OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Marcel Mitták

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Marcel Mitták, Ph.D., F.E.T.C.S.
místnost, podlaží, budova: X 0, budova X
funkce:
obor činnosti:chirurgie
katedra / středisko (fakulta): Katedra chirurgických oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 372 640
597 375 152
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Tulinský, L. a Mitták, M. Abscesy plic. In: X. Podlahovy chirurgické dny, XI. Interaktivní kongres hojení ran. Mikulov. 2017.
Mitták, M. Chirurgický a onkologický pohled na sarkomy hrudní stěny. In: X. Podlahovy chirurgické dny, XI. Interaktivní kongres hojení ran. Mikulov. 2017.
Problém sekundárního krvácení v časném pooperačním období. In: XXIII. Pelhřimovské chirurgické dny. Pelhřimov. 2017.
Tulinský, L., Ihnát, P., Mitták, M., Guňková, P. a Zonča, P. Intrathoracic splenosis - lesson learned: a case report. JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY. 2016, roč. 11, s. 1-4. ISSN 1749-8090.
Zonča, P., Peteja, M., Richter, V., Vávra, P., Mitták, M., Ostruszka, P. a Tulinský, L. Miniinvazivní resekce jícnu s intratorakální anastomózou. In: XXVI. Petřivalského ? Rapantovy dny. Olomouc. 2016.
Mitták, M., Tulinský, L., Šír, M. a Wronský, B. Perforace duodena nepeptického původu. In: XXVI. Petřivalského - Rapantovy dny. Olomouc. 2016.
Šír, M., Pleva, L., Ječmínek, V., Vronský, R., Szeliga, J., Mitták, M., Pelikán, A., Posolda, T., Ihnát, P., Vávra, P., Mrůzek, M. a Dočekal, B. Urgentní a akutní operace břišních poranění v roce 2015 v TC FN Ostrava. In: XXIII.Pražské chirurgické dny. Praha. 2016.
Zonča, P., Peteja, M., Richter, V., Mitták, M. a Jacobi, C. Laparoskopická resekce jícnu. In: IX. Podlahovy chirurgické dny a IX. Interaktivní kongres hojení ran. Mikulov. 2015.
Mitták, M. a Tulinský, L. THORAKOSKOPICKÉ LOBEKTOMIE- RESTART. In: IX. PODLAHOVY CHIRURGICKÉ DNY, IX. INTERAKTIVNÍ KONGRES HOJENÍ RAN. Mikulov. 2015.
Zonča, P., Richter, V., Mitták, M. a Jacobi, C. Laparoskopická resekce jícnu. In: Ostravské gastroenterologicko-chirurgicko-onkologické dny 2014, 11. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie. Ostrava. 2014.
Ihnát, P., Martínek, L., Ihnát Rudinská, L., Mitták, M., Vávra, P. a Zonča, P. Cirkumferenčný resekčný okraj v modernej liečbe karcinómu rekta. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 297-303. ISSN 0035-9351.
Ihnát, P., Posolda, T., Pelikán, A., Mitták, M. a Zonča, P. Delormeho operácia renesancia perineálnej platiky prolapsu rekta?. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. 2013, roč. 17, s. 8-12. ISSN 1336-6572.
Mitták, M. a Martínek, L. kapitola Hrudní chirurgie (v Vybrané kapitoly z chirurgie v intenzivní péči). 2013.
Zonča, P., Martínek, L., Peteja, M., Mitták, M. a Guňková, P. Retroperitoneoskopická adrenalektomie. In: 10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE - Komplikace laparoskopie a torakoskopie. Ostrava: MN Ostrava, Česká chirurgická společnost ČLS JEP, LF OU Ostrava. 2013.
Mitták, M. Rizika torakoskopie. In: 10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE - Komplikace laparoskopie a torakoskopie. Ostrava: MN Ostrava, Česká chirurgická společnost ČLS JEP, LF OU Ostrava. 2013.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub