Personální složení

abecední členění

Vedení ústavu
Sekretariát ústavu
Przybylová Alena, Mgr.
sekretářka ústavu
553 46 1681
731 609 282
 
Členové ústavu
Profesoři
Eliáš Pavel, prof. MUDr., CSc.
vedoucí ústavu
činnost: radiodiagnostika
 
Docenti
Havel Martin, doc. MUDr., Ph.D., MBA
činnost: zobrazovací metody
 
Kraft Otakar, doc. MUDr., Ph.D., MBA
činnost: rentgenologie a radiologie
597 373 400
597 372 290
597 372 172
775 590 801
Odborní asistenti
Dedek Vladimír, MUDr., Ph.D.
činnost: nukleární medicína
 
Golisová Jana, Mgr., Ph.D., MBA
činnost: nukleární medicína
597 373 420
 
597 372 175
597 372 172
Širůček Pavel, MUDr., Ph.D.
činnost: nukleární medicína
597 374 293
Asistenti, lektoři
Karas Rudolf, MUDr.
činnost: radiodiagnostika
 
 
Koláček Michal, Ing.
činnost: nukleární medicína
597 373 432
Kothaj Daniel, MUDr.
činnost: radiodiagnostika
 
 
Pomaki Michaela, Mgr., MBA
činnost: radiodiagnostika
 
Ullmann Vojtěch, RNDr.
činnost: jaderná a radiační fyzika
597 373 400
Vědecko-výzkumní pracovníci
Kunešová Veronika, PharmDr., Ph.D.
činnost: odborná pracovnice
 
Novobilský Petr, Ing.
činnost: odborný pracovník
 
Externisté
Bugaj Jiří, Bc.
činnost: radiodiagnostika
 
Haltof Aleš, Bc.
činnost: radiodiagnostika
 
Křivánková Kateřina, Mgr., DiS.
činnost: radiodiagnostika
 
Martináková Lucie, Ing.
činnost: nukleární medicína
 
Nekula Josef, prof. MUDr., CSc.
činnost: radiodiagnostika
553 46 1682
 
Švec Jiří, doc. RNDr., CSc.
činnost: radiační fyzika, radioekologie, radiační ochrana
553 46 1682
Vojtylová Marie, Bc.
činnost: radiodiagnostika