Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Vedení ÚZM
Krupa Petr, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
činnost: radiologie
e-mail:
telefon: 597 374 133
Sekretariát ÚZM
Przybylová Alena, Mgr.
sekretářka ústavu
e-mail:
telefon: 553 46 1681
731 609 282
Členové ústavu
Profesoři
Eliáš Pavel, prof. MUDr., CSc.
činnost: radiodiagnostika
e-mail:
telefon:
Nekula Josef, prof. MUDr., CSc.
činnost: radiodiagnostika
e-mail:
telefon: 553 46 1680
Docenti
Chmelová Jana, doc. MUDr., Ph.D.
činnost: radiační ochrana, radiologie
e-mail:
telefon:
Kraft Otakar, doc. MUDr., Ph.D., MBA
činnost: rentgenologie a radiologie
e-mail:
telefon: 597 373 400
597 372 290
Krupa Petr, doc. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
činnost: radiologie
e-mail:
telefon: 597 374 133
Procházka Václav, doc. MUDr., Ph.D., MSc., MBA
činnost: angiologie a angiografie
e-mail:
telefon: 597 372 172
775 590 801
Švec Jiří, doc. RNDr., CSc.
činnost: radiační fyzika, radioekologie, radiační ochrana
e-mail:
telefon: 553 46 1680
Odborní asistenti
Bednařík Petr, MUDr., Ph.D.
činnost: radiologie a neurovědy
e-mail:
telefon:
Dedek Vladimír, MUDr., Ph.D.
činnost: nukleární medicína
e-mail:
telefon:
Golisová Jana, Mgr., Ph.D.
činnost: nukleární medicína
e-mail:
telefon: 597 373 420
Hanzlíková Pavla, MUDr., Ph.D.
činnost: radiodiagnostika
e-mail:
telefon:
Havel Martin, MUDr., Ph.D., MBA
činnost: zobrazovací metody
e-mail:
telefon:
Jonszta Tomáš, MUDr., Ph.D., MBA
činnost: radiologie
e-mail:
telefon: 597 372 175
Korhelík Karol, Ing. Mgr. Bc., Ph.D.
činnost: radiodiagnostika
e-mail:
telefon: 597 372 172
Širůček Pavel, MUDr., Ph.D.
činnost: nukleární medicína
e-mail:
telefon: 597 374 293
Asistenti, lektoři
Czerný Daniel, MUDr.
činnost: radiodiagnostika
e-mail:
telefon: 597 374 119
Karas Rudolf, MUDr.
činnost: radiodiagnostika
e-mail:
telefon:
Koláček Michal, Ing.
činnost: nukleární medicína
e-mail:
telefon: 597 373 432
Kothaj Daniel, MUDr.
činnost: radiodiagnostika
e-mail:
telefon:
Pomaki Michaela, Mgr., MBA
činnost: radiodiagnostika
e-mail:
telefon:
Ullmann Vojtěch, RNDr.
činnost: jaderná a radiační fyzika
e-mail:
telefon: 597 373 400
Externisté
Bártek Jaromír
činnost: radiodiagnostika
e-mail:
telefon:
Glacová Hana, MUDr.
činnost: radiodiagnostika
e-mail:
telefon:
Haltof Aleš, Bc.
činnost: radiodiagnostika
e-mail:
telefon:
Křivánková Kateřina, Mgr., DiS.
činnost: radiodiagnostika
e-mail:
telefon:
Lebedová Michaela, Bc.
činnost: nukleární medicína
e-mail:
telefon:
Novobilský Petr, Ing.
činnost: radiodiagnostika
e-mail:
telefon:
Svátková Alena, MUDr., PhD. e-mail:
telefon:
Vojtylová Marie, Bc.
činnost: radiodiagnostika
e-mail:
telefon: