Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Jana Golisová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jana Golisová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: budova X
funkce:
obor činnosti:nukleární medicína
katedra / středisko (fakulta): Ústav zobrazovacích metod (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 373 420
e-mail:

Vzdělání

2005
Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Ekonomika a řízení zdravotnictví
1999
Bc., Ostravská univerzita, Zdravotnický management - ošetřovatelská péče
1983
Střední zdravotnická škola, Ostrava, obor všeobecná sestra
 

Kvalifikace

2011
Ph.D. UP Olomouc, Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky
2008
Zvláštní odborná způsobilost k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany "Odborná příprava pracovníků pracovišť s významnými zdroji ionizujícího záření číslo ZIZ 30010801/04", evid. číslo SÚJB 430234, SÚJB Ostrava
2006
Specializační studium v úseku práce nukleární medicína, NCONZO v Brně
1990
Specializační studium v úseku práce anesteziologie, resuscitace a  intenzivní péče, IPVZ v Brně
 

Další vzdělávání, kurzy

2010
Certificate for attendance at ICH GCP, EU Clinical Trials Directive & Czech Legislation, FN Ostrava
2008
Rozvoj manažerských kompetencí pracovníků nemocnic, č. projektu CZ.04.1. 03/0085, International Business School, Brno
2007
Regional Training Course on Distance Training for Nuclesr Medicine Technologist Coordinators PER/6/014, International Atomic Energy Agency, Vídeň
2006
Využití diagnostických prvků NANDA - International pro přesnou ošetřovatelskou diagnostiku Ostravská univerzita, Ostrava
 

Zaměstnání, praxe

2008
OU v Ostravě
1983
FN Ostrava
 

Odborné zaměření

Nukleární medicína
Ústavní hygiena
Chirurgie
Vnitřní lékařství
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Členka redakční rady časopisu Nukleární medicína
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pasivní znalost
Ruština
pokročilý
 


KNM FN v číslech a grafech od roku 2010
Hana Materová, Jana Golisová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KNM FN v číslech a grafech od roku 2010
Hana Materová, Jana Golisová
Rok: 2019, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Optimalizace ochrany zdravotnických pracovníků při práci s otevřenými zdroji ionizujícího záření na PET/CT ve FN Ostrava
Renáta KOHUTOVÁ, Martin Havel, Vítězslav Jiřík, Hana Materová, Jana Golisová, Vojtěch Ullmann ... další autoři
Rok: 2019, Hygiena
článek v odborném periodiku

Využití zavedených cévních vstupů pro aplikaci radiofarmak
Hana Materová, Jana Golisová
Rok: 2019, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Využití zavedených cévních vstupů pro aplikaci radiofarmak
Hana Materová, Jana Golisová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak šel čas
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak šel čas
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Rok: 2016
stať ve sborníku

Měření kvality zdravotní péče na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava
Jana Golisová, Hana Materová, Otakar Kraft
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Měření kvality zdravotní péče na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava
Jana Golisová, Hana Materová, Otakar Kraft
Rok: 2015, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Přehled používaných softwarových aplikací na pracovišti KNM Ostrava
Hana Materová, Jana Golisová, Otakar Kraft
Rok: 2015, Nukleární medicína
článek v odborném periodiku

Radiační navigovaná chirurgie - radiční zátěž a ochrana před ionizujícím zářením
Jana Golisová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Kvalita zdravotní péče na lůžkovém oddělení Kliniky nukleární medicíny ve FN Ostrava
Jana Golisová, O. Kraft
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub