika. 2017.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Lochmanová, A. a Klugar, M. Zhodnocení ekonomických aspektu léčby hyperbarickým kyslíkem. Pracovní lékařství. 2017, č. 69, s. 37-42. ISSN 1803-6597.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem.. In: XXII. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny: Hyperbarická, potápěčská a letecká medicíma 2017 2017-06-06 Jablonná nad Vltavou. Ostrava: Lékařská fakulta OU, 2017. s. 45-48. ISBN 978-80-7464-908-0.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Lochmanová, A. Zhodnocení ekonomických aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem.. In: 22.kongres ČSHLM. Jablonná nad Vltavou: LF OU. 2017.
Zpráva z XXII. Kongresu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. Kazuistiky v APORL. 2017, roč. 14, ISSN 1802-0518.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Novomeský, F. AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA INTOXIKACE OXIDEM UHELNATÝM - RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA. In: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2016: SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE V. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY 2016-06-16 Ostravice, hotel Sepetná. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2016. Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 58-63. ISBN 978-80-7464-817-5.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Novomeský, F. Aktuální problematika intoxikace oxidem uhelnatým- retrospektivní analýza. In: 5. ostravské dny hyperbarické medicíny. Ostravice: LF OU. 2016.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of Hyperbaric Medicine Ostrava in the years 2007- 2011: : Treatment of CNS disorders. In: 42nd Annual Scientific Meeting of EUBS. 15.9.2016: EUBS. 2016.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Novomeský, F. a Klugar, M. Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of Hyperbaric Medicine Ostrava in the years 2007- 2011: Treatment of CNS disorders. In: 42nd Annual Meeting of EUBS: Proceedings of 42nd Annual Meeting of EUBS 2016-09-13 Ženeva.
Hájek, M., Chmelař, D. a Pudil, R. Hyperbarická a potápěčská medicína 2016: Sborník příspěvků z konference 5. ostravské dny hyperbarické medicíny. 2016.
Hájek, M., Pudil, R., Klugar, M. a Chmelař, D. HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2016 [Konference]. Ostravice, hotel Sepetná, Česká republika. 2016.
Hájek, M. Hyperbarická oxygenoterapie.. In: Bartůněk P., Jurásková D., Heczková J., Nalos D.. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Praha: Grada Publishing, 2016. s. 218-226. Sestra. ISBN 978-80-247-4343-1.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Uplatnění hyperbarické oxygenoterapie v léčbě obtížně se hojících ulcerací. In: 5. ostravské dny hyperbarické medicíny. Ostravice: LF OU. 2016.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. UPLATNĚNÍ HYPERBARICKÉ OXYGENOTERAPIE V LÉČBĚ OBTÍŽNĚ SE HOJÍCÍCH ULCERACÍ. In: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2016: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2016 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE V. OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY 2016-06-16 Ostravice, hotel Sepetná. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2016. Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 51-57. ISBN 978-80-7464-817-5.
Chmelař, D., Hájek, M., Janečková, J., Vobejdová, J., Martineková, P. a Kašíková, A. Vliv kyslíku na produkci endotoxinu u bakterií ze skupiny Bacteroides fragilis group izolovaných od pacientů s kolorektálním karcinomem.. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2016, roč. 65, č. 2, s. 129-135. ISSN 1803-6597.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Význam hyperbarické oxygenoterapie u civilizačních onemocnění. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů. Ostrava: Ústav patologie FNO a LF OU, Oddělení patologie Městské nemocnice Ostrava, CGB Laboratoř a.s. 2016.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Význam hyperbarické oxygenoterapie u civilizačních onemocnění. In: 23. sjezd českých a slovenských patologů: Program se sborníkem abstrakt, 23. sjezd českých a slovenských patologů 2016-11-11 Ostrava. Hradec Králové: Hanzo Production, 2016. s. 29-31. ISBN 978-80-906205-5-1.
Hájek, M., Tichavská, J., Neuwirtová, I. a Klugar, M. 5. ostravské dny hyperbarické medicíny. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2016, roč. 13, s. 38-42. ISSN 1802-0518.
Zub, D., Svoboda, J., Vitoušková, A., Svobodová, K. a Hájek, M. Deset let provozu pracoviště hyperbarické oxygenoterapie v Rehabilitačním ústavu Hostinné. Stručný přehled výsledků a série případů. In: Hyperbarická a potápěčská medicína 2015: XXI. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2015-06-11 Špindlerův Mlýn. Ostrava: X-media s.r.o., 2015. X-media s.r.o., 2015. s. 29-32. ISBN 978-80-7464-734-5.
Zub, D., Svoboda, J., Vitoušková, A., Svobodová, K. a Hájek, M. Deset let provozu pracoviště hyperbarické oxygenoterapie v Rehabilitačním ústavu Hostinné; stručný přehled výsledků a série případů. In: XXI. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. Špindlerův Mlýn: ČSHLM ČLS JEP. 2015.
Rozložník, M., Stebelova, K., Pudil, R., Papadopoulou, V., Tillmans , F., Hájek, M., Zeman, M. a Balestra, C. Extreme hormonal stress reaction to an underwater life-threatening event during SCUBA diving: a case report.: submitted. PSYCHONEUROENDOCRINO. 2015, ISSN 0306-4530.
Millar, I. L., McGinnes, R. A., Williamson, O., Lind, F., Jansson, K., Hájek, M., Smart, D., Fernandes, T., Miller, R., Myles, P. a Cameron, P. Hyperbaric Oxygen in Lower Limb Trauma (HOLLT); protocol for a randomised controlled trial. BMJ Open. 2015, roč. 5, s. 1-10. ISSN 2044-6055.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Novomeský, F. a Klugar, M. Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of hyperbaric medicine Ostrava in the years 2007-2011: Treatment of CND disorders. In: The 2nd International Conference on Hyperbaric Oxygen Therappy and The Brain.: 2015-11-19 Dead Sea, Israel. Tel Aviv: Sagol Neuroscience Network, Assaf-Harofeh Medical Center, 2015. Sagol Neuroscience Network, Assaf-Harofeh Medical Center, 2015. s. 8-9.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Novomeský, F. a Klugar, M. Hyperbaric oxygen therapy in pediatric patients at the Centre of hyperbaric medicine Ostrava in the years 2007-2011: treatment of CND disorders. In: The 2nd International Conference on Hyperbaric Oxygen Therappy and The Brain.. Dead Sea: Sagol Neuroscience Network, Assaf-Harofeh Medical Center. 2015.
Hájek, M., Chmelař, D., Pudil, R. a Klugar, M. Hyperbarická a potápěčská medicína 2015. [Konference]. Špindlerův mlýn, Česká republika. 2015.
Hájek, M., Chmelař, D., Pudil, R. a Klugar, M. Hyperbarická a potápěčská medicína 2015. Sborník z XXI. Kongresu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. 2015.
Hájek, M., Rozložník, M., Chmelař, D., Beran, V., Novomeský, F., Sázel, M., Hrnčíř, E. a Pudil, R. Hyperbarická medicína v České republice - aktuální pohled.. Pracovní lékařství. 2015, roč. 67, s. 59-66. ISSN 1803-6597.
Hájek, M. Hyperbarická oxygenoterapie - kde má místo podle EBM?. In: XXII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivni medicíny. Plzeň: ČSARIM. 2015.
Hájek, M. Hyperbarická oxygenoterapie -aktuální situace a dostupnost. In: Význam léčby kyslíkem v přetlaku v klinické a potápěčské praxi. Praha: Senát Parlamentu ČR. 2015.
Hájek, M., Slaný, J., Maršálková, J., Tichavská, J., Němcová, P., Lutzová, M., Spilková, Z., Ručková, M., Nogolová, A., Bártová, T., Duda, J., Smolka, V., Klásková, E., Hladík, M., Trávníček, B., Chmelař, D., Beran, V., Kepák, T., Fedora, M. a Šeda, M. et al. Hyperbarická oxygenoterapie u pediatrických pacientů v Centru hyperbarické medicíny Ostrava v letech 2007-2011. Česko-slovenská Pediatrie. 2015, roč. 70, s. 200-209. ISSN 1805-4501.
Hájek, M., Maršálková, J., Neuwirtová, I., Chmelař, D. a Rozložník, M. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé nedoslýchavosti.. In: XXI. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. Špindlerův Mlýn: ČSHLM ČLS JEP. 2015.
Hájek, M., Maršálková, J., Neuwirtová, I., Chmelař, D. a Rozložník, M. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé nedoslýchavosti.. In: Hyperbarická a potápěčská medicína 2015. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2015. Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2015. s. 33-37. ISBN 978-80-7464-734-5.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Maršálková, J. a Neuwirtová, I. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé nedoslýchavosti - výsledky. In: Zimní seminář otolaryngologické kliniky. Ostrava: FN Ostrava. 2015.
Hájek, M., Chmelař, D. a Rozložník, M. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran. In: VI. ostravské angiodny 2015. Ostrava: Vítkovická nemocnice Ostrava. 2015.
Hájek, M. INTOXIKACE OXIDEM UHELNATÝM: PATOFYZIOLOGIE, PATOMORFOLOGIE, SOUDNĚLÉKAŘSKÉ ASPEKTY INTOXIKACE, MOŽNOSTI HYPERBARICKÉ OXYGENOTERAPIE. 2015.
Klugarová, J., Klugar, M., Marečková , J. a Hájek, M. Metodologie tvorby systematických review; Efekt hyperbarické oxygenoterapie na úmrtnost pacientů po kraniotraumatu: dílčí výsledky systematického review.. CESK SLOV NEUROL N. 2015, roč. 78, s. 555-561. ISSN 1210-7859.
Hájek, M. a Pudil, R. Novinky v hyperbarické medicíně.. AM Review. 2015, s. 13-15. ISSN 2336-7326.
Hájek, M. Principy a využití hyperbarické oxygenoterapie v medicíně. In: Význam léčby kyslíkem v přetlaku v klinické a potápěčské praxi. Praha: Senát Parlamentu ČR. 2015.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Beran, V. Význam hyperbarické oxygenoterapie u akutních a chronických stavů.. Olomouc: FN Olomouc, 2015. FN Olomouc, 2015. s. 4-5. ISBN 978-80-260-4214-3.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Beran, V. Význam hyperbarické oxygenoterapie u akutních a chronických stavů.. In: III.Hirschův den. Olomouc: LF UP Olomouc. 2015.
Hájek, M., Neuwirtová, I., Tichavská, J., Pudil, R. a Klugar, M. XXI. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny: In Press. AM Review. 2015, ISSN 2336-7326.
Hájek, M., Koudelka, D., Rozložník, M. a Novomeský, F. Závažná potápěčská nehoda s dobrým koncem - popis případu.. In: XXI. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. Špindlerův Mlýn: ČSHLM ČLS JEP. 2015.
Hájek, M., Koudelka, D., Rozložník, M. a Novomeský, F. Závažná potápěčská nehoda s dobrým koncem-popis případu. In: XXI.Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. LF OU v Ostravě, 2015. s. 13-20. ISBN 978-80-7464-734-5.
Hájek, M., Rozložník, M., Chmelař, D., Klugar, M., Novomeský, F., Zonča, P., Hrnčíř, E. a Beran, V. Zdravotní problematika práce ošetřujícího personálu ve vícemístných hyperbarických komorách.. Pracovní lékařství. 2015, roč. 67, s. 93-100. ISSN 0032-6291.
Hájek, M., Neuwirtová, I., Tichavská, J., Pudil, R., Klugar, M. a Novomeský, F. Zpráva z odborné konference - XXI. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2015. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL.. 2015, roč. 12, s. 39-43. ISSN 1802-0518.
Pudil, R., Macura, P., Hájek, M. a Slabý, K. Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů: Společná doporučení České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP a České společnosti tělovýchovného lékařství. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2014, roč. 23, s. 47-54. ISSN 1210-5481.
Hájek, M., Slaný, J., Maršálková, J., Tichavská, J., Němcová, P., Lutzová, M., Neuwirtová, I., Spilková, Z., Ručková, M., Nogolová, A., Bártová, T., Duda, J., Smolka, V., Klásková, E., Hladík, M., Trávníček, B., Beran, V., Štěrba, J., Kepák, T. a Fedora, M. et al. Efektivita hyperbarické oxygenoterapie u pediatrických pacientů léčených v Centru hyperbarické medicíny Ostrava - retrospektivní shrnutí výsledků za pětileté období. In: HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2014. 2014: LF OU, 2014. LF OU, 2014. s. 28-36. ISBN 978-80-7464-507-5.
Hájek, M., Slaný, J. a Maršálková, J. Efektivita hyperbarické oxygenoterapie u pediatrických pacientů léčených v Centru hyperbarické medicíny Ostrava - retrospektivní shrnutí výsledků za pětileté období.. In: Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech, IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014. Rožnov p.R.: ČSHLM ČLS JEP. 2014.
Hájek, M., Novomeský, F., Beran, V. a Klugar, M. HYPERBARICKÁ A POTÁPĚČSKÁ MEDICÍNA 2014.Sborník přednášek z MEZINÁRODNÍHO WORKSHOPU HYPERBARICKÉ MEDICÍNY ZALOŽENÉ NA DÚKAZECH a IV. OSTRAVSKÝCH DNÚ HYPERBARICKÉ MEDICÍNY.. 2014.
Hájek, M. a Klugar, M. Hyperbarická oxygenoterapie efektivní v mnoha indikacích. Zdravotnické noviny, příloha Kongresový list 7. 2014, s. 56-57. ISSN 0044-1996.
Hájek, M. Hyperbarická oxygenoterapie v urgentní medicíně a intenzívní péči. In: Intenzivní medicína. 3. přepracované a rozšířené vydání. Praha 5: Galén, 2014. s. 133-142. ISBN 978-80-7492-066-0.
Ševčík, P., Matějovič, M., Černý, V., Cvachovec, K., Chytra, I., Hájek, M., Chýlek, V., Kula, R., Lata, J., Máca, J., Rožnovský, L., Tichý, J., Zaoral, T., Zoubková, R. a a. kol., Intenzivní medicína. 3. vyd. Praha 5: Galén, 2014. 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.
Hájek, M. a Klugar, M. Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech a IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny. Kazuistiky v alergologii,pneumologii a ORL. 2014, roč. 11, s. 31-34. ISSN 1802-0518.
Hájek, M., Novomeský, F., Beran, V. a Klugar, M. Mezinárodní workshop hyperbarické medicíny založené na důkazech; IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny [Workshop]. Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. 2014.
Hájek, M., Novomeský, F. a Beran, V. Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie v moderním zdravotnictví: abstrakta. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2014, roč. 63, s. 111-112. ISSN 1210-7867.
Hájek, M., Novomeský, F. a Beran, V. Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie v moderním zdravotnictví.. In: 76. Kongres České společnosti Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Ostrava. 2014.
Hájek, M. Oxid uhelnatý. In: Intenzivní medicína. 3. přepracované a rozšířené vydání. Praha 5: Galén, 2014. s. 819-822. ISBN 978-80-7492-066-0.
Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M. a Novomeský, F. Působení oxidu uhelnatého na lidský organismus. In: Konference "Tiché nebezpečí v našem okolí". Ostrava: Česká asociace hasičských důstojníků, o. s., VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 2014.
Hájek, M., Došel, P. a Chmelař, D. Hyperbarická a letecká medicína 2013. Sborník přednášek z Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny. 2013.
Hájek, M. Hyperbaroxie- up to date 2013. In: XX. Kongres ČSARIM. Brno: ČSARIM ČLS JEP. 2013.
Hájek, M., Chmelař, D., Novomeský, F., Ševčík, P., Strnadel, O., Zonča, P., Maršálková, J., Tichavská, J. a Reichlová, H. Intoxikace oxidem uhelnatým a kouřovými zplodinami u více postižených osob současně: Naše aktuální poznatky a zkušenosti ze zimního období 2012/2013. In: Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny: 2013-05-23 Praha. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 52-58. ISBN 978-80-7464-260-9.
Hájek, M., Chmelař, D., Novomeský, F., Ševčík, P., Strnadel, O., Zonča, P., Maršálková, J., Tichavská, J. a Reichlová, H. Intoxikace oxidem uhelnatým a kouřovými zplodinami u více postižených osob současně -naše aktuální poznatky a zkušenosti ze zimního období 2012/2013. In: Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny. Praha: Praha. 2013.
Hájek, M. K problematice Sudeckovy dystrofie. Hojení ran. 2013, roč. 7, s. 19-21. ISSN 1802-6400.
Hájek, M. Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny. [Konference]. Praha, Česká republika. 2013.
Hájek, M., Došel, P. a Chmelař, D. Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny, 20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP [Konference]. Praha - hotel Crowne Plaza, Česká republika. 2013.
Hájek, M., Došel, P. a Chmelař, D. Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny, 20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP.. 2013.
Hájek, M. Moderní trendy v hyperbarické oxygenoterapii.. In: Odborná stáž ,,Hyperbarická medicína a oxygenoterapie ,aneb co by měl vědět lékař o tlaku". Ústav biofyziky ,LF UK Plzeň: LF UK Plzeň. 2013.
Hájek, M. Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie. In: 18. výroční konference na téma Multidisciplinární přístup v léčbě termických úrazů, kožních defektů a terapie netermických ztrát kožního krytu. Praha: FNKV Praha. 2013.
Hájek, M. Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie.. In: Odborný seminář. Ostrava: České asociace sester. 2013.
Hájek, M. Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie. Léčba anaerobních infekcí. In: Inovační kurz . Diagnostika anaerobních patogenních bakterií.. LF OU Ostrava: LF OU Ostrava. 2013.
Hájek, M., Sázel, M. a Oniščenko, B. Ohlédnutí za Mezinárodní konferencí hyperbarické a letecké medicíny 2013 v Praze.. Hojení ran. 2013, roč. 7, s. 22-28. ISSN 1802-6400.
Hájek, M. V centru zájmu piloti, potápěči, i běžní pacienti. Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny.. Zdravotnické noviny -příloha, Kongresový list 10. 2013, s. 9-10. ISSN 0044-1996.
Hájek, M., Zonča, P. a Chmelař, D. Vliv hyperbarické hyperoxie na průběh systémové zánětlivé odpovědi a těžké infekce. In: Konference s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání. Třinec - Vendryně: Nemocnice Podlesí , Třinec. 2013.
Hájek, M., Zonča, P. a Chmelař, D. Vliv hyperbarické hyperoxie na průběh systémové zánětlivé odpovědi a těžké infekce. Hojení ran. 2013, roč. 7, s. 18-20. ISSN 1802-6400.
Hájek, M., Zonča, P. a Chmelař, D. Vliv hyperbarické hyperoxie na průběh systémové zánětlivé odpovědi a těžké infekce.. In: Konference Rande. Třinec: Nemocnice Třinec - Podlesí. 2013.
Hájek, M. CO Poisoning - Pathophysiological and Treatment Aspects.. In: 21th WINTER SYMPOSIUM OF EMERGENCY MEDICINE AND INTENSIVE CARE. Karpacz: Wroclaw Medical University, Chair and Clinic of Emergency Medicine Wroclaw, Poland. 2012.
Penhaker, M. a Hájek, M. Detektory kouře a životu nebezpečných plynů v domácnosti. In: Konference MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY, III. Ostravské dny hyperbarické medicíny. Hukvaldy: ČSHLM. 2012.
Penhaker, M. a Hájek, M. Detektory kouře a životu nebezpečných plynů v domácnosti. In: MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY , III . OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: 2012-06-20 Hukvaldy. Ostrava: Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 49-51. ISBN 978-80-7464-2.
Hájek, M. HBO in EM and Intensive Care for Pediatric Patients.. In: 21th WINTER SYMPOSIUM OF EMERGENCY MEDICINE AND INTENSIVE CARE. Karpacz: Wroclaw Medical University, Chair and Clinic of Emergency Medicine Wroclaw, Poland. 2012.
Smolka, V., Klásková, E., Hájek, M., Rohanová, M., Aleksijevič, D., Zapletalová, J. a Wiedermann, J. Hyperbaric Oxygen Therapy of Severe Traumatic Brain Injury in Children and Adolescents. CESK SLOV NEUROL N. 2012, roč. 75, s. 485-489. ISSN 1210-7859.
Koliba, M. a Hájek, M. Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie. In: Prevence syndromu diabetické nohy: 2012-05-05 Ostrava. s. 12-15.
Koliba, M. a Hájek, M. Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie.. In: Konference ,Prevence syndromu diabetické nohy. Ostrava - Petřkovice: Naděje pro každého a.s.. 2012.
Jurková, J., Koliba, M. a Hájek, M. Léčba syndromu diabetické nohy. In: MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY , III . OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: 2012-06-20 Hukvaldy. Ostrava: Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 39-42. ISBN 978-80-7464-2.
Jurková, J., Koliba, M. a Hájek, M. Léčba syndromu diabetické nohy. In: Konference MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY, III. Ostravské dny hyperbarické medicíny. Hukvaldy: ČSHLM. 2012.
Madeja, R., Pleva, L., Stránský, J. a Hájek, M. Možnosti využití hyperbaroxie v traumatologii. In: MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY , III . OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: 2012-06-20 Hukvaldy. Ostrava: Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 30-32. ISBN 978-80-7464-102-2.
Madeja, R., Pleva, L., Stránský, J. a Hájek, M. Možnosti využití hyperbaroxie v traumatologii.. In: Konference MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY, III. Ostravské dny hyperbarické medicíny. Hukvaldy: ČSHLM. 2012.
Hájek, M., Novomeský, F. a Koliba, M. Multidisciplinární význam hyperbarické oxygenoterapie - efekt na zlepšení funkčních výsledků u akutních i chronických stavů.. In: Konference ,Prevence syndromu diabetické nohy. Ostrava - Petřkovice: Naděje pro každého a.s.. 2012.
Hájek, M., Novomeský, F. a Koliba, M. Multidisciplinární význam hyperbarické oxygentoterapie - efekt na zlepšení funkčních výsledků u akutních i chronických stavů. In: Prevence syndromu diabetické nohy: 2012-05-05 Ostrava. s. 6-11.
Duda, J., Hladík, M. a Hájek, M. Naše zkušenosti s hyperbarickou oxygenoterapií u dětí se závažným anoxicko/hypoxickým a traumatickým poraněním mozku. In: MEZINÁRODÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY , III . OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: 2012-06-20 Hukvaldy. Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 22-24. ISBN 978-80-7464-102-2.
Duda, J., Hladík, M. a Hájek, M. Naše zkušenosti s hyperbarickou oxygenoterapií u dětí se závažným anoxicko/hypoxickým a traumatickým poraněním mozku.. In: Konference MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY, III. Ostravské dny hyperbarické medicíny. Hukvaldy: ČSHLM. 2012.
Hájek, M., Maršálková, J., Bártová, T., Spilková, Z., Slaný, J., Lázničková, M., Ručková, M. a Duda, J. Problematika hyperbarické oxygenoterapie v pediatrické intenzivní péči a emergentní medicíně - význam multidisciplinární péče. In: MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY , III . OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: 2012-06-22 Hukvaldy. Ostrava: Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 25-29. ISBN 978-80-7464-102-2.
Hájek, M., Maršálková, J., Bártová, T., Spilková, Z., Slaný, J., Ručková, M. a Duda, J. Problematika hyperbarické oxygenoterapie v pediatrické intenzívní péči a emergentní medicíně - význam multidisciplinární péče.. In: Konference MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY, III. Ostravské dny hyperbarické medicíny. Hukvaldy: ČSHLM. 2012.
Hájek, M. Sborník z konference MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY , III . Ostravské dny hyperbarické medicíny 2012. 2012.
Strnadel, O., Maršálková, J., Hájek, M. a Mrázek, T. Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění. In: MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY , III . OSTRAVSKÉ DNY HYPERBARICKÉ MEDICÍNY: 2012-06-20 Hukvaldy. Ostrava: Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Lékařská fakulta , Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 33-35. ISBN 978-80-7464-102-2.
Strnadel, O., Maršálková, J., Hájek, M. a Mrázek, T. Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění.. In: Konference MEZINÁRODNÍ WORKSHOP POTÁPĚČSKÉ MEDICÍNY, III. Ostravské dny hyperbarické medicíny. Hukvaldy: ČSHLM. 2012.
Hájek, M. Význam hyperbarické oxygenoterapie v pediatrické praxi.. In: 10. Sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči . 14. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava: FN Ostrava. 2012.
Hájek, M. Zpráva z konference Mezinárodní workshop potápěčské medicíny: 3. ostravské dny hyperbarické medicíny. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2012, roč. 9, s. 19-22. ISSN 1802-0518.
Hájek, M. Carbon Monoxide Poisoning and Role of Hyperbaric Oxygen Treatment.. In: HYPERBARIC AND DIVING MEDICINE PHYSICIAN COURSE. Wroclaw: Wroclaw Medical University, Chair and Clinic of Emergency Medicine Wroclaw. 2011.
Pudil, R., Macura, P., Hájek, M., Růžička, J., Skoumal, D., Sázel, M. a Hrnčíř, E. Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů.Doporučený postup České společnosti hyperbarické a letecké medicíny.: www.cshlm.cz. 2011.
Novotný, Š., Pácová, H., Sázel, M., Hájek, M. a Skoumal, D. Doporučený postup diagnostiky a léčby potápěčské dekompresní nehody. Doporučený postup České společnosti hyperbarické a letecké medicíny.: www. cshlm.cz. 2011.
Havelka, P., Adamík, Z., Zábranský, F., Brychtová, P., Kočendová, A., Přibíková, V., Malíková, A., Hájek, M., Tichavská, J. a Němcová, P. Embolie plodovou vodou - Kazuistika a review z literatury. In: XIX . Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011: Sborník přednášek 2011-06-23 Špindlerův Mlýn. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravská univerzita, 2011. Lékařská fakulta Ostravská univerzita, 2011. s. 21-34. ISBN 978-80-7368-807-3.
Havelka, P., Adamík, Z., Zábranský, F., Brychtová, P., Kočendová, A., Přibíková, V., Malíková, A., Hájek, M., Tichavská, J. a Němcová, P. Embolie plodovou vodou- kazuistika a review z literatury.. In: XIX. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. Špindlerův Mlýn: ČSHLM. 2011.
Hájek, M. HBO in emergency medicine and intensive care.. In: HYPERBARIC AND DIVING MEDICINE PHYSICIAN COURSE. Wroclaw: Wroclaw Medical University, Chair and Clinic of Emergency Medicine Wroclaw. 2011.
Hájek, M. Hyperbaric Oxygen in Pediatric Oncology.. In: HYPERBARIC AND DIVING MEDICINE PHYSICIAN COURSE. Wroclaw: Wroclaw Medical University, Chair and Clinic of Emergency Medicine Wroclaw. 2011.
Hájek, M. Hyperbarická a potápěčská medicína 2011.Sborník z XIX. Kongresu ČSHLM. 2011.
Hájek, M., Koliba, M. a Strnadel, O. Hyperbarická oxygenoterapie - moderní trendy v léčbě , efektivita u syndromu diabetické nohy a těžkých nekrotizujících infekcí. Hojení ran. 2011, roč. 5, s. 14-15. ISSN 1802-6400.
Hájek, M., Kis Pisti, Š., Klečka, L., Chmelař, D. a Němec, I. Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzivní péči. In: XIX. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011: Sborník přednášek 2011-06-23 Špindlerův Mlýn. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravská univerzita, 2011. Lékařská fakulta Ostravská univerzita, 2011. s. 45-62. ISBN 978-80-7368-807-3.
Hájek, M., Kis Pisti , Š., Klečka, L., Chmelař, D. a Němec, I. Hyperbarická oxygenoterapie v emergentní medicíně a intenzívní péči.. In: XIX. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. Špindlerův Mlýn: ČSHLM. 2011.
Hájek, M. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran.. In: Repetitorium hojení ran 2. Semily: Geum, 2011. s. 90-103. ISBN 978-80-86256-79-5.
Hájek, M. a Koliba, M. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy. Interní medicína pro praxi. 2011, roč. 13, s. 250-254. ISSN 1212-7299.
Hájek, M. a Koliba, M. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy a jiných obtížně se hojících defektů. In: XIX. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011: Sborník přednášek 2011-06-23 Špindlerův Mlýn. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravská univerzita, 2011. Lékařská fakulta Ostravská univerzita, 2011. s. 12-20. ISBN 978-80-7368-807-3.
Hájek, M. a Koliba, M. Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy a jiných obtížně se hojících defektů.. In: XIX. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011. Špindlerův Mlýn: ČSHLM. 2011.
Hájek, M. Hyperbarická oxygenoterapie v urgentních stavech. In: Moravskoslezská podzimní regionální konference. Dům kultury města Ostravy: CAT Ostrava, Společnost pro plánování rodiny a sexualní výchovu Praha. 2011.
Hájek, M., Koliba, M. a Strnadel, O. Hyperbarická oxygenoterapie-moderní trendy v léčbě, efektivita u syndromu diabetické nohy a těžkých nekrotizujících infekcí.. In: Konference RANDE 2011. Třinec: Nemocnice Podlesí Třinec. 2011.
Hájek, M. Hyperbaroxie - současný stav, indikace, výsledky.. In: XVIII. Kongres ČSARIM. Praha: ČSARIM. 2011.
Koliba, M. a Hájek, M. Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie. Hojení ran. 2011, roč. 5, s. 15-15. ISSN 1802-6400.
Koliba, M. a Hájek, M. Infekce u syndromu diabetické nohy a možnosti hyperbarické oxygenoterapie.. In: Konference RANDE 2011. Třinec: Nemocnice Třinec Podlesí. 2011.
Hájek, M. Intoxikace oxidem uhelnatým. In: 13. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava: FN Ostrava. 2011.
Hájek, M. Intoxikace oxidem uhelnatým - nové patofyziologické , patogenetické a léčebné aspekty. In: XIX . Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011: 2011-06-23 Špindlerův Mlýn. Ostrava: LF OU, 2011. LF OU, 2011. s. 40-44. ISBN 978-80-7368-807-3.
Hájek, M. a Chmelař, D. Intoxikace oxidem uhelnatým- nové patofyziologické, patogenetické a léčebné aspekty.. In: XIX. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny. Špindlerův Mlýn: ČSHLM. 2011.
Hájek, M. Oxid uhelnatý. In: Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishung, 2011. s. 151-159. ISBN 978-80-247-3146-9.
Hájek, M. Oxygen Toxicity During Hyperbaric Oxygen Treatment.. In: HYPERBARIC AND DIVING MEDICINE PHYSICIAN COURSE. Wroclaw , Poland: Wroclaw Medical University, Chair and Clinic of Emergency Medicine Wroclaw, Poland. 2011.
Pometlová, J., Šír, M., Hájek, M. a Pleva, L. Použití hyperbarické oxygenoterapie u rozsáhlých poranění tkání končetin. Hojení ran. 2011, roč. 5, s. 15-16. ISSN 1802-6400.
Pometlová, J., Šír, M., Hájek, M. a Pleva, L. Použití hyperbarické oxygenoterapie u rozsáhlých poranění tkání končetin.. In: Konference RANDE 2011. Třinec: Nemocnice Třinec Podlesí. 2011.
Hájek, M., Tichavská, J., Kis Pisti Kozáková, M. a Němec, I. Pro a proti hyperbarické oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy - kritický pohled.. In: Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí. Praha: IKEM Praha. 2011.
Hájek, M., Tichavská, J., Kis Pisti Kozáková, M. a Němec, I. Pro a proti hyperbarické oxygentoterapie v léčbě syndromu diabetické nohy - kritický pohled. Kazuistiky v diabetologii.Suplementum 2. 2011, roč. 9, s. 17-21. ISSN 1214-231X.
Hájek, M. Pulmonary Barotraumas with Bilateral Pneumothorax Related to HBO.. In: HYPERBARIC AND DIVING MEDICINE PHYSICIAN COURSE. Wroclaw: Wroclaw Medical University, Chair and Clinic of Emergency Medicine Wroclaw, Poland. 2011.
Hájek, M. Současné postavení , moderní trendy a perspektivy oboru hyperbarická medicína. In: IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí : Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Pardubice: ČSLR. 2011.
Hájek, M. Současné postavení , moderní trendy a respektivy oboru hyperbarická medicína.. Hojení ran. 2011, roč. 5, s. 26-28. ISSN 1802-6400.
Hájek, M. Současné postavení, moderní trendy a perspektivy oboru hyperbarická medicína v České republice. In: Konference ,Význam HBOT v praktickej medicíne. Bratislava: Agentura G7. 2011.
Hájek, M. Využití hyperbarické oxygenoterapie v chirurgii a traumatologii.. In: Konference Využití hyperbaroxie v chirurgii. Bílovec: Bílovecká nemocnice a.s.. 2011.
Strnadel, O., Maršálková, J., Hájek, M. a Mrázek, T. Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění - kauzistiky.. In: Konference RANDE 2011. Třinec: Nemocnice Třinec Podlesí. 2011.
Strnadel, O., Maršálková, J., Hájek, M. a Mrázek, T. Využití kontrolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v léčbě devastujících končetinových poranění - kazuistiky. Hojení ran. 2011, roč. 5, s. 16-16. ISSN 1802-6400.
Hájek, M. a Koliba, M. Význam hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran a těžkých infekcí. Hojení ran. 2011, roč. 5, s. 24-26. ISSN 1802-6400.
Hájek, M. a Koliba, M. Význam hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nehojících se ran a těžkých infekcí. In: IX. celostátní kongres s mezinárodní účastí: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Pardubice: ČSLR. 2011.
Hájek, M. a Zub, D. XIX . Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011. Hojení ran. 2011, roč. 5, s. 46-50. ISSN 1802-6400.
Zub, D. a Hájek, M. XIX .Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011. Pracovní lékařství. 2011, roč. 63, s. 160-163. ISSN 0032-6291.
Hájek, M. a Chmelař, D. 1 st European Conference of Hyperbaric and Diving Medicine; 2nd Ostravas Days of Hyperbaric Medicine [Konference]. Velké Karlovioce, Česká republika. 2010.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub